2014. január 12., vasárnap

Amiért szükséges imádkozni - elindult a legmocskosabb Való Világ , a VV6


Elindult a legnagyobb kereskedelmi tévé egyik csatornáján a ValóVilág "reality show", amely rögtön a nézettségi lista elejére ugrott. A nézőknek kínált kukkolás, meztelenség, szex, a másik leuralása és manipulálása, trágárság, az ismertség és pénz megcsillogtatása - a test evangéliuma, a megrontott ösztönök evangéliuma ismét nagy sikerrel meghirdetésre került.

Mennyei Atyánk!
Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, áraszd ki ránk és az egész teremtett világra Szentlelked, a Békesség Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Védőügyvédet és Szabadítót! Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól! Állítsd helyre a Te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében!
Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és velünk vagy mindenkor! Ámen.
*
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

http://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert/41-nemzeti-imanap/5261-amiert-szuekseges-imadkozni-elindult-a-vv6


Itt egy hiteles könyv a média káros hatásairól. Pratkanis-Aronson - A rábeszélőgép.

1497702_657886834270323_2103189937_n

1506016_10152242719078969_1189605108_n

Nyelveken szóló katolikus pap

 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Azok az emberek, akik a mai világban élnek nem különböznek azoktól, akik évezredekkel ezelőtt éltek

2014. január 11. szombat, 10:48
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy a világ megtudja, mennyire szeretem az embereket, mert Én még a legegyszerűbbet, a legmeggyötörtebbet és a legméltatlanabbat is szeretem. Aki csak azt gondolja, hogy Én az egyik embert a másik elé helyezem, az nem ismer Engem. Lehet, hogy kedvezek bizonyos lelkeknek, de nem szeretem őket sem jobban, sem kevésbé, mint a szerencsétlen lelkeket.
Én Szeretettel a Szívemben nézek minden lélekre. Én minden lélekhez ragaszkodom, mert ti Tőlem, az Atyától valók vagytok. Bár lehet, hogy gyengeségeitek által megbántódom és haragszom a gonosz szándékaitok és vágyaitok miatt, de az irántatok érzett Szeretetem sohasem hal meg. Isten minden bűnöst szeret – nem számít, hogy azok mit tettek. Istennek van végső Hatalma minden lélek sorsa felett, és ez a hatalom Őt illeti.
Csak Nekem van az egyedüli Felhatalmazásom arra, hogy ítélkezzek. Egy ember sem kapta meg közületek ezt a jogot. Amikor ő valakiről azt tartja, hogy bűnös, akkor ő csak vezekléssel büntetheti meg azt az embert és nem halállal. Soha senki sem ítélhet halálra egy embert a bűneiért, sem bíró, sem politikai vezető, sem földi Egyházam tagja függetlenül attól, hogy az mennyire gonosz. Senki sem ítélheti Pokolra a másikat, mert ha azt mondja, hogy egy lélek elkárhozott, akkor helyette ő lesz az, aki el fog kárhozni, attól függetlenül, hogy mennyi szent cselekedetet vitt végbe az Én Nevemben.
Mennyi időt pazaroltok arra, hogy egymást elítéljetek, ahelyett, hogy elfogadnátok a nektek adott Ajándékot – az egymás iránti szeretet Ajándékát! Szeressétek az Ajándékot, melyet Isten adott mindnyájatoknak, és ami a tietek, hogy kívánságotok szerint bármilyen módon továbbadjátok azt – ha ez megfelel Atyám Akaratának. Mégis oly sokan – akik szeretnek Engem, Jézus Krisztust-, azt gondolják, hogy Én elnézek minden olyan cselekedetet, melyek az egymás iránti gyűlöletet táplálják. Ehelyett tudnotok kell, hogy Én csak azt akarom, hogy szeressétek egymást és maradjatok állhatatosak Isten Szavához, amelyet az Ó és az Újszövetség tartalmaz.
Az Ige örök, nem változik meg soha. Azok az emberek, akik a mai világban élnek, nem különböznek azoktól, akik évezredekkel ezelőtt éltek. Talán több tudásotok és információtok lehet, de ti nem vagytok kiválóbbak, mint bármelyik előttetek élő generáció. Az ember halandó. Ebben a tekintetben semmi sem fog addig változni, ameddig el nem hozom nektek az Örök Életet.
Álljatok meg és gondolkodjatok. Utasításaim még mindig ugyanazok, mint ahogyan az Én földi Időmben adatott az emberiség számára. Most az egyetlen különbség az, hogy sok ember a tudomány fejlődése miatt azt gondolja, hogy nagyobbak lennének, mint Isten. Sokan annyira hisznek a halhatatlanságukban, hogy döntésük szerint nem fogadják el, hogy Isten teremtette őket. Sokan azt hiszik, hogy van hatalmuk Isten Törvényeinek átírására.
Sokan úgy döntöttek, hogy felépítik az új Bábel Tornyát, és amikor ezt teszik, akkor az Atyám Kezének egyetlen ütésétől romba fog dőlni. Akkor az ember rá fog jönni arra, hogy az élet csak Istennel és Istenért létezhet, ami megfelel Isten Akaratának. Nincsen élet Isten nélkül.
Jézusotok

