2013. november 18., hétfő

Akkor most már gyónni nem is kell?Bekapjuk a Misericordina-t. Melyik Bibliában garantálja ezt Jézus?

Misericordina: lelki gyógyszert osztottak szét a Szent Péter téren, amelynek hatóerejét Jézus szavatoljaA vasárnapi Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a jelen lévő zarándokcsoportokat, köztük a Rómában élő eritreai közösséget, akik Szent Mihály liturgikus ünnepére gyűltek össze a Szent Péter térre. Imájáról biztosította továbbá a közúti balesetek áldozatainak szentelt nap kezdeményezőit: folytassák megelőző munkájukat, mert az óvatosság és a szabályok betartása önmagunk és mások védelmének elsődleges formája.
A Szentatya végül egy rokonszenves kezdeményezésről szólt:

"Most szeretnék ajánlani nektek egy gyógyszert. Valaki azt gondolhatja: a pápa már gyógyszerész is? Ez egy speciális orvosság a hit évében, amely végéhez közeledik. A szívgyógyszer 59 szemből áll. Egy lelki orvosságról van szó, amelyet Misericordinának hívnak. Ne felejtsétek el bevenni, mert jót tesz ám! Jót tesz a szívnek, a léleknek és az egész életünknek"! - buzdított mosolyogva Ferenc pápa.

(Itt jegyezzük meg, hogy az orvosság neve: Misericordina egy szójáték, amely a latin misericordia, irgalmasság és a cor, szív szavak összevonásából ered.)

A dobozban található gyógyszert önkéntesek osztották szét a Szent Péter téren a meglepett és hálás híveknek, benne egy apró rózsafüzérrel, az Isteni Irgalmasság kis képével, és egy használati utasítással az adagolásról. Ebben az áll, hogy az orvosság irgalmasságot hoz a léleknek, amelyet a szív nyugalmaként érzékelünk. Hatékonyságát Jézus szavai garantálják. Annyiszor lehet bevenni, ahányszor meg akarunk térni bűnösként, ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, nincs erőnk a kísértések ellen harcolni, vagy nem tudunk megbocsátani valakinek, esetleg egy haldokló számára kérünk irgalmat, vagy Istent akarjuk imádni a kapott kegyelmekért. Gyermekek és felnőttek is használhatják, ahányszor csak szükségét érzik.

A gyógyszer bevétele úgy történik, hogy elimádkozzuk az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyet Szent Faustina Kowalska indított el. Nem tudni mellékhatásokról vagy ellenjavallatokról. A szentségekhez járulás emeli a gyógyszer hatékonyságát. Bevétele előtt tanácsos felkeresni egy papot a további információkért, valamint újbóli felhasználás esetére megőrizni a használati utasítást.

A Misericordina-dobozokat több ezer példányban gyártották, négy nyelven: olaszul, spanyolul, angolul és lengyelül. A kezdeményezés - amelyhez hasonló már Lengyelországban volt - Konrad Krajevski érsek, a pápai főalamizsnás nevéhez fűződik.

(gá)

http://hu.radiovaticana.va/news/2013/11/18/misericordina:_lelki_gy%C3%B3gyszert_osztottak_sz%C3%A9t_a_szent_p%C3%A9ter_t%C3%A9ren,/ung-747757

A remény jele

A Fülöp-szigeteki tájfun óriási pusztítást okozott. A remény jele a reménytelenségben az épségben maradt Jézus szobor:

(foxnewsinsider.com )

Bergoglio tanácsadója korrigálja Jézust, és eltörli a poklot és a tisztítótüzet

München-Freising érseke [Ratzinger is itt volt érsek, mielőtt a Vatikánba került, és ő volt az is, aki Marx püspököt ide helyezte és bíborossá kreálta], Reinhard Marx bíboros pokol és tisztítótűz nélküli kereszténységet hirdet, mondhatjuk egy wellness-kereszténységet. Marx bíboros tagja annak a 8 tagú bíboros bizottságnak, amit Ferenc április 13-án nevezett ki, mint olyanokat, akik az egyház vezetésében segítenek neki. Marx bíboros Európát képviseli ebben a bizottságban. Marx az EU-ban a püspök konferenciák bizottságának elöljárója, és 2014 tavaszán neki van a legnagyobb esélye, hogy Zöllitsch érsek után a német püspöki konferencia új elnöke legyen.
Marx bíboros november 9-én a bajor Erding városban előadást tartott a „feltámadás” témájában. Ekkor mondta: „Minden ember Isten egyszeri, örök gondolata, akit végig kell gondolni, és aki nem eshet szét a semmiben. … Ha Isten minden embert az örökkévalóságtól kezdve akart és szeret, akkor a halállal nem lehet mindennek vége.”
     Majd így folytatta: A feltámadásban való keresztény hit azzal függ össze, „hogy mi Istent elképzelhetőnek tartjuk”. – Marx szerint tehát Isten létezése pusztán egy „lehetőség”!!!
     Ezután a bíboros ezeket mondta: Ha Krisztus szavainak bizalmat adunk, „akkor a remény jogos, hogy a halál nekünk valami szétrombolhatatlanba vezető kaput nyit meg”.
     Ma, mondta a bíboros, sokaknak „görcsös kapcsolata” van a halálhoz és a feltámadásban való hit „gyenge lett”. „Mindent látnunk kell, mindent meg kell fognunk, hogy megértsük.” Ezen állapottal szemben az egyháznak „erős rítusokat és szimbólumokat” kell szembehelyeznie, … „ezzel az egyház tanúsíthatja, hogy a halálban egy átalakulás történik, és nem valami hideg semmi előtt állunk”, mondta Marx.
     Az egyház gyakorlatának láthatóvá kell tennie a feltámadás reményét, írja az érsekség a bíboros előadásáról szóló beszámolójában.
A feltámadáshoz azt mondta a bíboros, hogy Isten ígéretet tett nekünk, hogy az Ő segítségével átalakít minket és a tökéletességbe vezet, „de felemelt mutatóujj nélkül és kínpad, börtön és sistergő kályha nélkül”. Az egyház a tisztítótüzet és a poklot ábrázoló képekkel félelmet keltett, és ezért az egyháznak „vezekelnie kell”, mondta szó szerint Marx bíboros, Ferenc egyik fő tanácsadója.
Mert Jézus nem akarta a bűnöket felsorolni, hanem minden embernek üdvöt és menedéket adni. „Az egyháznak ki kell űzni a félelmet.” Annak elképzeléséhez, hogy mi jön a halál után, az embernek képekre van szüksége, „de ezeknek a bizakodás, a remény képeinek kell lenni, melyek segítenek nekünk és tovább vezetnek bennünket, akkor is, ha nem tudnak végleges választ adni”.
G. Nardi, a katholisches.info újságírója a bíboros-érsek e szavaihoz a következőket fűzte: A pokol és a tisztítótűz tagadása Krisztus és a hívek elárulása. Aki a „mindenki meg van váltva” tant prédikálja, az az embereket tévútra vezeti és hagyja, hogy elveszítsék örök üdvüket. Aki a halált a mennybe való garantáltan biztos útnak mondja és ezzel még a tisztítótüzet is tagadja, a halottaktól lopja el azt a kegyelmi eszközt, amit az élők nekik az egyház közvetítésével megszerezhetnek. Ez is megtévesztés, a tisztítótűzben levő lelkek elárulása.
Marx bíboros – és társai – a híveknek egy maga fabrikálta wellness-kereszténységet hirdet, ami ráadásul egy téves kiindulópontra épít: az emberek ma nem az örök kárhozattól való félelemben szenvednek, hanem a keresztény tan hirdetésének hiányától.

(forrás: www.katholisches.info – 2013. november 18.)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől

