2014. június 28., szombat

A világ vezető bibliatudósait várják Szegedre


Idén először lesz hazánk a helyszíne a bibliatudósok nagy nemzetközi konferenciájának, a Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) éves közgyűlésének. Az eseményre öt kontinens egyetemeiről érkeznek majd a világ legkiemelkedőbb Újszövetség-kutatói – tájékoztat Bartucz Katalin, a Szeged-Csanádi Egyházmegye sajtóreferense.
Az SNTS-t 1945-ben Oxfordban alapították, és minden évben más-más tudományos intézet nyerheti el az éves tudományos seregszemle rendezésének jogát. A 2014. augusztus 2-9. között Szegeden zajló esemény a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében valósul meg. A konferencia fővédnöke: Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke, védnökei: Pálinkás József kormánybiztos, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Az SNTS 69. alkalommal megrendezett tudományos seregszemléjének előkonferenciájaként találkoznak majd Szegeden a jórészt kelet-európai bibliakutatókat tömörítő Eastern European Liaison Committee (EELC) tagjai is.

Mindkét konferencián meghívásos alapon vesznek részt a SNTS tagjai, a világ hétszáz egyeteme képviseletében. Közülük 2014 júniusáig 55 állam 130 egyeteméről mintegy 260 fő jelentkezett az angol nyelvű világkonferenciára, többek között Indiából, Kínából, Ghánából, Moszkvából, Mexikóból és Dél-Koreából jönnek résztvevők. Az eseményre hazánkba érkezik az SNTS jelenlegi elnöke, Christopher Tuckett az Oxfordi Egyetemről, és a szegedi közgyűlésen hivatalba lépő új elnök, Udo Schnelle tübingeni professzor.

Az idei tudományos eszmecsere helyi szervező bizottságának elnöke – az egyetlen magyar és katolikus SNTS-tag – Benyik György, aki Szabó Gábor, az SZTE rektora és Kiss-Rigó László megyéspüspök felkérésére szervezi a konferenciát Szegeden.

A tanácskozást számos magas rangú vendég megtiszteli látogatásával és támogatásával, többek között Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete is. Mivel 2013-ban az EELC Belgrádban ülésezett, ezért díszvendégként Irinej Bulović újvidéki ortodox püspökre, korábbi biblikus tanárra, a Szerb Katolikus Püspöki Konferencia külügyi osztályának vezetőjére is számítanak.

A konferenciához kapcsolódó magyar bibliatudományi kiállítást Balog Zoltán miniszter nyitja meg. A konferenciára „The Bible and Economics” címmel ajándékkötet készül 39 magyar és kelet-európai biblikus angol, illetve német nyelvű tanulmányaival, melyek a 2013. évi 25. Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencián elhangzott előadásokat rögzítik.

A biblikusok között a fennálló felekezeti különbségek ellenére hosszú idő óta jó munkakapcsolat alakult ki. A résztvevő magas képzettségű ókorkutatók, nyelvészek, bibliafordítók ugyanis mindannyian elkötelezettek az Írás mind alaposabb megismerésének, másrészt pedig tudományos és módszeres vizsgálatának. A rendezvényen a legnagyobb európai és amerikai könyvkiadók is megjelennek hazánkban nehezen elérhető kiadványaikkal.

A konferencia kezdete előtt a résztvevők ellátogatnak Pannonhalmára, Tihanyba és Pécsre is, utóbbi helyen megtekintik az első magyar egyetem maradványait. A konferencia zárásaként pedig Budapesten tesznek látogatást az Országházban, a Magyar Tudományos Akadémián Pálinkás József fogadja őket, illetve várhatóan Áder János köztársasági elnökkel, a konferencia védnökével is találkoznak.
Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Amikor Egyházam megoszlik és elesik, nagy előszeretettel fogja felkarolni a humanizmust

