Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért
(Otthoni felkészülés a 3. pénteki esti 6 órás szentmisékhez, és közbenjáráshoz)
Ezek a 3. pénteki szentmisék, közbenjárások a saját gyógyulásunkról és az őseinkkel való kapcsolataink elrendezéséről, a kiengesztelődésről szólnak. Ahhoz hogy minél teljesebben át tudjuk imádkozni a saját életünket és családfánkat, szükséges az egyéni, otthoni előkészület.
Felkészülés, teendők
 1. Írd össze a családfádat minél részletesebben, oldalági rokonokkal együtt. Fontos felírni az elvetélt vagy abortuszban elhunyt magzatokat is!
 1. Vizsgáld át az alábbi szempontok szerint, amennyire ismereteid engedik, az őseid, rokonaid életét (A család legifjabb tagjától visszafelé, az oldalágai rokonság szintjeit is nézzük!)
 1. Először saját magad gyógyulását keresd, utána a családodét! Mindkettőhöz segíti a következő két áttekintés. Az első (A/), témakörök szerinti és a második abc rendes (B/) lista segít áttekinteni a családod, őseid életében előforduló bűnöket és a mögöttük álló sátáni erőket (ahogy a Miatyánk fogalmazza, a gonoszt). E két áttekintés segítségével készíts két listát!
 1. A tégedet és családodat kísértő, támadó, szorongató gonosz lelkekről és az általuk előidézett bűnökről
 2. A velük ellentétes erényekről, jó tulajdonságokról (ez utóbbit a B/ táblázat 2. oszlopa tartalmazza. Mindkét listát kiegészítheted olyanokkal is, amiket neked, személyesen mutat a Szentlélek.)
 1. A bűnöket bánd meg, ha katolikus vagy, gyónd meg, kérj ezekért bocsánatot Istentől, hiszen minden bűn Őt is bántja, bűneink kínozták meg Jézust kegyetlenül és juttatták keresztre.
 1. Először lélekben azoktól is kérj bocsánatot, akiket te bántottál.
 2. És bocsáss meg azokat, akik téged bántottak.  Mindezt csendben imádkozva tedd – elképzelve, hogy jelen van Jézus és azok a személyek, akinek megbocsátasz, és akiktől bocsánatot kérsz. Mondd: „Jézusom, a Te nevedben bocsánatot kérek XY-tól, és megbocsátok azoknak (egyenként, név szerint, lehetőleg kimondva a súlyosabb bántásokat, fájó negatív élményeket) akik engem bántottak.” Bocsáss meg saját magadnak is! Ha Istent vádoltad volna a veled történtekért, kérj Tőle bocsánatot, hogy balgaságodban félreismerted Őt.
 3. Kérd Jézust és Máriát, hogy gyógyítsák be azokat a sebeket, amiket ti okoztatok egymásnak. Ezzel te is gyógyítod azokat a sebeket, amelyeket a ti bűneik okoztak Istennek és Máriának.
 1. Mondj ellent azoknak a gonosz lelkeknek (érzelmeknek, ösztönzéseknek, kísértéseknek), amelyeket sikerült azonosítani. Parancsold meg ezeknek, hogy hagyjanak el téged, ahogyan Jézus is tette és tanította: „Távozz tőlem Sátán”, illetve ahogyan a Miatyánkban kéred: „Szabadíts meg a gonosztól”, szabadíts meg a gonosz minden kísértésétől, zaklatásától, szorongatásától, erőimet meghaladó támadásaitól. Kérd meg Szent Mihály Arkangyalt, hogy „taszítsa ezeket a kárhozat helyére”.
 1. Ezután kérd a Szentlelket, hogy Ő töltse be mindazokat a helyeket, területeket az életedben, amiket eddig ezek a gonosz lelkek bitoroltak azokkal az erényekkel, jó tulajdonságokkal, amelyekre leginkább szükséged van, amelyeket a táblázat második oszlopa alapján összegyűjtöttél. Ettől kezdve ezekkel kell feldíszíteni belső lakásodat, egész életedet. A szeméttel, a gonosz lelkekkel, amiket Jézus és Szent Mihály segítségével kitakarítottál, a jövőben csak annyiban foglalkozz, hogy újra meg újra kisöpröd őket, mint a szemetet, ha visszaszállingóznának. A jónak, a szépnek, az igaznak a növekedésével, érvényesítésével foglalkozz!
