2014. február 28., péntek

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Ne a félelem vezéreljen!


Kedveseim, ne kételkedjetek abban, hogy a reátok zúduló feladatokat képesek lesztek e elvégezni! Mindenre lesz erőtök Krisztusban! Bízzatok abban, hogy amikor cselekednetek kell, megkapjátok hozzá a szükséges erőt. Erőtökön felül nem lesztek megpróbálva, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell megküzdenetek az előttetek álló feladatokkal. Küzdés nélkül nem tudtok előre haladni. Szükségszerű, hogy amikor rátok hárul a legnehezebbnek látszó küzdelem, az fog benneteket megtartani, mert a küzdés közepette nem adjátok fel a reményt, hogy kitartsatok. Aki nem képes megküzdeni a nehézségekkel, az képtelen lesz a túlélésre. Ne feledjétek, soha nem egyedül kell megtenni a lépéseket, hanem mindenben Krisztus lábnyomán kell haladnotok. Tanuljátok meg, hogy ne a félelem vezéreljen titeket, hanem a remény éltessen, és a szeretet vezéreljen.
2014. 02. 09. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/783-ne-a-felelem-vezereljen


Úgy imádkozzatok, hogy általatok megtérjen a világ!


Kedveseim, szívből imádkozzatok, hogy általatok megtérjen a világ! Nyíljatok meg a Szentháromságnak imáitokban azáltal, hogy szíveteket egészen Belé helyezitek. Teljes szívetekből, teljes lelketekből és elmétekből akarjátok, hogy megtérjenek a bűnösök és az igazság ismeretére eljussanak. Vigyázzatok, nemcsak szívből, hanem teljes hittel és odaadással kell imádkoznotok, hogy jöjjön el Isten országa és az Ő királysága. Úgy világítsatok imáitok által, hogy a gonosz lelkek megfutamodjanak! Nemcsak arról a helyről, ahol imádkoztok, hanem azoktól is, akikért imádkoztok. Ha hittel és bizalommal folyamodtok az Úrhoz, megszentül az a hely, ahol tartózkodtok. Rendületlenül és állhatatosan hozzátok meg áldozataitokat és mindazt a sok jót, amit Isten megkezdett bennetek.
2014. 02. 10. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/784-ugy-imadkozzatok-hogy-altalatok-megterjen-a-vilag


Isten kegyelméből bármit megtehettek


Kedveseim, nagyon kapaszkodjatok az isteni gondviselésbe, mert nem is tudjátok mekkora támaszt nyújt nektek. Minden nap minden helyzetben teljesen bízzatok meg Benne, mert neki igenis gondja van rátok. Ne hallgassatok a gonosz lélek semmilyen fondorlataira! Vigyázzatok, nehogy megkísértsen benneteket a kishitűség lelkével, mert azzal azt akarja elérni, hogy ne bízzatok abban, hogy Isten kegyelméből bármit megtehettek. Kicsinységetek láttán, el ne határoljátok magatokat Istentől, nehogy a gonosz ez által korlátozza Isten bennetek való működését. Mert ez megakadályozná bennetek a Szentlélek szabad működését. Legyetek óvatosak és éberek, őrködjetek gondolataitok felett!
2014. 02. 11. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/785-isten-kegyelmebol-barmit-megtehettek


A kegyelem állapotában várjátok a jövendölések beteljesedését!

Kedveseim, engedjétek, hogy beteljesítse Isten mindazt, amit eltervezett veletek! Ne szabjátok meg Neki, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen! Abban működjetek közre hatékonyan, amit eltervezett, amit véghez akar vinni tetteitek által. Ne késleltessétek a beteljesedését mindennek, aminek el kell jönnie! A kegyelem állapotában készenlétben várjátok a jövendölések beteljesedését! Maradjatok meg a Szentháromság egységében, akkor nem fognak szétzilálni benneteket a rátok váró megpróbáltatások!
2014. 02. 12. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/791-a-kegyelem-allapotaban-varjatok-a-jovendolesek-beteljesedeset


Szeretetben végzett munka és imádság


Kedveseim, találjátok meg a helyes egyensúlyt hétköznapjaitokban, hogy a munka és az imádság egyformán fontos szerepet töltsön be életetekben. Aki nem dolgozik, keressen lehetőséget, hogy mások felé szolgáljon. Az a fontos, hogy a szeretetben végzett munka és imádság töltse ki az egész napotokat. Ha bármiféle haszontalannak látszó bekúszik napjaitokba, akkor a lelkiismeretvizsgálatkor térjetek ki figyelmesen ezekre, és adjatok alkalmat arra, hogy őszintén megbánjátok.
2014. 02. 16. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/795-szeretetben-vegzett-munka-es-imadsag
Itt és most mi válik lelketek javára?


Kedveseim, olvadjatok eggyé a Szentháromság szeretetében. Ez csak akkor lehetséges, ha engeditek magatokat szeretni általuk. Vigyázzatok, ne az érzések domináljanak a szeretet megnyilvánulásakor, hanem csak az, hogy itt és most mi válik lelketek javára! Mivel kifürkészhetetlenek Isten reátok vonatkozó tervei, ezért a legfontosabb, hogy akarjátok beteljesíteni az isteni szent akaratot életetek minden pillanatában. Győződjetek meg arról, hogy mi az, ami kedves és szent Isten előtt, mert csak az lehet számotokra is hasznos. Szüntelen kérjétek imában:Uram, teljesedjenek be rajtam igéid! Vagyis, amit Te elgondoltál rólam” Ez legyen akaratotok legfőbb mozgatórugója. Bízzatok, mert az Úr mindig a javatokat akarja megvalósítani.
2014. 02. 17. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/796-itt-es-most-mi-valik-lelketek-javara
Ne rejtőzzetek el a feladatok elől!


Kedveseim, keressétek a Szentháromság ösvényeit! Vigyázzatok, ne tévedjetek le róla! A kísértő riogatására ne hallgassatok. Tegyétek minden nap azt, amit elétek tárnak. A feladatokban ne csak a kihívásokat lássátok meg, hanem a szépséget is. Nem biztos, hogy ezt rögtön felismeritek. Mégis, amikor bármit Isten dicsőségére tesztek, abban fel fogjátok tudni fedezni az Ő végtelen gazdagságát. Ne rejtőzzetek el a feladatok elől, mert azokat az Úr adja nektek. Fedezzétek fel benne szent akaratát, akkor sokkal könnyebben megértitek veletek való tervét. Maradjatok meg ebben a törekvésetekben és hagyjátok magatokat vezetni a Szentlélek által!
2014. 02. 18. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/792-ne-rejtozzetek-el-a-feladatok-elol

Egyszerre több felé figyelni


Kedveseim, minden pillanatban álljatok készenlétben arra, hogy válaszoljatok a Szentlélek indításaira. Ezt már oly sokszor elmondtam nektek, de talán nem veszitek olyan komolyan, amennyire erre figyelnetek kellene. Azért fontos, hogy a Szentlélek útmutatását figyelembe vegyétek, mert azok újabb és újabb helyzeteket tárnak elétek. Ezért, ha valamelyik láncszem kimarad a rendszerből, egy idő után nem fog tudni összeállni bennetek a kép, illetve az a mű, amelyet rátok bíztak az égiek. Ugyanúgy nemcsak magatokra kell figyelnetek, hanem másokra is, akikkel együttműködtök. Ezek olyan kegyelmek, amelyeket ha megtanultok jól alkalmazni, a hasznotokra válnak.
2014. 02. 20. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/797-egyszerre-tobb-fele-figyelniKészüljetek és ne féljetek!

Kedveseim, készüljetek, és ne féljetek, mert a keresztény hivatásotokat remény kell, hogy eltöltse. Kérjétek a kegyelmet és szerezzetek jártasságot a hitben, hogy képesek legyetek felnövekedni az alázatban gyökerező isteni szeretetre. Ne gondoljátok, hogy aki meghívott benneteket, majd magatokra hagy. Ő gondoskodik rólatok és nem engedi, hogy erőtökön felül érjen benneteket a kísértés. Övezzétek fel derekatokat és tanulmányozzátok a Szentírást olyan közösségben, ahol tisztán tanítják az Úr evangéliumát. Imádkozzatok tanítóitokért, hogy ne tudjon a sátán rést találni bennük. Imádkozzatok, hogy fedhetetlen és kifogástalan életet éljenek azok, akik vezetik lelketeket. Nagy szükség van rájuk, hogy Isten kegyelme átjöjjön rajtuk keresztül.
2014. 02. 24. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/801-keszuljetek-es-ne-feljetek


A Szentháromság szeretetegységében

Kedveseim, a Szentháromság szeretet-egysége éledjen fel szívetekben. Nem szükséges, hogy ezt érzelmi szinten éljétek meg. Szeretetben lenni és maradni a Szentháromságban azt jelenti, hogy élvezitek azt a békességet, amit rátok árasztanak. Bármi megpróbáltatás érjen benneteket, nem billent ki egyensúlyotokból, mert mindenben ráhagyatkoztok, és engeditek, hogy kegyelmeivel teljesen átjárjon és betöltsön. Ezt az ajándékot nem veheti el senki, ha ti is kitartotok benne. Bővelkedjetek, hogy még többet kapjatok annak a Jézus Krisztusnak érdemei által, aki kiengesztelte értetek az Atyát.
2014. 02. 27. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/802-a-szentharomsag-szeretetegysegeben

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Szeretet, és csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. (& 138.)

