2012. március 18., vasárnap

Szűzanya üzenete Medjugorje-ből, 2012. március 18-án.

*Mirjana Dragićević-Soldo éves jelenése 2012. március 18-án*

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenés alkalmával a Szűzanya kinyilvánította számára a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután minden évben egyszer, március 18-án fog megjelenni neki. Így történik ez évek óta. Több ezer zarándok gyűlt össze ez alkalommal is rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 14:00 órakor kezdődött és 14:05-ig tartott.
"Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, mert édesanyátok és közbejárótok szeretnék lenni. Kapocs köztetek és a Mennyei Atya között, a ti közvetítőtök. Szeretném megfogni a kezeteket és veletek járni a tisztátalan lélek elleni harcban. Gyermekeim, teljesen szenteljétek magatokat nekem. Én pedig édesanyai kezembe veszem életeteket és megtanítalak benneteket a békére és a szeretetre és aztán átadlak benneteket Fiamnak. Azt kérem tőletek, hogy imádkozzatok és böjtöljetek, mert csak így tudtok majd édesanyai szívem által, hiteles módon tanúságot tenni Fiamról. Imádkozzatok a pásztoraitokért, hogy Fiamban egyesülve mindig Isten szavának örömteli  hirdetői legyenek. Köszönöm nektek."
Legenda szól Alexandriai szent Macariusról. Egy napon Macarius az ősi egyiptomi sírok között vándorolt, ahol aztán le is telepedett. Ott rátalált egy múmia koponyájára, és a botjával önmaga felé fordítva megkérdezte tőle, hogy ki volt a gazdája. A koponya ezt válaszolta: “Egy pogány ember.” Macarius belenézett a tátongó szemüregbe és ezt mondta: “Hol van a lelked?” A fej ezt felelte: “A pokolban.” “Milyen mélyen?” – kérdezte Macarius. A koponya így szólt: “A mélység nagyobb, amint amilyen távol van az ég a földtől.” Aztán Macarius ismét kérdezett: “Vannak-e mélyebben is nálad?” A koponya nem maradt néma: “Igen, a zsidók még mélyebben vannak.” Macarius tovább kérdezett: “Vannak-e még mélyebben is, mint a zsidók?” Erre a koponya ezt válaszolta: “Igen. Azok a keresztyének, akiket Jézus Krisztus megváltott, és a cselekedeteikkel azt bizonyítják, hogy megvetik tanítását, még mélyebben vannak.”