2014. június 27. péntek, 22:11
Drága szeretett leányom, te soha nem fogod egykönnyen felismerni a Sátán munkálkodását, mert ő nagyon ravasz. Ő ritkán fogja olyan módon közszemlére tenni cselekedeteit, ami miatt az emberek megkérdőjeleznék befolyását. Egész uralkodása alatt a Földön a legvégsőkig elment, csakhogy meggyőzze a világot arról, hogy ő nem létezik. Ritkán fogjátok látni az Igazságot, mert az álcázva van azon emberek által, akiket ő felhasznál, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy Isten nem Létezik.
Az ördög szándéka az, hogy becsapja az embereket, elhitetvén velük, hogy a világ és az emberi nem létezése a cél eszköze. Az ő legnagyobb diadala a humanizmus bevezetése volt, különösen a szekuláris humanizmusé.
A humanizmus – egy úgynevezett vágy az emberi nem szükségleteinek kielégítésére a társadalmi igazságtalanság megszüntetése által – hibás. Azok, akik elfogadják a humanizmust az életük folyamán, az Istenbe vetett hit helyettesítőjeként teszik és meg lehet érteni, hogy ezt miért teszik. Sajnos, sok vallás szakadárokat eredményezett, akiknek viselkedését nem Isten befolyásolja. Mások iránti gyűlöletüket és gyilkos szándékukat Isten Nevében fejtik ki, amikor, valójában maga a Sátán az, aki minden mozdulatukat sugalmazza. Ő ezt azért teszi, hogy elűzze az embereket Istentől. Ezek a sötét lelkek szörnyű igazságtalanságot követnek el és szeretett Atyám Nevét használják fel arra, hogy gonosz cselekedeteiket véghezvigyék. Aztán ezeket a cselekedeteket igazolják vallásuk nevében, és sok embert vezetnek arra, hogy utasítsák el az Istenbe vetett minden hitüket.
A szekuláris humanizmus – miközben a társadalmi igazságosság nevében minden jó dolgot megtapsol – nagyon vonzó azon lelkek számára, akik gyengéd szívűek, mert ők jó szándékúak. Sajnos, amikor ők ezt a tant megölelik, azt mondják, hogy a világ Teremtése a természet okozta baleset volt. De ez nem igaz, mert a világot Örök Atyám teremtette. Egy tudós sem lesz képes arra, hogy bármikor is megmagyarázza a világ Teremtését, mert ez a tudás sohasem lesz ismert az ember számára.
A természetfeletti dolgokat és Isten Létezését elutasítani azt jelenti, hogy elutasítjátok az erkölcsi irányelveket, amelyek Istentől származnak. Ez azt jelenti, hogy az erkölcsöt – mely mély érzése annak, ami megfelel vagy sem Isten tetszésének – nem lehet fenntartani és ez sötétséghez vezet. Ehelyett az ember egyedül csak az ő fizikai szükségleteire fog összpontosítani és a lelkét el fogja hanyagolni. A halál után a lelke – amelyet ő nem úgy fogadott el, mint Istentől való életet adó Ajándék -, továbbra sem fogja Isten Irgalmát elfogadni. Ebben a szakaszban az ilyen lelkek közül sokan teljesen el fognak idegenedni Isten Irgalmától.
Amikor Egyházam megoszlik és elesik, nagy előszeretettel fogja az humanizmust felkarolni. És ennek eredményeként mindezeket a lelkeket, létezésük Igazságának téves értelmezésébe fogja vonzani. A világ meg fogja ölelni ezt az új típusú egyházat – egy egyház mely a társadalmi igazságtalanságokkal törődik – és egy szót sem fog ejteni a lelkek megmentésének fontosságáról.
Jézusotok

Újra felterjesztik a csíksomlyói búcsút az UNESCO szellemi örökség listájára

Újraindította a romániai kulturális minisztérium azt a folyamatot, amelynek végén az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) szellemi kulturális örökség listájára kerülhet a csíksomlyói búcsú – közölte az MTI.
Csíksomlyó több évszázadon át lokális jelentőségű búcsújáróhely volt. Vonzáskörzete kezdetben csak a Székelyföld katolikus részére és a moldvai csángóságra terjedt ki. A XX. században azonban ez a kör egyre szélesedett, s Csíksomyló 1989 után magyar nemzeti kegyhellyé, sőt az európai katolicizmus egyik jelentős kegyhelyévé vált.
Nagy jelentősége van a csíksomlyói zarándoklatnak, mert ilyenkor a világ minden részéből érkező magyarok – felekezettől függetlenül – megerősödnek keresztény hitükben és magyarságukban is. A kettő annyira összefonódik, hogy ha hivatalosan nem is, de a magyarság nemzeti Szűzanya-kegyhelye Csíksomlyó – fogalmazott Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke a dokumentáció részét képező kisfilmben.
A román kulturális tárca 2012 márciusában terjesztette fel az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára a csíksomlyói búcsút. Egy hónappal később azonban megbukott a jobboldali Ungureanu-kormány, 2012 májusa és 2014 márciusa között liberális politikusok váltották egymást a Ponta-kormány kulturális minisztériuma élén. Az RMDSZ a Szociálliberális Unió (USL) felbomlása után tért vissza ez év márciusában a kormányba.
Hegedüs Csilla művelődési államtitkár a Krónika erdélyi magyar napilapnak elmondta, hogy kénytelenek voltak újraindítani a procedúrát, mert abban az időszakban, amíg nem Kelemen Hunor töltötte be a kulturális miniszteri tisztséget, a tárca elmulasztotta elküldeni az UNESCO által kért adatpótlást, és az erre megszabott határidő lejárt.
„Mint minden esetben, amikor a szövetség nincs kormányon, a magyarság érdekeit nem képviseli senki, sőt még ellene is tesznek” – fogalmazott Hegedüs Csilla. Hozzátette: amint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke ismét kulturális miniszter lett, azonnal hozzáláttak a munkának, és két hónapon belül elküldik a bizottság kérdései alapján kiegészített dossziét az UNESCO-nak.
Magyar Kurír