2014. február 27. csütörtök, 14:48
Gyermekem, nagy a gyűlölet az Üdvösségnek e Küldetésével szemben, mivel a gonosz egyetlen lelket sem akar elveszíteni Isten javára. Amikor Isten egy prófétáján keresztül megszólal, az a Pokolban nagy felháborodást vált ki. Ilyen körülmények között a gonosz minden erőfeszítést megtesz arra, hogy Isten Szavát elhallgattassa. Ő, a Sátán, mindent meg fog tenni, ami csak lehetséges, hogy ellenszenvet támasszon az emberekben minden olyan dologgal szemben, ami megmenthetné az emberek lelkét.
Ő addig fogja a gyűlöletet terjeszteni, amíg azok a lelkek, akik eltelnek gyűlöletével, önként az ő ügynökeivé nem válnak, és el nem veszítik cselekedeteik fölötti uralmukat. Eltelve az ő felháborodásával, lehetetlennek fogják találni, hogy szívükben szeretetet érezzenek azok iránt, akiket ők ellenségeiknek vélnek. Aztán elkezdik gyűlölni saját magukat is, és egyre többet vétkeznek Isten ellen, emiatt borzalmas lelki gyötrelemmel fognak eltelni. Végül, amikor az ilyenfajta gyűlölet hatalmába keríti a lelkeket, akkor ők már nem lesznek képesek megszabadulni a Sátántól. Sok imára van szükség az ilyen lelkekért. Amikor egy lélek káromolja Isten Igéjét, akkor ők a fenevad elleni küzdelemmel fognak szembesülni, mely olyan kegyetlen lesz, hogy ez lehetetlenné teszi majd számukra, hogy kiszabadítsák magukat az ő hatalmából. Az Isten elleni átkozódásuk önmaguk átka lesz, és ebben a szakaszban már semmit sem lehet tenni értük.
Azok a lelkek, akik tele vannak gyűlölettel, nem Isten szavát beszélik, mert az lehetetlen. A gyűlölet sosem fog azok ajkáról ömleni, akik igazán szeretik Istent. Nektek soha nem szabad alábecsülnötök a Sátán hatalmát, mert ő minden lelket tőrbe tud csalni, független attól, hogy azok mennyire jók. Eleinte ő, a gonosz, nagyon meggyőző lesz, amikor hazugságaival tölti el áldozatait. Ő még azt a lelki érzést is felkelti majd bennük, hogy Én, az Isten Anyja vagyok az, aki a lélekkel értekezik. A lélek Isten iránti szeretetét arra fogja felhasználni, hogy a felháborodás egyfajta érzését csepegtesse belé, amit a lélek egy gonosz tett, cselekedet vagy szó által fog kifejezésre juttatni. Néha olyan lelkeket csal tőrbe, akik Isten hűséges szolgái lehetnének. De ha a lélek egyszer is megengedi, hogy a gonosz a gyűlölet bármilyen formájával eltöltse, akkor az a nő vagy férfi lehetetlennek fogja találni, hogy megszabaduljon tőle. Csak az imádság, a vezeklés nagy cselekedetei, és az alázat űzheti el tőle. Egy idő múlva a lélek tudni fogja, hogy valami nyugtalanítja őt, amikor a harag, a rossz közérzet, a szorongás és a békesség teljes hiánya hatalmába keríti a lelket. A gonosz addig nem nyugszik, míg végül a lélek Isten ellen nem fordul, és káromolja Őt.
Gyermekek, nektek sosem szabad kapcsolatba kerülnötök azokkal, akik Isten Tökéletességét illetően kétségeket helyeznek lelketekbe. Ha olyanokkal kerültök kapcsolatba, akik átkozzák Istent, akkor megfertőződtök. Ha megfertőződtök, akkor olyan gyűlölettel fogtok eltelni, amilyet azelőtt még sohasem éreztetek. Akkor nagy szükségetek lesz a segítségre és a beavatkozásra, mielőtt méltók lennétek arra, hogy újra megálljatok Isten Jelenlétében.
Hagyjátok figyelmen kívül a gyűlölet minden formáját, mert az soha nem jöhet Istentől. Csak egyetlen forrás létezik, amelyből gyűlölet fejlődik ki: és ez a Sátán. Ha kapcsolatba kerültök vele és mindazokkal, akiket ő eltölt gyűlölettel, akkor ez a méreg beárad a lelketekbe. Kerüljétek ezt a helyzetet. Maradjatok csendben. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik másokat gyűlölnek. Imádkoznotok kell Szent Rózsafüzéremet, hogy védve legyetek az ilyen kísértésektől.
Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mert a Sátán ereje oly erős ebben az időben, miközben megpróbálja világszerte ellopni azok lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét, akik hűségesek Hozzám, az Ő szeretet Édesanyjához. Kérlek, szenteljetek figyelmet Nekem, ebben az időben ezt az imát imádkozva, hogy megvédjen benneteket a gyűlölettől.
A Keresztes Imahadjárat 138. imája: Védelem a gyűlölettel szemben
„Ó, Üdvösség Anyja, védj meg engem a gyűlölet minden formájától. Segíts nekem csendben maradnom, amikor gyűlölettel kell szembenéznem. Tarts erősen engem a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tégy pecsétet az ajkamra. Segíts nekem, hogy hátat fordítsak azoknak, akik olyan szavakat mondanak nekem, amelyek tagadják Fiad Tanításait, és azoknak, akik a hitem miatt kigúnyolnak engem. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyám, hogy mondjanak ellene a Sátánnak, és hogy érezzék a lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”
Szeretet, csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. Nincs középút. Ti vagy a Fiammal vagytok, vagy ellene.
Szeretet Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

A Vatikán is részt vesz a 2015-ös milánói expón

A vatikáni pavilon nem a Vatikáni Államot, hanem az ökumenizmus jegyében az egész világon jelen levő egyházat képviseli majd, rajta keresztül pedig a Föld összes országát.
beszélj róla

Forrás: MTI
Az emberek testi és lelki tápláléka lesz a témája annak a pavilonnak, amelyet a Vatikán állít a 2015-ös milánói világkiállításon.
A Vatikán részvételéről szóló szerződést Gianfranco Ravasi bíboros a Kultúra Pápai Tanácsa vezetője, a pápai államnak a világkiállításért felelős biztosa csütörtökön írta alá az Expo 2015 olasz kormánybiztosával, Giuseppe Salával.

A Vatikánban tartott aláírási ünnepségen Ravasi bíboros hangsúlyozta, hogy a milánói világkiállítás területén tervezett vatikáni pavilon nem a Vatikáni Államot, hanem az ökumenizmus jegyében az egész világon jelen levő egyházat képviseli majd, rajta keresztül pedig a Föld összes országát.

A bolygó lakosságának élelmezéséről és az élethez szükséges energiáról szóló világkiállításon a Vatikán is szorosan kapcsolódik az expo témájához. A vatikáni pavilonban rendezett vallási és kulturális programok mindegyike az emberek számára legfontosabbról szól majd: a kenyérről - amely a test tápláléka - és az egymás iránti figyelemről, amely az emberi lelket táplálja - mondta Gianfranco Ravasi. A bíboros hozzátette, nem feledkeznek meg a kultúráról, művészetről, költészetről sem, amely szintén elengedhetetlen lelki táplálék. 
Nem felejtkeznek el, csak Jézus Krisztusról, és az Ő Evangéliumáról!!! Egyáltalán és különben miért kell a Vatikánnak részt venni egy világi kiállításon? Balga a kérdés..., mindannyian tudjuk, miért! (Ezt én fűztem hozzá)
Giuseppe Sala az újságíróknak elmondta, a világkiállítás teljes költsége 1,3 milliárd euró lesz. További egymilliárd eurót ruháznak be a részt vevő országok. Csak a világkiállításra érkező idegenforgalomtól ötmilliárd eurós bevételt várnak. Eddig 96 szponzorszerződést kötöttek 350 millió euró értékben.

MTI

2014. február 27., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom tökéletessége vissza lesz állítva korábbi Dicsőségére.

2014. február 26. szerda, 16:26
Gyermekeim, figyeljetek Rám miközben Hívlak benneteket, és kinyilatkozom mindnyájatok iránt érzett mély és állandó Szeretetemet. A megpróbáltatások, a szomorúság, a kegyetlenség, a gonoszság, az öröm és a béke közepette valóban minden az Én Kezemben van.
Megérett az idő arra, hogy a Megtisztulás fokozódjék, de semmi más, csak jó származhat ezekből az időkből. Úgy nézzetek ezekre az időkre, mint egy beteg, ágyban fekvő gyermekre, akit levert egy betegség, s emiatt gyenge, tehetetlen, energia és táplálékhiányban szenved, és nagyon magas láza van. Ő addig nem fog talpra állni, amíg elmúlik a láza, és mégis éppen a láz az, ami megszabadítja őt a betegségtől.
Az ember megtisztítása meg volt jövendölve, és Én ezt azért teszem lehetővé, hogy megszabadíthassam az emberiséget a betegségtől, ami azok szívét és lelkét ostorozza, akik nem igazán ismernek Engem. A megosztottság a világban növekedni fog, míg végül az emberek kimerülnek. A háborúk miután kitörtek, és pusztítást végeztek, el fognak tűnni, és béke fog uralkodni. A hitehagyás sok lelket fog beborítani, de később gyermekeim nagytöbbsége látni fogja az Igazságot, és futva jönnek majd Hozzám a szeretet miatt, amelyet az Én szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt éreznek.
Teremtésem tökéletessé fog válni, amikor a Sátánt és minden démont, akik megfertőzik a Földet, már száműzték. A Fény egyre élénkebb lesz, az elveszett Paradicsom tökéletessége vissza lesz állítva korábbi Dicsőségére, az emberiség pedig eggyé fog válni Velem.
Az Ígéretemnek, hogy visszaviszlek benneteket Paradicsomomba, melyet mindnyájatok számára alkottam, még mielőtt az elsőt lélegeztétek volna, hamarosan tanúi lesztek. Ez az elsőszülöttségi jog mindnyájatok számára adatott. Készüljetek. Ti a szeretet által lesztek becsalogatva a Paradicsomomba, amelyet Én a szívetekbe fogok helyezni, és a Kegyelmek által, amelyeket a lelketeknek adok. Közületek egyetlen lélek sem mondhatja azt, hogy Én nem adtam meg számotokra minden lehetőséget, figyelmeztetést és haladékot. Imádkozzatok, hogy részesedjetek abban a kegyelemben, hogy elfogadjátok egy vég nélküli világ dicsőséges életét, amelyet már elkészítettem a számotokra.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Terjeszkedik a szabadkőműves sátánizmus