2013. november 17. vasárnap, 14:00
Drága szeretett leányom, azért akarom, hogy a világ lásson Engem, szeretett Megváltóját, az Emberfiát, Dicsőségem teljességében, hogy vonzódjanak az Én Isteni Irgalmasságomhoz.
Azt akarom, hogy mindenki lásson Engem, de különösen azok, akik nem hisznek Istenben, és hogy ők fussanak elsőként Hozzám. Elsősorban értük aggódom, és a következőket mondom nekik: Ti nem ismertek Engem, nem láttok Engem. Ti nem akartok hinni Bennem, de Én szeretlek titeket. Azt akarom, hogy részesei legyetek Királyságomnak, hogy rátok áraszthassam Új Paradicsomom, Új Világom és Új Kezdetem minden Ajándékát. Azt akarom, hogy családotok, rokonaitok és barátaitok egyek legyenek Velem és az egész emberiséggel.
Nektek várnotok kell a nagy eseményig, addig a napig, amikor a világ Sugaraimtól megvilágosodik, és tizenöt percre elcsendesedik. Amikor ezt látjátok, és mindennek szemtanúi vagytok, nem szabad félnetek, hanem akkor tudnotok kell, hogy Szeretetem Isteni eredetű, és hogy attól a naptól kezdve a világ a felismerhetetlenségig meg fog változni.
Ne próbáljatok majd elfutni Előlem, mert Én jó hírrel jövök. Jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől. Jövök, hogy elpusztítsak minden gonoszságot a világban, azáltal, hogy Létezésem bizonyítékát adom mindenki számára. Miután ez számotokra megadatott, meg kell engednetek Nekem, hogy felkészítselek benneteket a megígért Örök Életre. Az Örök Élet egy olyan élet, ahol testben és lélekben Velem fogtok élni, örökké. Ki foglak szedni benneteket nyomorúságotokból, és meg fogom szüntetni fájdalmatokat, amelyet a Sátán létezése miatt kellett elviselnetek, ő pedig örökre száműzetik.
Ne utasítsatok el Engem, mert Én nem akarlak elveszíteni benneteket. Én vagyok a ti Üdvösségetek. Én Vagyok az Igazság. Én Vagyok a ti szeretett Jézus Krisztusotok, és Én végre hamarosan megismertetem Magam a világgal, különösen azokkal, akik nem hisznek Bennem.
Jézusotok

Jakobinus csürhe: kábítószeres köztársaságot!

Megszokott lumpenséggel, ezúttal a kábítószer legalizálásával hozakodott elő a magyarországi jakobinus párt. A negyedik köztársaságot elnevezésű szervezet szerint a marihuána nem kábítószer, így nyugodtan törvényesíteni lehet, hadd pusztuljon tovább a magyar fiatalság és hadd korlátozódjék még jobban az értékteremtő ember reprodukciós hajlandósága. Az emberellenes csürhére méltán vetheti elismerő tekintetét a globális világ rákfenéje, a narkóssá válás feltételeinek könnyítését Kaliforniában elősegíteni akaró Soros-Schwartz György is.
Shortol, felforgat, narkóssá tesz: romba dönti a világot!
Vass CsabaSzívás

…”Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy a marihuána nem veszélyes. Nézd meg, hogy kik mondják ezt. Esetleg ugyanazok az emberek, akik aztán füvet próbálnak eladni neked?..”

- Kivörösödött szemek, – erős nyomás a szemgolyóban, – kicserepesedett ajkak, – váltakozó hideg és forróság érzés, – szapora, felfokozódott szívverés, – elpelyhüdt izmok, – tüdőkárosodás, – koncentrálóképesség hiánya, – beszűkült agyműködés…

…”Számos tanulmány összefüggést talált a folyamatos marihuána használat és a pszichózis (elmebaj) között…

A marihuána használata nem csupán a fogyasztóra káros, – a fogyasztó maga is kockázattá válhat a társadalom számára…”

