2016. november 1., kedd

A hamis próféta hétfőn Svédországban elismerte a Luther Márton által elindított reformáció kedvező hatásait.

Ferenc pápa újabb történelmi lépést tett és okos embernek nevezte Luther Mártont


A pápa hétfőn Svédországban elismerte a Luther Márton által elindított reformáció kedvező hatásait.
Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki csaknem 30 év óta Svédországba látogat. A lundi középkori evangélikus székesegyházban tartott történelmi jelentőségű ökumenikus istentiszteleten azt is hangsúlyozta, hogy a lutheránus és a katolikus egyháznak helyre kell hoznia a múlt hibáit, és a kölcsönös megbocsátásra kell törekednie.
"Szeretettel és becsületesen kell a múltunkra tekintenünk, tévedéseinket beismerve és a megbocsátásra törekedve, egyedül Isten a mi bíránk" – mondta Ferenc pápa a székesegyházban, amelyet a XVI. században koboztak el a katolikus egyháztól, amikor az evangélikus vallás államvallás lett Svédországban.
© MTI/EPA/TT/Emil Langvad
Martin Luther német szerzetes 1517-ben indította el a reformációt, amikor megírta 95 tételét, amelyekben bírálta a katolikus egyházat a római korrupció, így az egyházi kiváltságok megvásárlása, a nepotizmus, az uzsora és a búcsúcédulák árusítása miatt. A hagyomány szerint egy wittenbergi kápolna ajtajára szögezte ki a 95 tézist. A pápa kiközösítette, ami a következő évtizedekben erőszakos, gyakran politikai színezetű szakadást váltott ki Európában és a kereszténységben, amelynek a következménye a harmincéves háború (1618-1648), az angliai kolostorok lerombolása és mindkét oldalon számos "eretnek" máglyahalála volt.
A katolikus egyházfő és a szertartáson jelen lévő lutheránus egyházi vezetők sajnálkozásukat fejezték ki az egyházszakadást követő tömeggyilkosságok és előítéletek miatt.
© MTI/EPA/Ettore Ferrari
Ferenc pápa hétfőn a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére érkezett Svédországba. Gesztusa a világban élő 74 millió evangélikus és 1,2 milliárd katolikus közötti 50 éve folyó párbeszédbe illeszkedik.
A városban, ahol a Lutheránus Világszövetséget megalapították, Ferenc pápa elismerte, hogy Luthertől és a reformációtól is származott némi jó, különös tekintettel az evangélium iránti lelkesedésére.
"Hálával ismerjük el, hogy a reformáció segített még inkább központi jelleget adni a Szentírásnak a katolikus egyházon belül" – mondta. A pápa "okos embernek" nevezte Luthert, aki joggal háborodott fel az akkori katolikus egyházon belül uralkodó korrupció, a világiasság, a pénzsóvárság és a hatalomvágy miatt.
A székesegyházban a pápa megölelte Antje Jackelént, a svédországi evangélikus egyház fejét, Uppsala érsekét, akit korábban férjével együtt fogadott a Vatikánban.
A katolikus egyházfő hétfőn érkezett Malmőbe, ahol Stefan Lofven svéd kormányfő fogadta, majd XVI. Károly Gusztáv királlyal és Szilvia svéd királynéval találkozott. Kedden Malmö stadionjában misét mutat be több mint 15 ezer ember előtt. Az eseményen várhatóan részt vesz egy lutheránus delegáció is. A szertatáson beszédet mond Aleppó püspöke is, és a belépődíjakat fiatal szíriai menekültek megsegítésére használjál fel. Az istentiszteleten imát mondanak a szíriai háború befejezéséért.
© MTI/EPA/Reuters pool/Max RossiChristian Bouchacourt: Közös nyilatkozat a pápa

és a luteránus egyház között: a Szent X. Piusz

Papi Testvérület francia körzetének

a közleménye


Christian Bouchacourt atya a Szent X. Piusz Papi Testvérület (SSPX) francia körzetének az elöljárója


Ferenc pápa Mounib Younan "bíborossal", a Luteránus Világszövetség elnökével közösen aláírja a katolikusság feladásáról szóló nyilatkozatot.


Olvasva a közös nyilatkozatot, amit a pápa írt alá a luteránus egyház képviselőivel Svédországban [2016] október 31-én, Luther katolikus Egyház elleni lázadásának ötödik centenáriumán, szomorúságunk még jobban elmélyült.