Abodi Dóra ruházati kiegészítőire figyelt fel a tengerentúl filmcsillag világa. -írják különféle, magyarnak hazudott felforgatást képviselő portálok. Magát a rendezvényt egy szabadkőműves hagyományokon alapuló, 60 éve jelen lévő, bizonyos Jelmeztervező Céh jegyzi, akik tizenhatodik alkalommal tartották meg pokolra való szeánszukat. A Céh egyébként 800 tagot számlál és a legbefolyásosabb emberek töltik fel sorait. Természetesen dúsgazdag emberekről van szó.  
Abodi Dóra kiegészítőivel ellentmondást nem tűrően kifejezte a szabadkőművesség felé lojalitását, hiszen a képen látható táska motívumai egyértelműen a Koponyák és Csontok (Skulls & Bones) nevű, szélsőségesen cionista érdekekért síkra szálló, szabadkőműves társaság motívumaival egyeznek meg. Ennek a páholynak a tagjai többek között az idősebb és ifjabb Bush is, korábbi USA elnökök. Az sem véletlen, hogy a pentagram (boszorkányok, sátánisták kedvelt jelképe) a bal kéz csuklójára került. Így jeleníti meg az elfajzott és kiátkozott templomosok bálványát, Baphometet. Ő vezeti az eltévelyedettek seregét a balkezi ösvényen.
Hídfő.net | Terjeszkedik a szabadkőműves sátánizmus
A kifutókon megjelent "hölgyek" mindegyike részt kell vegyen azokon a biszexuális orgiákon is, amik az ilyen parádékat követik, vagy nincs munka, nincs csillogás. Minden odaadnak a karrierért, pénzért vagy csak a pillanatnyi rivaldafényért. Kihasználja őket egy kiváltságos klikk, akik mesterük, a sátán hatalmát igyekeznek kiteljesíteni az egész földgolyón.  
Abodi Dóra is felkentje a pokoli szövetségnek. Annak, akik tönkreteszik a világot, a jövő nemzedékeit megrontják. Beléjük ültetik azt a rontást, ami lealjasítja és végül elpusztítja az igaz értékrendet. Mert ezek a jelképek bizony nagyon veszélyesek, olyan energiákat közvetítenek, ami a pokol fejedelmének a mozgatója. Ezért kell elzárkóznunk az epidémiát terjesztő média elől, ezért kell ellenhatást kifejtenünk és felhívni a figyelmet az ilyen lélekmérgezőkre. Védjük utódainkat tőlük és imádkozzunk, hogy az égi tűz felfalja a sötétség szülötteit.
Balassa Viktor

Létrejött az Árpád-ház program megvalósítását irányító testület (Engesztelő kápolnát jól hátráltatják)

Megalakult az Árpád-ház program megvalósítását koordináló testület, amelynek egyik legfontosabb feladata a székesfehérvári királyi koronázó és temetkezési templom romterületéhez kapcsolódó látogatóközpont megvalósítása.
Az irányító testület tagja Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere; Lázár János, miniszterelnökséget vezető államtitkár; Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter; Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke; Boross Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma február 27-én az MTI-vel.
A kormány 2013. november 15-én határozott a székesfehérvári nemzeti emlékhelyhez kötődő látogatóközpont megvalósításáról; az ezzel kapcsolatos hosszú távú koncepció kidolgozása érdekében testület felállítását rendelte el.
A döntés célja, hogy Magyarország 2022-ben az Árpád-ház európai rangjához méltó módon ünnepelhesse meg az Aranybulla kiadásának 800., majd 2038. augusztus 15-én Szent István halálának 1000. évfordulóját – olvasható az összegzésben.
Az Árpád-ház program tudományos kutatási és fejlesztési alprogramokból áll, amelyek korszerű módon tárják fel, rendszerezik és összegzik a megadott témaköröket; előkészítik a fejlesztési projekteket és a Kárpát-medencei ünnepi felkészülést. A tudományos alprogramok eredményeként ki lehet majd jelölni a Kárpát-medence emblematikus bemutatási helyszíneit is. A fejlesztési alprogramok örökségvédelmi helyreállítási, bemutatási és ismeretterjesztési projektekből állnak, ezek első eleme lehet a város által régóta tervezett látogatóközpont megvalósítása – áll a közleményben.
MTI/Magyar Kurír

Össztűz a vallásszabadságot védő arizonai törvényre

Az American Airlinestól a Marriottig több vállalat is elítélte az törvényjavaslatot, amely Arizonában megengedné az ott működő társaságoknak, hogy megtagadják szolgáltatásukat bárkitől a tulajdonos vallási meggyőződése alapján - írja a Skift. Ennek értelmében például egy hotel megtehetné, hogy nem fogad homoszexuális vendégeket. A javaslat most Jan Brewer kormányzó aláírására vár, aki még mérlegeli azt.
A vendéglátó ipar képviselői attól tartanak, hogy a törvény turisztikai bojkottot vált ki az álammal szemben. A phoenixi székhelyű Arizona Lodging & Tourism Association máris több száz telefonhívást és e-mailt kapott az államba utazást tervező látogatóktól, akik azt mondják, ha a kormányzó nem vétózza meg a javaslatot, lemondják útjaikat, vagy soha nem utaznak oda. Jövőre Arizona adna például otthont az amerikai foci csúcseseményének számító Super Bowlnak.
Az American vezérigazgatója is elítélte törvényjavaslatot. Doug Parker szerint, ha életébe lép, csökkentheti a vállalatok kedvét az odaköltözésre, és visszavetheti a konferenciaturizmust. „A gazdaságunk akkor nő leginkább, ha az üzletek ajtajai mindenki előtt nyitva állnak" – írta az arizonai kormányzónak.
Csatlakozott a tiltakozók táborához a Southwest Airlines is, amely szerint a javaslat ellentétes a cég befogadó értékrendjével. A Mariott szállodalánc a kormányzónak írt levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvény tönkretenné Arizona idegenforgalomban elért eredményeit. Arizona fontos úti célja a turistáknak az Egyesült Államokban, hiszen többek között itt található a Grand Canyon (amelyről korábbi beszámolónkat itt olvashatja).
Arizona nincs egyedül a törvényjavaslatával: hasonlót tervez bevezetni Georgia, Idaho, Maine, Mississippi és Kansas is. Ezek az államok az intézkedéssel arra válaszolnának, hogy már 17 amerikai államban plusz a fővárosban is lehetővé tették az azonos neműek házasságát.
(origo)

Jönnek a színes, szélesvásznú bibliai történetek

Nagy, látványos, igazi hollywoodi filmeposzokra 2014-ig kellett várni, viszont érdekes, hogy a mostani mozis boomot egy tévésorozatnak köszönhetjük. A The Bible című minisorozatot 2013 márciusában mutatta be a History Channel, az az adó, ami egy évvel ezelőtt kezdett el egyáltalán fikciós sorozatgyártással foglalkozni. Fura de a sorozatot egy olyan producer szállította nekik, Mark Burnett, aki a Survivor és a The Apprentice című reality-sorozatokról volt ismert, nem pedig bibliai témájú minisorozatokról. Burnett és felesége a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig, öt, kétórás epizódban dolgozta fel a történeteket, részenként 2-3 sztorit kibontva. A megvalósítás kiváló volt, (a színészek ugyan nem nagyon) és ez a nézettségben is meglátszott: az első részt 13,1 millió néző látta, ami az év legnagyobb kábeltelevíziós nézettségének számított. A Biblia öt este alatt összesen 100 millió nézőt hozott a History Channelnek.
A sorozat előkészítése alatt már felmerült, hogy lesz egyrészt folytatás ( A.D.: Beyond the Bible címmel érkezik az NBC-re jövőre), másrészt a tíz részből Burnették összevágtak egy mozifilmet Son of God (Isten Fia) címmel, ami Jézus életét mutatja be. A filmet már bemutatták az USA-ban és egy hétvége alatt 25,6 millió dollárt termelt, nálunk április 10-én mutatják be. A Biblia sikere azért tett jót a vallási témájú projekteknek, mert a stúdiók hirtelen elkezdtek bízni az ilyen tartalomban, és egyre több pénzt toltak beléjük, másrészt megsürgették a forgatást, és előrébb hoztak pár premiert - ennek köszönhető, hogy ebben az évben több ilyen film kerül a mozikba, mint az előző 11 évben, és ez trend 2015-ben is folytatódni fog.
Az ok egyszerű: a vallási témájú filmek nagyon jól keresnek a mozikban, ha azokat értő kezek készítik. Mel Gibson Passiója 2004-ben 30 milliós gyártási költségre hozott 620 milliót, márpedig ezzel a bevétellel már számolni kell. A Noéra és az Exodusra elköltött százmilliók minden bizonnyal megtérülnek majd, így ezekre a filmekre költeni kiváló befektetésnek tűnik, hiszen csak az USA-ban 91 millió, magát keresztény vallásúnak mondó lakos él - ha mind elmennek megnézni egy vallásos filmet, és kifizetik érte a tíz-tizenöt dolláros jegyet...nem ragozzuk.
Megnézzük, mit kapunk Hollywoodtól vallási témában a közeljövőben és mi az, amin már túl vagyunk.
Február 28.: Son of God - Isten Fia
Jézus története születésétől haláláig. Látványosnak nem mondható, hiszen egy tévésorozatból vágták össze, a kritikusok rühellik, mert olcsó, ósdi, és felszínes.
Március 21.: God Is Not Dead
Egy rémesen egyszerű üzenetet sugalló film: aki nem hisz istenben, az buta, gonosz ember és a pokolban a helye - mindez vonatkozik minden nem keresztény vallású emberre is. A film egy ateista egyetemei tanárról szól, aki kénytelen ráébredni, hogy Isten létezik.
Március 28.: Noé
Darren Aronofsky alaposan átértelmezte és átdolgozta a sztorit, a filmben szerepelnek például kőangyalok is, amik egy kupac kavicsból változnak át hatalmas, Noét és családját védelmező Tramszformerekké, és így tovább. A film már a bemutató előtt alaposan megosztotta a közvéleményt, a tesztvetítéseken a vallásos lelkületű nézők megdöbbentek azon, hogy Noé az Isten szót egyszer sem mondja ki, pedig kommunikál vele, és a felhorgadásnak az lett a vége, hogy a stúdió kénytelen volt a plakátokon és reklámanyagokon feltüntetni, hogy a filmet a Biblia csak inspirálta, Noé történetét a Teremtés könyve tartalmazza, ez meg csak egy film.
Április 18.: Heaven is For Real - Igazából mennyország
Nem kifejezetten bibliai témájú, de erősen vallásközeli alkotás a Greg Kinnear főszereplésével készült film amiben egy fiú azt állítja, hogy megjárta a mennyek országát. A film alapja egy itthon is kiadott könyv, amiben egy lelkipásztor fia halálközeli élményeiről számol be: egy életmentő műtét során olyan helyen járt a lelke, ahol találkozott a 30 évvel azelőtt meghalt nagyapjával és olyan dolgokat mond el az apjának, amiket nem tudhatott. A könyv a New York Time bestsellerlistájának harmadik helyén debütált 2010-ben, majd hamar felugrott az első helyre...
December 14: Exodus
Sir Ridley Scott megaeposza a bibliai exodusról szól, Mózesről és népéről, ahogy Egyiptomból kiűzetve átkelnek a sivatagon és a kettéválasztott Vörös-tengeren. Mózest Christian Bale alakítja majd, aki Noé szerepét adta fel Mózesért. A film 2013 októbere óta forog Spanyolországban, a költségvetését 150 millió dollárra teszik, Bale mellett szerepel benne Joel Edgerton (Ramszesz), Aaron Paul (Józsua), John Turturro (Széti), Ben Kingsley (Nun) és Sigourney Weaver (Tuja) is. Scott közismerten agnosztikus elveket vall, és Istent nem túl tradicionális módon mutatja majd be, legalábbis ez a hír járja.
2015 húsvét: Mary (Mária)
Odeya Rush alakítja majd Szűz Máriát, Ben Kingsley pedig Heródes királyt ebben a történetben, ami nem Jézusra, hanem a szüleire fókuszál, és arra, miként maradt életben Mária és József a véreskezű király uralma alatt. Aztán persze megszületik Jézus is, de róla csak gyermekként emlékezik meg a film, ami Máriát 8, 15, 19 és 27 éves korában ábrázolja.
Ezeken most dolgoznak
Ezek a filmek már forognak vagy bemutatás előtt/alatt vannak, de lesz még 2015-16-ra vallási témájú film. Will Smith Káin és Ábel történetét rendezi meg a Redemption of Cainben, de ha minden igaz, vámpírokkal, Brad Pitt Poncius Pilátus lesz egy olyan filmben, amiben végre gonoszt alakíthat, az HBO pedig a The Leftovers címmel készít elő egy drámasorozatot azokról, akiket az Úr nem akar maga mellett látni a mennyben és itt maradnak a Földön, miután az arra érdemesek távoztak.
Steven Spielberg is szerette volna megrendezni Mózes életének történetét, de a Gods and Kings című projekt rendezését kénytelen volt átadni Ang Lee-nek. Resurrection, azaz feltámadás címen is forgatnak egy történetet, amiben egy római katona szemszögéből mutatják meg Jézus feltámadását. Természetesen Kevin Smith cége is előkészít egy újabb abszurd, vallási témájú komédiát, ezúttal Helena Handbag címmel - ebben az emberiség az ördöggel köt szövetséget, hogy a Földet fenyegető Jézust legyőzhessék.
Utánpótlás tehát van bőven, és lesz is még, ráadásul a filmek előkészítése során egy költségfaktorral máris nem kell számolni: a Biblia szövege szabadon felhasználható, mivel Isten nem szed jogdíjat.
(index cikk alapján )

