2016. május 16., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Szentlélek

2016. 05. 14.
Kedveseim, figyeljetek nagyon a Szentlélek indításaira, mert a gonosz lélek igyekszik elnyomni bennetek a jó kezdeményezéseket! Dícsérjétek az Urat és mindenkor áldjátok szent nevét, mert Ő az, aki megszabadított a bűn rabságából és megadja a megújulás kegyelmét. Engedelmeskedjetek a Szentlélek megújító hatalmának! Adjátok át magatokat teljesen, hogy bármit meg tudjon tenni bennetek Isten felszabadító lelke. Hívjátok egyre gyakrabban, hívjátok a Szentlelket és biztosítsátok Számára a megérkezést: Buzduljatok fel és mondjátok: „Jöjj Szentlélek és újítsd meg a föld színét és minden ember szívét! Adj fényt szemünknek, hogy meglássuk az utat, amit kijelöltél számunkra. Áldj meg minket és dicsőítsd meg magad bennünk!
2016. 05. 15.      
Gyermekeim, én a Szentlélek Isten szólok hozzátok. Ragadjátok meg kegyelmeimet és engedjétek szívetekbe! Működjetek Velem együtt úgy, hogy megnyíltok mind annak a befogadására, amit nektek ajándékozok. Változtassátok meg életfelfogásotokat, elsősorban gondolkodásotokat! Egészen igazítsátok az Enyémhez. Szüntelenül kérjétek Tőlem: „jöjj Szentlélek, töltsd be szívünket a Te szereteted égő tüzével, hogy felismerjük életünk küldetését, hogy beteljesíthessük Általad mindazt, amit elterveztél rólunk. Segíts minket, hogy soha ne álljunk ellent a Te hívásodnak, hanem igyekezzünk azt mihamarabb teljesíteni. Segíts bennünket, hogy akkor se távolodjunk el Tőled, amikor a gonosz kísértései le akarnak téríteni az igazság útjáról! Segíts legyőzni a rosszat mindig a jóval! Bizalommal forduljunk Hozzád és erős lélekkel fogadjuk a megpróbáltatásokat.”
Anna Terézia