 1. Saját életedről te rendelkezel: Bánhatod bűneidet, ellene mondhatsz a gonosznak, és törekedhetsz azoknak a jó tulajdonságoknak a magadra öltésére, amelyekről beláttad, hogy fontosak. Családod tagjai számára mindezeket csak kérheted. Élő családtagjaid számára mindazt csak kérheted, amit a magad életében átimádkoztál és elvégeztél ennek a két listának a segítségével, hogy ők is belássák mindezt, és megtegyék ők is ezeket a lépéseket. Helyettük, az ő nevükben is elvégezheted mindezt, de ennek elsősorban közbenjáró értéke van. Hogy teljes hatékonysággal érvényesüljön az ő életükben is, kell az ő szabadakaratú hozzájárulásuk és együttműködésük.
 1. Amit a magad életében így elvégeztél (lásd az előző pontok), azokat megteheted közbenjáróként elhunyt családtagjaid, őseid helyett is. Ez utóbbiak számára elsősorban azt kérd, hogy szabadítsa ki őket Isten minél előbb a tisztítótűzből. Imádkozz értük, vállalj áldozatokat, mondass szentmiséket értük. És kérd Jézust, hogy vágja el azokat a negatív szálakat, kötelékeket köztetek (közted és élő családtagjaid között), hogy az ősöktől jövő rossz hatások a jövőben már ne érvényesülhessenek.
A/ Életünk és családunk életének az áttekintése témakörök szerint
Csalódások: a másik emberre kivetített szeretetünkben / elvárásunkban szoktunk csalódni, mely sokszor az Istennel szembeni lázadáshoz vezet.
Sokkos, eszméletlen, tudatmódosult állapotok (kábítószer, alkohol, gyógyszerek): nyitott kapui lehetnek a démoni támadásoknak.
Átkok: cigányátkok, ráolvasás, szülői átkok, negatív kijelentések („neked ez nem megy”, „te ehhez buta vagy” stb.), rosszkívánságok
Hit, hitetlenség: Hitetlenség, hittagadás, lanyhaság és igénytelenség a hit gyakorlásában. Családtagjaink hitbeli gyengéségének el nem fogadása, emiatti elutasítottságok és fájdalmak, más hitre térésük meg nem bocsátása.
Az egyházi személyekben való csalatkozás, a bennünk való megbotránkozás, a tőlük kapott sérelmek és az emiatti ellenségeskedések. Megátalkodottság. Árulás. Rágalmazás…
Élet, halál: Abortusz, vetélés, a születendő gyermek elutasítása, nem szeretettel való kihordása, a nemének el nem elfogadása, a házasságon kívül fogant gyermekek, fogamzásgátlás, gyermekek születésének elutasítása, frigiditás, vérfertőzés, paráznaság, erőszakosság, házasságtörés, hűtlenség, bujaság, perverziók…
Gyász, családtagjaink elvesztése miatti meg nem bocsátás Istennek, magunknak, az elhunytnak - keserűség, reményvesztettség, kilátástalanság, magányosság, társtalanság…
Gyermekeink elutasítása, a miattuk érzet szégyen, gúny, harag, keserűség, depresszió.
Eltűnt rokonok, rokoni kapcsolatok megszakadása, uralkodás, szülők elutasítása, el nem fogadása. Stb.
Istengyermekségünk és emberi méltóságunk el nem fogadása. Önmagunk pusztítása, önmagunk elutasítása és gyűlölete, öngyilkosság, gyilkosság, gúnyolódás, cinizmus…
Kábítószer, alkohol,
Szenvedélyek: alkohol, drog, nikotin, szenvedélybetegségek, függőségek (számítógép, Tv, pornográfia, szerencsejáték, munkamánia, társfüggőség, stb.)