2014. február 26., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz

2014. február 25. kedd, 13:50
Drága szeretett leányom, az már előre meg volt jövendölve, hogy a végidőkben az emberiség Isten iránti gyűlölete soha nem látott méreteket fog ölteni. Akkor az emberek már nem lesznek képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Sok zűrzavar fogja beárnyékolni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, ami alig fog majd békét hozni számukra.
Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, gúnyolni fognak, és tagadni fogják Istenségemet. Azokat, akik szeretnek Engem, kísértésbe fogják hozni, csakhogy elforduljanak mindattól, amit tanítottam nekik. Mindazok, akik megtagadnak Engem, megpróbálják majd igazolni, hogy milyen okból kifolyólag cselekedtek így. A következő okokra fognak hivatkozni: „Jézus – fogják mondani – csak egy egyszerű névleges vezető, egy próféta, aki azért volt küldve, hogy az embereknek megtanítsa az Igazságot”. Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem egy hazugság volt, és ahhoz, hogy minden vallás egyként egyesülhessen, elegendő az Isten, egy Jóságos Isten iránti hűség.
Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz. Ehelyett ők Isten angyalaiként álcázott hamis szellemeket fognak bálványozni. Miközben a világ a Keresztényekkel együtt örvendezni fog, akik hűségesek maradnak Hozzám, valamint a Zsidókkal, akik Atyámhoz maradnak hűségesek, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog leereszkedni, hogy az csak keveseket fog készenlétben találni.
Aztán az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok meg lesznek semmisítve, és azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, egyesülni fognak, és az örök dicsőség életét fogják élni.
Jézusotok

A háború megvívásának szellemisége

Mind a szellemi, mind a fizikai háborúnak van egyfajta lefolyása a világban, amely eldönti, hogy ki és hogyan kerül előnyösebb vagy hátrányosabb pozícióba. Ennek az ok-okozati folyamatnak a cselekedetek adják a mozzanatait, az ember egyéni és a társadalom egyes rétegeinek közösségi cselekedetei. A szellemi látás ilyen téren fontos, hiszen ha bizonyos események bekövetkezése előre látható, akkor időben megtehető a megfelelő reakció is. Az összefüggések helyes megértése – a szellemi látás – lehet tisztább és homályosabb, annak megfelelően, hogy mennyire igazodik el valaki az összefüggések folyamatos láncolatában, mennyire tudja befolyásolni a bekövetkező eseményeket, amelyek a személyes és társadalmi sorsát is eldönthetik.
Világnézet, vérmérséklet alapján mindenkinek van egy bizonyos alapállása, amelyik természetes reagálásra készteti. Ez az ember személyiségéből és személyiségjegyeiből fakad, többé-kevésbé kiszámítható. A nyugati világ éppen elég szociológust és kultúr-antropológust használ, akiknek feladata társadalmi rétegek reakcióinak felmérése. Közép- és Kelet-Európában ezeket a személyeket ugyan ugyanúgy képzik, de a foglalkoztatásuk keretei már nincsenek meg, egyszerűbben fogalmazva sajnálják az elemzéseikre a pénzt. Ennélfogva a térség kormányzatai és hatalmai nem is jutnak megfelelő információhoz, hogy egy bizonyos határon túl az országok társadalmi reakcióit kiszámítsák. Emiatt a szemlélet befolyásolás alapvető, erőteljes eszközeit használják, amelyekkel viszont finomabb műveletek levezénylése nehézkes és bizonytalan. Ezért egy megtervezett forradalomnak lehetnek igen kellemetlen mellékhatásai és következményei, hiszen olyan események láncolata indulhat el, amelyeket nem láttak, nem láthattak előre, hiszen nem is akarták látni. Ez pedig esélyt ad a másik oldalnak a győzelemre és a helyezkedésre.
A szellemi és fizikai háború megvívásának módja a szent iratokban elolvasható. Alkalmazása viszont megkívánja azok alapos ismeretét. Nem az ember-ember elleni ütésváltások leírásáról, hanem a döntési helyzetekben a helyes döntések meghozatalában segítenek ezek az írások. A mindennapi életünket a kísértések, szellemi próbatételek folyamatosan áthatják, ilyen szempontból a háborús környezet nem más, mint a hétköznapok szürkesége. Sőt, a háború a hősi halál és a mártírhalál lehetőségével is kecsegtet, ami egy vissza nem térő alkalom azok számára, akik az életük árán is a hitükről akarnak bizonyságot tenni. A köznyelvben is használjuk a mártír (görög szó, azt jelenti: bizonyságot tenni, az élet árán is; a kereszténység terjedésével együtt vált ez a szó az életáldozat felvállalásának bizonyságtételévé) és a vértanú kifejezéseket, de ezeknek a fogalmaknak a teljes mélységét csak a tiszta hiten keresztül lehet megérteni, cselekedeteit felvállalni és átélni. Ez a végső diadal a sötétség felett az egyén szempontjából, ami a félelemérzet és minden testi gyötrelem, kísértés megszűnését is jelenti. Az áldozat felvállalásának szándéka önmagában is a félelem és a félelem szülte kényszeres cselekvés ellen hat.
A háború megvívásának módja tehát a hit gyakorlata. Az erkölcsös és alázatos lelkületet éppen úgy megköveteli mint a rendíthetetlen hitet. A keresztény országokban a középkor alatt ennek kialakult egy íratlan gyakorlata, amelyek a Római Birodalom hadviselésének elveihez nyúlik vissza. Ahogy a kegyetlen ókori szabályokat felváltották a keresztény szemlélet alapelvei, a hadviselés keresztény gyakorlata is megjelent és folyamatosan formálódott a kereszténység hanyatlásáig.
Csakhogy magának a kereszténységnek nincsenek útmutatásai kimondottan a háborúra. Nem része az evangéliumnak. Emiatt sok keresztény ember elutasítja a háborút, és inkább az evangéliumban bemutatott szeretet és áldozatvállalás útját választja. Ezért nem is igen lehet őket hibáztatni. A háborúra vonatkozólag utasítások az Ószövetségben vannak, de ezeket nem kell feltétlenül elfogadni. Ezek többsége igen kemény feltételeket szab a háborúra és az ország irányítására, amelyeket éppen a zsidóság nem tartott be soha. A tisztázatlan kérdéseket a Korán tárgyalja, kitérve arra, hogy egy hívő hadvezér mit tegyen és mit ne tegyen az ellenségével, mikor köthet békét és mikor térhet el attól. Érdemes elolvasni, mert Szun-Ce: A háború művészete c. írással ellentétben egy szent irat, és emiatt jóval hatékonyabb is a hívő ember kezében (természetesen ha elfogadja a Koránt). Más oldalról nézve pedig: Istennek tetsző dolog a hit törvényei szerint küzdeni és háborúzni az igazságért, ahelyett, hogy az ember a saját feje után menne, vagy filozófusok írásait olvasná.
Amennyiben a hit háborúját harcolja az ember, mind a természeti, mind a természetfeletti erőkkel szemben sérthetetlenné válik. Ilyenkor a helytelen lépések kísértésekké, a helyes lépések szent cselekedetté változnak, maga a küzdelem egy szertartássá válik. Ebben a félelem már többé nem befolyásoló tényező, csak a mártírhalál ígérete vagy az Isten rendjének helyreállítása ezen a világon, amely az egyetlen élhető és igazságos világ ígérete.
Gyakorlatias szemmel nézve: mi változhat, ha a hit elvei szerint vívunk háborút?
Nézzük csak meg az utóbbi néhány év háborúit. Polgárháborúk és polgárháborúk, ahol az összegyülekező söpredék provokátorokkal és véletlenszerű gyilkolással káoszt hoz létre, tömegverekedések, az elszabaduló indulatok minden formája, uralkodó félelem és rettegés.
Ha a társadalom tökéletes lenne, és mindenben az égi törvények szerint élne, akkor egy megbonthatatlan egységet alkotna, ahol a felforgatók a legnagyobb erőlködéssel sem tudnának sikert elérni. Még tüntetések sem lennének. Bizonyos értelemben az, hogy a társadalom belerángatható egy fegyveres összetűzésbe, elharapódzhat a zűrzavar, a hitetlen élet büntetése, a fel nem vállalt hitbéli küzdelmeké. Az elszabaduló ítéletet viszont a hit és a hit küzdelmei megállíthatják, nincs különbség kis és nagy háború között.
Tamási Attila

