2010. november 26., péntek

Imalánc a gyermekekért!

Ismételt felhívást közlünk a gyermekbántalmazással és gyermekek védelmével kapcsolatos imaláncra, melyet Török Zoltán és felesége Gáspár Zsuzsa indított el ez év elején a hazánkban nevelőszülőknél élő kitoloncolással fenyegetett árvákért, akiket határon túli magyar anyák szültek Magyarországon. Az akkori tiltakozás és ima hatására leállították a kitoloncolást, most pedig kiderült, hogy jogilag sem tehették volna ezt meg. Tovább folytatódik az imahadjárat a világban élő hányattatott sorsú gyermekekért.
Rengeteg féle – fajta mozgalom és irányzat van a világban. Ezeket a legkülönbözőbb célokért küzdő szervezetek, alapítványok testesítik meg a mindennapokban. Talán a legnépszerűbbek között találjuk a környezetvédő, állatvédő mozgalmakat, s valóban szép az a sok lelkes aktivista és szerveződés, melyek a Földünk jövőjét hivatott megóvni. Kell is, hogy az emberiség erőteljesebben elmozduljon ebbe az irányba. Ellenkező esetben nagy bajba kerülünk mindannyian. És csak remélhetjük, hogy még nem késő. Könyvek, folyóiratok, kábeltelevíziós csatornák és weblapok sokaságának segítségével jut el otthonunkba ezen ügy fontossága. Így mindig képben vagyunk, hogy hol mi történik ezen a területen. Az állatvédők tevékenysége nélkül is bizonyára nagyon sok állat borzasztó körülmények közt tengetné életét. Nagyon sokat tesznek az állatok jogaiért, és ez nagyon helyes. Mégis, engedd meg kedves Testvérem, hogy ajánljak egy másik területet, mely nagyon jó lenne, ha legalább ilyen népszerűségnek örvendene. Ez pedig nem más, mint a gyermekvédelem.
Tudom én, hogy vannak gyermekvédelmi törvények, léteznek hivatalos szervezetek, amelyeknek a veszélyeztetett gyermekek védelme a fő feladatuk. Arról is meg vagyok győződve, hogy ezek a szervek minden tőlük telhetőt megtesznek.
Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy túl sok gyermek van bajban, és az előbb említett hivatalos szervek – erőforrások híján - nem mindig tudják hatékonyan védelmezni a legkiszolgáltatottabbak érdekét.
Néhány tárgyszerű adat, a fenti állítás illusztrálására:
- 1,2 millió gyermeket adnak el évente, de ez csak hozzávetőleges azokhoz a milliókhoz képest, akiket rabságban tartanak az emberkereskedők.
- Becslések szerint 280 millió rabszolga van a világon, ennek a fele gyermek.
- Majdnem 16 ezer gyermek hal meg naponta az éhség következtében – minden ötödik percben meghal egy gyermek.
- 2006-ban megközelítőleg 9,7 millió gyermek halt meg az ötödik születésnapja előtt.
- A prostituáltak 66 százalékát gyerekkorában szexuálisan zaklatták.
- A szexuális zaklatások áldozatainak 94 százaléka tizenkét év alatti volt, amikor először erőszakoskodtak vele.
- Thaiföldön legalább kétszázezer asszony és gyerek prostituált, és egyharmaduk tizennyolc év alatti. A 6 éves kort elért lányok már prostituáltként dolgoznak.
Lehetne még sorolni ezeket, a sokkoló számokat, de azt hiszem a lényeg így is kiviláglik. Nagyon sok nyomor és szenvedés van ezen a világon, amellyel kezdeni kell valamit. Van miért és kiért imádkozni.
Kedves testvérek, most pedig hadd írjak azokról, akiknél minden nyomorúság és szenvedés kumulálódik, mintegy összesűrűsödik az embertelenség és kegyetlenség.
Engedjétek meg, hogy egy kicsit „visszalépjek” és távolabbról indítsam ezt a fejezetet. Ezzel párhuzamosan arra is igyekszem rámutatni, hogy mi milyen kivételezett helyzetben vagyunk. A Föld lakossága jelenleg közelít a hétmilliárdhoz. Ebből egymilliárd ember analfabéta mivel nem adatott meg neki a tanulási lehetőség.
Nekünk megadatott.
