2013. augusztus 7., szerda

Nagyfalui üzenet 2013. augusztus

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS
ÉVE--AUGUSZTUS
"Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az
Úr mondott Neked!"( Luk: 1.,45)
A Szentírásból: elmélkedjük át Jézus színeváltozásának a ! történetét! (Luk: 9, 28-36.)
Havi imaszándék: ebben a hónapban kölcsönösen imádkozzunk egymás szándékaira!
Konkrét feladatunk: " a teljesség karizmáját" védjük és segítsük tőlünk telhetőleg!

Szűz Mária tanítása 2013

augusztusában
"Szeretett engesztelő gyermekeim!
Ebben a hónapban a teljesség karizmájáról szeretnék beszélni nektek, amelyben választott gyermekeim az egész engesztelő közösség javára részesültek.

Elgondolkoztatok azon, hogyan is fogjátok folytatni a Szentháromság Hegy építését, és az engesztelő közösség vezetését Éva gyermekem fizikai jelenléte, segítsége nélkül. Ezért tört ki belőletek érthetően a sírás. Néhány nap után,amikor Éva gyermekem ragyogó formában megjelent nektek a Szentháromság engedélyével, átéltétek a kimondhatatlan örömet is. Különösen az volt rendkívüli boldogság és felelősség számotokra, amikor a Szentháromság, Éva gyermekem által kijelentette, hogy ti a " teljesség karizmájában" részesültetek és " ti ketten" kell tovább építsétek a Szentháromság zarándokhelyét és "ti ketten" kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget az ő állandó égi segítsége által. Jól időzített hierarchikus pecsét volt a számotokra, amikor az egyik pap fiam, a Szentháromság Nevében megköszönte az "Igeneteket", amelyet a szívetekben, a teljesség karizmájáért, amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál és az egész engesztelő közösség előtt, az egész engesztelő közösség javára kaptátok.

Miért kaptátok a "teljesség karizmáját"?

Én , a Szentháromság különleges ajándékaként "kegyelemmel teljes" vagyok! Nektek a teljesség karizmájában a bűn utálatára, az erények megszeretésére és a kegyelem állapotában való maradásra kell neveljétek az engesztelő gyermekeimet. Ezt elsősorban a jó példátokkal és másodsorban a tanúságtételetekkel kell megtegyétek. Védőszentetek, Boldog II. János -Pál pápára is felhívnám általatok az engesztelők figyelmét, akinek a jelmondata volt" Totus Tuus!" "Egészen a Tied vagyok Jézusom, egészen a Tiéd vagyok Szűzanyám!"

Ti, akik a Szentháromság Hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek vagytok, tanuljátok és élitek a "szeretetegységet", ezután egyénileg és közösségileg is a teljességre, a szentségre kell tudatosan törekedjetek! A " teljesség karizmája" által Kis Szent Terézre is irányítom a figyelmeteket, aki egy alkalommal azt írta az önéletrajzában:" én nem akarok félig-meddig szent lenni, én mindent akarok, amit Isten akar"! Gondoljatok Éva gyermekemre, akinek a jelmondata volt: "Istenem én mindent akarok, amit Te akarsz, és semmit nem akarok, amit Te nem akarsz!" Ez kell legyen az igazi engesztelők szívében is, megismerni és teljes odaadással tenni Isten akaratát! A teljesség karizmája által a főparancsra is felhívom a figyelmeteket. Teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erőfeszítésetekkel meg kell tanuljátok szeretni az Istent és a teremtményeit.Nektek csak szeretni és jónak lenni szabad. A teljesség karizmája által a Tábor hegyre is irányítom a figyelmeteket, ahol Szent Fiam, Jézus, ima közben teljesen átváltozott, ragyogott, mint a Nap az apostolok előtt. A Szentháromság kérése: ti is úgy imádkozzatok, úgy böjtöljetek, úgy zarándokoljatok, úgy éljétek a lelki életetek, hogy átváltozzon, ragyogóvá váljon az életetek. Tudnotok kell azt, hosszú távon csak azok az engesztelők maradnak meg a közösségben, akik elindulnak a pozitív változás útján, akik minél több embert a változás felé segítenek és megtanulnak alázatosan engedelmeskedni a mindenkori felelősöknek. A teljesség karizmája által Szent Pálra is irányítom a figyelmeteket, aki azt írta a Korintusban élő híveinek :" magamat teljesen feláldozom a lelketekért!" Ő minden áldozatot vállalt azért, hogy senki ne kárhozzon el, azért, hogy mindenki üdvözüljön. A teljesség karizmája által az egyik éneketekre is felhívom a figyelmeteket : " Én Uram, én Istenem vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. Én Uram, én Istenem, ad meg nékem mindenem, ami segít Feléd! Én Uram , én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!"

Mi van a Szentháromság Szívében, amikor lát titeket?

Az Égiek többnyire meg vannak elégedve veletek.Miért? Nagylelkű és folyamatos felajánlásaitok által mennyei menetrendben épül és szépül a Szentháromság Hegy! Az engesztelő közösség, számban növekszik, és lelkileg fejlődik. Áldozatos kilencedeitek által a csodatevő víz elindult, amely által gyógyulások történnek. Az üzenetek ,látomások és tanítások, amelyek a lelketek épülésére válnak, folytatódnak. Az Égiek gyönyörködnek bennetek, amikor látják a szeretetegységet, értékelik és segítik választott gyermekeimet a teljesség karizmájában.