A nyugati zsidók támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődött

Jelena Iszinbajeva kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok orosz rúdugró. Röviden ennyit az eddig elért sporteredményeiről. Méltán lehet rá büszke egy ország (és az is).
Hídfő.net | A nyugati zsidók célzott támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődöttJelena Iszinbajeva
Boy George a homokos zsidó szubkultúra ismert terjesztője az atlanti államokban. "Karrierjét" pedofil és egyéb deviáns szexuális megnyilvánulások és tevékenységek kísérték végig, valamint masszív kábítószerezés. Ha nem támogatják bizonyos körök "Gyurit" a homoszexualitás terjesztésében, már 20 évvel ezelőtt egy csatornában végezte volna a nagy tehetségével. Eddig elért "eredményei" alapján Boy George úgy érezte, hogy komoly érdeklődésre számottevő nyilatkozatot tesz,  Jelena Iszinbajevát megalázva, amivel sejtései szerint talán ismét átlépheti a média érdeklődésének ingerküszöbét, ahonnan már jó ideje kikerült vállalhatatlansága miatt. Ha szó szerint akarjuk idézni: "Iszinbajeva egy hülye kis ribanc".
Hídfő.net | A nyugati zsidók célzott támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődöttBoy George. Nemcsoda, hogy ilyen "példaképekkel" a nyugati országok gyermekvállalási hajlandósága a legalacsonyabb a világon.
Jelena Iszinbajeva szerintünk viszont minden sportoló és közéleti személyiség számára pozitív példával járt elő, amikor felszólított minden Oroszországba érkező sportolót az ország törvényeinek betartására, különös figyelemmel a fiatalok körében a homoszexualitás propagálását tiltó Duma határozatra. Ezt hozzánk hasonlóan gondolta az Ortodox Egyház is, amikor nyilatkozatot adtak ki, felszólítva a cionatlanti médiákat Jelenával kapcsolatos nyomásgyakorlás megszüntetésére. Érdekes módon egy nagy múltú egyház szava áll szemben egy buziéval ismét, aki mögött kilóg a pata meg a kampós orr. Csak nem egy célzott egyházellenes támadásról beszélhetünk már megint?
http://www.hidfo.net/2014/02/26/nyugati-zsidok-tamadasa-az-ortodox-egyhaz-ellen-megkezdodott

Kilenc, talán nem közismert dolog hamvazószerdáról

Hogy jön ki a 40 napos böjt? Milyen hamuból van a hamukereszt? Lehet-e kétszer hamvazkodni? Mehet-e olyan is, aki nem katolikus? Aki fogyókúrázik, hogyan böjtöljön? Rossz-e a torkos csütörtök? Belerondít-e a kampány az elcsöndesedés időszakába? Hamvazószerdai tudnivalók.
Kilenc, talán nem közismert dolog hamvazószerdáról
Bemelegítésként: miért pont hamvazószerda, miért nem hamvazócsütörtök vagy hamvazóvasárnap?
A 40 napos, hamvazószerdával kezdődő nagyböjt „pályafutása” a 4. század óta tart. Azóta rögzült a számítás, miszerint húsvétvasárnaptól vissza kell számlálni hat hetet (42 nap), levonni a nem böjti nap vasárnapokat (36 nap) és vissza kell számlálni még 4 napot, ami a negyvenhez kell (szombat, péntek, csütörtök, szerda).
Miért pont ilyen hosszú a nagyböjt? Van valami jelentősége a 40-esnek?
A 40-es és a 4-es számnak is szimbolikus jelentése van. Bibliai forrásokra támaszkodva a kereszténység különös jelentőséget tulajdonít a negyvenes számnak. 40 napot töltött a pusztában Jézus nyilvános működése előtt; az ószövetségi hagyomány szerint 40 napig tartott a vízözön, 40 évig tartott a választott nép pusztai vándorlása az ígéret földjéig, Mózes 40 napot tartózkodott a Sínai-hegyen – a törvényekért –, és Jónás is ennyi napos böjtöt hirdetett Ninivében. Még mindezek előtt igaz volt, hogy az Édenkertnek 4 fája volt és négy folyója, utóbbiak a 4 égtáj felé indultak. Az anyagi világ bűntől történő megtisztulásának, a rend helyreállásának, az újrakezdésnek szimbóluma is ezért a 40-es szám, ennek szellemében köszön vissza az Újszövetségben Jézus Krisztus 40 napos böjtje.
Mennyire elterjedt ez a szimbolika?
A keleti kereszténység is „tartja” a 40-et, egy műveletet azonban még betold, „odaát” a szombat sem böjti nap. Ezért egy héttel hosszabb a nagyböjt teljes időszaka.

Hamvazószerda keresztje

Hamvazószerda legszembetűnőbb jelképe a hamukereszt. Miből van a hamu, és mit jelent az „Emlékezz, ember, porból lettél, s visszatérsz a porba!”?
A hamvazkodás egyetlen „kelléke” a liturgiában a hamu, ami az előző évi virágvasárnap elégetett barkáiból való. A hamu a tűz által keletkezik, a tűz pedig a születés, az újjászületés jelképe, a Bibliában is számos helyütt találkozunk vele. Emlékeztet a halandóság mellett az újjászületés lehetőségére is, ezért változtatott, pontosabban hozott be a II. vatikáni zsinat egy új hamvazási szövegformulát az ismert „Emlékezz, ember, porból lettél és visszatérsz a porba” mellé: „Térj meg, és higgy az evangéliumban!” Ókeresztényi hagyomány egyébként a hamu részvétele a liturgiában. Egykor szokás volt külön kezelni az egyéni és a közösségre hatással lévő vétkeket, utóbbiak közé tartozott a hittagadás, a gyilkosság és a házasságtörés. A nyilvános bűnöket pedig nyilvánosan is kellett meggyónni, ilyenkor a nagyböjt kezdetén rótta ki a közösség vezetője a vezeklés módját, és húsvétkor került sor a feloldozásra. A vezeklést felvállaló ember hamut szórt a fejére és posztóruhát öltött, a szentmiséken pedig a templom hátuljában vagy a kapun kívül „vett részt”, tehát nagyon komoly elkötelezettséget igényelt a bűnbánat. (A keresztrajzolást egyébként 1091-ben II. Orbán pápa rendelte el.)
Hamvazkodhatnak-e a nem vallásosok, más vallásúak?
A katolikus egyházban a hamvazkodás egy úgynevezett szentelmény, ami a hit szerint ugyanúgy Isten kegyelmét közvetíti, mint a hét szentség; a különbség annyi, hogy míg a szentségeket Jézus alapította, a szentelményeket az egyház – ilyen a Balázs-áldás is. Mint szentelmény, elsősorban a katolikusoknak „jár” a hamvazás, de mivel nem szentség, megengedett, hogy a Balázs-áldáshoz hasonlóan kiszolgáltassák nem katolikus keresztényeknek, de meg nem keresztelkedetteknek is – utóbbinak azonban vannak feltételei. Aki kéri, annak hittel kell kérnie, tehát ha nem is keresztény, a keresztény hit felé kell fordulnia, hisz a hamvazkodás nem valamiféle babonás cselekmény, folklór, hanem a hit eszköze. Zárójeles megjegyzés: az egyházi temetés is hasonló értelemben vett szentelmény. Az evangélikusoknál egy egyházilag nem szabályozott, úgymond megmaradt szokás csak a hamvazkodás, szent tartalma nincs. A református egyházban nem tartották meg ezt a hagyományt.
Lehet-e „kétszer” hamvazkodni? Aki szerdán eljut a templomba, vasárnap is beállhat-e a sorba?
Mivel egyik pap ezt mondja, a másik azt, és nincsen kőbe vésett, kötelező érvényű szabály vagy engedékeny megfogalmazás, Török Csaba tévéreferens pap az ügyben a józan ész logikája felé irányított bennünket: mivel nem szentség, hanem szentelmény a hamvazkodás, nem okoz problémát, ha valaki többször járul ehhez. Viszont mivel a hamvazkodás a bűnbánatnak egy radikális formája, illetve momentuma, nincsen sok értelme egy szerda óta tartó folyamatot vasárnap egy „újbóli kezdettel” úgymond megerősíteni, hisz maga a radikális döntés a bűnbánat mellett szerdán megtörtént.
Most jön a neheze, mármint hamvazószerda után. Hogyan kell „helyesen” böjtölni, nem „csak fogyózni”?
A 11. századig olyan szigorú volt a böjt, hogy késő délutánig semmit sem szabadott enni, húst, tojást és tejtermékeket pedig – a vasárnapok kivételével – egyáltalán nem. Az előíráson az egyház mára enyhített. De az étkezési szokásokkal kapcsolatban kissé tévesen terjed, hogy „háromszor ehet és egyszer lakhat jól” a 18 és 60 év közötti felnőtt hívő hamvazószerdán és nagypénteken. Az előírás úgy szól pontosan, hogy egyszer lehet étkezni, és még legfeljebb kétszer valamit magunkhoz vehetünk. A péntekenkénti hústilalomban nincs félreértés. Ma már így is szabadabb a rend, régen minden, állati zsiradékkal kapcsolatos eledel fogyasztása tilos volt; a mostani „liberalizáció” arra szolgál, hogy az ember nagyon tudatosan értse meg, hogy nem méregtelenítő vagy fogyókúra a böjt, hanem aszkézis, amely során az akaratunkat tesszük próbára. A tavaszi böjtölés lehet, hogy még jól is esik valakinek, ilyenkor viszont valami mást (is) ki kell találni, amiről lemondunk. Gondoljunk bele, aki amúgy sem fogyaszt húst, a nagyböjt nem nyújtana a lemondás értelmében „pluszt”; neki a lelki karakterének megfelelően lehet mást is találnia.
A nagyböjtbe mintha belerondítana a torkos csütörtök, amiről sokan azt gondolják, egyszerűen arcul üti az előző napi szigorú böjtöt… Hogy is van ez?Ez a nap, amikor féláron „zabál” az ország egy sereg étteremben, egy praktikus népi hagyományon alapszik: a farsangkeddről (húshagyó keddről) megmaradó húsételeket nem dobjuk ki, valamikor el kell fogyasztani, de pénteken ugye nem lehet, hát marad a csütörtök. De ez semmi esetre sem jelenti, hogy hamvazószerda után még neki lehet állni főzőcskézni. A torkos csütörtök voltaképpen egy tőről metszett népi „morzsabál”. Tavaly ezért külön pikáns volt, hogy a torkos csütörtököt előrébb hozták a Valentin nap miatt, ne legyen fogyasztói szempontból a kettő egymás konkurenciája: két nap, kétszeres profit.
Ez az év a magyarok számára különösen is hangos a három választással és az azokat megelőző kampányidőszakokkal. Hogyan lehet mégis megtartani a belső elcsöndesedés törekvését ilyen felfokozott állapotban?Válaszért ezúttal is Török Csaba atyához fordultunk, aki amondó, szánjunk egy pici időt a múlt vasárnapi evangélium (Máté 6,24–34) szavain való elgondolkodásra: „Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek!” Az intelem szerint ebben a hangulatban is bennünk kell, hogy legyen a törekvés: száz dolog helyett csak egyre figyelni, böjtölni a tévé, a rádió, a mobil és az internetezés terén, minden téren, ami túlterhel; aki nem olvas naponta híreket, az is pontosan tudhatja, mi van a világban; a minket érő ingereknek nem mesterségeseknek, hanem személyeseknek kell lenniük – mindettől pedig a böjt az életstíluson történő változást fog eredményezni, amikor is megtanulhatja az ember szeretni a csöndet.
(mno.hu)