A hétmilliárd emberből kb. kétmilliárd az, aki internet felhasználónak mondhatja magát és tájékozódhat a világ eseményeiről.
Testvéreim, aki most ezt a weblapot olvassuk, ebbe a kisebb csoportba tartozónak mondhatjuk magunkat.
És még egy – ha nem a legfontosabb adalék - keresztények száma kb. kétmilliárd körül van. Mi ebben a csoportban is jelen vagyunk.
Miért is írtam le ezeket? Kérdezhetitek jogosan. A válaszom: ahhoz, hogy a világ súlyos bajait észrevegyük, birtokunkban van minden – az előbb felsorolt - lehetőség és eszköz, hogy rálátásunk legyen a világot sújtó nyomorúságra. Ehhez társulnia kell a keresztény lelkületnek, hiszen meg kell, hogy érintsenek minket ezek a borzalmak. Érzékenynek kell lenünk a világ fájdalmára. Nem mehetünk el mellette szó nélkül!
Mire jó ez a rálátás? Vegyünk egy példát. Történik egy közúti baleset, melyben sokan megsérülnek. Talán néhányan életüket vesztik a helyszínen. Vannak súlyos és kevésbé súlyos sérültek. Megérkezik az első mentő egy orvossal. Mit tesz? Gyorsan végignézi a sérülteket, és kivel kezd foglalkozni? A legsúlyosabb sérülttel! Hiszen ott van a legnagyobb baj! Tehát első dolga az volt, megszerezte a rálátást és ennek tudatában döntötte el kinek van szüksége orvosi segítségre leggyorsabban.
Kedves Testvéreim!
A világ legnyomorultabbjai a gyermekrabszolgák! Napi tizennégy-tizenhat órát dolgoztatják a gyermekeket embertelen körülmények közt. Egészségügyi ellátásról, oktatásról szó sincs. Esélyük sincs arra, hogy megéljék a felnőttkort. Még csak beszélgetniük sem szabad egymással, mert verés jár érte. Ha a tevékenységük olyan, egész nap egy félhomályos pincében dolgoznak, mert így nehéz lefotózni őket. Becslések szerint – mint ahogy említettem már – 280 millió rabszolga van a világon, ennek kb. fele gyermek. El tudjuk ezt képzelni? Én itt ülök a kényelmes fotelben, meleg szobában… és mindeközben valahol a világban most vernek agyon egy gyermekrabszolgát mert megszólalt vagy fáradtan összerogyott. Mire ezt itt végigírtam már kis teste elernyedt, több fájdalmat nem kell elviselnie. De mire ez bekövetkezett több fájdalmat viselt el, mint mi itt egész életünk során. Pedig még öt éves sem volt.
Nem gondolom, hogy ezt épp ésszel fel lehet fogni. Még kevésbé azt, hogy nem teszünk semmit.
Mi, akik keresztények vagyunk, mutassuk meg a világnak Jézus erejét! Ne nyugodjunk ebbe bele! Jézus bennünk él! És pont azt várja tőlünk, hogy a gonosz ellen harcoljunk. A rabszolgaság a gonosz egyik szörnyű megnyilvánulása!
Hát vértezzük fel magunkat imával, böjttel és támadjunk! Meneküljön a gonosz, mi pedig győzzük le őt Szent Mihály Arkangyal segítségével!
Ezért kérem tőletek szeretett Testvéreim, csatlakozzatok ahhoz az imalánchoz melyet abból a célból, szervezünk, hogy a gyermekbántalmazások minden formája és a gyermekrabszolgaság megszűnjön! Igen kedves Testvérem, nem kisebb a cél, mint ennek felszámolása. Hiszen Jézus is azt mondta:
Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem:
Oldd le a jogtalan bilincseket,
Oldozd meg az iga kötelékeit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
És minden igát törj össze!
Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
És a bujdosó szegényeket
Vidd be házadba!
Ha mezítelent látsz, takard be,
És testvéred elől ne zárkózz el!
Iz,58,6-8)
A gyermekekről több ízben is ír a Biblia, pl.: „El ne mozdítsd a kiskorúak határkövét, és be ne nyomulj az árvák földjére, mert erős a gyámoluk, s ő magára vállalja pörüket ellened!” (Példb.23, 10-12.)