Mammon: pénzimádat, hirtelen meggazdagodás és elszegényedés, -> szövetségkötés a sátánnal, manipulálás, mások szabadságának és érzelmeinek megvásárlása, kényszerítések, rabságban tartás…
Okkultizmus: boszorkányság, mágia (fehér, fekete), babonaság, jóslás, horoszkóp, keleti vallások; sok keleti gyógymód, ha szellemi hátteret hordoz; reiki, transzcendentális meditáció, (TM) iriszgyógyászat, akupunktúra, akupresszura, homeopátia,  New Age, spiritizmus, kártyavetés, szellem-idézés, sámánizmus,  tenyérjóslás, woodu, fényadás, agykontroll, inga, jóga, keleti harcművészetek, szabadkőművesség, titkos társaságok, kompromisszum vagy szövetségkötés a sátánnal, stb.
Harry Potter és más hasonló  varázslással, boszorkánysággal kapcsolatos könyvek, filmek.
Okkult szimbólumok testünkön, ruháinkon, lakásunkban, környezetünkben (ötágú csillag, ördögfej, piramis, fordított kereszt, 666, sárkány, kígyó, bagoly, stb.)
Háborúk következménye:
Trianon, I.-II. világháború, '56, Recsk, Gulág, Andrássy u. 60, kommunizmus,  ÁVH, kitelepítések, tsz-esítés, beszolgáltatások, igazságtalan megtorlások, bebörtönzések, stb.
Ha kevés az információd, kérd a Szentlelket, hogy mutasson rá a problémás esetekre, területekre!
Elsősorban meg nem bánt bűnöket, kiengeszteletlenségeket, el nem rendezett viszonyokat, kapcsolatokat, bűnöket keress!
Készíts egy listát, nem baj, ha nem tudod pontosan melyik rokonod érintett ezekben!
B/ Az életünkben és családunk életében szerepet játszó szellemiségek és bűnök áttekintése, és a velük ellentétes erények, jó tulajdonságok, tennivalók, viselkedésmódok, amelyekért imádkoznunk kell, amelyeket magunkra kell öltenünk, amiket gyakorolnunk kell.


abortusz
élettisztelet, gyermekek elfogadása
aggodalmaskodás, aggályosság
bizalom, ráhagyatkozás
agresszió, erőszakoskodás
szelídség
akaratgyengeség
akaraterő
alakoskodás, képmutatás
őszinteség, egyenesség
alkoholizmus
önmegtagadás, mértékletesség
állhatatlanság
állhatatosság
álságosság
egyenesszívűség
álszentség
szentség
anyagiasság
anyagiaktól való függetlenség, lelki szegénység
árulás, kémkedés
hűség, becsületesség
árulkodás
titoktartás, diszkréció
átkozódás
áldásmondás, jókívánság
balgaság
okosság
bálványimádás
Isten imádása
bátortalanság
bátorság
becsapás
mások javának az akarása, keresése, szolgálata
becsmérlés, rágalom, szidás
dicséret, elismerés, tisztelet
becsületsértés
becsületesség, bocsánatkérés, jóvátétel
befolyásolás a rosszra
befolyásolás a jóra
békétlenség
békességszeretet
bénító szellemek
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, akaraterő, szabadság
besúgás, árulás
becsületesség, tisztesség, hűség
betegség
egészség
bezártság, bezárkózás
megnyílás, nyitottság mások felé
birtokháborúk
mások tulajdonának tiszteletben tartása
bizalmatlanság
bizalom
bosszú(állás)
sértések, bántások elviselése, az igazságszolgáltatás Istennek való átengedése
botránkoztatás
jó példa mutatása
brutalitás
mások tisztelete, figyelem, gyengédség
bujaság, érzékiség
tisztaság, önmegtagadás
butaság
okosság
büszkeség
alázat
csalás, ámítás
igazlelkűség, becsületesség
csalódás
bizalom
csellel szerzett vagyon
becsületes munka
csüggedés, csüggedtség
bátorság
dac
együttműködés
depresszió
szabadulás, Istenre hagyatkozás
dohányzás, drogozás, játékszenvedély függőség
szabadulás, lemondás, önfegyelem, szabadulás, önmegtagadás
durvaság
gyengédség
dühösség
lelki béke
ellenállás a jónak
a jóra való ráhangolódás