1. A tévhit: “Az alkohol semmiben sem különbözik a marihuánától” – Dehogyisnem!
Az alkohol mindössze egy fajta vegyi anyagból áll: etanolból. A marihuána több mint 400 ismert vegyi anyagot tartalmaz. Az átlagos dohánytermékkel ellentétben a füves cigeretta ereje felér legalább 5 vagy akár 6-7 “normál” cigaretta erejével is, – füstjének letüdőzése egy ifjú drogos jelölt számára úgy hat, mintha egy igásló rúgná mellbe páros patákkal. – De nem baj, mert a drogdíler elhiteti vele; Ez a jó, hogy van ereje!
A dohányzással ellentétben a füves cigarettát a dzsointból leszívott füstöt a lehető legtovább kell a tüdőben tartani, hogy fokozzák a drog hatását – ez mérhetetlenül károsítja a tüdő szöveteit.
Az alkohol néhány óra alatt kiürül a testből, ám a marihuána hatóanyaga a THC (THC = tetra-hidrocannabinol), – heteken vagy akár hónapokon át is a szervezetben marad, a használat hosszától és intenzitásától függően.
Már a kisebb mennyiségű marihuána is károsítja az immunrendszert. Az alkoholból kisebb mennyiség, nem.
Bár, ha alkoholból több fogy, akkor annak a veszélyeit sem szabad lebecsülni, – De a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy a marihuánában található vegyületek – amelyek között vannak rákkeltő anyagok is -, hosszú idővel azután is a testben maradnak, hogy a füvet elszívták.
2. A marihuána káros hatásai
A cannabis élettani hatásai
A cannabis élettani hatásai: Kivörösödött szemek, – erős nyomás a szemgolyóban, – kicserepesedett ajkak, – váltakozó hideg és forróság érzés, – szapora, felfokozódott szívverés, – elpelyhüdt izmok, – tüdőkárosodás, – koncentrálóképesség hiánya, – beszűkült agyműködés…
A marihuána fogyasztásának azonnali hatásai közé tartozik a felgyorsult szívverés, a tájékozódási zavar, és a mozgáskoordináció elvesztése, melyet gyakran depressziós álmosság követ. Vannak, akik a drog használatától pánikrohamot kapnak vagy szorongani kezdenek.
De a probléma itt nem ér véget. A tudományos kutatások szerint a THC, a cannabis hatóanyaga, hetekig vagy még tovább a testben marad.
A marihuána füstje 50-70%-kal több rákkeltő anyagot tartalmaz, mint a dohányfüst. Egy fontos tanulmány szerint egyetlen dzsoint annyi kárt tud okozni a tüdőben, mint öt egymás után elszívott hagyományos cigaretta. Azok, akik már régóta és rendszeresen szívnak dzsointot, gyakran szenvednek hörghurutban, ami a légutak gyulladásos betegségét jelenti.
A drog nem csak a testi egészségre lehet káros hatással. A marihuána éveken át tartó intenzív fogyasztása összefüggésbe hozható bizonyos agyi rendellenességekkel. Számos tanulmány összefüggést talált a folyamatos marihuánahasználat és a pszichózis (elmebaj) között.
A tanulmányok szerint a sok füvet szívó emberek szellemi képességei erősen gyengülnek. A cannabisban található THC akadályozza az idegsejtek működését az agyban, és így káros hatással van az emlékezetre.
Tehát az hatás, hogy marihuána legyengíti az ember emlékezőképességét, a szívás után még hosszú ideig fenn állhat. Akár napokig vagy hetekig is azután hogy elszívta az utolsó dzsointot és a kábítószer közvetlen hatásai, pl bódulat, – már elmúltak.
Egy vizsgálat keretében felkértek egy csoportnyi rendszeres marihuána-fogyasztót, hogy emlékezzenek vissza egy listán található szavakra. A szavak pontos felidézésére való képességük csak négy héttel azután állt vissza a normális szintre, hogy abbahagyták a füvezést.
A marihuána eltorzítja az ondósejtek szerkezetét. Így még egy kis mennyiségű marihuána is ideiglenes sterilitást (a gyereknemzés képességének elvesztése), okozhat a férfiaknál. A nőknél a marihuána használata megzavarhatja a menstruációs ciklust.
A cannabis azon kevés drogok egyike, amely súlyos, örökletes fogyatékosságok kialakulásához vezető rendellenes sejtosztódást okoz. Azok a terhes nők, akik rendszeresen szívnak marihuánát vagy hasist, koraszülött, a normálisnál kisebb méretű és súlyú csecsemőknek adhatnak életet. Az elmúlt évben sok olyan gyermek született marihuánát szívó szülőktől, akik a születésüktől fogva gyengébb kezdeményező- és koncentráló képességgel rendelkeztek, és kevésbé voltak képesek követni céljaikat az életben!
