2013. április 12., péntek

Abortuszellenes kampányt indít a kormány Oroszországban

Elfogadta első olvasatban az orosz parlament alsóháza az egészségügyi minisztérium azon törvényjavaslatát, amely megtiltaná az abortusznak az az egészségügyi szolgáltatások útján való reklámozását – írja az Aciprensa.
A szovjet időkben az abortusz a népességszabályozás bevett módszere volt, és az ENSZ adatai szerint még 2004-ben is Oroszországban volt a legmagasabb az egy nőre eső abortuszok száma.
A kormány most abortuszellenes kampányba kezd az alacsony születési ráták miatt. A törvénytervezet 14-ről 15 évre emelné az abortuszhoz szükséges szülői beleegyezés korhatárát.
(Magyar Kurír)


Kirill pátriárka: A feminizmus lerombolhatja OroszországotA feminizmus veszélyes jelenség, ami lerombolhatja Oroszországot – mondta Kirill moszkvai pátriárka.
Az orosz ortodox egyház feje az ukrán ortodox nők egyesületének moszkvai találkozóján kifejtette: a feminizmus a házasságon és családon kívül képzeli el a női „pszeudo-szabadságot” – idézi a Guardian angol baloldali napilap az Interfax hírügynökség közlését.

Hozzátette: a férfinak kifelé kell néznie, dolgoznia kell és pénzt kell keresnie a családja számára, a nőnek pedig befelé kell fordulnia, ahol az otthona és a gyerekei vannak. A pátriárka szerint ezt a nőknek ezt a „hihetetlenül” fontos szerepét „leromboljuk”, akkor minden mást is le tudunk rombolni, a családot és akár a szülőföldünket is.

A nő elsődleges feladata Kirill szerint az, hogy a családi élet központja és védelmezője legyen. A feminizmus viszont „ellenzi a családi értékeket”. Kirill leszögezte: nem ellenzi, hogy a nők karriert csináljanak akár az üzleti, az akadémiai vagy a politikai életben, de látniuk kell a „prioritásokat”. Kirill úgy látja: nem véletlen, hogy a legtöbb feminista vezér nem élt házasságban.
Magyar Kurír
(szg)

Kolmár József: A szabadkőmívesek

Drumont Ede azt írta Páris városából,
Hogy zsidóhon lett immár szép Magyarországból.
Munkács felől jöttek be őseink e honba,
Munkács felől sarjad szét a zsidó, mint gomba.

Honfoglaló Árpádunk hazát vérrel szerzett,
De csalással foglal hont most a kazár szerzet.
S bár a honért eleink vért s éltet áldoztak,
Föld nélkül kell élniök itt a magyaroknak.

Nyolcszázezer kazár él szerte e hazában,
A tizenhét millió keresztény honában
S harmadrészben e haza a zsidók sajátja -
Vész a magyar, egyre vész... csak a vak nem látja.

A nemesek, kik a hont fenntarták a vészben,
Adósságban, föld nélkül elpusztultak részben:
Grófok, bárók földjein héberek tanyáznak -
Vérrel szerzett földjein a magyar hazának!

Hát a szegény földmíves? Csak az Isten látja!
Nincs is neki kívüle igazabb barátja -
Keserű az élete, fáradt, küzd a létben,
De munkája gyümölcsét más szedi el szépen.

Nem bántom a zsidókat, akik itt születtek,
Kik már élő tagjai a magyar nemzetnek.
Hisz ezek már jóllaktak, ezekkel megférünk
De akik most törnek be, ezekből nem kérünk!

Most már minden vállalat kazárok kezében,
Szegény ember pénz nélkül küzd kemény szükségben.
Kereskedés, nagyipar, korcsma, sajtó ... minden
A zsidókat uralja dicső téreinken.

Én Uram, én Istenem és te Boldogasszony!
Zászlód alatt küzdöttünk annyi szörnyű harcon...
Titeket kér a magyar sírva, keseregve,
Hogy a zsidó betörés szűnjék meg egyszerre:
A magyar faj legnagyobb átka, veszedelme!

Kolmár József katolikus tanár (Világnézlet szatirák- és epigrammákban. Bp. 1895. „Hunyadi Mátyás” Intézet, 152. old.)

Boros Gábor: Az Oltáriszentségről valamint a két vadállatról - Szabadkőművesség és Egyházi szabadkőművesség

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni

2013. április 11. csütörtök 21:20
Drága szeretett leányom, neked haladnod kell előre, és azokra a szegény lelkekre kell összpontosítanod, akik egyáltalán nem hisznek Istenben. Azokra utalok, akiknek még sohasem adatott meg az Isten, Teremtőjük létezésének az Igazsága.
Emberek milliárdjai nem ismerik a Szentháromságot, mert el volt rejtve előlük. Ezek azok a lelkek, akiket nagy Irgalmasságomban fogok részesíteni, és akiknek fel kell hívni a figyelmét a világnak adott eme Üzeneteimre.
A többi lélek, akik aggodalmat okoznak Nekem, és nem hajlandók elfogadni az örök élet Igazságát, a langyos lelkűek. Sok ember, aki bizonytalan a megteremtésükkel vagy az Isten létezésével kapcsolatosan, hamarosan meg lesz mutatva az Igazság. Ismét megmutatom nekik nagy Irgalmasságomat, Szeretetem megérinti majd a lelküket, és megmenekülnek.
De aztán ott vannak azok, akik továbbra is ellen fognak állni Beavatkozásomnak. Ők harcolni fognak minden olyan próbálkozás ellen, mely számukra az Igazságot adja, Irgalmam bizonyítékát pedig az Arcomba fogják dobni. Én újból be fogok avatkozni, és továbbra is harcolni fogok a lelkükért.
Végül ott vannak azok is, akik semmit sem tudnak Rólam, vagy arról a tényről, hogy Én vagyok a Messiás. Sem csoda, sem pedig a szeretet cselekedetei nem fogják őket Hozzám vonzani, mert ők a Sátánnak engedték át magukat. Ezeket a lelkeket a fenevad fogja felfalni, és ő nem fogja őket szabadon engedni, mert nem a Megváltójukat fogják bennem látni. Ők még mindig nem ismerik az igazságot a fenevad tervéről. Annak érdekében, hogy megmentsem őket, nektek, szeretett Követőim, hűségeteket kell ajándékoznotok Nekem, felajánlván őket imáitokban és mindannyiszor, amikor a Szent Eukarisztiát magatokhoz veszitek. Minden nap ajánljátok fel őket Nekem, és Én minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni.
Tegyétek meg ezt minden nap. Minden hónap végén teljes lesz a ti örömötök, mert tudni fogjátok, hogy sok ilyen lelket adtatok a Nagy Irgalmasságnak.
Ez csupán egy újabb Ajándék, amellyel megáldalak benneteket, és a kegyelmek, melyeket kapni fogtok, ha a Keresztes Imahadjárat eme imáját imádkozzátok, bőségesek lesznek.
A Keresztes Imahadjárat 104. imája
Szabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságból
Drága Jézus, Eléd hozom fivérem, nővérem lelkét, aki átengedte lelkét a Sátánnak.
Vedd ezt a lelket és mentsd meg őt a Te Szent Szemeidben.
Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd őt az örök üdvösségre. Ámen.
Irgalmasságomat továbbra is ajándékozni fogom az emberiségnek, különösen minden olyan léleknek, akik elutasítják Isten Szavát.
Megáldalak benneteket hűséges Tanítványaim, és továbbra is elárasztalak titeket a Szentlélek Ajándékával.
Jézusotok