Üdvösség Érme


Üdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel

Gyermekem, kívánom, hogy ismertessétek meg azt, hogy ezentúl azon a címen kell, hogy megszólítsatok, amelyet legutolsó Földi címként adott nekem a Fiam. Ebben az Utolsó Küldetésben mindenkor úgy kell rám hivatkozni, mint az Üdvösség Anyjára.
Képmásomat meg kell alkotni és egy Érem egyik oldalára kell ütni, melyen úgy kell elhelyezni Engem, hogy a nap a fejem mögé legyen helyezve és ahol tizenkét csillag töviskoronát szőve helyezkedik a fejemen. Azt szeretném, hogy az Érem hátoldalára Fiam Szíve legyen rajzolva az Üdvösség két kardjával, melyeknek mindkét oldalon keresztezniük kell egymást.
Az Üdvösség Kardjainak kettős céljuk lesz. Az első Kard el fogja pusztítani a fenevadat, és Nekem adatott meg az a felhatalmazás, hogy az Utolsó Napon ezt megtegyem. A másik Kard a leginkább megkeményedettebb bűnösök szívét fogja átszúrni, és ez lesz az a Kard, mely által a lelkük megmentésre kerül.
Ez az Érem nagy mennyiségben legyen elérhető, és amikor azok, akik keresik és megkapják azokat, meg kell áldassák egy pappal, majd ingyenesen kell másoknak továbbadniuk. Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.
Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:
A Megtérés Ajándékáért
Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.
Gyermekem, kérlek, tervezd meg és csináltasd meg ezt az Érmet. Én az út minden lépésénél vezetni foglak téged, és aztán gondoskodnod kell arról is, hogy világszerte hozzáférhető legyen.
Menj békében Fiam szolgálatára.
Édesanyád,
Az Üdvösség AnyjaÜdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára

2013. szeptember 14. szombat, 16:10
Ó, gyermekem, ahogyan Fiamat szerettem attól a pillanattól kezdve, hogy szépséges Arcába néztem, úgy szeretem Isten minden gyermekét is, mint saját gyermekeimet.
Én az Isten Anyja vagyok, de ugyanakkor Isten minden gyermekének az Anyja is, mivel megígértem, hogy végső üdvösségük pillanatában segítek majd nekik. Fiam a Mennyben való Megkoronázásom alkalmával felhatalmazást adott Nekem arra, hogy a tizenkét törzsnek Anyja legyek – a tizenkét nemzetnek az Új Paradicsomban. Mielőtt még ez a nap felvirradna, Én, mint az Üdvösség Anyja, fel fogom kutatni mindenhol a lelkeket és Fiamhoz fogom vonzani őket. Én segítek Neki ebben a fárasztó feladatban, és ahogyan Szívem össze van fonódva az Ő Szívével, úgy azok szívével is összefonódott, akik Fiamat valóban szeretik.
Mint a ti Édesanyátok, szeretem Isten minden gyermekét. Mindegyikőtök iránt ugyanazt a szeretetet érzem, mint amit minden anya érez kicsinyei iránt. Én úgy tekintek Isten minden gyermekére, mintha mindnyájan még csak kis gyermekek volnátok. Érzem a fájdalmaikat. Együtt szenvedek Fiammal, amikor Ő azokra a bűnösökre tekint, akik elutasítják az irántuk való Szeretetét. Mennyire gyötrődik miattuk, és mennyi könnyet sírok, amikor a bűn terjedése miatt az ember nyomorúságát növekedni látom. Mégis, még mindig sok élő szeretet van a világon. Ez a szeretet – ha tiszta –, ellene fog állni a sötétségnek, és a világítótoronyhoz hasonlóan magához fogja vonzani a lelkeket. Ilyen módon fog Isten munkálkodni, hogy felvilágosítsa az emberiséget. Ő azok szeretetét, akik szeretik Őt, arra fogja felhasználni, hogy a többi lelket Magához vigye.
Az Én kötelességem az, hogy annyi bűnösnek, amennyinek csak lehetséges, esélyt kínáljak fel a lelkük megmentésére. Én ezt a jelenések által teszem, amelyeknek tanúi vagytok, amikor megjelenek, hogy mindenütt lángra lobbantsam a bűnösök hitét. Én ezt most az Üdvösség Érmének átnyújtásával teszem. Gyermekem, amint azt már mondtam, ezt az érmet általad a világ rendelkezésére kell bocsátani és a neked adott utasítások kell, hogy alapul szolgáljanak. Ezek az utasítások csak veled lettek megismertetve. Ezek az érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára. Ez pedig milliókat fog üdvösségre segíteni.
Köszönöm, gyermekeim, hogy megnyitottátok Nekem, Édesanyátoknak a szíveteket, és hogy engedelmesek vagytok szeretett Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Üdvözítője iránt.
Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaÜdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani

2014. január 20. hétfő, 00:09
Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden vallásút, valamint azokat is, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus Krisztus Létezését. Ezért minden korú, minden kultúrájú és minden felekezetű embernek meg kell kapnia az Üdvösség Érmét.
Minden ember, aki egy Érmet kap, még akkor is, ha az nincs megáldva, egy különleges Ajándékot fog kapni. Nem sokkal ezután Isten Kegyelmet csepegtet beléjük, betekintést a saját tehetetlenségükbe és Isten Mindenható Szeretetének tudatosságát. Ő még a legmakacsabb lelkeket és a kőszívűeket is meg fogja világosítani. Hamarosan keresni fogják az Igazságot és aztán hívni fogják Istent, könyörögvén Hozzá, hogy segítsen megkönnyíteni szívüket, és hogy töltse el őket az Ő Nagy Irgalmával.
Ne utasítsátok el az Üdvösség Érmének Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani. Amikor Atyám azt az utasítást adta, hogy Szent Domonkoson keresztül mutassam be a Szent Rózsafüzért a világnak, sokan elutasították azt. Ők még ma is ezt teszik, mert azt gondolják, hogy azt én hoztam létre. A Rózsafüzért azért kaptam, hogy bárki, aki azt imádkozza, megvédhesse magát a gonosztól. Az én közbenjárásomnak köszönhető, hogy a lelkek különleges Kegyelmekben és védelemben részesülnek a gonosz befolyásával szemben.
Ne kövessétek el ezen Érem elutasításának hibáját, mivel ez az egész világ számára van és sok csoda fog társulni hozzá. Azok, akik elutasítják, vagy megpróbálnak megakadályozni másokat annak elfogadásában, meg fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek a legnagyobb szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Nektek mindig azokat a lelkeket kell Atyám Trónja elé helyeznetek, akik elutasítják Istent és Irgalomért kell könyörögnetek a lelkük számára.
Kérlek, biztosítsátok, hogy az Üdvösség Érme annyi embernek álljon rendelkezésére, amennyinek csak lehetséges.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2014. február 25., kedd

Égi Édesanyánk 2014. február 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Ti legyetek az imádság!
 
"Drága gyermekek!
Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten.
Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva "igent" mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."(2014. február 25.)