És még valami! Talán első hallásra ez a legmeredekebb, amelyet kérek az imaharcosoktól - imádkozni a gyermekeket bántalmazókért és a rabszolgatartókért! Igen, mert ezzel a gonoszt támadjuk közvetlenül. Érjen el hozzájuk a Szentlélek, kezdjék meglátni a lelki szemeikkel, milyen szörnyűséget művelnek és kezdjék megbánni bűneiket. Képzeljétek csak el Drága Testvéreim, micsoda pörölycsapás ez a gonosznak!
Sok imaharcos kell, akik lélekben kemények, de nem érzéketlenek. Akik kitartóak és nem lanyhulnak. Legyél akár magyar, angol, romániai vagy bármely más országbeli, várunk szeretettel, mert az imahadseregnek nagyon sok dolga lesz és minden igaz hívőre szükségünk van.
Minden nap imádkozunk, de úgy tervezzük, hogy közös imánk legyen mindenképpen - amikor lélekben egyesülünk -, minden hónap utolsó szombatján. Mindenki imádkozhat otthon, vagy ahol éppen tartózkodik, de időnként megpróbálunk közös alkalmakat is szervezni. Nem szeretnénk megkötni, ki milyen imát mondjon, lényeg hogy mondja és szívből jöjjön. Igyekezzünk kegyelmi vagy ahhoz közeli állapotban lenni. Mivel az így mondott imák bizonyosan felhatolnak az égig, áttörve a sötétségen is.
Egy ima, amit eddig is mondtunk:
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.
Jelentkezés és bővebb információ: gyermeksegitseg@freemail.hu (Ezt a jelentkezés csupán azért szeretnénk, tudjuk hányan vagyunk, tudjuk hol tart az imalánc kiépítése.)
Egy honlapot is készítünk, ami már fent van a világhálón, de még csak az ideiglenes címen érhető el, itt lehet megnézni: http://69.175.94.114/~imalanca/

(Török Zoltán)
Isten áldjon Testvéreim!

A várakozás időszaka - Advent

Az egyházi esztendő Advent első vasárnapjával kezdődik, a soron következő négy hét pedig egyben a várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt valószínűleg – a római liturgiától eltérő – gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig a felkészülésről szólt. Az 5. században az adventi időszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd később a négy hétre csökkent. Számos keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más időpontra esik, ez az András naphoz (nov.30) legközelebb eső vasárnap.
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen idő alatt, falun hajnali misére jártak, amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe ma is a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik. A 20. század elejéről származó egyik katolikus szokás a Szentcsalád-járás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a Szent Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat mondanak, s kisebb szertartásokat mutatnak be. A népszokás arról a bibliai eseményről emlékezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, melyek a hit, a remény, a szeretet és az öröm. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is kötődik néhány ilyen. Pl.:
- az eladósorban levő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből három darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kísérője legyen.
- az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet "édesgessenek" magukhoz.
- Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást okozni.
- az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz Advent idején tisztul.
- Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a szájukból tűz áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni.
Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála, Luca, stb.)
A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.
A karácsonyra való várakozás izgalmát manapság már adventi naptárral is növeljük, melynek hagyománya egy német édesanyához kötődik. Az ünnepet türelmetlenül váró kisfiának találta ki ezt a „játékot”, mely minden napra tartalmazott egy-egy meglepetést. Általában apró házikókra hasonlító ajándékon jelzik a kis ablakocskák a 24 napot, amelyek hátra vannak karácsonyig. Minden nap kinyithatunk egy-egy ablakot, s kivethetjük az ott rejlő ajándékot, általában édességet, ami mögötte rejlik.
Szabolcsi Hajnalka

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. november

2010. november 14. Szentmisén, szentáldozás előtt Úrfelmutatáskor Jézus: „Ez az Én Szívem. Neked adom, hogy imádd és szeresd! Szívem a tiéd, Én vagyok a szíved Királya. Szíved az Enyém, az Én Szívemben élsz, mint kicsiny pólyás gyermek.”
Szentáldozás után Jézusom így imádkozott bennem: „Imádott édes jó Jézusom! Mindörökké Veled akarok lenni. Kérlek, védj meg Engem a sátán minden kísértésétől és cselvetésétől! Boríts be engem drága Szent Véreddel, hogy mindhalálig kitartsak az Irántad való szeretetben és hűségben.
Ezt az imát mondd el minden szentáldozás után. Ez az ima fog megvédeni az utolsó órán, hogy mindhalálig kitarts akaratom megtételében.”

