2007. június 8., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. június 7.

2. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át Szentlélek első eljövetelét! (Ap. Cs. 2, 1-41)
Havi mottó: “Jézus, küld el Szentlelkedet és minden átalakul és megújítod a Föld színét!”
Közös imaszándék: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívük által kérjük mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van: az Egységet, a Szeretetet, gyógyulást, szabadulást, újjászületést…
Konkrét feladatunk: Isten segítségével csak jót mondunk másokról vagy semmit!!!
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. június elsőcsütörtökére
“Kedveseim! Én, a Szentlélek, mint a Szentháromság harmadik Személye, ismét szólok hozzátok, kiválasztott szolgáló leányom által.
Arra akarlak meghívni benneteket, hogy ismerjétek fel és imádjátok Jézust az Oltáriszentségben. Jézus, amikor a Földön élt, egy alkalommal azt mondta: ‘aki Engem lát, látja az Atyát is, mert az Atya és Én egy vagyunk.’ Én, most azt mondom nektek, ‘aki Jézust látja, az lát Engem is, mert Jézus és Én egy vagyunk.’ Jézus Anyja, eddig többnyire külön-külön, rejtekben nevelt fel titeket. Mária, aki csoportokba gyűjtött össze benneteket, most veletek együtt engeszteli Jézus Öt Szent Sebét és imádja Szent Fiát, hogy az emberiség megmeneküljön a mennyei Atya Igazságos haragjától. Tudnotok kell, minél többen engeszteltek, annál könnyebb lesz a tisztulás, amelyben most vagytok.
Jézus Megtestesülése, Máriában, Általam történt és Jézus visszajövetele a Földre, szintén Általam fog megvalósulni. Jelenleg, nagyon mélyre süllyedt az emberiség a bűnben. Jézus Egyházának is - amelyet Ő, Szent Vére által váltott meg - szintén, szüksége van a tisztulásra és a megújulásra. Jézus, azért élt, szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, ezután is olvassátok és éljétek a Szentírást, hogy ez a nemzedék fennmaradhasson. Tudnotok kell, a mennyei Atya nagyon szereti a teremtményeit és nem akarja, hogy egy is elvesszen a bűnben. Kérlek benneteket, térjetek vissza a tíz parancsolathoz és aszerint éljetek, mert másképpen elpusztul a Föld, amelyen éltek.
Előre megmondom nektek, a mennyei Atya, az ‘Én Nagy Kiáradásom’ előtt, még küldeni fog a Földre, ‘Kisebb Figyelmeztetéseket’, azért, hogy felrázza teremtményei alvó lelkiismeretét. Mindezeket, Ő azért engedi meg, hogy ne érjen készületlenül benneteket a ‘Nagy Tisztulás’, amely előtt álltok.
Vegyétek még komolyabban a Szentmisét, mert a jövőben azt fogja a legnagyobb támadás érni, az ellenség részéről. Ti, akik hisztek Bennem, minden körülmények között tartsatok ki Jézus mellett és engedjétek, hogy sugallataim által vezesselek benneteket.
Ha bűnbánatot tartotok, ti is lehettek részesei annak a ‘Boldog Országnak’ amelyet a mennyei Atya megígért azoknak, akik hűek maradnak Hozzá. Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Házi feladat júniusra:
“GYAKRABBAN FOGOK RÉSZTVENNI A SZENTMISÉN, NEMCSAK VASÁRNAP, HANEM HÉTKÖZNAP IS!”
Előretekintés júliusra
Ezután minden hónapban: elsejétől - kilencedikéig minden nap; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 3 órától lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
Ezután minden Elsőcsütörtökön: 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén. A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9) minden nap, azután hétfőn - szerdán - pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen megtisztuljanak a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk lesz: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!