2013. augusztus 26., hétfő

Sem fiú, sem lány

November 1-jétől a német szülők hivatalosan meghatározatlan neműként anyakönyveztethetik csecsemőjüket. A szülők abban az esetben is választhatják a meghatározatlan nemet, ha úgy vélik, gyermekük a jövőben sem a férfi, sem a női nemmel nem kíván majd azonosulni – írja a LifeSite News.
A gyermek élete egy későbbi pillanatában azonosíthatja magát a két nem valamelyikével.
Steve Williams brit homoszexuális aktivista rámutat: noha a német jogi szakértők tagadják, hogy a törvény bevezetné a harmadik nemet, „mások megjegyzik, ... hogy a gyermeknek nem kötelező nemet választani, és nincs megszabva, meddig maradhat a 'meghatározatlan nemű' kategóriában. Úgy tűnik, mintha ez a harmadik nem elismerésének kiskapuja lenne, még ha nem nevezik is annak.”

Európai országban eddig soha nem anyakönyveztek hivatalosan hermafroditákat és interszex személyeket. A mostani szabályozás a szövetségi kormány által megbízott Német Etikai Tanács felülvizsgálata nyomán született, mely szerint az „interszex személyeknek” erősebb jogi elismerésre van szükségük, és védelemre szorulnak a kiskorukban helyettük meghozott egészségügyi döntésekkel és „a diszkrimináció más formáival” szemben.

Az új törvény szerint „ha a gyermeket nem lehet fiúként vagy lányként azonosítani, a nemi rovatot üresen kell hagyni, és így kell az anyakönyvbe bevezetni.” A rendelkezés számos törvényszéki döntés nyomán született, melyek szerint annak a személynek, aki valamely nemhez tartozónak tartja magát, joga van hozzá, hogy olyan neműnek tekintsék, testi jellegzetességeitől függetlenül.

Sabine Leuthheusser-Schnarrenberger igazságügy-miniszter a Süddeutsche Zeitungnak azt nyilatkozta: az új törvény teljeskörű hatályba lépéséhez valamennyi jogi dokumentum „átfogó reformjára” lesz szükség.  

„Az új szabályozás egyik fő célja, hogy megszabadítsa a szülőket a kényszertől, hogy rögtön a gyermek születése után dönteniük kelljen a neméről, s így elhamarkodottan egyezzenek bele a gyermek nemét meghatározó egészségügyi beavatkozásokba” – közölte a német belügyminisztérium meg nem nevezett szóvivője, aki cáfolta, hogy a változtatással a kormány egy új nemet talált volna fel; mint mondta, csupán azt engedélyezte, hogy a férfi-női nemre vonatkozó rubrika üresen maradjon.   

Németországban a nem megváltoztatása már megengedett, amennyiben valakit orvosilag transszexuálisnak diagnosztizálnak, és az illető legalább három éve ellentétes neműként „kíván” élni. Korábban a tartós terméketlenség és a nemi megjelenést megváltoztató műtét is feltétel volt; 2011 óta azonban elég, ha az illető – műtét nélkül – kívánsága szerint valamelyik nemmel azonosul.

2008-ban egy törvénymódosítás a házasságban élők számára is lehetővé tette hivatalos nemük megváltoztatását. Az ilyen személyeknek választott nemük szerinti keresztnevet kell felvenniük, és ennek megfelelően jár a Herr (úr), illetve Frau (hölgy) megszólítás is. Ilyen esetekben minden személyi iratban a választott nemnek kell szerepelnie, ugyanakkor a sebészeti vagy biológiai változtatás nem követelmény. A nemét megváltoztató személy munkaadóját sem köteles tájékoztatni arról, hogy hivatalos neme megváltozott - írja a LifeSiteNews.