Szembesülve azzal a nyílt botránnyal, amit egy olyan nyilatkozat okoz, amelyben történelmi tévedések, a katolikus hit elleni súlyos támadások és hamis humanizmus vegyül oly sok rosszal, egyikkel a másik után, nem maradhatunk csendben.

A felebaráti szeretet csalóka ürügyével, valamint egy illuzórikus és mesterkélt egység iránti vággyal a katolikus hit fel lett áldozva annak az ökumenizmusnak az oltárán, amely veszélyezteti a lelkek üdvösségét. A leghatalmasabb tévedés és Urunk Jézus Krisztus igazsága egy platformon van tálalva.

Hogyan tudnánk mi "mélységesen hálásak lenni a reformációtól kapott lelki és teológiai ajándékokért", amikor Luther a pápa iránt ördög gyűlöletet, a szentmise áldozat iránt istenkáromló megvetést tanúsított, valamint visszautasította a Mi Urunk Jézus Krisztus üdvözítő kegyelmét? Luther, tagadva az átlényegülést, lerombolta az Oltáriszentség tanát, elfordította a lelkeket a Boldogságos Szűzanyától és tagadta a tisztítótűz létezését.

Nem, a protestantizmus semmit sem adott a katolicizmusnak! Tönkretette az egységet, egész országokat választott el a katolikus Egyháztól, a lelkeket tévedésbe, az örök üdvösségüket veszélybe sodorta. Mi, katolikusok azt szeretnénk , ha a protestánsok visszatérnének Krisztus nyájába, amely a katolikus Egyház, és ezért a célért imádkozunk.

A napokban, amikor Mindenszenteket ünnepeljük, segítségül hívjuk V.Szent Piuszt, Szent Borromeo Károlyt, Szent Ignácot és Canisius Szent Pétert, akik hősiesen harcoltak a protestáns eretnekség ellen és védték a katolikus Egyházat.

Felhívjuk francia körzetünk híveit, hogy imádkozzanak és vezekeljenek a Szentatyáért, hogy a Mi Urunk, akinek ő a helyettese, védje meg a tévedésektől és tartsa meg őt az igazságban, amelynek ő az őrzője.
Felhívom körzetünk papjait, hogy mutassanak be jóvátételi szentmiséket és tartsanak szentórákat a kihelyezett Oltáriszentség előtt, hogy a Mi Urunk bocsánatát kiesdjék ezekért a botrányokért és kérjék az Urat, hogy csendesítse le azt a vihart, amely most már több, mint félévszázada rengeti az Egyházat.

Miasszonyunk, segítsd a keresztényeket, mentsd meg az Egyházat és könyörögj érettünk!

Angol nyelvű forrás: remnantnewspaper.com.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Ugyancsak olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk protestantizmussal kapcsolatos néhány írását: Pezenhoffer Antal: Katolicizmus és protestantizmus , Pezenhoffer Antal: Az erdélyi vallásszabadság valóságának papvédője , Pezenhoffer Antal(1893-1973): Melyik az igaz vallás? , Pezenhoffer Antal: Az egyház alapítása és rendeltetése

Schneider püspök az együttélésről, nemváltoztatásról és ökumenéről.

2016. október 31 (LifeSiteNews) - Az együttélés soha nem lesz a házasság „igazi kegyelme”, és az egyháznak tudomásul kell vennie az emberek biológiai nemét ahelyett, hogy megerősíti az “egyfajta skizofréniát”, amely szerint az ember nemét meg lehet változtatni, mondta Athanasius Schneider püspök a LifeSiteNews portál részére adott exkluzív videóinterjúban.

A Maria Santissima érsekség segédpüspöke (Asztana, Kazahsztán) nyilatkozatában kiemelte, hogy az Egyház álláspontja az együttélésről „nem változtatható meg", mert „Isten kinyilatkoztatott igazsága elítéli a szexuális aktust az érvényes házasságon kívül, mint súlyos bűnt, mint amilyen a paráznaság és a házasságtörés.”

„Az Egyház mindig is ezt tanította, ezt közvetítette minden időben, megszakítás nélkül, mindig ugyanazzal a jelentéssel, ugyanabban az értelemben, és ezért ez örökké tart. Ezt nem lehet megváltoztatni.”

Schneider szavai tisztáznak egy Ferenc pápa által rögtönzött megjegyzést is, mely szerint néhány együttélő pár „igazi házasságban” él, és megkapja a házasság szentségének kegyelmét.