A vizsgálatok alapján az orvosok arra a megállapításra jutottak, hogy a marihuána szülés előtti használata, – születési rendellenességeket és szellemi fogyatékosságot eredményezhet a születendő gyermeknél, – valamint növelheti a leukémia előfordulásának kockázatát
3. Rövid távú hatások:
- Az érzékelés torzulása. – Pánik. – Szorongás. – Rossz mozgáskoordináció. – Hosszabb reakcióidő. – A kezdeti „feldobottság” után, a fogyasztó álmosnak vagy lehangoltnak érzi magát. – Szívverés fokozódása (és szívinfarktus kockázata).
4. Hosszú távú hatások:
Gyengébb ellenálló-képesség a hétköznapi betegségekkel szemben (megfázás, hörghurut stb.) – Az immunrendszer gyengülése. – Fejlődési rendellenességek. – A torzult sejtek arányának növekedése a testben. – A férfi nemi hormonok csökkent termelődése. – A tüdő szöveteinek gyors pusztulása és az agy maradandó károsodása. – Csökkent szexuális teljesítőképesség. -Tanulási nehézségek: a személy kevésbé képes információkat befogadni és emlékezni rájuk. – Apátia, bódultság, céltalanság. – Személyiségváltozás és hangulatingadozás. – Koncentrálási és fogalom értési nehézségek.
„Csak a hecc kedvéért kezdtem el, mert a legjobb barátom cikizett – azt mondta, hogy túl gyáva vagyok ahhoz, hogy elszívjak egy füves cigit, és megigyak két korsó sört. Tizennégy éves voltam akkor. 7 évnyi drogozás és ivás után ott kötöttem ki, hogy drogfüggő lettem. Többé már nem azért füveztem, hogy »érezzem a lebegést«, hanem hogy legalább a normálisra emlékeztető módon érezzem magam.
Aztán kételkedni kezdtem önmagamban és a saját képességeimben. Utáltam a paranoiámat. Utáltam állandóan hátranézni. Azt meg igazán gyűlöltem, hogy nem bíztam a barátaimban. Annyira paranoiássá váltam, hogy mindenkit sikeresen elűztem magam mellől, és olyan szörnyű helyzetbe kerültem, amilyenben senki sem akar lenni – egyedül maradtam. Attól kezdve, hogy reggel felébredtem, egész nap csak drogoztam” – írta egy füvesből lett drogos.
5. Kapudrog – Egyenes út a teljes drogfüggőséghez
Mivel a test kezd toleranciát kifejleszteni a droggal szemben, a marihuána arra késztetheti a fogyasztókat, hogy ugyanannak a kellemes érzésnek a megtapasztalásához, egyre erősebb kábítószereket szedjenek. Mikor a hatások elmúlnak, az illető erősebb kábítószerekhez nyúlhat, hogy megszabaduljon azoktól a nemkívánatos állapotoktól, amelyek a marihuána fogyasztására sarkallták.
A drog (a marihuána), egy időre elfedi az ember problémáit, (amíg a fogyasztója „lebeg”). Amikor a „lebegés” elmúlik, a probléma, illetve a nemkívánatos állapot a korábbinál intenzívebben tér vissza. A fogyasztó ezután sokszor keményebb kábítószerekhez fordul, mivel a marihuána „már nem működik”.
Lényegében már megszokta és nem száll el tőle úgy többé, mint az elején. – Jöhet tehát a keményebb drog.
A kokainfüggők túlnyomó többsége (99,9%) úgy kezdte, hogy először egy olyan „kapudrogot” használt, mint amilyen a marihuána. Természetesen nem mindenki térhet át a keményebb drogok fogyasztására, aki marihuánát vagy hasist szív. Vannak, akik soha nem. Vannak, akik teljesen leállnak a füvezéssel.
De egyre többen nyúlnak a keményebb drogokhoz!
Egy tanulmány szerint azoknál a fiataloknál (12-17 évesek), akik marihuánát használnak, 85-ször nagyobb a valószínűsége annak, hogy később kokaint kezdenek használni, mint azoknál a gyerekeknél, akik nem füveznek, továbbá a 15 éves koruk előtt füvet szívó gyerekek 60%-a később áttér a kokainra.
Szívás 2
A marihuánát néha keményebb drogokkal kombinálják. A füves cigit néha PCP-be, egy erős hallucinogén anyagba mártják. A PCP egy fehér por (folyadék formája is létezik), amit gyakran a cannabisszal együtt használnak. A PCP-ről tudjuk, hogy erőszakos viselkedést vált ki, és súlyos testi reakciókat okoz, többek között görcsöket, kómát vagy akár halált is.
„Az első füves cigit az iskolám udvarán kaptam. Jelenleg heroinfüggő vagyok, és épp most fejeztem be a nyolcadik drogelvonó kezelésemet.” – monda egy szinte reménytelen állapotba került drogos.
6. A füvezés káros közösségi és társadalmi hatásai
A marihuána használata nem csupán a fogyasztóra káros, – a fogyasztó maga is kockázattá válhat a társadalom számára. Kifejezetten romlik a társadalmat minősége azzal, hogy számtalan tagja drogozik és ezáltal korlátozott mentális, pszichikai és fizikai állapotba kerül.
A kutatások világosan mutatják, hogy a marihuána képes problémákat okozni a mindennapi életben. Egy 129 főiskolás tanulón végzett tanulmány megállapította, hogy azoknál, akik a felmérés előtti harminc napból legalább huszonhét napon át szívtak füvet, – súlyosan romlott a memóriájuk és a tanulási képességük hihetetlen mértékben csökkent.
Egy dolgozókon végzett felmérés szerint azok az alkalmazottak, akikről azt találták, hogy marihuánát fogyasztanak, 55%-kal gyakrabban szenvedtek balesetet. És 75%-kal nagyobb arányban hiányoztak a munkából. A cannabis fogyasztás számtalan közlekedési balesetért is felelős..
Szinte lehetetlen úgy felnőni bármely országban, hogy ne találkoznánk drogokkal. A kábítószer-használatra irányuló kortársi nyomás igen nagy, míg a drogok veszélyeiről szóló tényszerű információk nem mindig állnak rendelkezésre.
Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy a marihuána nem veszélyes. Nézd meg, hogy kik mondják ezt. Esetleg ugyanazok az emberek, akik aztán füvet próbálnak eladni neked?
A marihuánát használó tanulók rosszabb osztályzatokat szereznek, mint azok, akik nem szívnak füvet, és kevésbé valószínű, hogy felveszik őket főiskolára. Egyszerűen rosszabb az emlékezetük és az információfeldolgozó-képességük, mint azoknak, akik nem drogoznak.
„Abban az iskolában, ahová jártam, a díler arra biztatott, hogy a cannabis után kezdjek el heroint használni, amit ellenállás nélkül meg is tettem. Ekkorra úgy tűnt, mintha már képtelen lennék lelkiismeret furdalást érezni.” – Egy elveszett drogos.
7. A drogdíler haszna
Amikor tinédzsereket egy felmérés során arról kérdeztek, hogy miért kezdtek el drogozni; 55%-uk azt válaszolta, hogy a barátaik nyomására tették. Menők és népszerűek akartak lenni. A dílerek tudják ezt.
Barátként közelítenek hozzád, és felajánlják, hogy „segítenek” neked „valamivel, ami majd feldob”. A drog „segíteni fog neked beilleszkedni”, vagy „vagány leszel tőle”.
A drogdílereket az elérhető haszon motiválja, és ezért bármit mondhatnak az embernek, hogy megvegye árujukat. Azt mondják majd, hogy „a fűről nem fogsz áttérni a keményebb drogokra”, - ám ők maguk ajánlják majd föl a kemény drogot, – mikor már az egyre gyakrabban alkalmazott cannabis hatástalansága miatt, – ismét és ismét a bódulatra van szükség.
Amíg megkapják a pénzüket, a drogdílereket nem érdekli, hogy a drogok tönkreteszik az emberek életét. Őket kizárólag a pénz érdekli. Volt dílerek beismerték, hogy vevőiket csak „sakkfiguráknak” tekintették.
Méltán kapnak halálbüntetést majd
Méltán kapnak halálbüntetést majd, – a közösségi társadalom létrejötte után.
A drugfreeworld.org - forrás nyomán: Szabad Riport Tudósító Iroda

Háziasszonyi teendők – Gedő Ibolya


Alapvetően az emberiség több száz évvel ezelőtt úgy építette fel a családmodelljét, hogy a férfi keresetéből eltartotta a családját, a nő pedig mindenféle háztartási munkát elvégzett: mosás, főzés, varrás, gyermeknevelés, kerti teendők ellátása, állatok körüli teendők, esetleg szappanfőzés. Ez azonban megváltozott egy zseniális ötletnek köszönhetően, mégpedig, hogy minél több adózót vonjanak be. A Rothschild Alapítvány elkezdte támogatni a nők emancipációs mozgalmát. Ennek az lett az eredménye, hogy kétszer annyi adófizetője van a világnak, ugyanakkor feleannyi gondoskodó Édesanya a családokban. Ezt a régi fajta anyamodellt szeretné újból bemutatni Gedő Ibolya.

FILM