A család nem relikvia, hanem a jövő reménye – szentszéki felszólalás az ENSZ-ben

A család a társadalom alapsejtje – hangsúlyozta Silvano Tomasi érsek, a Szentszék állandó képviselője az ENSZ genfi székhelyű hivatalainál június 24-i beszédében, amelyet az Emberjogi Tanács 26. ülésén mondott.
A szentszéki megfigyelő rámutatott, hogy a család továbbra is nagyobb erőt képvisel azokhoz az erőkhöz képest, amelyek igyekeznek megsemmisíteni azt, mint a múlt egy relikviáját, az egyén emancipációjának és a szabad, boldog és egyenlő társadalom megteremtésének akadályát.
Kiemelte a kölcsönös kapcsolatot a család és a társadalom között, valamint a család kiegészítő szerepét az egyének és az egész emberiség közjava védelmében és előmozdításában.
A személy méltósága és jogai nem csökkennek, ha figyelmet fordítunk a családra. Sőt, sokan egy erős és egészséges családi környezetben, amely egy férfi és egy nő házasságán alapul, védelemre, megtartó erőre és energiára találnak. Ez elsősorban a gyermekekre vonatkozik, akiknek szükségük van egy harmonikus családi környezetre, amelyben a férfi és női szülői példa alapján kapnak képzést és nevelést.
A nemzedékek a családban találkoznak a szeretettel, a neveléssel, a kölcsönös támogatással és az élet ajándékának átadásával. Ez a szemlélet tükröződik minden kultúra történetében, mint ahogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is, amely elismeri az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család egyedülálló, mély és nem alkuba bocsátható jogait és kötelességeit – fogalmazott Silvano Tomasi érsek. Végül felhívást intézett a család érdekében, hogy ne legyen megosztott és peremre szorított, hanem az állam és az egész társadalom egyaránt védelmezze.
Magyar Kurír

Pie bíboros: „Az Egyház, a hit egyre erősebben egyes személyekre és otthonokra redukálódik”

