1997. július 27., vasárnap

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'III

56. Üzenet.
1997. július 26. Szent Joachim és Anna napja.
Az Ember:
" Világos fény veszi körül Szentségmutatót. Az Oltár mellett két Angyal térdel."
 A Szent Angyal:
" Mi imádjuk a Te szeretetedet és dicsőítjük a Te jelenlétedet a világ összes Oltáriszekrényében. Legyen meg a Te akaratod és teljesítse azt az egész teremtés. Dicsőséged napja közeledik ó Urunk, és mi elhozzuk Neked köszönetünket és szeretetünket."
Az Ember:
" Az Oltáriszekrény fölött megjelenik  egy fény. A fényben megjelenik az Istenanya, karján a Gyermek Jézussal."
Az Istenanya:
" Én úgy jövök, mint az EGÉSZ EMBERISÉG ANYJA, és több imát és több készséget kérek, mivel az emberiség felett nagy veszély lebeg. Ez az az idő, amikor mindenki közületek ,és az Egyház is a hit területén vizsgát tesz. A juhok szétszéledtek. Hiányzik az egység. Miért nem hallgatnak sokan közületek a pápa szavára, aki szilárdan áll a hit alapjain? Ne engedjétek, hogy az Egyház egy vitaterületté váljon. MIÉRT TOLJÁTOK SOK HELYEN AZ OLTÁRISZEKRÉNYT OLDALRA? AZ ÉN ISTENI FIAM NE FOGLALJA EL A HELYET KÖZÉPEN? Az Egyház egy HITKRÍZIST él át. Sokan elvetik a hitet. Ti valljátok meg a hitet.  Ne féljetek ha kinevetnek vagy lenéznek. Ne várjatok időpontokra vagy eseményekre. Ez csak nyugtalanságot okoz."