2013. november 6., szerda

Ócska trükkel szedik el a pénzt

Azt ígérik, leveszik a rontást, valójában azonban nem a rontást veszik le, hanem a pénzt veszik el. Hétköznap délelőttönként vagy késő este, főműsoridőn kívül nem egy televíziócsatornán találkozni olyan műsorokkal, amelyekben jósok, magukat az ezotériában jártasnak nevező emberek veszik le a rontást hiszékeny betelefonálókról.
Ígéretük szerint a betelefonáló élete egy egyszerű, képernyőn keresztül lebonyolított, pár másodperces rituálénak köszönhetően jobbra fordul. A műsorban füstölőkkel, gyertyákkal hókuszpókuszoló jós ugyanis így és ennyi idő alatt leveszi róluk a rontást.

Rontáslevétel a képernyőn át?

Felmerülhet a kérdés, egyáltalán mit keres a képernyőn egy ilyen jellegű dolog? Maga az, hogy egy jós a médián keresztül hirdeti a szolgáltatásait, azonban egyáltalán nem különös, mivel ma a média szolgáltat egy olyan felületet, ahol az ember sok emberhez egyszerre el tudja juttattni a mondanivalóját, jelen esetben a jóslás, illetve a rontáslevétel szolgáltatásának ajánlását. Hasonló ez ahhoz, mint mikor a korai időkben vagy pár száz évvel ezelőtt a jósok a piactereken táboroztak le, ahol sok ember megfordult, és ott kerestek kuncsaftokat.

Ami viszont ebben az egész képernyős dologban nagyon furcsa, hogy – ha elfogadjuk, hogy rontás lehet az emberen, és azt le is lehet venni, ezt mindenkinek szíve joga eldönteni – hogyan történhet egy rontáslevétel a televízión át?

Egy komoly rituálé elvégzéséhez az alapvető minimumnak annak kellene lennie, hogy a rontást levevő és az ember, akiről a rontást leveszik, egy térben legyen, egymással találkozzon, érintkezzen. Hogyan hiheti el, hogyan közvetítheti azt egy magát az ezotériában jártasnak nevező ember, hogy mindez távolról, a képernyőn keresztül is lehetséges?

Alattomos rablás

Ami pedig a legbosszantóbb az egészben, az az, hogy a tévéjósok ajánlata nem csak azokhoz jut el, akik átlátnak a szitán, hogy a műsor valós célja nem az emberek megsegítése, hanem minél több pénz bezsebelése. Vannak, akik talán naivságból, talán a kedvesen mosolygó, hívásra buzdító arcok hatására, vagy talán mert hinni akarnak benne, hogy segíthet egy ilyen rituálé, bizony telefont ragadnak. Ők sajnos javarészt a nyugdíjas nézők közül kerülnek ki.

Felnőtt gyermekeikért aggódnak, betegek, vagy nagyon egyedül vannak, ezért segítséget kérnek. A jós pedig kettőt legyint a kezével a füstölők és gyertyák felett, és azt mondja, a problémák ettől kezdve megoldódnak. Ideig-óráig a placebohatás érvényesülhet, az idősek bízhatnak, hogy minden jobbra fordul, de hamarosan rájöhetnek, hogy minden marad a régiben.

Csak éppen a pénztárcájuk bánja a dolgot, ugyanis egy ilyen műsorba betelefonálni több száz forintba kerül, amit ők a szűkös kis nyugdíjukból fizetnek ki. Egyre gyűlnek tehát az érvek, amelyek azt bizonyítják, milyen visszataszítóak is ezek a tévés jósműsorok.
De akkor miért nem szüntetik be őket? A válasz sajnos kézenfekvő: mert a pénz világában élünk, ahol a magasabb bevételért még a nyugdíjasokat is szemrebbenés nélkül rabolhatják ki holmi tévéjósok.

(femina)

Közönséges szélhámosság, intézményesitett rablás ez is! Mint ahogyan az országot megrontók is folyamatosan azt üzenik a médiákon keresztül, hogy Magyarország jobban teljesit! (Kormánytól függetlenül.)
Magyarország a politikai sarlatánok által megrontott ország lett, a hiszékeny emberek egy jó része pedig közönséges szélhámosok áldozata.
A televiziós rontáslevétel kisértetiesen hasonlit politikusvarázslóink szélhámosságára!

A magyar nép pedig hisz nekik, hiszen a fizetség fejébe azt mormolják a képébe-amit hallani akar.
Ez a kapitalizmus lényege!

Micca Campbell: Újra együtt

„A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.” 1 Tessz 4,17

Mikor meghalt a férjem, bennem is meghalt valami vele együtt. Fájdalom és félelem vett körül azokban a sötét napokban. Sajgott a lelkem, elhagyatottnak, üresnek, magányosnak éreztem magam. Szörnyen hiányzott.
Néha annyira vágytam gyöngéd érintésére, hogy ez a vágy csúfot űzött velem. Egyszer láttam egy férfit, aki hasonlított a férjemre, és ugyanolyan piros terepjárót vezetett, mint ő. Mérföldeken át követtem a kocsit. A szívem eltelt reménnyel, minden más megszűnt körülöttem, a világ végéig is követtem volna, csak érjem utol azt az autót.
Mikor végül egy piros lámpánál mellé soroltam, a tekintetünk találkozott, és képzelgésem csúfos véget ért. Mintha valaki gonosz tréfát űzött volna velem. A valóság elgyengített, félrehúzódtam egy parkolóba, lefeküdtem az ülésre,és zokogni kezdtem. Ahogy lement a nap, egyre hűvösebb lett a kocsiban. Felültem, begomboltam a kabátomat, és elindultam hazafelé – a férjem nélkül, egyedül.
Óriási hiányérzet volt bennem, ha arra gondoltam, nem látom többé Portert. Talán ismered ezt az érzést, te is elvesztettél valakit. Hadd vigasztaljalak egy igazsággal: azok számára, akik ismerik és szeretik az Urat, az elválás csak időleges. Nem végső búcsú, hanem „viszontlátásra”.
Pál apostol biztosította erről a tesszaloniki híveket.
Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.” (1Tessz 4,16b-17.)
Ez a biztatás nekünk is szól. Három szó ad reményt, vigaszt és biztonságot a megtört szívűeknek Pál kijelentésében: mi, velük és együtt.
Mi (a földön élők), akik még élünk elragadtatunk a magasba velük (akik a mennyben vannak) együtt (a két csoport találkozik).

Ez az ige az egyesülésről kinyilvánítja, hogy Isten gyermekei soha nem tapasztalják meg a végleges elszakadást egymástól. Ez jó hír! Egy napon te is meg én is újra együtt leszünk szeretteinkkel, akik hittek Jézusban, amíg a földön éltek. Micsoda nap lesz az!!

Amikor valóban fel tudtam ezt fogni, a szívem megnyugodott. Bár továbbra is nagyon hiányzott a férjem, a bánat szorítása lazult, már nem fuldokoltam tőle.
Ma már nem égeti a gyász a lelkemet. Él bennem az Isten ígéretéből fakadó remény, hogy egy nap újra együtt leszek Porterrel és a nagyszüleimmel. Ebbe a reménybe kapaszkodom, és ez enyhíti a halál fullánkjának marását. Jóleső várakozással tekintek előre.
A gyászban is van remény. Azok, akik elfogadják az Urat Megváltójuknak, nem búcsúznak el véglegesen. Csak azt mondj ák: „Viszontlátásra!”

Uram, köszönöm, hogy megosztottad velünk a dicsőséges újratalálkozásról szóló igazságot. Köszönöm, hogy nem a halálé a végső szó. Mikor mélyen gyötör a bánat, juttasd eszembe reményt nyújtó igazságodat: újra látni fogom eltávozott szeretteimet. Jézus nevében, Ámen.

Micca Campbell: Reunited
Encouragement for today, 2013.11.06.

Csőcselékkel a gyülekezet ellen - Horthy Miklós kormányzó és szoborállítói védelmében

Csőcselékkel a gyülekezet ellen
Horthy Miklós kormányzó és szoborállítói védelmében
A Magyarok Világszövetsége közleménye
 
 
A mai magyar valóság megdöbbentő lelete mutatkozott meg 2013. november 3-án Budapesten, amikor a Szabadság téri Hazatérés Templomának református gyülekezete az egyház belterületén felállította Horthy Miklós mellszobrát. Annak a Horthy Miklósnak szobrát, aki 1920-1944 között Magyarország kormányzója volt, és református emberként döntő szerepet játszott abban, hogy a ma neki szobrot állító gyülekezet temploma felépülhessen.
            Amíg a templomot teljesen megtöltő gyülekezet a hálaadó istentiszteletet hallgatta, a templom előtt lármásan zajongó csőcselék gyűlt össze, szélsőséges politikai erők hívására. A fenyegetőző, ordibáló, a zsidók sérelmeit emlegető, Horthy Miklóst és szoborállítóit gyalázóktól a karhatalom kellett az imádkozó-emlékező gyülekezetet megvédje.
 
            A mai Magyarország e döbbenetes látleletével kapcsolatban a Magyarok Világszövetsége az alábbiakat kívánja a magyar nemzet és a világ nyilvánosságának tudomására hozni:
 
Elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartjuk, hogy a 90%-ban keresztény Magyarországon szitkozódó csőcseléket vezényeljenek egy templomban imádkozó gyülekezet ellen. Ami történt, az a keresztény erkölccsel összeegyeztethetetlen, a magyar nép lelkétől idegen, közösség elleni izgatás, aminek Magyarországon nem szabad megismétlődnie.
 
A Magyarok Világszövetsége Horthy Miklós kormányzót – minden ismert hibájával együtt – a XX. századi Magyarország legnagyobb politikusának, igazi államférfiúnak tartja. Személyével és a nevével fémjelzett korszakkal kapcsolatban a következőket tartja fontosnak emlékezetbe idézni:
  • Horthy Miklós nem a zsidók ellen lépett szövetségre a hitleri Németországgal, hanem Magyarország érdekében, amelynek polgárai között az igen jelentős számra duzzadt zsidó népcsoport tagjait is ott találjuk.
  • Az, hogy Magyarországnak a szovjetellenes háborúból való kilépését a Zsidó Világkongresszus akadályozta meg, mára közismert. Tették ezt arra való hivatkozással, hogy Magyarország kilépése esetén Németország katonailag megszállná az országot, és ezzel végveszélybe sodorná a Magyarországon biztonságban élő 800 ezer zsidót.
  • A magyar történelemírás még adós annak a feltárásával, hogy Magyarország milyen indítékkal és pontosan kinek a követelésére üzent hadat a Szovjetuniónak, és ebben a döntésben mekkora szerepe volt a Magyarországon biztonságban élő 800 ezer zsidó féltésének a hadba lépés további halogatásával kockáztatott német katonai megszállástól?
  • A Horthy Miklós kormányozta Magyarországon azért duzzadt pár év alatt 800 ezer főre a zsidó népcsoport, mert a párszáz ezres őshonos zsidó mellé ide menekült több százezer zsidó a környező, németek által megszállt országokból (Ausztria, Lengyelország), és meg nem szállt országokból (Szlovákia, Románia, Jugoszlávia). Amint azt a Horthy-Magyarországra menekülő zsidók egyike, amúgy fontos személy, a Bécsben elhunyt Almási (Blumgrund) János ismételten elmondta, itt a zsidóknak Kánaán volt élni, szemben Csehszlovákiával, ahonnan ők menekültek.
  • Amíg tényleges kormányzói hatalma megengedte, Magyarország 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállásáig Horthy Miklós a legelszántabban védte a magyarországi zsidókat, szükség esetén a hadsereg bevetésével is, lásd a Koszorús Ferenc vezérezredes vezette hadművelet, amellyel megakadályozták a budapesti zsidóság deportálását. A zsidóság hálájának kézzelfogható eredményeként Horthy Miklóst vádlottként meg sem idézték a nürnbergi perben. 12 éves portugáliai száműzetése idején pedig a hálás zsidóság – élén a Chorin családdal – folyósította Magyarország egykori kormányzójának az életjáradékot.
  • Horthy Miklós kormányzása idején 1920 és 1930 között hivatalos népszámlálási  adatok szerint 700 ezer  fővel gyarapodott Magyarország népessége, ami kiemelkedő és az ország gyarapodásáról mindent elmondó mutató.
  • A vasárnapi csőcselék támadásának egyik legaljasabb – háttérben meghúzódó, felkészült politikai boszorkánykonyhára valló – fogása az volt, hogy Horthy Miklós kormányzót egy lapra tette a kommunista Kádár Jánossal, hirdetve, hogy egyiküknek sem jár szobor Magyarországon, és álságosan „megfeledkezve” arról, hogy Horthy Miklóst nem szovjet tankokkal, sem más idegen hatalom segítségével ültették a kormányzói székbe, hanem odaemelték őt életútja, hadvezéri sikerei és a magyar nép tisztelete.
 
A Magyarok Világszövetsége kiáll a Szabadság téri Hazatérés Temploma református gyülekezete, annak presbitériuma és lelkésze mellett, és köszönetet mond nekik Horthy Miklós kormányzó emlékének ápolásáért, az egyik legfőbb magyar érték, a méltányosság gyakorlásáért.
 
Visszataszítónak tartjuk a Református Egyház azon vezetőinek és papjainak magatartását, akik – ahelyett, hogy védelmükbe vennék a csőcselékkel megtámadott, segítséget kérő gyülekezetet, elhatárolódnak és fegyelmi eljárást indítanak a gyülekezet lelkésze ellen. Arra kérjük a pálcát törőket, hogy ne feledjenek el két dolgot:
·         A Magyarországi Református Egyház mai elsőszámú vezetője a mostanihoz hasonló Horthy-emlékhely kialakításának volt tevőleges részvevője anélkül, hogy haja szála görbült volna. Óvakodjanak tehát a kettős mércétől!
·         A Szabadság téri Hazatérés templomának református gyülekezete és annak lelkésze Dr. Hegedűs Loránt püspök, a XX. századi magyar reformáció kiemelkedő alakja, Ravasz László püspök utóda oltalma alatt áll.
 
A Magyarok Világszövetsége szánalmasnak tartja a budapesti Horthy Miklós-szobor ellen tiltakozók silány történelmi ismereteit, és ezt a kommunizmus máig húzódó áldatlan örökségének tartja. Különösen aggasztó a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) azonos hangnemű, és hasonlóan hiányos ismereteket tanúsító megszólalása ez ügyben.
 
A Magyarok Világszövetsége nyitott a magyar-zsidó együttélés súlyos kérdéseinek  megvitatására. Ebben a szellemben kész helyt adni és részt venni egy kerekasztalon, amely megvitatja a magyar nemzet és a zsidó népcsoport együttélésének neuralgikus kérdéseit. A zsidóság tömegeinek a XIX. század elején bekövetkezett beáramlásától a kiegyezés által meghozott emancipáción át a magyarellenes népirtást jelentő, Kun Béla vezette Tanácsköztársaságig, és Trianontól a holokauszton és a kommunizmuson át a mai Magyarországig.
 
A Magyarok Világszövetsége felhívással fordul a Horthy Miklós kormányzó által alapított Vitézi Rend mai szerveződéseihez, és kéri, hogy vegyék tevőlegesen védelmükbe Horthy Miklós kormányzó emlékét, és mindazokat, akik a legfontosabb magyar értékek mentén – igazság, tisztesség, méltányosság – a magyar nemzet jövőjét a hagyományok tiszteletével, a tudás eszközeivel és az erkölcs megtartó erejével alakítják.
 
Budapest, 2013. november 6-án
 
 
                                                                                       A Magyarok Világszövetsége
 
 
              A kiadmányt hitelesíti:
 
Patrubány Miklós István Ádám elnök
 
 
MVSZ Sajtószolgálat
8092/131106

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat

2013. november 5. kedd, 11:00
Drága szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak biztosítására, hogy üdvösséget hozzon minden gyermekének. Közületek nagyon sokan nem veszik észre, hogy pontosan mit is jelent a Második Eljövetel, ezért nem készültök fel arra. Sokan azt hiszik, hogy ez még hosszú ideig nem fog bekövetkezni. Így tehát csak azok, akik valóban felkészülnek, lesznek készen, hogy üdvözöljenek Engem, Vőlegényüket, felöltöztetve és bemutatva Nekem, ahogy illik. Mások aludni fognak, felkészületlenek lesznek és zavarodottak. Némelyek nem fognak hinni Bennem addig, amíg a világ minden részén látható nem leszek. Egyesek meg fognak halni a sokktól, de a legtöbben eltelnek majd örömmel és csodálattal. Azok, akik hagyták magukat megtéveszteni, bocsánatot fognak nyerni, ha könyörögni fognak Hozzám, hogy részesítsem őket védelemben. Sajnos sokan vissza fogják utasítani Nagy Irgalmasságomat, mivel a szívük kővé vált, és azt már semmi sem fogja megnyitni.
Az elkövetkezendő időszak tele lesz nagy kinyilatkoztatásokkal és rátok áradó különleges Kegyelmekkel. Azért teszem mindezt, hogy ti egyre erősebbek és erősebbek legyetek, és ne adjátok majd el a lelketeket cserébe az evilági vonzalmakért. Egyre többen fognak majd közel kerülni Hozzám, és miközben Én a lelketekhez beszélek, békét fogtok érezni a nagy hitehagyás szörnyűségei közepette. Amikor tanúi lesztek majd ennek a szörnyűségnek, jobban fel lesztek fegyverkezve, hogy ellen tudjatok állni a szörnyűségnek és másoknak segítsetek.
Isten Fénye le fog ragyogni rátok és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat, még akkor sem, ha azok elutasítanak benneteket, akik többre nem képesek. Amikor a Földön jártam, a Farizeusok nagyon sok embert fordítottak el Tőlem. Ugyanez fog most is történni. Sokakat közületek arra fognak biztatni, hogy ne csak az égből jövő Hívásomat utasítsátok el ebben az időben, hanem Tanításaimat is. Tanításom nem változtatható meg soha, mert az maga az Igazság, és csak az Igazság menthet meg benneteket.
Jézusotok

Fordult a kocka?

Az elmúlt évtizedekben a magukat konzervatívnak nevező, vagy őket konzervatívnak tartó (a kettő nem ugyanaz!) teológusok, papok, egyházi emberek és hívők előszeretettel hangoztatták az egyház és pápa iránti hűség és az engedelmesség fontosságát és szükségességét. Érthető, hiszen a II. Vatikáni Zsinat óta eltelt évtizedekben nagyon sokszor "nekik állt a zászló". Most azonban - legalábbis némelyek szerint - fordult a kocka - és mit látunk?
Emlékszünk, hogy a liberális (vagy annak tartott, cimkézett) teológusok, papok, egyházi emberek és hívők hányszor támadták VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek pápa bizonyos intézkedéseit. Jöttek a jajongások a Zsinat megcsúfolásáról, a konzervatívok előretöréséről - ezzel szemben a másik oldal szívesen érvelt a hűséggel, az engedelmességgel, a pápa melletti kiállással, ami minden katolikus keresztény ember kötelessége.
És tessék, most itt van Ferenc pápa, aki néhány dologban másként viselkedik, mint elődei. Hangsúlyozom, hogy viselkedik, azaz egyelőre szó nincs valami dogmatikai összeomlásról, új tanokról, hitigazságok átértelmezéséről vagy fene nagy szabadságról. Csak a pápa nem veszi fel a piros pápai topánkát, nincsenek csipkés karingek a misén, börtönbe megy és megmossa egy muzulmán nő lábát - más stílus, más ember, másképp értelmezett tekintély.
A liberális - vagy annak mondott - teológusok, papok, egyházi emberek és hívők egy része reménykedni kezdett. Eljött végre az ő idejük?! Végre itt a "zsinati szellem"?! Én erről nem lennék meggyőződve, Ferenc pápa szerintem egyelőre se nem konzervatív, se nem liberális - talán várni kell türelemmel, amíg ez kiderül. (Az pedig, hogy a püspöki kollegialitást komolyan veszi, tanácsadó testületet, rendkívüli szinódust hív össze, az inkább üdvözlendő. Hiszen ez az ő számára is kontroll és minden irányzat szabadon kifejtheti a véleményét...)
A kocka fordul? Az biztos, hogy a konzervatívok egy része máris farkast kiált (nem beszélve néhány magánkinyilatkoztatásról, amelyek már Ferenc pápa megválasztása előtt antikrisztusinak mondták a következő pápát és azóta is minden apró, az elődeitől való eltérést tanaik igazolására hoznak fel.) Talán nem árt most őket figyelmeztetni eddig hirdetett igazságaikra: a hűségre és engedelmességre a pápa iránt. Vagy most, hogy nekik nem tetsző ember ül a pápai trónon, már ez nem is olyan fontos? Most akkor lehet lázadni, kétségbe vonni, árulást emlegetni?
Én nem vagyok se konzervatív, se liberális, csak egy mezei keresztény, aki hol egyik félnek, hol másik félnek ad magában igazat - és vár türelemmel, hűséggel, imádsággal. De egy dolgot azért megjegyeznék, konzervatív testvéreimnek:
- Ti, akik olyan nagy értéknek tartjátok a hűséget, a felbonthatatlanságot, hogy a házasságban is együtt tartanátok még az egymást ölő embereket is, ti, akik még az önhibájukon kívül elvált embereket is protestánssá teszitek, mert nem engeditek oda őket a szentségekhez, Jézus Krisztus bűnbocsátó, kiengesztelő hatalmához és szerelmes jelenlétéhez az Oltáriszentségben - most ti is vegyétek magatokra az egyházzal kötött szövetségetek felbonthatatlanságát: jóban, rosszban kitartunk egymás mellett. Ha ezt kéritek tőlünk, akkor most járatok elöl jó példával, maradjatok hűségesek a szerintetek rosszban is. Tőletek ugyanis senki sem akarja megvonni a kegyelmeket...
Imával és szeretettel: Sipos Gyula