Richard Williamson püspök 2014. június 28-i Eleisón-kommentárja


Pie francia bíboros (1815-1880) a 19. században az egyház kiváló egyénisége, valamint a hit nagy védelmezője volt a liberalizmus ellen, ami a francia forradalom óta falja fel a világot. Szent X. Pius pápa éjjeli szekrényén tartotta írásait, és állandóan olvasott belőlük. A bíborosnak a modern világot felmorzsoló fő ideákról vallott mély megérzései és gondolatai minden bizonnyal segítségére voltak X. Piusnak, hogy intézkedéseivel a pusztulásra ítélt katolikus egyház bukását 50 évvel kitolja – mondjuk 1907-től 1958-ra.
„Pusztulásra ítéltet” mondtam? De hiszen a katolikus Egyház nem pusztulhat el! Igen, ez igaz, mert egyfelől Isten védelme alatt áll az idők végezetéig (lásd Mt 28,20), másfelől azonban Isten szava által azt is tudjuk, hogy ekkorra már alig lesz hit a földön (Lk 18,8: „De amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, talál hitet a földön?”), és a gonoszság hatalmainak meg lesz engedve, hogy a szenteket legyőzzék (Jel 13,7: „Azt is megengedték neki, hogy harcot indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Sőt hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.”). Ez két fontos idézet, melyeket 2014-ben jobban eszünkben kell tartani, mert körülöttünk minden arra utal, hogy Krisztus követőinek egyik látszólagos vereséget a másik után kell elszenvedniük.
Következzen most, amit Pie bíboros már 150 évvel ezelőtt ezzel a témával kapcsolatban leírt:
„Küzdjünk és reméljünk még a reménytelennek tűnő helyzetben is. Ezeket azoknak a kishitű keresztényeknek mondom, akik a népszerűség rabszolgái, a siker csodálói és azoknak, akik már a baj legkisebb jelénél összeborzadnak. Annak láttán, hogy ezek mit éreznek, arra kérjük Istent, hogy kímélje meg őket a világvége kínjaitól.
     Közel vagy távol van-e ez a vég? Senki nem tudja, és én sem merek róla spekulálni. Mindazonáltal az biztos, hogy minél közelebb kerülünk a világ végéhez, annál jobban fognak az alávaló és csaló emberek felülkerekedni. A földön már alig lehet majd hitet találni – ezt azt jelenti, hogy minden földi intézményből szinte teljesen eltűnik. És a hívek alig merik majd hitüket nyilvánosan vagy közösségben megvallani.
     Az államok Istentől való leválása, elszakadása és elkülönülése, amit Szent Pál a végidő jelének tart, napról napra növekedni fog. Az Egyház, akkor is, ha mindig megmarad látható közösségnek, egyre erősebben egyes személyekre és otthonokra fog redukálódni. Az Egyház alakulása kezdetén bezártságról beszélt, és több életteret követelt magának. De most, mivel földi pályája vége felé jár, útjának minden centiméterén visszavonulás-ütközeteket kell vívnia, körbefogva és minden oldalról bekerítve. Amilyen mértékben a kezdeti időkben terjeszkedett, ugyanannyira meg fogják most próbálni kiterjedését csökkenteni. A végén az Egyház látszólagos végső vereséget fog elszenvedni, és a vadállatnak meg lesz engedve, hogy a szentek ellen harcot indítson és legyőzze őket. A gonosz arcátlansága eléri csúcspontját.”
Ezek látnoki szavak, melyek napról napra jobban beigazolódnak és bár nyilván kellemetlen bevallani, de a Szentírásban vannak rögzítve. A bíboros szavainál különösen arra figyeljünk, ahogy annak lehetetlenségét hangoztatja, hogy a hitet az otthont meghaladó nagyságrendben megvédelmezzük. Nem mindenki fog egyetérteni abban, hogy ezt a pontot már 2014-ben elértük. Örülnék, ha nem lenne így, de előbb arról kellene meggyőződnöm, miként lehet összetört emberekkel egy „egészre vonatkozó”, „teljességre törekvő” közösséget felépíteni.
     Tekintsünk a mi, mai demokratikus polgárok, ellentétére, a római századosra az Evangéliumból, aki tisztában volt az emberek közötti rangsorral, és Urunk tekintélyét magától értetődő természetességnek tartotta (lásd Mt 8,5-18). Mennyire megdicsérte az Úr ezt a tisztet!
Legyünk türelmesek. Legközelebb arról írok, hogyan reagált Pie bíboros az általa előre látott eseményekre – egészen biztosan nem gondolt arra, hogy feladja.
„Egy ilyen végső szükségben és a dolgok ilyen kétségbeesett állásánál, amikor a gonosz átveszi a világot, amit nemsokára tűz emészt el, mit tegyenek az igazi keresztények, mind a jó emberek, az összes szent, minden ember, akiben a hitnek és a bátorságnak legalább egy szikrája megvan még? E helyzet láttán, mely lehetetlenebb, mint bármikor eddig, ők mind a szenvedélyes imából merített kétszeres erővel, valamint tettekkel és rettenthetetlen küzdelemmel mondják: Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, miképp a mennyben, úgy itt a földön is; jöjjön el a te országod, miképp a mennyben, úgy itt a földön is! Miképp a mennyben, úgy itt a földön is, ezeket a szavakat fogják mormolni még akkor is, amikor lábuk alatt meginog a talaj.”
„Ahogy egy rettenetes katonai vereség után az egész római szenátus és minden rangú állami hivatalnok a kapuk elé sietett, hogy a megvert konzullal találkozzanak és gratuláljanak neki, hogy nem rendült meg a hite a római köztársaságban, úgy fognak kijönni a menny szenátorai, az angyalok összes kara és minden rendű és rangú boldog, hogy a hit nemes lelkű bajnokait fogadják, akik egy reménytelennek tűnő helyzetben még mindig reméltek és a keserű végig harcoltak.”
„Akkor az a lehetetlennek tűnő ideál, amiért minden korcsoport kiválasztottjai makacsul harcoltak, végre valósággá válik. Az Emberfia második és utolsó eljövetelekor e világ feletti uralmát átadja az Atyának, és a gonosz hatalma örökre a szakadék mélységébe vettetik, és aki vonakodott Istenhez alkalmazkodni, és Vele Jézus Krisztuson keresztül a hitben, a szeretetben és a törvények betartásával összekötve lenni, az az örök szenny csatornájába repíttetik. És Isten élni és uralkodni fog mindörökkön örökké, nem csak a saját természetével való egységben és a három isteni személy társaságában, hanem megtestesült Fia misztikus Testének teljességében és a szentekkel való egység beteljesülésében.”
Kedves Olvasók, világosan látjuk, hogy Pie bíboros jövőképe minden sötétségének ellenére sem volt borúlátó. Bár világosan felismerte annak a helyzetnek emberi kilátástalanságát, melyet az emberiség maga teremtett magának, ugyanezzel a világossággal mégis megkülönböztette az emberit az isteni látásmódtól: Miközben a 19. századi emberiség tömegei szembeszálltak a mindenható Istennel, és magukat az ördög sakkfigurájává és borzalmas poklának takarmányává tették, mindezek ellenére ugyanebben az időben Isten fenséges akarata teljesedett be, hogy a kiválasztott lelkek, akik azt választották, hogy Őt szeressék és Neki szolgáljanak, a mennybe vitessenek. Bizony igaz, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28).
2014-ben könnyen elveszíthetjük szemünk elől Isten szándékait, ha túl emberi módon mind arra a gonosz dologra meredünk, ami körülöttünk terjed. Csakhogy Isten szándéka nem abból áll, hogy megmentse a civilizációt, ha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy ezt elpusztítsa. Isten terve az, hogy Fia Jézus Krisztus által a lelkeket a mennyországba vigye, és ezt a célt minden további nélkül a civilizáció és minden földi igyekezet és remény összeomlása is szolgálhatja, ha ezek által az ember kényszerítve lesz arra, hogy szívét és értelmét a földi szemléletmód fölé emelje. Isten bennünket se nem e rövid földi életre, se nem e korrupt világ számára teremtett. „Hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük.” (Zsid 13,14)
Kyrie eleison