„Sok hűséget láttam ezekben az együttélésekben, és biztos vagyok benne, hogy ez igazi házasság, ezeké az igazi házasság kegyelme, hűségük miatt” mondta a pápa.

Ezzel szemben Schneider püspök úgy látja, hogy „az együttélés soha nem hordozza a házasság igazi kegyelmét, mert ez ellenkezik Isten akaratával. És amikor valami láthatóan és nyilvánvalóan ellenkezik Isten akaratával, a kinyilatkoztatott igazsággal, ott soha nem lesz kegyelem. A kegyelem Isten jóakaratát jelenti, azt, hogy egyetértésben élek Isten akaratával.”

Mindemellett „az együttélés ellenkezik Isten hatodik parancsolatával, ami egyértelmű a Szentírásban” mondta.

Schneider szerint az Egyháznak több irgalmat és könyörületet kell mutatnia azok felé, akiket összezavartak saját nemüket illetően - de ez nem azt jelenti, hogy megerősítik bennük ezt a zavart.

„Nyilvánvaló, hogy ezek beteg emberek, akik mély pszichózisban vagy neurózisban élnek. Ők valóban betegek és egy nagyon mély lelki betegségben, egyfajta skizofréniában szenvednek. Több irgalom és könyörület szükséges az ilyen személlyel kapcsolatban, és segíteni kell legyőzni ezt a betegséget, nem pedig ösztönözni, hogy megváltoztassák a nemüket.”

„Úgy kell utalni az ilyen személyre, még akkor is, ha megoperálták – nemváltó műtéten esett át -, mint aminek ő valójában megszületett. Ez az igazság. Nem tudunk együttműködni ezekben a valóban skizofrén játékokban.”

A hónap elején Ferenc pápa egy olyan nőre utalt, aki átesett egy „nemváltó” operáción és férfi lett belőle, és úgy hivatkozott rá, mint aki „házasságban” él a „feleségével”. Erre az egyénre utalva olyan névmásokat használt Ferenc pápa beszéd közben, melyek nem feleltek meg az illető biológiai nemének [az angol ’he’ és ’she’ kifejezések felcserélése - a ford.]

"Az ember férfinek vagy nőnek születik. Ez tudományosan és biológiailag is tény” mondta Schneider. "Az anya méhében a fogantatás első pillanatában eldől a genetikai programozás.”

Objektív tény, hogy van biológiai és pszichológiai különbség a férfiak és a nők között.

„A fogantatás első pillanatában Isten megteremti a lelket, és akkor a lélek egyesül a testtel. A lélek ki van jelölve a fogantatás első pillanatától, a testi egyesülés első lenyomata által. Ez hatással van a lélekre és az elmére, még a gondolkodás és a pszichológia módjára is. Ez bizonyíték és tudományos tény. Mármint komoly tudomány, nem pedig ideológiai tudomány által bizonyított.”

Válaszul a pápa legutóbbi kijelentésére, mely szerint egy ortodoxot katolizálni „nagyon súlyos bűn az ökumenizmus ellen”, Schneider püspök szerint fontos meghatározni azt, hogy mit jelent valójában az ökumenizmus.

Mivel a Katolikus Egyház azt tanítja, hogy ez az egyetlen igaz vallás az igazság teljességével, a pápa megjegyzései zavart okoztak. Hasonlóképpen a pápa tervei, hogy megünnepeljék a protestáns reformációt. Luther Mártont kiközösítették, és az Egyház határozottan elutasítja tévelygő teológiáját.

„Az ökumenizmus azt a vágyat jelenti, hogy mind eggyé válunk - azok, akik megkeresztelkedtek Krisztusban” mondta Schneider.

A Katolikus Egyházból kivált keresztények „nem objektíve teljesítik Isten akaratát, Krisztusét, hogy egy test legyünk, látható módon. Tennünk kell valamit konkrétan, hogy meghívjuk, hogy beszéljünk a kivált testvérekkel, hogy megmutassuk nekik a katolikus hit szépségét és teljességét”, miközben „mindig tiszteletben tartjuk a másik ember szabadságát.”

Az áttérés a katolicizmusra „végső soron a Szentlélek műve,” mondta Schneider, de „együttműködnünk kell valamilyen módon”, az imádság és a beszélgetés által.

Köszönjük lelkes olvasónk fordítását!