Befejezőleg: arra kérlek titeket, hogy különösen ebbe a hónapban , és ezután is minden nap imádkozzatok a " teljesség karizmájáért", hogy a Szentháromság egyedi Tervét, veletek együtt meg tudják valósítani!
Most a Szentháromság Általam és Éva Asszony által áld meg titeket a teljességre való törekvés kegyelmével!!
Házi feladat augusztusra:
"ÉN URAM, ÉN ISTENEM, ADD MEG NEKEM,
HADD LEGYEK EGÉSZEN A TIÉD!"

Ima a Chuy-i templom ajtajáról, Uruguay

Ne mondd: „Atya”,

ha egyik nap sem viselkedsz úgy, mint a gyermek!

Ne mondd: „mienk”,

ha elszigetelten élsz önzésedben!

Ne mondd: „aki a mennyekben vagy”,

ha csak a földi dolgokra gondolsz!

Ne mondd: „szenteltessék meg a Te neved”,

ha nem tiszteled!

Ne mondd: „jöjjön el a Te országod”,

ha azt egy anyagi sikerrel kevered össze!

Ne mondd: „legyen meg a Te akaratod”,

ha nem fogadod el azt, ami fájdalmas!

Ne mondd: „mindennapi kenyerünket”,

ha nem törődsz azokkal az emberekkel, akik

éheznek!

Ne mondd: „bocsásd meg a mi vétkeinket”,

ha haragot tartasz a testvéreiddel!

Ne mondd: „szabadíts meg a gonosztól”,

ha nem foglalsz állást a bűnnel szemben!

Ne mondd: „Ámen”,

Ha nem érted meg vagy nem vetted komolyan a

Miatyánk szavait.

Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál 2013

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Ne fogadjátok el azt a toleranciát, hogy a pogányok átvegyék Isten egyházait

2013. augusztus 6. kedd, 19:37
Gyermekem, sohasem szabad azokra hallgatnod, akik a Szentháromság ezen Üzeneteit támadják, mert ők elvonják figyelmedet ettől a Munkától. Ne feledd, hogy ezeket az Üzeneteket súlyossága miatt sokkal jobban fogják támadni, mint bármilyen más üzenetet. A csúfolás, a gúnyolódás és a kritizálás továbbra is folytatódni fog, egészen az utolsó napig, amikor majd megkapod az Utolsó Üzenetet.
A terv, hogy lejárassák ezeket az Üzeneteket, erősödni fog, és a gyűlölet növekedni fog, ezért kérlek, légy erre felkészülve. Ezeket az Üzeneteket nem hagyatják figyelmen kívül sem a hívők, sem pedig a hitetlenek, mivel Isten Szava sohasem marad észrevétlen. Jelenleg az Isten iránti gyűlölet mindenhol megtalálható a világban, és azok, akik ebben az időben az Ő Szavát hirdetik, szenvedni fognak.
Az Igazságot a kezdettől fogva mindig is elutasították, attól a pillanattól kezdve, amikor Isten elküldte prófétáit, hogy figyelmeztesse gyermekeit a pogányság veszélyeire. A pogányság az Igazság ellentéte – Isten Szavának ellentéte. Azok a szegény lelkek, akik hamis isteneket tisztelnek, nagyon megharagítják Atyámat. Ő egy féltékeny Isten, mert minden dolog Őáltala kezdődött. Ő mindenható. Ő egy szerető Isten, de haragjától félni kell, amikor a pogányok megfertőzik azokat, akik szeretik Őt.
Amikor Isten gyermekei –azok, akik hisznek Benne és imádják őt Szeretett Fia, Jézus Krisztus által – megpróbálnak egyesülni minden lélekkel, és minden vallással, nagyon óvatosnak kell lenniük. Isten azt akarja, hogy minden gyermeke szeresse egymást, tekintet nélkül a fajra, vallásra és nemzetre. Az, amit Ő nem fog megengedni, hogy a Keresztények tárt karokkal fogadják a pogányokat az Ő Egyházában. Amikor ez megtörténik, akkor a pogányok el fogják törölni a Kereszténység minden nyomát.
Sértés Istennel szemben teret engedni a hazugságnak, hogy az beszennyezze az Igazságot, Isten Szavát.
Isten prófétái figyelmeztették az emberiséget a pogányság átkarolásának veszélyeire, mivel az a teljes pusztuláshoz vezet. Amikor ez megtörténik, azok a nemzetek, akik megengedik egyházaikban ezt a förtelmet, el lesznek törölve, és irányukba kevés Irgalom lesz mutatva.
Ne fogadjátok el azt a toleranciát, hogy a pogányok átvegyék Isten egyházait. Nem szabad elfejtenetek soha azt a nagy Áldozatot, amelyet Isten hozott, amikor elküldte egyetlen Fiát, hogy üdvösséget hozzon nektek.
A nap, amikor elfogadjátok a nem Istentől származó egyházak gyakorlatait, vagy amikor tiszteletet mutattok a pogányok iránt, az a nap lesz, amikor hátat fordítotok az Igazságnak.
Tartsátok nyitva a szemeteket és imádkozzatok, hogy egyházaitok ne kényszerítsenek benneteket arra, hogy lemondjatok Jézus Krisztus iránti hűségetekről.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja