2012. augusztus 7., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Amikor azok a bizonyos lelkek ilyenfajta méreggel támadják Szent Szavamat, akkor ez annak a jele, hogy a Sátán megerősíti ezen üzenetek hitelességét
 
2012. augusztus 6., hétfő, 18:06
Drága szeretett leányom, sokan vannak odaadó Követőim közül olyanok, akik egy kampányt terveltek ki, hogy ezt a küldetést megsemmisítsék.
Azoknak, akik azt hiszik, hogy a nem-keresztények és az ateisták lesznek azok, akik kifogásolni fogják Szavamat ezekben az üzenetekben, tudniuk kell a következőket:
Azok fognak a legtöbb fájdalmat okozni Nekem, az ő Jézusuknak, akik a Belém vetett hitüket nyíltan hirdetik.
Őket elhomályosítja a megtévesztés a hazugságok királya által, aki sok bukott angyalt küldött az ilyen lelkekhez. Nem elégednek meg Szent Üzeneteim letagadásával, hanem még azt is célul tűzték ki, hogy a papok között annyi támogatást kaphassanak, amennyit csak tudnak, hogy ezt a küldetést szabotálni próbálják, és meg is tegyék azt.
Az ilyen lelkek sohasem állnak meg, hogy megkérdezzék maguktól, hogy ezt miért teszik. Hogy miért éreznek irántad ekkora gyűlöletet, leányom. Hogy Szent Szavam miért zavarja annyira őket.
Amikor azok a bizonyos lelkek ilyenfajta méreggel támadják meg Szent Szavamat, akkor ez annak a jele, hogy a Sátán megerősíti ezeknek az üzenetek hitelességét. Mert amikor az ellenállás ilyen erős, és amikor a szent embereket provokálják, hogy támadják meg az Isteni üzeneteket, mint ezeket is, akkor biztosak lehettek abban, hogy ezek csakis Istentől származnak.
Amikor megtagadják Szavamat, ez annyira belém hasít, hogy szomorúsággal sírok, mert nem ismernek fel Engem. De ez rendben van. Idővel fel fogják ismerni az Igazságot.
Akkor, amikor elkezdik a lelkeket szándékosan elvezetni Irgalmasságomtól, nagyon megbántanak Engem.
Ha ők azokért a lelkekért felelősek, akik megtagadják üdvösségüket, akkor meg lesznek büntetve.
Büntetésük egyike lesz a legrosszabbaknak, amikor megpróbálják megvédeni cselekedeteiket, ha csak egy elveszett lélek miatt is.
Cselekedeteik azt jelenthetik, hogy az a lélek, aki különben megtért volna, lehet, hogy a végső üldöztetést a pokol tüzében szenvedi majd el.
Ez azt jelenti, hogy amikor Isten Szavát szabotálni próbálják, akkor minden korábbi jó cselekedetük hasztalanná válik. Mert mennyire jók ők, ha az ilyen figyelemre méltó cselekedeteket az Isten iránti gyűlölet tetteivel meghiúsítják.
A következőket mondom nekik: Nagyon nehéz lesz számotokra az a nap, amikor Elém álltok, hogy választ adjatok az ilyen aljas, lelketlen tetteitekre. Nemcsak magatokért fogtok felelni, hanem azokért a hazugságokért is, melyeket Rólam, Szent Szavamról másoknak terjesztettetek.
A Szent Szavamtól való félelem az, ami ilyen gonoszságra vezet benneteket? A félelem a Sátántól származik. A büszkeség szintén a Sátántól származik. Nem tudjátok, hogy ez azért van, mert azt hiszitek, hogy ti olyan nagyon jártasak vagytok a Szentírásomban, hogy ez okozza azt az érzést, hogy többet tudtok annál, amit valóban tudtok?
Ugyanúgy hibát találtok Szent Szavamban, amint azt a Farizeusok is tették. Azzal, hogy így cselekedtek, azt mondjátok, hogy ti többet tudtok az Igazságról, mint Isten.
Ne feledjétek, hogy minél több hazugságot terjesztetek Szent Szavamról, annál inkább vétkeztek Isten Szava ellen. Ez a bűn – az Úr prófétája ellen – egyike azoknak a bűnöknek, amelyet Atyám a legjobban elítél.
Mindazok, akik az Úr prófétái ellen vétkeztek, meg voltak büntetve. Amikor megpróbálják megakadályozni Isten Szavát, melyet a világnak ad a lelkek megmentésére, akkor ezzel megakadályozzák a lelkek üdvözülését.
Ezért majd lesújtanak rájuk, mert semmi sem állíthatja meg, hogy Isten Szava továbbítva legyen drága gyermekei számára.
Jézusotok