elutasítás, elutasítottság
elfogadás, elfogadottság
elvetettség, kirekesztettség
elfogadás, biztonság, szeretetegység
engedetlenség
engedelmesség
erőszak
a másik tiszteletben tartása, gyengédség
érzékenység, érzékenykedés
önfegyelem, kiegyensúlyozottság
érzékiség
a lelki értékekre, erényekre figyelés, önfegyelem, önmegtagadás
felbujtás
lecsillapítás
félelem
bátorság, hit, bizalom
felelőtlenség
felelősségérzet
félrevezetés
egyenesség, őszinteség
féltékenység
bizalom
gőg, kevélység, büszkeség
alázat
gyász szelleme
halottaink elengedése, Istenre bízása
gyávaság
bátorság
gyilkosság
élettisztelet, önkontroll
gyűlölet
szeretet
hajszoltság
helyes időbeosztás, önszeretet
halál szelleme
élni akarás, élet szeretete, Istenbe vetett bizalom
hamisság
egyenesség, őszinteség
harácsolás
kevéssel való megelégedés, beosztás, gondviselésre való ráhagyatkozás
harag, haragosság
szelídség, önfegyelem, kiegyensúlyozottság
hatalomvágy
alázat
házasságtörés, hűtlenség
hűség, tisztaság, mértékletesség
hazugság
igazmondás, őszinteség
hidegség, ridegség
szeretet, gyengédség
hiszékenység
józan ész
hitszegés,
hitben való hűség, kitartás
hiúság
alázat, helyes önismeret
homoszexualitás
szabadulás, tisztaság, a másik nemhez való vonzódás
hűtlenség
hűség
igazságtalanság
igazságosság
ijesztgetés, megfélemlítés
bizalom, ráhagyatkozás
intrika, cselszövés
egyenesség, őszinteség
irgalmatlanság
irgalom, irgalmasság
irigység
elégedettség, kiegyensúlyozottság
istenkáromlás
istendicsőítés, istenimádás
iszákosság
mértékletesség, lemondás, önmegtagadás, böjt
jóra való restség
jóra való készség, erős akarat
kalmár szellem
megelégedettség, felebaráti szeretet
kapzsiság
beosztás, alázat, megelégedettség, elfogadás
káromlás, káromkodás
imádás, dicsőítés, tisztelet
károsítás
jóvátétel
káröröm
együttérzés
karriervágy
alázat, kiegyensúlyozottság, ráhagyatkozás, elfogadás
kegyetlenség
irgalom, szeretet, gyengédség
keménység
gyengédség, irgalmasság
kényelmesség, lustaság
akaraterő, önmegtagadás, kötelességtudat
kényszeresség
szabadság
kényszerképzetek
Istenre való ráhagyatkozás, pszichés egészség
képmutatás
egyenesség, őszinteség
kérkedés
alázat
keserűség
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, lelki béke
kételkedés, kétkedés
hit, bizalom
kétségbeesés
hit, bizalom, ráhagyatkozás, lelki béke
kevélység
alázat, szeretet
kicsapongás
mértékletesség, önfegyelem, önmegtagadás
kicsinyesség
nagyvonalúság
kifosztottság
Istenben való gazdagság
kihasználás
felebaráti szeretet, tisztelet
kínzó szellemek
szabadítás, szabadulás
kirekesztettség
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés
kisebbrendűségi érzés
önbecsülés, önmagunk helyes értékelése, helyes önismeret
kisemmizettség
Istenben való gazdagság, elfogadás, felajánlás, helyes önértékelés
kishitűség
hit, bizalom, ráhagyatkozás
kivagyiság
alázat, helyes önismeret
kíváncsiság (túlzott), kíváncsiskodás
a másik (intimszférájának a) tisztelete
kivetettség
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, szeretet
kizsákmányolás
igazságosság
komolytalanság, felületesség
komolyság, igaz értékek, elmélyültség
korrupció, megvesztegetés
igazságosság, egyenesség, őszinteség
ködösítés
tiszta beszéd, egyenesség, őszinteség
könnyelműség
megfontoltság
közömbösség
másokra való odafigyelés
közönyösség, fásultság, érdektelenség
felebaráti szeretet, odafigyelés, önmagunkkal való harmónia
kritizálás, ítélkezés
alázat, igaz ítélettel való ítélet, az ítélet Istenre hagyása
kuruzslás, okkult eszközökkel való gyógyítás, fehér mágia
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás
lanyhaság, lustaság, jóra való restség, tunyaság
akaraterő, jóra való elszántság, jó időbeosztás
lázadás
elfogadás, alázat
lelki süketség, érzéketlenség, lelki vakság
hit, Istenre, értékekre való figyelés
lenézés, leuralás, nagyképűség, gőg kevélység, kivagyiság
alázat, mások elfogadása, felebaráti szeretet
lenézettség, kisebbrendűségi érzés
helyes önértékelés, Istenbe vetett bizalom, önmagunk elfogadása
letargia, depresszió
szabadulás, Istenbe vetett hit, életöröm, vidámság egészség
lopás, rablás
tisztesség, más tulajdonának a tisztelete, elégedettség
magányosság, elszigeteltség, kirekesztettség, magunkba zárkózás
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, nyitottság, Istenre való ráhagyatkozás
makacsság, önfejűség
alázat, helyes önismeret, másokra való odafigyelés
mammon-imádat, pénzsóvárság, fukarság
megelégedettség, lelki szegénység, felebaráti szeretet
manipuláció
egyenesség, őszinteség, tisztesség
mártíromság, szenvelgés, önsajnálat
helyes önértékelés, elfogadás
mások feletti uralkodás, hatalomvágy
felebaráti szeretet, tisztelet
mazohizmus, önkínzás
helyes önértékelés, önszeretet
megalázás, lekezelés, lenézés, megalázottság
a felebarát tisztelete
helyes önértékelés, elfogadás, akaraterő
megalkuvás, szolgalelkűség
egyenesség, őszinteség, tisztesség, helyes önértékelés
megátalkodottság, konokság
alázat, ráhagyatkozás, hit
megbetegítő szellemek
szabadulás, egészség
megerőszakoltság
felajánlás, tisztaság, helyes önértékelés
megfelelni akarás
hit, elfogadás, helyes önértékelés
megfélemlítettség, rettegés, félelem
hit, ráhagyatkozás, bizalom
meghasonlás, meghasonlottság
kiegyensúlyozottság, akaraterő, helyes önértékelés
megnyomorítottság, megalázottság, meggyalázás
hit, elfogadás, helyes önértékelés
megrontottság, megerőszakoltság
megbocsátás, helyes önértékelés, Istenre való ráhagyatkozás
megrögzöttség
helyes értékrend
megszólás, rágalmazás
alázat, az ítélet Istenre bízása, mások tisztelete
megtévesztés
egyenesség, őszinteség, tisztesség
megvesztegetés, korrupció
becsületesség
mértéktelenség
mértékletesség, önfegyelem
munkamánia
mértékletesség, önfegyelem, helyes önszeretet, jó időbeosztás
nyomorító szellemek
szabadulás, helyes önismeret, Istenre való ráhagyatkozás
nyughatatlanság
jó időbeosztás, lelki béke, harmónia, kiegyensúlyozottság
nyugtalanság, félelem
ráhagyatkozás, bizalom, harmónia
önámítás
helyes önismeret
önbálványozás, önimádat, nárcizmus
alázat, helyes önismeret, felebaráti szeretet
öngyilkosság
szabadulás, életszeretet, Istenre való ráhagyatkozás,
önkielégítés
tisztaság, mértékletesség, akaraterő
önkínzás, önsanyargatás, mazochizmus, (anorexia, bulaemia)
istenszeretet, helyes önszeretet, önmagunk elfogadása
önmegvetés, saját magunk lekicsinylése
helyes önismeret, önszeretet, önmagunk elfogadása
önsajnálat
helyes önismeret, önszeretet,  fájdalmak felajánlása
önvád(lás)
helyes önértékelés, elfogadás, Isten bocsánatának az elfogadása
önzés
önzetlenség
örömtelenség
harmónia, kiegyensúlyozottság, lelki béke, Istennel való egység,
összeférhetetlenség
alázat, helyes önértékelés, felebaráti szeretet
panaszkodás
felajánlás, elfogadás
pánikbetegségek szellemei
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, bizalom, kiegyensúlyozottság, egészség
paráznaság, bujaság, tisztátalanság, érzékiség, pornográfia
tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás
pártoskodás, megosztás, megosztottság
egység, becsületesség, egyenesség, mások elfogadása, mások véleményének a tiszteletben tartása
pazarlás
beosztás, mértékletesség
perfekcionizmus
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, saját korlátok elfogadása
perverzitás
szabadulás, tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás
pletyka
alázat, mások tisztelete, ítélkezés Istenre hagyása, felesleges beszéd kerülése
pogányság
helyes hit
rabságban tartás
szabadulás, hit, szabadság tiszteletben tartása
rablás
más tulajdonának a tisztelete, igazságosság, megelégedettség
rabság
szabadulás
rágalmazás
igazlelkűség, igazsághoz való hűség
rátartiság, kivagyiság
alázat, helyes önismeret
reménytelenség, kilátástalanság
remény, hit, bizalom, ráhagyatkozás
rendetlenség
rendszeretet, rendszeresség
renyheség, lustaság, jóra való restség
akaraterő
rettegés
szabadulás, hit, bizalom
rivalizálás, versengés
alázat, helyes önismeret, felebarát elfogadása, tiszteletben tartása
rombolás
építés, egység
rontás, ártás, bűbáj, varázslás
szabadulás, Istenbe vetett hit, isteni védelem (alatt levés)
sértő szellemek
Istenben való rejtettség
sértődöttség
megbocsátás
sunyiság
egyenesség, igazság
szemérmetlenség
szemérmesség, tisztaság
szeretetlenség
szeretet
szívbéli hűtlenség
hűség, szeretet
szomorúság
kiegyensúlyozottság, derű, harmónia, lelki béke
szorongás, félelem
hit, ráhagyatkozás, lelki béke
szószegés
hűség, igazság
tapintatlanság
tapintatosság
tehetetlenség
ráhagyatkozás, akaraterő
tekintélyrombolás, tiszteletlenség
tisztelet
telhetetlenség
alázat, elfogadás, önmegtagadás
teljesítmény kényszer, megfelelni vágyás, perfekcionizmus
helyes önértékelés, elfogadás, Istenre való ráhagyatkozás
tévedhetetlenség
alázat, helyes önismeret
tisztátalanság
tisztaság
tiszteletlenség
tisztelet
tolvajlás, lopás, rablás
mások tulajdonának tiszteletben tartása, saját keretek elfogadása
torkosság
mértékletesség, önmegtagadás
törtetés, erőszakosság
alázat, szelídség, mások tiszteletben tartása
trágárság, káromkodás
szép beszéd
tudathasadás, skizofrén szellemek
szabadulás, gyógyulás
tudatlanság
bölcsesség, tudás, okosság, műveltség, tanulás, alázat
tunyaság, restség, lustaság
akaraterő, jó időbeosztás, önmegtagadás
űzöttség, hajszoltság, kimerültség
jó időbeosztás, helyes önszeretet, pihenés, lazítás
vádaskodás, ítélkezés, vádlás
megbocsátás, felebarát tisztelete, alázat, ítélet Istennek való átengedése
vallási köntösbe bújtatott kényszerítések, vallásos démonok
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, megkülönböztetés, tisztánlátás

helyes Istenismeret, megkülönböztetés
veszekedés, civakodás
békességszeretet, kibékülés
vetélkedés, rivalizálás
alázat, a másik tisztelete, önmagunk és a másik elfogadása
világiasság
vallásosság, hit, istenszeretet
viszály (kodás), veszekedés, megosztottság
megbocsátás, kiengesztelődés, békességszeretet, békességszerzés, egység
vonakodás
készség(esség), jóra való készség
zaklató szellemek
szabadulás
zaklatottság
kiegyensúlyozottság, derű, Istenre való ráhagyatkozás
zűrzavar
harmónia, kiegyensúlyozottság, tisztánlátás
zsarnokság
alázat, szabadság
zsarolás
megbocsátás, kiengesztelődés, felebaráti szeretet
zsugoriság, fösvénység
nagyvonalúság, önfeláldozás, adakozás
http://engesztelok.hu/aktualis/1195-szentmise-es-kozbenjaras-csaladunk-emberi-kapcsolataink-gyogyulasaert