A Boldogságos Szűz Mára üzenetével azok felé fordul, akik szeretnék meghallani és meg is hallják azt. Ők azok, akik lelkileg felébredtek. Azok, akik imádkoznak és megtapasztalják, hogy Isten jelen van az életükben. Ők azok, akik megengedték, hogy Isten a szívükben lakjon. Ők azok, akik imádsággal helyet készítettek Istennek, hogy beléphessen és közbenjárhasson az emberért. Szűz Mária azt szeretné, hogy Isten ezen jelenléte gyümölcsöző és tanúságtevő legyen. Istent nem tarthatjuk meg önmagunknak. Isten rajtunk keresztül szeretné magához vonzani az embereket. A mi dolgunk nem az, hogy meggyőzzük az embereket Isten létezéséről, hanem, hogy tanúságot tegyünk róla, nem annyira szavainkkal, sokkal inkább az életünkkel.
A Szűzanya ebben az üzenetében is, de a korábbiakban is összeköti az imádságot a békével. Akik távol vannak az imától, azok nem birtokolhatják a békét. 1995. március 25-i üzenetében a Szűzanya világosan mondja: „… Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak és nincs szeretet ott, ahol nincs hit.” Az ima összeköt bennünket Istennel, Isten pedig a mi egyetlen békénk. Ezt világosan mondja Szent Ágoston is:„Nyugtalan a mi szívünk Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned.” A zsoltáros is ezt mondja: „Csak Istenben keress megnyugvást lelkem”. Isten akkor léphet oda hozzánk, békéjét és önmagát ajándékozva nekünk, ha napjainkban megteremtjük a béke oázisát, vagyis időnkből tudunk Istennek ajándékozni, amelyben neki adjuk önmagunkat, mindazt, ami vagyunk, és ami bennünk van. Bennünk pedig mély vágy van az örökkévalóságra, vágy Isten után. Csakis Ő tudja teljes mértékben betölteni ezt a vágyunkat.
Amikor a Szűzanya azt mondja: ti legyetek imádság, akkor azt szeretné mondani, engedjük meg Istennek, hogy átalakítsa szívünket és tegye szívéhez hasonlóvá. Szent Ferencről életrajzírói azt mondják, hogy nem csak imádkozott, hanem imádsággá vált. Teljesen imává változott. Az ima olyan, mint a csatorna, amely összeköt bennünket a forrással, vagyis Istennel. Imádsággá lenni azt jelenti, megtérni és Mária szívéhez hasonlóvá válni.
A lélek nagy mesterei mindannyian egyetértenek abban, hogy az ima erőfeszítés és harc. Az ima és a kényelem nem jár együtt. Az imádságért érdemes harcolni. Az ima beszélgetés és találkozás Istennel. Minden találkozáshoz időre van szükség. Jól tudjuk, ha gyorsan, szokásból, megfelelő idő odaszentelése nélkül imádkozunk, az ilyen ima nem hozhat békét számunkra. Ilyenkor Istennek csak üres szavakat mondunk, szívünk pedig zárva marad és aggódóvá lesz. Attól az imától, amit kapkodva végzünk, még üresebbek és fáradtabbak leszünk. Az ima a lélek pihenése. Az ima Istennel való beszélgetés, amelyben kinyilvánítjuk szívünk vágyait, Isten pedig szívének kincseit ajándékozza nekünk.
Engedjük meg Szűz Máriának, hogy vezessen bennünket, és Isten szeretetének és a Szűzanya köztünk való jelenlétének tanúivá legyünk.
 
Imádság
            Szűz Mária, Te, aki szeretettel és édesanyai gondoskodással teljes vagy minden gyermeked iránt, add, hogy megtapasztalhassuk szereteted, hogy meggyógyuljunk és örömtelivé legyünk. Rád bízom mindazokat, akik általad keresik az Istent. Könyörögd ki számunkra, hogy mi is Istent hordozzuk szívünkben és tanúságot tegyünk róla mindazoknak, akik távol vannak tőle és a békétől. Töltsd be szívünket kegyelmeddel és közelségeddel, de különösen azokét, akik aggódnak, remény nélkül, sötétségben élnek. Nyisd meg szemüket a lelkiekre, hogy megismerjék az élet igazságát és az örökkévalóságot. Imádkozd ki számunkra az állhatatosságot, hogy soha ne fáradjunk bele Isten keresésébe és egyre jobban vágyakozzunk utána. Ó, Mária, Te, aki kegyelemmel és Istennel teljes vagy, járj közben értünk Fiadnál. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nektek, két Tanúm a Földön, helyt kell állnotok

2014. február 24. hétfő, 16:00
Drága szeretett leányom, az Én ellenségeim nem a hamis vallások hierarchiáján belül találhatók. Sokan e lelkek közül egyszerűen nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, de amikor Én megismertetem Magam velük, akkor el fognak fogadni Engem. Az összes közül azok a legveszélyesebbek, akik a legnagyobb hitehagyást a háttérből fogják irányítani földi Egyházamon belül.
Nem mindenki Tőlem való, aki szolgáim öltözékét viseli; de tudnotok kell a következőt: Az Én Órám közel van, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt a hitehagyás csapása le fog ereszkedni, és fel fogja falni földi Egyházamat. Akárcsak, mint a báránybőrbe bújt farkasok, el fogják bolondítani a világot, elhitetvén azt, hogy Isten Háza minden hitfelekezetet elfogad, beleértve azokat is, akik tagadnak Engem, Jézus Krisztust, és arról fognak benneteket meggyőzni, hogy ez az utálat a világ legnagyobb evangelizálása lesz, melyet a világ valaha is látott. És ez nyomban felkelti majd Isten Haragját. Miközben a világot és annak minden vallását beszippantják ebbe az új, hamis egyházba, szabad lesz az út számukra, hogy büszkén „kicsinosítsák” a törvénytelenség emberét.
Miközben azok, akik éberek maradnak Figyelmeztetésemre, és akik továbbra is kiállnak Szavam mellett, szenvednek, Én is erőt fogok adni nektek e szomorú esemény elviselésére. Ezek a csalók, aki becsempészték útjaikat Egyházamba, sokakat meg fognak téveszteni, és milliókat fognak továbbra is becsapni, beleértve minden Keresztény felekezetet, valamint azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. E csalók mindegyike a hitehagyást fogja terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak kialakítani a világ számára. Egyetlen más vallást sem fognak megtűrni, kivéve az új hamis tant – a Pokol tanát. A Keresztény és a Zsidó vallás lesz az a két vallás, amelyből a Maradék ki fog alakulni.
Amikor Próféciáim majd könnyeket csalnak a szemetekbe, akkor tudni fogjátok, hogy hűségesek maradtok Hozzám, Jézusotokhoz, mert Én e Küldetésen keresztül acélidegekkel és szilárd elhatározással áldalak meg benneteket.
Nektek, két Tanúm a Földön, helyt kell állnotok. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, amelyek el akarnak benneteket távolítani Tőlem, és legyetek mindenkor állhatatosak az Irántam való szeretetetekben. Az Én Maradék Egyházam e Küldetés tagjaiból, valamint azon kívüliekből fog megalakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, szintén be lesztek vonva földi Maradék hadseregembe. Azon a napon, amikor ez megtörténik, ti fel fogjátok ismerni, hogy az Igazság Könyve valóban egy Mennyei Ajándék volt számotokra, hogy segítsen benneteket végső utazásotok során, mely Királyságomhoz és az Örök Élethez vezet. Csak akkor fogtok örülni, és csak akkor lesztek rettenthetetlenek, mert minden bizalmatok meglesz, amire szükség van, hogy Istennek dicsőséget hozzatok.
Jézusotok

Mi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban?


Mi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban, és rájöttél, hogy ez nem megfelelő keresztények számára? - dr. Gareth Leyson írása.
Először is bizonyos lehetsz abban, hogy bár valami rosszat tehettél az Úr szemében, eddig csak vétkeztél, mert tudtad, hogy az rossz dolog. Minél jobban gyötrő gondolataid vannak arról, hogy benne vagy – és ezt csak Te tudod megítélni-, annál nagyobb a felelősséged.
  Ha vétkeztél, akkor keress papot, és gyónjad meg bűneidet a lehető leghamarabb. Ha inkább privátban választanád, hogy „bocsáss meg Jézus”, emlékezz arra, hogy Ő csak a papoknak adta meg a feloldozás hatalmát a bűneink alól. Gondoltál-e arra, hogy a gyónás egy lelki terápia, ahol alázatos cselekedeted eredménye a bizonyosság arra, hogy lelked megtisztult?
  Az egyház elismeri a gonosz lelkek létezését (melyeket időnként démonnak, bukott angyalnak hívnak). Az ilyen lelkek képesek fáradtság, csüggedtség és szokásos kísértés előidézésére (ezek bármelyikét természetes emberi és biológiai tényezők is okozhatják). A tesztet helyenként*-gal jelöltem, ezek a veszélyes területek, ahol sebezhetővé válhatsz gonosz szellemek által, különösen akkor, ha szándékkal más szellemi erőkhöz folyamodsz, nem pedig az Atya Istenhez, Jézus Krisztushoz vagy a Szentlélekhez. Ebben az esetben olyan keresztények segítségét kell keresned, akik gyakorlottak a „szabadítás” szolgálatában – figyelem, sok papnak nincs gyakorlata vagy felkészültsége ehhez.

Lista katolikusoknak a „New Age” szellemi praktikákról

A következő kérdések segítenek feltárni, hogy bármilyen szellemi technika, terápia vagy „New Age praktika” alkalmazható-e egy keresztény ember által. A KEK rövidítés a Katolikus Egyház Katekizmusát jelöli.

1. Az ezt gyakorló ember kéri-e kifejezetten Isten segítségét a praktika megvalósításához, vagy magyarázza, hogy a praktika „szellemi energiája” Istentől származik?
  Ha igen, először győződjünk meg arról, hogy amikor Istenhez folyamodnak, az egy kereszténynek valóban Őt jelenti-e, a háromságot alkotó Istent, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy személyben. Bármilyen más „isten” segítségét kérni a bálványimádás bűnét jelenti (ld. KEK 2113).*
  Másodszor, az ezt gyakorló érvel-e azzal, hogy Isten segítsége garantált, vagy Istent alázattal kéri, hogy segítsen anélkül, hogy megígérné, mit fog Ő tenni? Csak a hét szentség esetében, vagy ahol a Biblia világosan megígéri, vagy a prófécia valódi isteni adománya esetén garantálhatjuk Isten cselekedetét. Más esetben, ha valaki abszolút ígéretet tesz Isten segítségére, az túl messze megy és vétkezik.

2. Az ezt gyakorló ember érvel-e azzal, hogy intelligens szellemek segítik – például angyalok, démonok, holt lelkek vagy „szellemi vezetők” -, avagy beszélnek-e „channelling”-ről?
  Az angyalokhoz, szentekhez, szent lelkekhez való fordulás egyetlen legitim módja, ha kérjük, hogy imádkozzanak értünk, vagy segítsenek nekünk az Úr akarata szerint. Bármi más kísérlet a spirituális teremtények erejének használatához, különösen kérni azt, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, a bálványimádás bűnét jelenti.

3. Hivatkozik- e az ezt gyakorló ember, hogy tud kezelni vagy függ bármilyen fajta unintelligens „spirituális energiától”?
Ha igen, ezt hívják a varázslás bűnének (KEK 2117), ami tilos, még a „gyógyító terápiák” esetén is.*

4. Valószínű vagy lehetséges-e, hogy a terápia általában, vagy egy ezt gyakorló ember módszere titokban lelkekhez folyamodik? Figyelem, a titkos elem lehet például egy varázsvessző vagy inga olyan keverékek fölött, amit homeopátia vagy aromaterápia során használnak.
  Ilyen praktikákban részt venni anélkül, hogy tudnánk erről, nem bűn, de lehetnek negatív szellemi hatásai.*

5. Megfelel-e a gyakorlat a keresztény tanításnak Jézusról és az emberi teremtés természetéről?
Itt igen hasznos lenne hivatkozni a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója vatikáni dokumentumra, amit a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa készített.

