2014. április 16., szerda

Kifizetetlen számlák

Írországban egy tehetős nagybirtokos, aki hűséges keresztény volt, a birtokain foglalkoztatott embereknek néha igen eredeti és mély benyomást keltő prédikációt is tartott. Egyszer birtokának legforgalmasabb pontjain felhívásokat függesztett ki a következő szöveggel:
„Jövő hétfőn délelőtt tíztől-tizenkettőig az irodámban leszek. Ebben az időpontban kész vagyok alkalmazottaim kifizetetlen számláit kiegyenlíteni. A számlákat természetesen mindenki hozza magával.”
Attól kezdve naphosszat csak erről beszélgetnek a munkások egymás között. Egyesek azt mondták, ámítás az egész. Voltak akik úgy vélték, hogy az uraság megzavarodott.
 Mégis, amikor elérkezett a kijelölt nap, számos embert lehetett látni, akik az iroda felé tartottak. A földbirtokos percnyi pontossággal megérkezett a kocsiján, titkárával együtt kiszállt, bement az irodába, és becsukta maga mögött az ajtót. Kint izgatott beszélgetés kezdődött: „Mégis lenne valami a dologban? Talán csak azt akarja, hogy nyíltan kiteregessük eléje adósságainkat, és aztán megaláz bennünket?”
Elmúlt egy teljes óra, de senki nem ment be, hogy a kifizetetlen számláit felmutassa. Amikor azt tanácsolta valaki a szomszédjának, hogy próbálja meg, azt a mérges választ kapta: ”Én nem vagyok annyira eladósodva, mint te, nincs szükségem rá. Próbáld meg inkább te.” És így telt a drága idő. Végül, amikor már fél tizenkettő volt, egy idős házaspár érkezett karonfogva. Az öreg ember kezében egész köteg számlát szorongatott. A két öreg szaván fogja a földbirtokost. Kissé félénken nyitották ki az ajtót, és beléptek az irodába. Ott szívélyes fogadtatásban volt részük. A számlákat összeadták, majd pedig kézhez kapták a teljes összegről szóló csekket a birtokos aláírásával. Hálától túláradó szívvel készültek elhagyni az irodát, amikor azt mondta a titkár: „Ne menjenek még, maradjanak mindaddig, amíg az óra tizenkettőt üt, és bezárjuk az irodát.” Erre azt felelték, hogy kint sokan várják hogy kimenjenek és meghallják, igaz-e az ajánlat. A birtokos azonban szigorúan megtiltotta és azt mondta: „Maguk szavamon fogtak, és a többieknek, akik kint várnak, szintén azt kell tenniük, ha azt akarják, hogy adósságukat kifizessem.” Így teltek az értékes percek. A tömeg az ajtó előtt már nyugtalan, de egyikük sem merte lenyomni a kilincset, hogy belépjen az irodába. Végre tizenkét órakor az idős házaspár sugárzó arccal lépett ki. „Megtartotta szavát?” Záporoznak feléjük a kérdések mindenfelől. „Igen, nézzétek csak, itt a csekk, mely éppen annyit ér, mintha készpénzt adott volna.”
Nemsokára kilépett a földbirtokos a titkárával együtt a házból, és a kocsihoz siettek. Körülfogta őket a tömeg és mindenünnen kifizetetlen számlákat nyújtottak feléjük. „Most már késő. Bőségesen volt időtök és alkalmatok. Kifizettem volna a ti számláitokat is, ti azonban nem hittetek nekem.”
És felhasználva az alkalmat tanítani kezdi ez embereket: A délelőtt eseményeit ahhoz hasonlítja, ahogyan az emberek Isten ajánlatát visszautasítják. Mégpedig azt az ajánlatát, hogy minden bűnünket megbocsátja, ha Jézus Krisztushoz, Istennek megfeszített és feltámadott Fiához fordulnak. Jézushoz, az Úrhoz és Üdvözítőhöz, aki meg tudja és meg akarja fizetni bűneinkért az árat. És ünnepélyes komolysággal figyelmezteti az embereket, hogy ne legyenek ostobák, és ne becsüljék le Istennek ezt a nagylelkű ajánlatát, ne mulasszák el a gyorsan tovaszálló időt kihasználni.
(levélben kaptam)

Jóváhagyták a meleg párok örökbefogadási jogát Máltán

A máltai parlament jóváhagyta hétfőn éjjel az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvényt, amely a házasságban élőkével azonos jogokat biztosít számukra, ideértve a gyermekek örökbefogadásának lehetőségét. Az egyház élesen tiltakozott...
A törvényt a kormányzó Máltai Munkáspárt összes képviselőjének szavazatával fogadta el a kicsiny földközi-tengeri szigetország parlamentje. Az ellenzéki Nemzeti Párt honatyái tartózkodtak a szavazáskor, azt hangoztatva, hogy bár támogatják az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát, az örökbefogadáshoz való jogukkal kapcsolatban fenntartásaik vannak.
A máltai melegek egyénileg már eddig is örökbe fogadhattak gyermeket, a most elfogadott törvény azonban az azonos nemű párok számára is lehetővé teszi ezt.
Az egyház ellenezte
Az európai uniós tagállam katolikus egyháza élesen tiltakozott a törvény megalkotása ellen. Charles Scicluna máltai segédpüspök, aki korábban magas tisztséget töltött be a Vatikánban, egyebek közt úgy fogalmazott, hogy bár a törvénynek vannak megfontolandó pontjai, az nem a gyermekek legjobb érdekét szolgálja.
Scicluna tavaly decemberben személyesen Ferenc pápához fordult támogatásért az azonos neműek örökbefogadását biztosító törvénytervezet ellenében. Januárban az Avvenire című olasz napilapnak elmondta, hogy pápai magánkihallgatásán a katolikus egyházfő „antropológiai visszalépésnek” nevezte a készülő máltai törvényjavaslatot, amely az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát jogilag egyenrangúnak minősítené a férfi és nő közötti házassággal.
Máltán csak 2011-ben vezették be a válás intézményét, és azóta több olyan jogszabályt is hoztak, amelyek túllépnek az ország sokáig követett konzervatív katolikus értékein.
(index)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Kereszt a ti összekötő láncszemetek az Örök Élethez. Ne hagyjátok el soha a Keresztet

2014. április 15. kedd, 20:15
Drága szeretett leányom, amikor szeretett követőim a Nagypénteket ünneplik, emlékezniük kell arra, hogy Szeretetem milyen nagyon kiterjed az egész emberiségre.
Azok, akik üldöztek s aztán megöltek Engem, tele voltak gyűlölettel, és a szívük kőből volt. Annak ellenére, hogy gyűlöltek Engem, meghaltam értük, és megváltásuk érdekében súlyos kínokat szenvedtem, hogy meg lehessen őket váltani. Mégis ma nagyon sok ember gyűlöl és megvet Engem – a számuk tömérdek -, hogyha én felfedném előttük mindazt a rosszat, ami pusztítja a lelküket, képtelenek lennének felállni.
Ellenségeim mindenhol harcolni fognak azon próbálkozásom ellen, hogy az Igazság Könyve által felkészítsem a világot. A legrosszabb támadás a sátáni csoportoktól fog jönni, akik közül sokan Kereszténynek tettetik magukat, hogy így szabadjára engedhessék haragjukat, s közben megjátsszák azt, hogy a hitüket védik. Ilyen módon használja fel a Sátán az ő készséges áldozatait, hogy a Munkámat támadja. Milyen nyomorult a lelkük, és Én nagyon szomorú vagyok, mivel ők továbbra is elárulnak Engem, sárral dobálnak, és hazugságokat terjesztenek Szavamról azon fáradozván, hogy Irgalmas Szívemtől ellopják a lelkeket.
A gyötrelem Könnyeit sírom ezen a héten, mert az idő rövid és tudom, hogy nem számít mennyire sírok, mégis sok lélek hátat fog fordítani Nekem. Miért utálnak ennyire Engem ezek a lelkek? A válasz az: hogy nincs szeretet bennük Irántam. Sokan félelmetesnek találják, hogy a gyűlöletet, amelyet a szívükben Irántam éreznek, nem lehet elmosni. Annyira megszállta már a gonosz őket, hogy a nap minden percét azzal töltik, hogy Engem átkozzanak.
Az emberek nagy többsége többé már nem hisz Bennem – azok, akik hisznek Bennem, csak egy csekély szám a lelkek óceánjában, melynek nagysága kiterjed a Föld egyik sarkától a másikig. De Én megígérem nektek, hogy annyi lelket fogok összegyűjteni, amennyit csak tudok, és az Irántatok érzett Szeretetemnek köszönhetően, Irgalmamat még azok között is ki fogom terjeszteni, akik azt meg sem érdemlik. Milyen nagy örömmel fogadom a jó, szerető és azokat a tiszta lelkeket, akik a Színem elé járulnak. Ők nagy örömmel töltenek el Engem. Ó, mennyire enyhítik Sebeimet. Milyen nagy megkönnyebbülést hoznak abban a szomorúságban, amelyet elviselek a szegény bűnösökért, akiknek fogalmuk sincs az Új Királyságomban lévő nagy boldogságról, amelyet megígértem nekik. Sajnos nagyon sok lélek el fogja dobni a kulcsot, amelyet az Örök Élethez adtam nekik – és miért? Egy értelmetlen életért, egy olyan életért, mely tele van bizsergéssel és üres ígéretekkel. Egy unalmas fárasztó élet, amely nem hoz életet magával – csak azt, ami porban végződik. Én vagyok a ti életetek. Én hozok életet nektek. Ha elfogadjátok Kereszthalálomat, és elismeritek Feltámadásomat, a halált nem fogjátok elszenvedni soha.
Nektek, ennek a generációnak, a következőket mondom: Ti, akik Velem vagytok, a halált nem fogjátok elszenvedni – még a test halálát sem. Azoknak, akik a bűn által elárulnak Engem, amikor megadatik nektek az Igazság, nem lesz életük. Így tehát nektek, szeretett követőim, soha nem szabad félnetek ettől a Küldetéstől. Én foglak, és elárasztalak majd benneteket mindazokkal az Ajándékokkal, amelyekkel Atyám már alig várja, hogy elhalmozzon mindnyájatokat, miközben végre összegyűjti gyermekeit Királyságába, melyet megígért nektek, amikor elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy Kereszthalálom által megmentsem a lelketeket. A Kereszt a ti összekötő láncszemetek az Örök Élethez. Ne hagyjátok el soha a Keresztet. Az Én halálom volt a ti utatok az Örök Élethez. Keresztem nélkül a halál győzedelmeskedne azok felett, akik azt elutasítják.
Jézusotok