2010. november 18. Szentségimádáson Jézus: “Az igaz ember hitből él. A hit az Isten legnagyobb ajándéka. A keresztény ember sajátja. Ezért ha egy keresztény hitetlenné válik, nem hívják többé kereszténynek. Nagy dolog az istenfélő élet titka. Ez a titok: a hit, a remény és a szeretet. Ez a három isteni erény, amelyet a Szentháromságos egy Isten ajándékoz minden embernek, aki keresi Őt. Istent keresni annyit jelent, hogy nyugtalan az ember mindaddig, amíg választ nem kap az életére. Kérdése pedig ez: Miért élek a világban? Mi lesz velem a halálom után? Érdemes-e jónak lenni, vagy mindegy? Van-e számadás? Amikor mindezekre a kérdésekre választ kap az Egyházban, csak akkor tudja elfogadni, ha hisz benne. Én minden Hozzám igyekvőnek megadom a hitet. De a kereső ember nyugtalansága csak akkor tűnik el, ha belátja, hogy Nélkülem tehetetlen, semmi, és átadja az életét Nekem. Rám bízza magát. Akkor megnyugszik Bennem. Gyermekeim! Oly egyszerű és nagyszerű az életszentség. Csak el kell merülni Bennem. Gyűlölni kell a bűnt. Akkor könnyű ellene mondani a sátánnak. Ha mindig ezt teszitek, boldogok lesztek már itt a földön. De nem elég csak az ördögnek ellene mondani, hanem meg kell tagadni magatokat is. Legfőképpen a testet kell kordában tartani. Ellene mondani az ösztönöknek, a lustaságnak, a torkosságnak, stb. Figyeljétek meg, milyen összhangban vannak törvényeim az egészséges életmóddal: Pl. ha valaki fegyelmezi magát az evésben és az ivásban, vagyis nem torkos, akkor nem hízik el, nem lesz rabja az alkoholnak. Ha valaki ellene mond a bujaságnak, nem lesz rabja a bűnnek, hűséges marad a házastársához, vagy szent tisztaságban él. Ha valaki ellene mond a lustaságnak, akkor nem mulasztja el a Szentmisét és az imát. Szorgalmasan dolgozik, és mindene megvan, amire szüksége van. Ezt mondtam: Keressétek az Isten országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Aki Engem keres, az nem szűkölködik. Az Engem eszik, Aki az örök élet Kenyere vagyok. Mivel már megkapott Engem, Aki a legnagyobb vagyok, szemétnek tart Rajtam kívül mindent. Ezért nem vágyik a reklámok által kínált világi drágaságokra, mert megváltozott az értékrendje. Engem követ a szegénységben, az alázatban és az önfeledt, önzetlen szeretetben. Nincs olyan kevés, amit meg ne osztana a rászorulóval. Ezért elégedett azzal, amije van. Nem panaszkodik, mert Engem, a legfőbb Jót birtokol. Érvényesek rá Avillai Nagy Szent Teréz szavai: “…annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten egymaga elég.” Az ilyen ember nem keresi a teremtmények társaságát. Kedveli a magányt, ahol elmerül Bennem, Aki szívének a Királya vagyok. Tegyétek ezt ti is! Időzzetek Velem, Aki a lelketekben élek, és trónolok! Igyekezzetek minden gondolatotokat Rám irányítani, hisz bennetek élek, és ti Énbennem. Ha ezt teszitek, Bennem nyugalmat talál lelketek. Nem aggaszt a világ baja. Nem zavar a világ zaja. Az Én békémet adom nektek. Aki Bennem bízik, biztonságban van. Aki Rám hagyatkozik, meg nem szégyenül. Ezt kínálom fel nektek. Éljetek a lehetőséggel, és akkor boldogok lesztek, mert nevetek fel lesz írva az élet könyvébe. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2010. november 21. Szentségimádáson Jézus: “Az idő eljött. Már látszanak a jelek. Éljetek halálra készen! Éljetek szüntelen készenlétben! Így várjátok a pillanatot, amikor kirepül a lelketek a testetekből, amely porból lett, és porrá lesz. De a léleknek örök élete van. Aki földi életében jót cselekedett, az megy az örök életre, az örök boldogságra a mennybe. Aki rosszat, az magára vonta az Isten ítéletét, és elkárhozik. Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket! Mire vártok? Miért nem tértek meg? Szavaim igazak, és beteljesülnek. Mindig a Szentírás szellemében beszélek hozzátok. Miért kételkedtek? Miért utasítjátok el a magán kinyilatkoztatást? Miért vagytok még mindig süketek tanításom befogadására? Azért, mert sok rossz dolgot mondok, ami nem tetszik nektek? De hát az Evangéliumban nem ugyanazt mondtam? Én mindig az igazat mondom. Függetlenül attól, hogy tetszik-e hallgatóimnak, vagy nem. De mindig megmutatom a kiutat, hogy megmeneküljetek a büntetéstől. Ez a megtérés. De ti nem akartok megtérni. Azt gondoljátok, hogy még ráértek. Én pedig sürgetlek benneteket, mert az eseményeket Én irányítom, és napra, órára, percre előre tudom, hogy mi fog következni. Gyermekeim! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Térjetek meg még ma, mert csak a pillanat a tiétek.  jövőt nem ismeritek. Szálljatok magatokba! Sirassátok meg bűneiteket! Gyónjatok meg, és változzatok meg! Ha ti is akarjátok, a kegyelem vizében megfürödve újjászülethettek. Boldog, istenfélő, szabad emberek lesztek. Békében és szeretetben fogtok egymással élni. Felejtsétek el egymás bűneit! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Adjátok át Nekem sérelmeiteket, és Én begyógyítom sebeiteket! Én igazságot szolgáltatok minden elnyomottnak, és ha Rám hagyatkozik, gondoskodom róla. Atyám arra teremtett minden embert, hogy boldog legyen, szeressen, és szeretve legyen. Szeretet nélkül nincs értelme az életnek. Szeretet nélkül nincs boldogság és béke. A szeretet fontosabb az ember számára, mint a levegő, mert a szeretet élteti a lelket, és a lélek erejéből él a test. Evangéliumomban ezt mondtam: “A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.” (Jn.6,63) Tápláljátok a lelketeket az Én Testemmel és Véremmel! Hagyjátok, hogy megerősítselek, meggyógyítsalak benneteket, és megvédjelek a sátán támadásaitól. Az Én Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem lakik, és Én őbenne. Annak örök élete van. Egyedül a bűn torlaszolja el Előlem az utat. Változzatok meg! Szakítsatok a bűnnel! Ne legyetek a sátán rabszolgái! Akkor szabadok lesztek arra, hogy Hozzám jöjjetek, és Belőlem táplálkozzatok. Akkor megnyílik szívetek tanításom befogadására. Akkor szentekké tudlak formálni benneteket. Könyörögve kérlek, szakítsatok a bűnnel! Ne legyetek a sátán martalékai! Megváltásom csak azoknak szól, akik bűnbánatot tartanak. A megátalkodottak örökre elkárhoznak. Ez is benne van az Újszövetségi Szentírásban: “…minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli.” (Mk.3,29) Ez a megátalkodottság. Ettől akarlak megóvni titeket. Ezért figyelmeztetlek. Vigyázzatok! A szokás nagy úr. A fa arra zuhan, amerre dől. Tisztuljatok meg! Ne utánozzátok a világ bűnös szokásait! Ne legyetek öntörvényűek! Kövessétek Egyházam tanítását! A tíz parancsot és a főparancsot. Hallgassatok a pápára, aki az Én tanításomat közvetíti felétek! Végül imádkozzatok papjaimért, hogy szentek és feddhetetlenek legyenek, és életük példájával hirdessék az Evangéliumot. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Most a lelkek megmentéséről beszélek neked. A bűnös lélek olyan, mint a kiszáradt fa. A levelei lehulltak. Termést nem hoz. Nincs élet benne. Az ágaiban nem kering a nedv. Reménytelen, hogy kirügyezik, tűzre való. Ó mennyi, de mennyi ilyen ember van a Földön! Kislányom, ha látnád ezeknek az embereknek az eltorzult, szurok fekete lelkét, meghalnál a fájdalomtól. Ha az ilyen szentáldozáshoz járul, azonnal keresztre feszítenek Engem a lelkében. Képzeld el magad, hogy te, igaz  ember létedre bűnözők és gyilkosok közé lennél bezárva. Így vagyok Én a bűnös lelkében, ahol a sátán az