Mennyei Atya, dicsőítve, imádva és magasztalva jövök eléd. Köszönöm, hogy fiadat, Jézust küldted, hogy életet adjon nekem, bocsánatot és helyet a Te családodban. Köszönöm, hogy elküldted a Szentlelket, hogy vezessen és megerősítsen mindennapi életemben. Mennyei Atya, nyisd meg szememet, hogy láthassam nagyságodat és győzelmedet a javamra. Jézus Krisztus keresztje alá helyezem és Jézus drága vérével borítom be magam. Krisztus fényével veszem magam körül, és Jézus nevében mondom, hogy semmi nem akadályozhatja meg az Úr művének beteljesülését életemben.

Felöltöm Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetésének ellenálljak. Védelmezem állásomat az igazság övével derekamon és a becsületesség mellvédjével. A hit pajzsát hordozom, hogy kioltsam az ördög minden tüzes nyilát. Istentől kapott megváltásom a sisakom, és kardként Isten szavát kapom a Lélektől (Ef 6,10-11.1416-17).

Mennyei Atya, kérlek, mutasd meg, létezik-e még életemben valami, ami a sátán uralma alatt van. Most azt mind kiveszem uralmam alól. Bármilyen területet adtam át a sátánnak, azt most visszaigénylem és Jézus Krisztus uralma alá helyezem. Jézus Krisztus nevében most megkötözök minden szellemet a levegőben, a vízben, a földön, a föld alatt és az alvilágban. Megkötözöm a gonosz minden erejét, és Jézus vérével megtisztítom a levegőt, az atmoszférát, a vizet, a földet és gyümölcseit körülöttünk, a föld mélyét és az alvilágot. Jézus Krisztus vérével megpecsételem ezt a helyet és családom minden tagját, rokonokat, társakat és a létfenntartás minden forrását. Jézus Krisztus nevében megtiltom minden léleknek, hogy bármilyen módon ártsanak nekem.

Jézus Krisztus nevében elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem meg, hogy a bűn eluralkodjék rajtam. Elutasítom a sátánt, minden munkáját, és minden üres ígéretét. Mennyei Atya, kérem a bocsánatot magamnak, barátaimnak, rokonaimnak, őseimnek, amiért megengedtük, hogy Jézus Krisztus elleni erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot az okkultizmus felé, minden hamis imádatot és a mágia minden előnyét. Elutasítok minden erőt, Isten erején kívül, és minden olyan áhítatot, ami nem adja meg Jézus Krisztusnak az igazi tiszteletet. Különösen elutasítom…(pl. asztrológia, jóslás, kártyavetés, spiritizmus és szeánszok által használt abc- és deszkalap és egyéb varázsjátékok). Jézus nevében megtörök minden átkot, mely ellenem vagy családom ellen van, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, melyek az őseimen keresztül jöttek.

Jézus nevében megkötözöm ezt a lelket: …………. (Kérd az Urat, hogy a nevet tárja fel számodra! Ha nem vagy biztos a névben, azonosítsd negatív gyümölcse szerint: düh, méreg, meg nem bocsátás, félelem, bizonytalanság, betegség, trauma stb…) Jézus nevében most leoldlak magamról. Uram, Jézus, tölts el szereteteddel a félelem helyett, tölts el erővel gyengeségem helyett, stb… (Minden parancs után kérd az Urat, hogy töltsön el az eltávolított negatívum pozitív ellentétével: félelem/szeretet, betegség/egészség, gyengeség/erő, stb…)

Szerető Atya, keresztelésem tisztító és gyógyító vize folyjon visszafelé generációkon át, hogy megtisztítsa családomat a mocsoktól. Köszönöm Uram, hogy megszabadítottál! „… mindezeken diadalmaskodunk Őáltala, aki szeret minket”(Róm 8,37).

Ámen