2014. február 20., csütörtök

" A válás nem feloldhatatlan bűn"
A Vatikán reformjával megbízott nyolc fős bíborosi tanács szerdán átadta Ferenc pápának első jelentését, miközben a világ több mint 180 bíborosa megérkezett a Vatikánba a csütörtökön kezdődő konzisztóriumra. A püspöki szinódus főrelátora Erdő Péter bíboros, ő is megérkezett már Rómába.
Az egyházi G8-as csoportnak nevezett bíborosi tanács szerdán fejezte be háromnapos tanácskozását. A tanács egyeztetett a Vatikán gazdasági-szerkezeti egyszerűsítésére kinevezett bizottsággal és az IOR vatikáni bank reformjával megbízott bizottsággal is. A megbeszélések eredményeit összegző jelentést a nyolc fős bíborosi tanács amellett, hogy átadta Ferenc pápának, ismertette Pietro Parolin szentszéki államtitkárral és azzal a 15 fős bíborosi bizottsággal is, mely a szentszéki költségvetésért felelős – közölte Federico Lombardi szentszéki szóvivő.
Lombardi elmondta, hogy a vatikáni reformok kidolgozásával tavaly áprilisban megbízott G8-as bíborosi csoport következő ülése április 28. és 30. között lesz, majd július 4-től újabb tanácskozást tartanak.
A szóvivő hozzátette, hogy csütörtökön és pénteken 180-185 bíboros vesz részt a Ferenc pápa által összehívott rendkívüli konzisztóriumon, melynek a család lesz a témája. Rómába érkezett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is. A konzisztóriumot Angelo Sodano, a bíborosi kollégium dékánja, egykori szentszéki államtitkár nyitja meg. Ezt Ferenc pápa beszéde követi, majd Walter Kasper, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke tart előadást a családról. Kasper bíboros szerdán azt mondta az őt Rómában követő újságíróknak, hogy a „válás nem feloldhatatlan bűn”.
 
A templomban házasodott, de elvált hívőknek a szentségekben való részesítése lesz az egyik témája az idén októberre összehívott szinódusnak is, melynek Erdő bíboros a főrelátora. Lorenzo Baldisseri érsek, a szinódus főtitkára közölte, hogy a szinódus témáit előkészítendő, az utóbbi hónapokban végzett felmérésre a püspöki konferenciák 80 százaléka válaszolt. A válaszok összesítésével elkészült az októberi szinódust bevezető, úgynevezett munkaokmány (instrumentum laboris) vázlata, melyet hétfőn mutatnak be Ferenc pápának.

Zsid. 13,4
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.

Mt. 5,32
Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.

Lk. 16,18
Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.”

A házasság örökérvényű-e?

Róm. 7,1-3
Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él? Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.
Mt. 5,31-32
„Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.”

Mt. 19,3-9
Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: „Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Erre azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?” Jézus így válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.”

Mk. 10,2-12
Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azok ezt mondták: „Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el.”

Imára és böjtre hív az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia február 20-án felhívást adott ki a kijevi eseményekkel kapcsolatban. - Számunkra is fontos az ügy, legalább a kárpátaljai magyarok miatt:
Munkácson február 20-án egész napos szentségimádást tartottak Ukrajna békéjéért, és szerte az országban nem egy római katolikus plébánián hetek óta folyamatosan imaórákat, szentségimádást tartanak erre a szándékra.
A Majdan melletti Szent Mihály pravoszláv templomot megnyitották a tüntetők, főleg a sebesültek számára, szinte kórházat rendeztek be az épületben. A szintén a Majdan közelében lévő római katolikus Szent Sándor székesegyházat is megnyitották a sebesülteknek – tájékoztatta szerkesztőségünket Pápai Zsuzsanna.
Krisztusban kedves Testvérek, kedves honfitársak!
Nagy fájdalmunkra az ukrajnai egyházi közösségek békefelhívásai nem találtak meghallgatásra. Folytatódik a vérontás, emberek halnak meg, nem szűnik meg az erőszak. Minden hívünket imára és böjtre szólítjuk fel. Az imádság és áldozathozatalaink a legerősebb és a legelső eszköz számunkra. Kérünk mindenkit, hogy szüntelenül könyörögjön az irgalmas Istenhez sokat szenvedett Hazánkért. A lelkipásztorokat arra buzdítjuk, hogy szervezzenek imavirrasztásokat a plébániákon, a csoportokban és a közösségekben. Az Isteni Gondviselés útjai titokban maradnak számunkra. Kérjük Istent, hogy vonuljon vissza a rossz és győzedelmeskedjen a jó, hogy tűnjön el a gyűlölet és a bosszúvágy, szülessen meg a testvéri szeretet, hogy legyen vége a háborúnak és jöjjön el a béke, hogy oszoljon el a sötétség és keljen fel az isteni kegyelem napja. Köszönjük nektek, kedves Testvérek, minden imátokat és áldozatotokat arra a szándékra, hogy béke legyen Ukrajnában. Szívből adjuk rátok áldásunkat!
2014. február 20.
Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia
Magyar Kurír