Isten olyan teremtmény-e, akivel kapcsolatba kerülünk, avagy valami, amit használunk, vagy egy erő, amit kihasználunk?
Egy Jézus Krisztus van-e, avagy ezer?
Az emberi teremtmény: univerzális teremtmények, avagy vannak-e egyének?
Megmentjük-e magunkat, avagy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka?
Kitaláljuk-e az igazságot, avagy magunkévá tesszük?
Ima és meditáció: magunkhoz szólunk-e avagy Istenhez?
Megkíséreljük ellenállni a bűnnek, avagy elfogadjuk, hogy van ilyen dolog?
Törekszünk-e elvetni, avagy elfogadjuk a szenvedést és a halált?
Kibújunk-e a társadalmi elkötelezettség alól, avagy törekszünk erre?
A csillagokban van-e megírva a jövőnk, avagy segítünk azt felépíteni?
A New Age praktikák által javasolt legvalószínűbb alternatívák azt sugallják, hogy „Te vagy Isten”, már együtt vagy Istennel, azzá válhatsz vagy közelebb kerülhetsz tisztán a saját elért érdemeid alapján; és hogy Jézus csak egy a sok „Krisztus” közül.
Bűn tudva részt venni bármilyen praktikában, melynek alapja ellentétben áll az isteni igazsággal, ami elutasítja az Ő országát.

6. Van-e jó ok azt hinni, hogy ez valóban hatékony, ami megtapasztalt evidencián vagy a terápia működésén alapul?
Ha nincs jó okunk, ami vagy ésszerű (beleértve a tudományos kutatást), vagy a keresztény hiten alapszik, akkor a praktika babonán alapszik (KEK 2110-2111).

7. Őszinte vagyok-e, és tanításom nyilvánvaló-e az általam hirdetett vagy ajánlott módszerrel kapcsolatban?
Egy praktika hirdetése vagy biztosítása morális felelősséggel jár a többiekre és magadra nézve is. Ha ennek csak anekdotikus alapja van, akkor ez is bűn lehet az igazság ellen.

8. Saját részvételem ebben a praktikában helytelen véleményt alakíthat-e ki másokban a kereszténységről, vagy bűnre vezet-e keresztényeket? (Ennek megválaszolásához mérlegelni kell az ezt gyakorló ember „spirituális jelentőségét”, eredeti kultúrájában és a saját kultúrádban.)
Minden keresztény felel bátorítani minden személyt a világon, hogy elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és Szabadítójuknak a bűntől, még ha a katolikusok ezen kötelességüket az evangélikus keresztényektől eltérően is közelítik meg. Komoly dolog bárkit vezetni, hogy azt higgye: jó dolog Jézus Krisztuson kívüli spirituális hatalmakhoz fordulni. Ezért mérlegelnünk kell azt a benyomást, amit másokban keltünk, hogy olyan praktikát alkalmazzunk, ami megfelelt minden próbán.

9. Olyan módon használom-e a praktikát, ami Krisztus uralma alatti, és jövőmet teljes mértékben rá bízom?
Bízunk-e Jézusban? Ha bármilyen jóst használunk arra, hogy jövőnkbe lássunk, akkor hallgatólagosan azt mondjuk, hogy nem bízunk Benne, ez pedig bűn.

Ha nem zártál ki egy New Age praktikát a fenti kilenc tesztkérdés során, jó ötlet Jézust kérni egy imában, hogy vezessen és védelmezzen, amíg azt használod, és imádkozni azért, hogy senki se essen bűnbe a te példád miatt.
Írta: dr. Gareth Leyson
(Forrás: Facebook)

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. február 21. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…„Drága gyermekeim! Én Mindenható vagyok. Bármit megadhatok, amit ebben az órában kértek. Meg is kaptok mindent, ami örök javatokat szolgálja. Most azt mondom nektek: ebben az órában elsősorban a bűnösök megtéréséért imádkozzatok, mert most erre van a legnagyobb szükség. A sátán tombol, mert tudja, hogy uralma végéhez közeledik. Szeretne mindenkit felfalni, és mindenütt mindig kísért. Ezért kell az ima, hogy feltartóztassa, és hatástalanítsa ténykedéseit. Ha sokan imádkoztok, vagy csak egy-egy ember, de szívből és hittel, megadom a kísértett személyeknek a kegyelmet, hogy mondjanak ellene a sátánnak, és így semmi hatalma nem lehet fölöttük. Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: 2 Péter 2, 1-3: „…föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még Megváltó Urukat is tagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra. Sokan követik majd őket erkölcstelenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást. Kapzsiságukban megkísérelik, hogy hízelgő szavakkal becsapjanak majd titeket. De már rég kimondatott az ítélet, s pusztulásukat nem kerülhetik el.”
Jézus: „Ez van most, és még inkább ez lesz.”

2014. február 23. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…Drága gyermekeim, Szívemnek választottjai! Ti egyedül annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva az Élet Könyvében! Mondom nektek, ez a legnagyobb kegyelem. Ezért őrizzétek meg lelketeket, amíg e földön éltek, az életszentségben, és törekedjetek mindig a jóra! Legyen megbocsátás a szívetekben, és mondjatok áldást ellenségeitekre! Áldjatok mindenkit egyformán! Jótevőiteket éppúgy, mint rágalmazóitokat. Ne foglalkozzatok a titeket ért sérelmekkel! Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Ha ti azt tudnátok, mennyi büntetést kell elszenvedni minden bűnért a pokolban és a tisztítótűzben, akkor kivétel nélkül mindnyájan szentül élnétek. Igazságosságom ugyanis épp oly tökéletes, mint irgalmasságom. Mondom nektek, mint ahogy egy betű nem veszhet el a törvényből, hanem beteljesítem azt, úgy minden bűnnek következménye van, mindent le kell vezekelni. Ha például egy háziasszony nem zárja el időben a gázlángot az étel alatt, az túlfő, majd leég, végül szemétbe való, nem alkalmas emberi fogyasztásra. Így van ez a bűnökkel is. Ha nem mondotok ellene rögtön a kísértésnek, elhatalmasodik fölöttetek, és ha beleegyeztek, a sátán tanyát ver bennetek, kisajátítja lelketeket, testeteket, míg végül a bűn rabjai lesztek, és az örök tűzbe, a kárhozatban taszít titeket.
Kicsinyeim! Tartsátok állandóan tisztán a gondolataitokat! Ne engedjetek be oda sem kísértést, se bűnt! Akkor tehetetlen lesz veletek ellenfelem. Helyette töltsétek meg elméteket szent és tiszta gondolatokkal! Olvassátok a Szentírást, főleg az Evangéliumot és az Újszövetséget! Gondoljatok Rám gyakran, mennyit szenvedtem lelketek üdvösségéért! Adjatok hálát, mondjátok gyakran a Te Deumot! (Hozsanna 276.A Hála-adásra). Szeressetek viszont Engem lángolóan! Ha kell, az életeteket is adjátok oda Értem, amiképpen Én is odaadtam értetek. Éljetek mindenkivel szeretetben! Ne kritizáljatok, és ne ítéljetek meg senkit, inkább imádkozzatok értük! Itt a földön a sátán mindenkit kísért, de az ima ereje elűzi a kísértést. Hamarosan megálltok ítélőszékem előtt. Akkor felvonultatom előttetek szavaimat, mint üdvösségre vezető kegyelmeimet. Számon kérlek benneteket, hogyan sáfárkodtatok a nektek juttatott talentumokkal. Tettekre váltottátok-e, és tovább adtátok-e a környezetetekben élő testvéreiteknek? Vigyázzatok! Ma még kérlek, de holnap már ítélek. A saját érdeketekben figyelmeztetlek benneteket. Tartsátok meg törvényeimet! Éljetek szentül, mert erre hívtalak meg mindnyájatokat! Megáldalak titeket Szívem féltő szeretetével, amely meg akar oltalmazni a bűnnek még az árnyékától is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid. 9,27. „…az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része…”

2014. február 24. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő gyorsan elszáll. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok, mit hoz a holnap! Éljetek halálra készen, mert egyikőtök sem tudja, mikor kell megállni ítélőszékem előtt! Ezeket azért mondom, mert sokan közületek úgy éltek, mintha Isten nem létezne. Szemet hunytok törvényeim fölött, és nem törődtök vele, hogy mi lesz halálotok után. Nos, Én megmondom nektek: halál nincs. Csak a testetek oszlik fel, de a lelketek örökké élni fog. Ezért mondja a Szentírás: „Féltékenyen szereti Isten a lelket, amelynek Ő adott bennünk otthont.” (Jakab 4,5.)
Gyermekeim! Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert szeretlek titeket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Halálotok után három út áll előttetek:
1. a mennyország mindazok számára, akik szentül éltek a földön, vagyis evangéliumi életszentségben, ami azt jelenti, hogy tettekre váltottátok tanításomat.
2. tisztítótűz. Ide azok mennek, akik megbánták bűneiket, de jóvátenni már nem tudták, ezért a köteles adósságot a tisztítótűz jótékony lángjaiban kell letörleszteniük.
3. pokol. Ide azok mennek, akik életük végéig sem bánták meg bűneiket, gonosz, vétkes cselekedeteikkel a sátánt szolgálták, gyűlöltek és megvetettek Engem és törvényeimet. Az ilyenek fogják Tőlem hallani: Távozzatok, ti átkozottak! Ott lesz sírás, és fogcsikorgatás. A tűz és a férgek fogják kínozni őket örökké. Elképzelni sem tudjátok, mit jelentenek ezek a szavak.
Azért mondom nektek: térjetek meg Hozzám, amíg még testben éltek, mert onnan már nincs többé visszaút! Ne éljetek vissza kegyelmemmel, ne vessétek meg hívó szavamat! Mondom nektek: életetek végén számot adtok minden kegyelemről, amelyeket visszautasítottatok. Fogadjátok meg hívó szavamat! Engedjétek magatokat megmenteni! Erre áldalak meg mindnyájatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 24-25: „Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.”