2011. október 9., vasárnap

2011. november 12. a Megtisztulás Éjszakája!

 A kézzel megfogható erkölcsi megtisztulás cselekedetei éppúgy hatnak az emberre - de másokra is - mint minden más kézzel megfogható cselekedet.

-Ha az újonc katonáskodik, katonásan fog viselkedni
-Ha katonásan viselkedik, katonának látja magát
-Ha katonának látja magát, arra törekszik, és idővel akként gondolkodik
-Ha katonásan gondolkodik, katonává válik.

-Ha a gazda kisöpri portáját, ügyelni fog annak tisztán tartására
-Ha ügyel portája tisztán tartására, annak gondviselőjének látja magát
-Ha portája gondviselőjének látja magát, arra törekszik és idővel akként gondolkodik
-Ha portája gondviselőjeként gondolkodik, portája gondviselőjévé válik.

-Ha a magyar lemossa a szennyet hazájáról, ügyelni fog annak tisztán tartására
-Ha ügyel hazája tisztán tartására, annak gondviselőjének látja magát
-Ha hazája gondviselőjének látja magát, arra törekszik és idővel akként gondolkodik
-Ha hazája gondviselőjeként gondolkodik, hazája gondviselőjévé válik

Így van ez az erkölcsösséggel is:

-Ha az ember megtisztítja magát erkölcstelen dolgaitól, ügyelni fog erkölcsösségére
-Ha ügyel erkölcsösségére, erkölcsösnek látja magát
-Ha erkölcsösnek látja magát, arra törekszik és idővel akként gondolkodik
-Ha erkölcsösen gondolkodik, erkölcsössé válik.

Ilyen az emberi természet.


Felhívás!
2011. november 12-én támadást intézünk a sötétség erői ellen! A világ minden pontján este nyolc órakor fellobbannak a lángok és a fény erejével megkezdjük harcunkat egy élhetőbb szebb világért! Legyél Te is az igazság harcosa! Barátaiddal, ismerőseiddel gyűjtsétek össze az életeteket mérgező tárgyakat, kiadványokat és a Megtisztulás Éjszakáján hamvasszátok őket el! Erkölcstelen, pornográf füzetek, abortuszt népszerűsítő kiadványok, soviniszta, gyűlölködő transzparensek és minden a cionista szellemiséget magán hordozó tárgy, vagy nyomtatvány semmisüljön meg! Eltüzeljük azokat a kiadványokat, tárgyakat, melyek népeinket, nemzeteinket becsmérlik, azokat múltjukban, kultúrájukban, erkölcsükben kiforgatják, megalázzák.

A felhívás szervezet független!
Bárki csatlakozhat, aki egyedül vagy barátaival, önállóan vagy szervezett keretek közt november 12-én este nyolc órakor a Megtisztulás Éjszakáján megsemmisíti a környezetében fellelhető, mindennapi életét mérgező tárgyakat, kiadványokat, az a fény harcosává válik! Tagja lesz annak az Isteni Hadseregnek, mely megtisztítja Földünket a fertőtől!

Mondjunk egy imát!
A sátán jelképeinek hamvasztása közben lehetőségeinkhez mérten jelenítsük meg a Nap szimbólumait! Minden résztvevő kérjen erőt, bátorságot és kitartást az előttünk álló szörnyű küzdelemhez!

Együtt Egységben! - Viribus Unitis!
Készítsetek képeket (akár arc nélkül is), és írjatok beszámolót az eseményről! Beszámolóitokat a purgation@mozgalom.net email címre küldjétek, amiket a www.jovonk.info/purgation oldalon teszünk közzé.
Most megmutathatják a világ nemzetei, hogy képesek felállni, és harcolni! Összeköt minket nemzetünk, hazánk és az igazság szeretete. Ellenségeink is azonosak. A cionista elnyomók, a globalizmus erkölcstelen mocskában fojtogatják a világot! Várjuk valamennyi nemzet gyermekeit, szervezeteit!
Ébredj világ! Ébredj Európa! Harcra fel! Éljen a Győzelem!


Jézus:"Ez, a vessző futás napja. Helyes a gondolat. A New Age és könyvei behálózzák és megfertőzik az egész világot.Az ezoterikus könyvek ferde irányba befolyásolják gyermekeimet, de vigyázni kell, hogy a "fürdő vízzel, ne öntsék ki a gyereket is". Őrizzék meg az értékeket. Manapság sok új próféciát küldök választottjaimmal, melyektől bűn megfosztani az olvasókat. Teológusoknak kellene ellenőrizni ezt a nagy tisztítást. Ha kidobják Ottavio Michelini, Vassula, Bíró Ilona könyveit, a nagyfalui, kadarkúti könyveket, a nandzsui-könyveket, Balogh Zsófiát, Bossis Gabriella könyveit, a sükösdi könyveket, a Medjugorjéről szóló könyveket és még sok mást.Nagyon sok szépségtől és igazságtól megfosztják gyermekeimet. Óvatosságra intelek benneteket. Amen.