http://katolikus-honlap.hu/1401/williamson363.htm

Elkezdődött az egyhetes, monstre pesti ratyiparádé!pride

A politika nem csak a piaci, hanem a civil és privát autonómiákba is behatol, folyamatosan hangulatot kelt az LMBTQ-emberek ellen – mondta Lakner Zoltán politológus a fesztivál megnyitóján.

                                                                                                           A tavalyi “start”!
Lakner (aki éppen a héten kürtölte világgá buzi voltát-B-R) kifejtette, hogy az elmúlt időszakban minden olyan változás bekövetkezett Magyarországon, amitől tartott. Szerinte már az sem igaz, hogy ha valaki hallgat, akkor azt békén hagyják.
A szervező Szivárvány Misszió elnöke, Nagy Szilvia hangsúlyozta, hogy bár nincs mandátumuk a politizálásra, mégis úgy látják, hogy a kormány a független civil szervezetek ellehetetlenítésére törekszik, politikája homofób, transzfób, szexista és rasszista.
Heller Ágnes filozófus szerint a szexuális diszkrimináció nem csak helytelen, hanem értelmetlen is. Szerinte mindenkinek más szükségletei vannak, amit el kell ismerni, ha azokat nem más kárára akarja kielégíteni. Ilyen szükséglet a szexuális orientáció is – mondta.
Esterházy Péter író véleménye szerint a tolerancia nem figyelmetlen beletörődés. A mai magyar társadalom reflexeiben intoleráns – fejtette ki.
A megnyitón az is elhangzott, hogy a szervezők is részesültek a Norvég Civil Alap támogatásából, ezért a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal náluk is vizsgálatot kezdeményezett. A hatósággal nem működnek együtt, viszont a támogatás és a program teljes anyagát, valamint elszámolását nyilvánosságra hozták az interneten.
A fesztiválon hatvan program lesz, kiállítások, koncertek, beszélgetések, filmvetítések várják az érdeklődőket 22 helyszínen. Július ötödikén szervezik meg a hagyományossá vált felvonulást, a Kossuth Lajos térről az Andrássy úton a Városligetbe mennek majd.

(hir24)
Bal-Rad komm: MEGNYILT az egy hetes devianciafesztivál. És micsoda NEVEK kampányolnak MELETTE!
Már nem is akarjuk kommentelni ezt a förmedvényrendezvényt. De felhivnánk a figyelmet az ugyancsak a hir24-en megjelent másik irásra. Miszerint “Hepatitis és HIV robbanás küszöbén áll Budapest”
Természetesen a buzifesztivál és az utóbbi hir között az égvilágon semmiféle összefüggés nincs! Nem is lehet! Aki ilyesmire gondol, az rosszul gondolja!
MERT ROSSZ AZ!-AKI ROSSZRA GONDOL.