Főtisztelendő Püspök Úr!
Ön azt nyilatkozta auschwitz-i látogatása után, hogy a Magyar Katolikus Egyház nem tett meg minden tőle telhetőt a zsidóság érdekében. Javasolnám Önnek, hogy tanulmányozza át a Magyar Egyház történetét alaposabban, illetve néhány kérdést tegyen fel az érdekelteknek.
Ehhez adnék némi támpontot az alábbiakban.
1.) Kérdezze meg Paskai László bíboros urat, hogyan mentették meg az életét a keszthelyi karmeliták, miközben a ferences rend szétzavarta zsidó származású fiataljait és csak néhány idősebbet tartott meg?
2.) Nézzen utána, hogy Thermann János váci egyházmegyés káplán (később Tomori Jánosra magyarított névvel váci kanonok) hogyan mentette meg - a saját élete kockáztatásával - Székely Mihály operaénekest? (Ilyen módon sok-sok pap cselekedett - sekrestyésként alkalmazva a zsidókat - akik utána nem csak, hogy nem ismerték meg az őket bujtatókat, hanem még ártottak is nekik.
3.) Kérdezze meg azt a rabbit (ha jól emlékszem Schőner Alfréd volt), aki a pásztói temetőben - valamikor a '80-as években egy megemlékezésen azt nyilatkozta, hogy ő és még sokan mások a ciszterci szerzeteseknek köszönheti a megmenekülést.
4.) Kérdezzen meg olyan papokat, akik abban az időben már plébánosok, vagy káplánok voltak, miként állították ki a "hamis" keresztleveleket, vagy keresztelték meg százával a zsidókat.
5.) Nézzen utána, hogy Serédi Jusztinián bíboros magánutasítására, hogyan bujtatták zsidók százait pl. az esztergomi bazilika altemplomában?
6.) Bőséges irattári anyag lelhető fel a kor főpapjainak, papjainak prédikációiról, amelyek a zsidók melletti kiállásra buzdították híveiket.
7.) Megszámlálhatatlan katolikus hívő segített a falujában, városában bujkálni, vagy más módon menekülni a zsidónak. S ugyancsak megszámlálhatatlan esetben ezek a zsidók "hálából" meghurcoltatták a megmentőiket az ÁVÓ-val, stb.
A másik téma: legyen szíves vendégségbe jönni hozzám egy-két napra és saját bőrén fogja tapasztalni a cigányság integrálódásra képtelen életvitelét, a környékbeli lakosok állandó cigány-terror alatti kínjait.
Alighanem egy kis elmélkedési anyagnak ennyi elég is.
Üdvözlettel: egy nyugalmazott plébános.