Igen fordult a kocka, csak éppen sokan nem akarják észrevenni, helyette a ferenceseket bántják


Kedves Testvérek!
Elsősorban az ír látnoknő híveihez szeretnék szólni. Tudom, hogy sokan vagytok, és elkötelezettek az üzenetek iránt. Nekem is jönnek az üzenetek, megvan mind a 125 ima. (Megjegyzem, sok közülük szép és értékes.)
A látnoknő hitelességét növelte, hogy napra pontosan egy évvel korábban megjövendölte Benedek pápa lemondását. Tételezzük fel, hogy valóban kapott olyan üzenetet - és valóban felülről kapta - hogy Benedek után az antikrisztus híve kerül a pápai trónra. Ennek a hírnek hallatán hatalmas tömegek kezdtek imádkozni a pápáért. Ahogy Isten bűnbánatukért Ninivét megkímélte a pusztulástól, úgy most is meghallgathatta a sok-sok imát, és segített, hogy neki tetsző pápa foglalja el Szent Péter székét. És ahogy Ninive miatt nem iktatták ki Jónást a próféták köréből, most sem kell ezért megtagadni a látnoknőt sem.
Érdemes annak is utána nézni, hogy milyen gondolkodású bíborosokat választott be tanácsadó testületébe, és milyeneket nem.
Más kérdés, hogy aki jövendöléseivel megosztást szít az egyházban, honnan kapja az üzeneteket!

Kovács Győző

http://szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/4805-fordult-a-kocka

Tanúságtétel gyógyulásról


Mostanában nagyon sok teher van rajtam, a különböző problémák miatt sokszor vagyok fáradt. Még a közösségembe se tudtam járni, egyéb programok miatt. Vasárnap mégis átmentem Törökbálintra az esti gyógyító összejövetelre abban a reményben, hogy ott találkozom a többiekkel, de már az úton nagyon fáradtnak éreztem magam.
A templomban aztán egyre erősödött bennem egy erős mellkasi, szorító fájdalom. Megijedtem, mert még telefon se volt nálam, hogyan fogok egyáltalán hazajutni? A fájdalom pedig egyre nőtt.
Aztán az áldozás utáni csendben, amikor bemondják a mikrofonba az ismeret szavával, hogy milyen betegségeket gyógyít az Úr, elhangzott az, hogy van valaki közöttünk, akinek erős mellkasi fájdalmai vannak és most meggyógyítja az Úr. Abban a pillanatban elmúlt minden fájdalmam, mint amikor az abroncsok a hordóról lepattannak, úgy éreztem. Azóta is - a nehéz körülmények változatlansága ellenére -, jól érzem magam, Istennek legyen hála!
Tarnóczi Marika


http://szeretetfoldje.hu/index.php/beszamolok-tanusagtetelek/4806-tanusagtetel-gyogyulasrol