úr. Nagy az Én szeretetem és türelmem minden bűnös iránt. Azért, mert tudom, hogy egy élete van itt a Földön, és ha meghal, utána az ítélet következik. Ezért várok a megtérésére. Kérlek titeket, imádkozó, hívő gyermekeim, hogy imádkozzatok a szegény bűnösökért, mert megvakította és süketté tette őket a sátán. Nem látják, hogy a kárhozat felé rohannak. Nem hallják szerető kiáltásomat feléjük. Az elméjük beteg. Öntörvényűek, ezért nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Törvényeimet megvetik, mert a bűn rabjai. Engem, legnagyobb Jótevőjüket, Megváltójukat elutasítanak, mert az életük megváltoztatását kérem tőlük. Most hozzátok fordulok, kicsinyeim, akik meghalljátok szavam: Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért! Ajánljátok fel szenvedéseiteket az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által Nekem. Áldozataitokra és imáitokra megmentem őket. Ne hagyjátok, hogy hiába való legyen értük kiontott drága Szent Vérem és kereszthalálom! Mentsétek meg a lelkeket! Ez legyen életetek legfőbb feladata! Újra mondom, sőt kiáltom: Mentsétek meg a lelkeket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok! Azoktól Én is undorodom. Engem lássatok a keresztfán, Aki meghaltam értük is! Az Én kiontott drága Szent Véremért könyörögjetek értük, amely ott csillog szurok fekete lelkükön! Kérve kérlek benneteket! Ne a bűneikkel foglalkozzatok, hanem mentsétek meg őket Hozzám mondott imáitokkal, és Nekem felajánlott szenvedéseitekkel és áldozataitokkal! Nem tudjátok elképzelni, milyen öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt. Ha ezt teszitek, az Isten dicsőül meg bennetek, Aki végtelenül irgalmas. Ezek a lelkek, akiket megmentetek, örökre dicsőíteni fogják miattatok nagy irgalmamat és szeretetemet. És ez lesz a ti legnagyobb örömötök a mennyben. Evangéliumomban ezt tanítottam: Tegyetek jót, hogy cselekedeteitek láttán Istent dicsőítsék az emberek. Erre áldalak meg benneteket kicsinyeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2010. november 21. Krisztus Király ünnepén, Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: “Imádott édes jó Jézusom! Te vagy a fény az életemben. Téged fogadlak a szívembe minden szentáldozásban. Te tündökölsz a lelkemben. Te ragyogsz át a testemen, mint könnyű üvegburán át. Te öntöd a lelkembe a Te kedvességedet. A Te bájos mosolyod ül ajkamon. Téged sugározlak az emberek felé. Te vagy bennem a szeretet, amelyet kiárasztasz egész környezetemre. Te vagy bennem a béke, amely áthatja lelkemet, és békét teremt az engem körülvevőkben. Te vagy bennem a bölcsesség, amely hallgatásra int, ha a szó, amely elhagyná ajkamat, haragot vagy civakodást váltana ki a mellettem lévő emberekből. A te szavad bennem a jó tanács, amelynek ha engedelmeskedem, mindig megóv a rossztól, vezet a keskeny ösvényen, amely az örök életre visz. A Te Véred az én megváltásom. A Te szavad: “Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek” az én békém, megbocsátásom, és reményem, mert ha megbocsátok, én is bocsánatot nyerek Tőled. Jézusom, köszönöm, hogy szeretsz, és én viszont szerethetlek. Köszönöm, hogy előttem mégy a rögös keskeny úton, és én követhetlek. Köszönöm, hogy előttem viszed válladon a keresztet, amelyből nekem is adtál néhány kis szálkát, hogy ebben is kövesselek. Köszönöm, hogy a keresztek által egyre szorosabban követhetlek. Köszönöm, hogy amint Te feláldoztattál értem a keresztfán, egykor én is áldozattá leszek majd Érted. Köszönöm ezt a nagy kitüntetést. Köszönöm a mennyet, amit a Téged szeretőknek ígértél meg. Kérlek, add kegyelmedet, hogy egyre jobban és jobban szeresselek Téged, és elnyerjem az örök életet. Ámen.
Jézusom, Királyom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Te vagy a szívem Királya, Szerelme, örök Boldogsága. Te vagy a fény, amely beragyogja életem. Te vagy, Aki gondomat viseled. A Te kegyelmedből létezem. A Te jóságodat élvezem. A Te szereteted gyújtotta lángra lelkemet, hogy izzon és lángoljon az Irántad való szeretettől, és vállaljam az áldozatokat és szenvedéseket, amelyekhez mindig Te adsz erőt.
Imádott Királyom! Örök Boldogságom! Szívemnek már csak egy nagy vágya van: kívánom látni Arcodat! Azt a Szent Arcot, amelyet az Atya megformált, amely rámosolygott a betegre, és meggyógyította. Amely megszánta a halott fiát sirató özvegyet, és a gyermekét feltámasztotta. Azt az Arcot, amely haragra lobbant, és kiűzte a kufárokat a templomból. Azt az Arcot, amely megszidta a képmutató farizeusokat és írástudókat, ezzel minket is figyelmeztetve, hogy ne kövessük példájukat. Azt az Arcot, amely lehajolt minden bűnöshöz, és bűnbánatuk láttán elengedte minden tartozásukat, vagyis megbocsátott minden bűnt.
Imádott Jézusom! Látni kívánom Arcodat! Mikor jelenhetek meg már Szent Színed előtt? Ragadj Magadhoz imádott Királyom! Ragadj ki engem ebből a siralomvölgyből! Mindennél jobban vágyom Hozzád! Készen vagyok bármely pillanatban. Várlak Téged, hogy eljöjj értem, imádott, szeretett Szent Vőlegényem! Akkor, amikor Te akarod. Nem sürgetlek, mert tudom, hogy amíg itt kell lennem, addig szolgálnom kell Téged. De várlak szüntelen, és hiszem, hogy eljössz, és karjaidba zársz engem, a Te hűséges szolgáló leányodat. Ámen.”

2010.11.25.

2010. november 25. Csütörtök
Ma az egyik órán nagyon úgy éreztem, hogy megbántanak. Bár nem mondtam nekik semmit, de szívemben éreztem a fájdalmat. Egyedül az a gondolat vigasztalt engem, hogy mellettem van az Úr Jézus és a Szűzanya is. Jézus: Drága gyermekem! Látom bánatodat, mely engem is elszomorít. Hidd el, sok választottamnak hasonló a sorsa, mint neked. Gyermekem, ezek a fájdalmak együtt járnak napi szenvedéseiddel. Vigasztaljon a tudat, hogy velem sem bántak különbül az emberek. De Én ahelyett, hogy meggyűlöltem volna őket, inkább hatalmas szeretetet éreztem irántuk. Tanuld meg, hogy csak a szeretet képes egyedül begyógyítani a sebeidet. Mennyei Atyám szeretete és gondviselése adott erőt nekem a szenvedésekhez, melyet a ti bűneitekért éltem át.
Ma egy alkalommal láttam a Szűzanyát. Szűzanya: Drága gyermekem, most már nem csak Szent Fiamat kell bele vonnod hétköznapjaidba, hanem engem is. Tekints úgy ránk, mint lelki vezetőidre, akik egyengetik számodra a szentté válás útját.
Mostanában úgy érzem, hogy tényleg kezdek törekedni a tisztaságra. De nem akarom elbízni magamat, mert tudom, hogy gyenge vagyok, és sokszor esem el. De az Úr Jézus irgalma mindig felemel. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Neked valóban sok a gyengeséged. De idővel a mi segítségünk által egyre kevesebb lesz. Szereteteddel fogsz hálát adni nekünk, kegyelmeinkért és jóságunkért.
Ma újból elmentem a templomba, hogy részt vehessek a szentmisén. Jézus: Drága gyermekem, nagy szeretettel várlak szentmisére, hogy újból meghalhassak érted a kereszten és Szent Testemmel táplálhassam a te kis lelkedet.
Egy gyereknek a labdája kiesett az utcára, oda mentem és visszaadtam neki. Megkérdeztem erről az Úr Jézus véleményét. Jézus: Drága gyermekem, az ilyen jócselekedeteiden mindig mosolygok.
Mielőtt a templomhoz értem, látomásban az Úr Jézus állt mellettem fehér ruhában.
Szentmise előtt
Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya fehér ruhában odajöttek hozzám a padhoz. Jézus: Minden gyermekemet szeretettel fogadok Mennyei Atyám házában.
Szentmise elején
Látomásban az Úr Jézus ült a trónon és mellette pedig a Szűzanya.
Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya megáldotta az Úr Jézust, aki előtte térdelt. Jézus odament a szószékhez és felolvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, megáldott engem Mennyei Atyám, hogy szavaim az evangélium által szívetekbe vésődjenek.
Prédikáció alatt
Látomásban egy fehéren ragyogó világban voltam és újból egy úton haladtam, melynek végén az Úr Jézus és a Szűzanya állt mosolyogva fehér ruhában. Amikor oda értem, az Úr Jézus felém nyújtotta kezét és megfogtam. Majd egy hatalmas aranyozott és díszes nagykapu előtt álltunk az Úr Jézussal. Éreztem, hogy még nem mehetek be oda. Jézus: Drága gyermekem, amikor megfogtad a kezemet, lelki szemeidnek megmutattam a Mennyország kapuját. Igen, gyermekem, még nem léphetsz be a Mennyországba, mert lelked még nincs felkészülve a nagy eseményre. De, ha minden erőddel törekedni fogsz a tisztaságra és a szeretetre, akkor a Nagy Figyelmeztetéskor beléphetsz Atyám házába, mely oly nagy hatással lesz rád, hogy nem akarsz visszatérni a földre.
Látomásban a Szűzanya egy kapu előtt állt, melynek teteje piros színű volt, belseje pedig fekete, de ez a fekete szín nem e világból származott. Szűzanya: Drága gyermekem, a tisztítótűz kapuja előtt álltam. Ezzel is azt mutattam neked, hogy szentmise alatt is sok-sok lélek kerül be a tisztítótűzbe. Sokszor látogatok el a tisztítótűz legmélyebb sötétségének a fokára. Nagyon szomorúan érinti szent szívemet e szegény lelkek állapota. Imádkozz értük gyermekem, hogy fájdalmuk és szenvedésük véget érhessen és bekerülhessenek a Mennyországba!
Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus állt fehér ruhában az oltár asztalánál. Amikor felemelte a kelyhet, az Úr Jézus felett állt a Mennyei Atya. Jézus: Drága gyermekem, én és Atyám egyek vagyunk a kehelyben és Szent Ostyában.
Szent vagy
Látomásban az Égiek jelenlétében a fehér lépcső alján térdeltem és mellettem térdelve fogta a kezemet a Szűzanya, és együtt énekeltünk. A Szűzanya úgy énekelt mellettem, hogy tenyerét a szívére tette. Szűzanya: Drága gyermekem! Kezedet fogva vigyázok rád. Szívemre tettem a kezemet, hogy ezzel is azt mutassam neked, hogy teljes szívedből és lelkedből énekelj a Szentháromságnak.
Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus áldoztatott a pap helyett. Meglepetésemre a Szűzanya megfogta a kezemet és együtt járultunk a szentáldozáshoz. Mikor odaértünk, az Úr Jézus ránk mosolygott. Megkérdeztem a Szűzanyát, hogy vajon mehetek-e áldozni? Szűzanya: Jöjj gyermekem! Mert most kezedet fogva vezetlek Szent Fiam elé, aki nagy boldogsággal és szeretettel adja neked táplálékul Szent Testét és Szent Vérét.
Ez a szentmise egy 15 éves gyermek gyászmiséje volt. Sokszor elgondolkozunk, hogy az Úr miért veszi el ilyen fiatalon az életét, hiszen előtte áll még az egész élet. Jézus: Drága gyermekem, a halál kortól függetlenül jön el az életetekben. Ne kérdezd azt tőlem, hogy miért! Mindent Bízz rám. Mert Én és Atyám tudjuk a legjobban mi a jó nektek és lelketeknek. A halál mindenkit utolér egyszer. Ezért, mondom neked gyermekem: Élj halálra készen! Mert nem tudhatod sem az órát, sem a percet, hogy mikor döntök úgy, hogy magamhoz szólítalak.
Kápolna előtt
Ma újból felolvastam a többieknek a Bibliából, este a kápolnában Szent Máté evangéliumából. A felhívás a bátor hitvallásra szóló részt választottam. Látomásban mielőtt felolvastam, az Úr Jézust láttam a szószéknél állni és saját hangján olvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, amikor felolvasol egy bibliai részt, akkor én valóságos jelenlétemmel köztetek vagyok és valóságos hangommal idézem fel nektek az evangélium által Életem történetét.