Magyar Kurír
(mk)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Féljetek ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat


2013. augusztus 25. vasárnap, 18:00
Legdrágább leányom, e Legszentebb Küldetésemnek köszönhetően egy nagy Ajándékot hagyományozok a világ számára. Elindulok, hogy habozás nélkül megmentsek 200 millió lelket, függetlenül attól, hogy mennyire bántottak meg Engem, és ezt a jövő héten fogom megtenni annak a szenvedésnek köszönhetően, mely ehhez a Küldetéshez kapcsolódik.
Beavatkozásom Cselekedete a kérésednek köszönhető, leányom, és Én továbbra is nagy Ajándékokat fogok adni, mivelhogy folytatódik ez a Küldetés. Azok, akik szeretnek Engem, türelemmel fogják el viselni az üldöztetést mellyel szembesülnek, és továbbra is elviselik majd, mert ez az Én Kívánságom.
Azoknak, akik üldöznek téged, drága kicsinyem, mert továbbra is Fiam Szent Szavát hirdeted, tudniuk kell a következőket: Ha Fiamat leördögözitek, meg foglak büntetni benneteket. Ha Legszentebb Szavát ördögözitek le és aztán azt mondjátok, hogy ti Isten gyermekei vagytok, a vadonba foglak vetni benneteket. Semmi sem fogja megakadályozni prófétámat abban, hogy befejezze ezt a Küldetést. Semmi! Próbálkozzatok, ahogy csak akartok, de kudarcot fogtok vallani, mert ti egy olyan harcot vívtok majd, melyet sohasem fogtok megnyerni. Az Én Mindenható Hatalmamat nem lehet megérinteni, megváltoztatni vagy provokálni. Csak provokáljátok a világ megmentésére tett Isteni Beavatkozásomat és érezni fogjátok Haragomat. Féljetek ti, akik felálltok és átkozzátok Fiamat. A büszkeségetek és engedetlenségetek a bukásotok lesz. Az egykori próféták által is figyelmeztettelek benneteket a Hangom figyelmen kívül hagyásának következményeire.
Most továbblépek, és végső formába öntöm az emberiségre mért utolsó támadás kezdetét. Megengedtem, hogy a végső harcra sor kerüljön. Megadtam az utolsó esélyt a gonosznak, hogy megfertőzze azokat, akik vonzódnak hozzá. Azért tettem ezt, hogy Fiam Irgalma által a lelkek visszautasítsák majd a fenevadat. Ők a Fiam iránti hűségüknek köszönhetően ezt meg fogják tenni. Azok számára, akik nem ismernek Engem vagy a Fiamat, nagy Kegyelmek fognak adatni, hogy ez által elfogadják majd az üdvösséget. Minden üdvösség Irgalmam Erejének köszönhető. Csak a makacs, megkeményedett szívűek maradnak hűségesek a fenevadhoz. A többieket Magamhoz fogom vonzani. Biztosítani fogom, hogy minden lehetőség megadassék minden lélek számára, hogy még az utolsó nap előtt megmenthessék magukat Fiam előtt.
Ez az utolsó Küldetés a Mennyben a kezdettől létre volt hozva. Minden angyal és szent együttesen azon munkálkodik, hogy minden Gyermekemet visszahozzák Hozzám, szeretett Atyjukhoz. Most van a végső utazás. Mindazok, akik a Fiammal járnak, közel állnak Hozzá ebben az időben. Ti nem lennétek képesek elviselni ezt a fájdalmas utazást, ha nem hallgatjátok meg, amit mond nektek. Ne inogjatok meg azok miatt, akik éjjel nappal azon fognak munkálkodni kényszerítve benneteket, hogy hátat fordítsatok. Ha ezt megengeditek, akkor nehéznek fogjátok találni, hogy újra összeszedjétek magatokat.
Fiam nélkül semmik vagytok. Nélkülem semmik vagytok. Ameddig fel nem adtok mindent, hogy az Igazságot kövessétek, addig nem fogjátok azt megtalálni.
Csak próbáljátok megakadályozni, hogy továbbítsam az Igazságot a világ számára és le foglak csapni benneteket, és sírásotok nem kerül vigasztalásra. A vadonba fogom dobni azokat a gőgösöket és arrogánsakat, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én. Nem fogtok sikert elérni, ha dacoltok Szavammal és letagadjátok Jelenlétemet, amikor Én próbállak megmenteni benneteket.
Hálátlan ember, kevés időd maradt! Azáltal, hogy Rám hallgattok, Hozzám jöhettek, de csak akkor tehetitek ezt meg, ha arcotokon csúsztok és alázattal levetitek magatokat Fiam előtt. Küldetésem egy nagyon veszélyes fázisba került, mert azok, akik az ellenségeim, minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy darabokra szedjék. Ez úgy tűnik majd, mintha megtörténne, de tudnotok kell, hogy ellenségeimnek nagyon kevés ideje van, és hamarosan, amikor a Türelmem elfogy, ők már nem lesznek többé, mert sohasem fogják látni az Arcomat.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