Több fényt? Kezdenek előbújni az egyházbarát liberálisok

Fabinyi Tamás hidfo.ru
Jönnek fel mint a talajvíz: az amerikai külügyminiszter emlékezetes beszédét követően már nem csak a pártok, de az egyházak számára is fontossá válik a korrupció elleni harc. A liberálisok számára pedig hirtelen fontossá válnak az egyházak.
Van olyan eset is, amikor a liberális újságírónak egy keresztény egyházról nem a “pedofil pap” karaktere jut eszébe: Fabinyi Tamás evangélikus püspök Simicska Lajos újságában, a Magyar Nemzetben beszélt – részben – a korrupció elleni harc fontosságáról, emiatt az Index.hu újságírója fontosnak tartotta, hogy szó szerint idézze az elhangzottakat. Fabinyi ugyanis arra biztatta a hívőket, hogy tevőlegesen vegyenek részt a korrupció elleni harcban.
“A mai magyar társadalom legnagyobb nyomorúsága a korrupció, a keresztény embernek tennie kell ez ellen.”
Az Index újságírója emellett azt is idézi Fabinyi nyilatkozatából, hogy az egyházaknak aktívan részt kell vennie a korrupció elleni harcban, “de nem pártpolitika szintjén”. “Ki kell állni a nyilvánosság elé, vállalni kell a véleményünket akkor is, ha esetleg nem népszerű, és segíteni kell az embereket a megértésben.”
Érdemes megfigyelni, hogy a liberális sajtóorgánum, ami a keresztény egyházak kapcsán leginkább a mocskolódás, a lejáratás, a hiteltelenítés, a hit fontosságának elbagatellizálása terén folytatott érdemi tevékenységet, hirtelen tárgyilagos, semleges hangnemet üt meg egy egyházi személlyel kapcsolatban. Az egyházi személy karaktere ezúttal nem a “pedofil pap”, a “középkorból visszamaradt sötétség”, a “hit, mint a modern világ ellensége” értelmezési keretben jelenik meg, hanem mint tárgyilagosan említendő tényező, aminek szerepe van olyan világi kérdések megítélésekor, mint “ki hogyan költi el, kinek fizeti ki a pénzeket”. Érdemes megfigyelni, hogy
egy liberális sajtóorgánum tárgyilagosan hivatkozik az egyházi személyre, amikor véleményt alkot a világi kérdésekről
– ezáltal elismeri, hogy egy keresztény egyháznak joga van beavatkozni a világi politikába. Ez egy lényeges változás, tekintve, hogy a liberális újságírók eddig általánosságban véve azt a nézetet vallották, miszerint az egyházaknak egyáltalán, semmilyen szerepe nem lehetne a világi kérdések megítélésében. Rendszerint a kereszténydemokrata pártokról – esetünkben a KDNP – is gúnyos hangnemben értekeztek, mint maradi, középkori nézeteket képviselő politikai erőről, aminek ma már abszolút nincs joga jelen lenni a politikában.
Mindezek ellenére, az Index most szó szerint idézte Fabinyi mozgósító felhívását, ami gyakorlatilag felébreszti az alvókat, és felszólítja az egyházi személyeket, hogy lépjenek elő, vegyenek részt a korrupció elleni harcban, vagyis e téren fogalmazzanak meg éles kritikákat a kormánnyal szemben.
Ez a fajta mozgósító felhívás azonban egyszerű visszhangnak tekinthető, ami nem is olyan régen még az Egyesült Államok külügyminisztere részéről hangzott el. John Kerry amerikai külügyminiszter hetekkel ezelőtt Houstonban, a Rice University rendezvényén beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a világ minden egyes országában fokozza az amerikai diplomaták vallással kapcsolatos képzését, és az amerikai nemzetbiztonsági érdekérvényesítés részeként kapcsolatokat épít a helyi vallási vezetőkkel.
John Kerry kijelentéseit követően az Index máris publikált egy Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével készült interjút. Az interjú során az újságíró provokatív kérdésekkel bombázta a politikust, amelyekkel olyan választ akart kicsikarni, melyek azt mutatnák, hogy a Fidesz és a KDNP közt a felszín alatt komoly ellentétek feszülnek, amelyek akár a kormánykoalíciót is veszélybe sodorhatják. Az újságíró leplezetlenül célozgatott arra, hogy a KDNP ma már nem tekinthető független politikai erőnek: ezáltal olyan választ próbált kicsikarni a politikustól, amivel alátámasztja, hogy igenis, a KDNP képes a Fidesztől függetlenül cselekedni. Egy ilyen nyilatkozat a KDNP-s politikus részéről amiatt lett volna fontos az újságíró munkaadója számára, mert alapot szolgáltatott volna további olyan információk terjesztéséhez, melyek a kormánykoalícióban a két párt közti ellentét(ek) kiélezéséhez hozzájárulhatnak – tehát hosszú távon alkalmasak a kormánypártok közt szakadás előidézéséhez, egy ezt célzó információs kampány keretén belül.
Ebben a tekintetben ismételten felmerül az Index újságírói és az amerikai titkosszolgálatok közti együttműködés lehetősége, hiszen már korábban, az amerikai külügyminiszter nyilatkozata előtt népszerűsíteni kezdtek egy olyan konzervatív értelmiségi közösséget, amiről igyekeztek azt a képet mutatni, hogy értékrendjét tekintve a kormánypártokhoz hasonlatos, de Orbán Viktor személyét nem fogadja el. Ebbe az új nyitási irányba illeszkedik az Indexet finanszírozó gazdasági erő részéről az egyházi személyek előtérbe hozása, tárgyilagos, semleges tónusú kezelése.
Mint a külügyminiszter mondta: “Azért tesszük, hogy előrelépést érjünk el a külpolitikában, és nemzetbiztonsági célkitűzések terén.” John Kerry szerint az amerikai nagykövetségeken működő diplomatáknak most egyik elsődleges feladata, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyi vallási közösségekkel. Ez egy régi-új nyitási irány az Amerikai Egyesült Államok részéről, ami arra reflektál, hogy többek között a közép- és kelet-európai országokban a társadalom és a politika “jobbra tolódásával” mindinkább előtérbe helyeződik a “keresztény identitásra hivatkozás”. A balliberális pártok tömegtámogatás híján nem megfelelő érdekérvényesítő eszközök többé, ennek megfelelően az amerikai nagykövet posztjára is többgyermekes családanyát választottak, hiszen ez szimpátiát vált ki, érték alapon lehetővé teszi, hogy szót értsen jobboldali keresztény közösségek (és pártok) vezetőivel.
Az Index külföldi finanszírozói számára ennek okán szintén érdekében áll a “kereszténykedés”. Ha a közeljövőben egész emberi megnyilvánulásokat hallunk tőlük keresztény egyházi vezetőkkel, KDNP-s politikusokkal kapcsolatban, nem kell nagyon meglepődni: ugyanazon erők tevékenységének lehetünk szemtanúi, melyek korábban álcivil megmozdulásokkal próbáltak külföldről irányított kormányváltást előidézni Magyarországon. Mivel ezek a próbálkozásaik látványos kudarcba fulladtak, hónapokon át szisztematikusan keresték a gyenge pontot Magyarország hatalmi berendezkedésén, és arra a következtetésre jutottak, hogy egy lehetséges sebezhető pont a kormánykoalíció. A Fidesz-KDNP szövetségének megbontása ugyanis nagyobb vihart kavarna a belpolitikában, mint amennyi problémát ténylegesen jelent. A KDNP világnézeti pártként önálló támogatottsággal szinte alig rendelkezik, ennél fogva a pártszövetség kettéválasztása sem jelentené, hogy a kormány támogatottsága megbomlana. Ugyanakkor, a koalícióban szakadás előidézése alkalmas lenne olyan látszat keltésére, miszerint a kormány elveszítette támogatottságának jelentős részét – ezáltal lehetővé tenné, hogy a kormányváltásban érdekelt külföldi hatalom új energiákat csoportosítson át a korábban látványos kudarcba fulladt kormányellenes demonstrációkba.
Előbb-utóbb az Index alkalmazottai is rá kell jöjjenek, hogy a szerkesztőség szellemisége nemhogy nem egységes, de egyáltalán nincs is közös idea: az egyház távoltartása a világi politikától csak addig irányelv, ameddig egy idegen hatalom nem aktivizál egyházi személyeket kormányellenes hangadóként. Nemrég a VS.hu esete mutatta, hogy a nagy sajtóorgánumok alkalmazottai igencsak meglepődhetnek, ha az egyébként jobb sorsra érdemes oknyomozói kapacitásnak akár csak egy részét is – szúrópróba szerűen – saját munkaadóikkal kapcsolatban kezdik használni.


http://www.hidfo.ru/2016/05/tobb-fenyt-kezdenek-elobujni-az-egyhazbarat-liberalisok/