Nem adták fel az abortusz-pártiak - Bíró László püspök levele az Európai Parlament magyar képviselőknek

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
2014. január 16-án az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjén szerepel a Bizottság állásfoglalása A szexuális és reprodukciós egészség és jogok területén való diszkrimináció-mentességről. Nyilvánvalóan annak ellenére, hogy a Parlament 2013. december 10-i ülésén elfogadta A szexuális és reprodukciós egészség és jogok c. határozatot, kísérlet történik az ezzel a határozattal elutasított ún. Estrella-jelentésben foglalt kitételek (azaz az abortuszhoz való általános jog deklarálása, a lelkiismereti szabadság korlátozása, a kötelező szexuális nevelés bevezetése az alapfokú oktatásban, stb.) elfogadtatására. Tekintettel arra, hogy – mint ezt a dec. 10-én elfogadott határozat egyértelműen kimondja –, ezek a kérdések nem tartoznak az EU kompetenciájába, az újabb állásfoglalás előterjesztői nem veszik figyelembe sem az EU demokratikus eljárásrendjét, sem a szubszidiaritás alapelvét.
Az előterjesztők feltehetőleg az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának 110. cikke alapján kívánnak eljárni, e cikk ugyanis lehetővé teszi, hogy az előterjesztett állásfoglalás alapján lefolytatott vita után a Parlament döntsön, lezárja-e a vitát egy határozattal. Tisztelettel kérem Képviselő Asszonyt/Urat, hogy tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy ne születhessen a Parlament 2013 december 10-i ülésén elfogadottal ellentétes határozat, vagy olyan határozat szülessen, megfelel az EU és a tagországok jogrendjének, nem sérti a szubszidiaritás alapvető elvét, valamint lelkiismereti szabadsághoz való alapjogot, tekintettel van minden emberi személynek az élethez való alapvető jogára, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az EU Alapjogi Chartája egyaránt deklarál, nem hivatkozik a nők semmiféle jogerős európai vagy nemzetközi dokumentummal nem deklarált abortuszhoz való jogára.
A Magyar Katolikus Családegyesület elnöksége nevében
Bíró László tábori püspök
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke
MKPK Családbizottság

Kenyai menekülttábor: a törzsek, nyelvek kavalkádjában a keresztények teremtenek egységet

Luke Mulayinkal atya a Kenyában található Kakuma Menekültközpontban működő Szent Kereszt plébánia igazgatója, ahol több mint 130 ezer ember talált menedéket Afrika különböző államaiból.

A szudáni menekültek attól a naptól fogva érkeznek Kakumába, amikor elkezdődtek a zavargások. 2014. január 3-án 2273 menekült érkezett és még sokkal többen vannak úton. Mulayinkal  atya elmondja: találkozott egy Gabriel nevű emberrel Jongle államból, aki 2005-ben itt volt diák, a Don Bosco Kakumában. Egy szudáni civil szervezetnél dolgozik az édesanyjával, feleségével és gyermekeivel érkezett. Szerencsés volt, mert gépkocsival utazhattak, de azt mondja, a legtöbben  gyalog keltek útra.
Arra számítanak, hogy az elkövetkező napokban meg fog növekedni az érkező menekültek száma. Amióta nincs több hely, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Bizottsága (UNHCR) néhány iskolát alakított át fogadásukra. Mindenre szükségük van, kezdve az élelmiszertől a ruházaton és sátrakon keresztül egészen a vízig. Hangsúlyozza: ha segíteni akarunk rajtuk, most van itt az ideje, hogy válaszoljunk a válságra, és ha van valami, amit tenni akarunk, akkor azt most kell megtennünk. Az UNHCR és az általuk vezetett irodák túl vannak terhelve.
A Kakuma Menekült Központot 1992-ben alapították a szudáni menekültek számára. A szaléziak már 1993 óta foglalkoznak a menekülttáborban élő fiatalokkal, képzést kínálnak fel nekik emberi és lelki növekedésük elősegítésére. Napjainkban a Szent Kereszt plébánia dél-szudáni, kongói, burundi, ruandai, etiópiai, eritreai és ugandai keresztényekből tevődik össze. A menekültek zöme nem ért sem angolul, sem kiswahili nyelven – vagyis a Kenyában használatos két hivatalos nyelven –, azért az itt működő mintegy tizenöt kis keresztény közösség tagjai veszik fel velük a kapcsolatot és jelentik az egységet különböző törzsek és nemzetségek között. Így a plébániák lesznek az egység alapvető helyei, ahol az emberek szívesen segítenek egymásnak.
A Kakumába érkező menekültek közül sokan írástudatlanok, ezért fontos szerepet töltenek be azok a fiatalok, akik tudnak írni és olvasni. Ők felelősségteljes feladatokat láthatnak el, a plébánia pedig kifejezetten szívvel ösztönzi őket erre.
ANS-Kakuma/Szaléziak.HU/Magyar Kurír