A Megtisztulás Éjszakája egy nagyon jó ötletnek tartom, viszont amíg sokan megalkusznak addig hogyan várják el, hogy a világosság egyre erősödjön. Véleményem szerint vagy mindent, mire tudomásunk van, hogy a sötétség szórta nekünk, vagy értelmetlen, ha változni-változtatni nem akarunk. Ha minden erkölcstelen újságot, szoróanyagot eltüzelünk, akkor is még ott vannak naptárjaink, fényképeink... folytassam, aki érti, az tudja, de fel sem képes fogni mi fog történni akkor, amikor mindannyiunk számára feltárul a Szentlélek által az igazság, s akkor látni fogjuk lelkünk állapotát, hova kerülnénk ha akkor számot kellene adnunk, mit tudunk jóvá tenni, hogyan lehetünk rá képesek... s nem lesz több az információm szerint, mint 15 perc, de nagyon sokan meg fognak halni, ezért ha megbocsátotok, én a legújabb kapott imát ide is felhelyezem:

Ó Jézusom, boríts be engem drága véreddel és tölts el engem a Szentlélekkel, hogy meg tudjam különböztetni, vajon ezek a szavak Tőled valók-e. Tégy engem alázatos lelkűvé. Fogadd el kéréseimet irgalommal, és nyisd meg szívem az igazságra

azzal az imával amelyiket állandóan eszembe jut:


Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
Hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk Belőled fakad,
hogyha szívünk, lelkünk mindentől szabad.

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Ajándékul Lelked küldted el,
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
Aki értünk életét adta,
Mi is átadjuk most Neked életünk. 

Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 
töltsd el a szívünk, életünk,

hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen

2011. október 8., szombat, 14:20
(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán jelenése alkalmával adatott, mely 30 percig tartott)
Gyermekem, olyan sok lélek van már az örök kárhozatra szánva, abban az esetben, ha nem térnek meg drága Fiamhoz. 
Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz ösvényről a másikra.
A közömbösség bűne féktelen Fiam iránt és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk által, mégis megtagadják Őt.
Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem tartanak bűnbánatot a Lélek Megvilágosítása közben, melyet nemsokára meg fognak tapasztalni.
Mindazoknak mondom, akik Fiamat szeretik: Vegyétek fel az Ő Keresztjét és segítsetek neki visszahozni mindazokat a lelkeket, akikre Ő annyira vágyik, hogy drága, szerető karjaiba zárhassa őket.
Olyan sokan közületek, gyermekeim, főleg azok, akik Fiamat nem igazán ismerik, meg kell, hogy értsétek Szívének gyengédségét. Szeretete oly nagy mindannyitok iránt, és ha látnátok azt a szenvedést, melyet elutasításotok által okoztok Neki, akkor a földre borulnátok, sírnátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek megbocsátásáért.
Kérlek benneteket, sürgetlek, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt erősen imádkozzatok a megtérésért, amelyre Fiam annyira vágyakozik.
Áldott Édesanyátok,
Az egész emberiség Királynéja
 

A hamis próféták sokaságának időszaka, akiket a sátán küldött


2011. október 8. szombat; 16:20
Drága, szeretett leányom, amint igaz prófétáim egyre haladnak előre, úgy fognak a hamis látnokok is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok. Mert valahol legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az igazságot, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. Annyira finom hazugságok ezek, hogy csak azok lesznek képesek ezeket észrevenni, akik a Szentírás valódi ismeretével rendelkeznek.
Figyeljetek oda minden olyan gyűlöletre, amelyeket az ilyen látnokok, követőik között szítanak, amikor veszekednek, megoszlanak és családokat választanak szét. Azok a szekták, melyek az ilyen látnokok munkálkodásai által keletkeznek, most szétszóródnak a világban, hogy zavarodottságot és félelmet okozzanak a hívők között.
Szent Szavam, bárhol is legyen az megtalálható, ott szeretetet fogtok találni. Az Én üzeneteim megszaporítják a szeretetet és a harmóniát, és képesek lesznek befolyásolni a lelketeket. Az Én üzeneteim mindig az igazságot mondják, miközben lehet, hogy időként kemények és félelemkeltőek, mégis szeretetből adatnak nektek.
A hamis látnokok olyan üzeneteket tesznek majd közé, amelyeket nem könnyű olvasni, vagy megérteni. Látszatra a hatalom eszméjét fogják sugározni és a szeretet érzését kelteni. Azonban nem fognak lelki békét hozni nektek. Az ilyen látnokok - a legtöbb nem Istentől van - először elcsábítanak, majd ellenőriznek, végül a hazugság és a megtévesztés ágyába szippantanak benneteket.
A sátán és hadserege befolyásolni fogják az ilyen látnokokat. Ő még az igaz látnokokat is meg tudja támadni, amikor arra biztatja őket, hogy összezavarodottan elhagyjanak Engem. Sürgősen arra kérlek benneteket gyermekeim, hogy legyetek mindig résen.
Utasítsátok vissza az olyan üzeneteket, amelyek valamilyen módon ellent mondanak Tanításaimnak, mert akkor biztosak lehettek abban, hogy hamisak.
Ma a világhoz, csak néhány kiválasztott valódi látnok által szólok. Kevesebb, mint húszan vannak és kevesebb, mint amennyire ti gondoltok. Közülük mindegyik más szerepet kapott, de Hangom és Utasításaim a bizalmasság gyűrűjét fogják kelteni, amint azt majd ti is fel fogjátok fedezni. Az üzenetek azzal a céllal lesznek adva, hogy arra bátorítsanak benneteket, hogy a lelketeket felkészítsétek.
Azoktól, akik látnoknak nevezik magukat, minden olyan bátorító cselekedet, mely talán különlegesnek tűnik, vagy ha követőiket arra bátorítják, hogy olyat cselekedjenek, melyek ellent mondanak a felebaráti szeretetnek, akkor forduljatok el tőlük.
Ezeket tartsátok figyelemmel, mert ez az időszak, mely a hamis próféták időszaka, akik nemsokára ismertté válnak a világban. Ugyanakkor ez a hamis próféták sokaságának időszaka is, akiket a Sátán küldött a világba, hogy zavarodottságot és sötétséget okozzon a lelkeknek.

Szeretett Jézusotok