„A testvériség alap és út a békéhez” – A hamis próféta közzé tette a 2014-es Béke Világnap témáját


A Béke Világnap VI. Pál akaratából jött létre és minden év január 1-jén ünnepli az egyház, 2014-ben 47. alkalommal. A Béke Világnapra írt pápai üzenetet elküldik a világ minden helyi egyházába, hogy felhívja a figyelmet a béke alapvető értékére és a megvalósításáért végzett fáradhatatlan tevékenység szükségességére.

Ferenc pápa a testvériséget választotta első Béke világnapi témájául. Róma püspökeként végzett tevékenysége kezdetétől fogva a pápa kiemelte, hogy fontos legyőzni a „leselejtezés kultúráját” és elő kell mozdítani a találkozás kultúráját, hogy egy igazságosabb és békésebb világ megvalósulása felé haladjunk.

A testvériség egy adottság, amellyel minden ember rendelkezik mint emberi lény, ugyanannak az Atyának a gyermeke. A számos dráma láttán, amely a népek családját sújtja – szegénység, éhínség, elmaradottság, konfliktusok, elvándorlás, környezetszennyezés, egyenlőtlenségek, igazságtalanság, szervezett bűnözés, fundamentalizmus – a testvériség alap és út a békéhez.

A jólét kultúrája miatt elvész a felelősség és a testvéri kapcsolat értelme. Mások, ahelyett, hogy hozzánk „hasonlónak” tekintenénk őket, vetélytársként vagy ellenségként tűnnek fel és gyakran „tárgyiasítva” vannak. Nem ritka, hogy a szegényeket és a rászorulókat „tehernek”, a fejlődés akadályának tekintik. Annál nagyobb szükségük van segítségnyújtásra vagy együttérzésre. Nem tekintik tehát őket testvéreknek, akik arra kaptak meghívást, hogy osztozzanak a teremtett világ ajándékaiban, a fejlődés és a kultúra javaiban, hogy leüljenek az élet asztalához és, hogy főszereplői legyenek az átfogó és befogadó fejlődésnek.

A testvériség, amely az Atya Istentől származó ajándék és elkötelezettség, arra buzdít, hogy legyünk szolidárisak az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel szemben, amelyek meggyengítik a társadalmi életet; gondoskodjunk minden emberről, különösen a legkisebbekről és a legvédtelenebbekről, szeressük őket, mint önmagunkat Jézus Krisztus szívével.

Egy világban, amelyben állandóan növekszik a kölcsönös függés, nem hiányozhat a testvériség java, amely legyőzi a közöny globalizációjának terjedését. Ferenc pápa többször utalt erre. A közöny globalizáció adja át a helyet a testvériség globalizációjának.

A testvériség nyomja rá bélyegét az élet minden aspektusára, beleértve a gazdaságot, a pénzügyet, a civil társadalmat, a politikát, a kutatást, a fejlődést, a köz- és kulturális intézményeket.

Ferenc pápa szolgálata kezdetén üzenetével, amely folytonosságban van elődeivel, a testvériség útját kínálja fel mindenkinek, hogy emberibb arculatot adjon a világnak.


A szöveg a következő oldalról származik
a Vatikáni Rádió honlapjáról


„Szabadság, egyenlőség, testvériség” A francia forradalom jelszavai.