2012. január 31., kedd

Egy asszony vonaton utazott gyermekével és szolgájával. A vonatba berepült egy darázs, és a gyermek sírni kezdett érte. Végre az asszony ezt mondta szolgájának: “Miért sír a gyermek? Hadd kapja meg!” Néhány pillanat múlva szörnyű sikítás hagyta el a gyermek száját, és az anya felkiáltott: “Mi történt?” A szolga csak ezt mondta: “Megkapta, amit kért.” Isten az ő végtelen bölcsességéből olykor megengedi nekünk, hogy megkapjuk, amiért sírunk, hogy keserű fájdalmak és megaláztatás árán megtanuljuk, hogy Isten akarata mindig a legjobb.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária Felhívása egy ima és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

2012. január 30. hétfő, 13:00
Ezt az üzenetet Szűz Mária két jelenése alkalmával adta az Isteni Irgalmasságról elnevezett Máriának – az egyiket 2012. január 29-én, a másikat 2012. január 30-án (12:00), miközben a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt az egész jelenés során.

Gyermekem, bár Fiam most azért jön, hogy az egész világot irgalmasságának sugaraival borítsa be, mégis nehéz szívvel kell mondanom, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt sok ember fog meghalni.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkükért.
Neked, gyermekem, meg kell kérned az Isteni Irgalmasság üzeneteinek minden követőjét, hogy a holnapi napot, a 2012. január 31-ei keddet, egy különleges Imanapnak tekintsék.
Ezen a napon a Legszentebb Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét kell imádkoznotok.
Ahol csak lehetséges, próbáljon mindenki böjtölni is. Ily módon, még több lélek menekülhet meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, különösen azok, akiket a halál pillanatában halálos bűn terhel.
A bánat könnyeit sírom azokért a szegény emberekért, akiknek fogalmuk sincs, hogy bűneikkel mennyi fájdalmat és gyötrelmet okoznak Fiamnak.
Az ajándék örömét, melyet Fiam hoz el most a világnak, beárnyékolja a szomorúság azok miatt, akiket nem lehet majd megmenteni saját (rossz) döntésük miatt.
A hazugságokat, melyek a Nagyfigyelmeztetés után a sötét lelkektől származnak és terjednek szerte a világon, imátok által meg kell állítanotok.
Imádkozzatok, hogy senki se utasítsa vissza Fiam Isteni Irgalmasságát, sem a Nagyfigyelmeztetés alatt, sem pedig utána. Mert minden olyan lelket, amely e hazugság áldozata lesz, a Gonosz fog megkaparintani.
Terjesszétek a megtérést mindenhol, gyermekeim. Fogadjátok el, hogy Én Társmegváltó és Közvetítő vagyok, aki szorosan együtt dolgozom Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy minden lelket megmentsünk az örök kárhozattól.
Az irántatok való szeretetem, gyermekeim, nagyon erős. Én minden lélekért könyörgöm a nap minden pillanatában, esedezve Atyám könyörületéért.
Nektek azonban gyermekeim, segítenetek kell, egyesülvén Velem, hogy az imádság és az áldozat segítségével, Isten minden gyermeke beléphessen az Új Paradicsom kapuin.

A ti mennyei Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja