2018. május 14., hétfő

Szentlélek hívás minden napra

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !      
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

______________________________________________________________________


Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke -  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket,  Szentlélek!       
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket,  Szentlélek!


Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass  meg    minket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket!
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben -  Kérünk, téged, hallgass meg minket!         
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Vigasztaló Lélek, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.

A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
A kevélység szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek Isten! -  Jöjj el közénk !

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke -  Jöjj el közénk !           
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, -  Jöjj el közénk !      
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, -  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
_____________________________________________________________________

Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,      
ki mindenütt jelen vagy     
és mindeneket betöltesz,  
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,    
jöjj el és lakozzál mibennünk,     
és tisztíts meg minket minden szennytől,   
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága -  Jöjj el közénk !       
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Német püspök: "Isten akarja a melegeket"

Ha nem születik egységes álláspont, egyházmegyénként fogják bevezetni Németországban az interkommúniót

A német püspöki konferencia elnöke, Reinhard Marx bíboros is osztja ebben Mainz püspöke álláspontját.

kna_225787_hostie.jpg
Körvonalazódni látszik a német püspöki konferencia válságterve arra az esetre, ha a februárban a tagok többsége által megszavazott interkommúnió-tervezetről végül nem sikerül a konferenciának egyhangú döntést hoznia.
Mint ismeretes, a német püspöki konferencia február 22-én 60:13 arányú többségi döntéssel határozott arról, hogy egyedi mérlegelést fenntartva megnyitja a szentáldozás lehetőségét a katolikus hívek protestáns házastársai előtt. Míg a püspöki kar többsége szerint a kérdés pusztán lelkipásztori, amiben így a német püspököknek döntési joga van, hét német püspök az ügyben a szentszék beavatkozását kérte, miután az interkommúniót az Egyház tanítását és egységét érintő kérdésnek tartják, amiben így a német püspököknek nincs döntési joga.
Több katolikus sajtóorgánum független értesülése szerint a Hittani Kongregáció a hét tiltakozó püspökkel értett egyet, és a tervezet megvalósítását elutasította. Ugyanezen orgánumok később azt írták, Ferenc pápa elrendelte, hogy az elutasító határozat ne kerüljön a nyilvánosság elé, a vitázó német püspökök egy delegációját pedig a pápa a Vatikánba hívta tárgyalni. A találkozó május 3-án meg is történt, Ferenc pápa távol maradva róla annyit üzent csak a feleknek, hogy a tervezetről hozzanak egyhangú döntést "ha lehetséges".
A püspöki konferencia elnöke, Reinhard Marx bíboros a német katolikus hírügynökségnek május 10-én nyilatkozva elmondta, hogy a konferencia júniusban ismét összeül, hogy megtárgyalja az interkommúnió-tervezetet. A bíboros a nyilatkozatában világossá tette azt is, hogy szerinte Ferenc pápa május 3-ai válaszának legfontosabb üzenete az, hogy a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatásáról a német püspöki kar maga dönthet, és nem szükséges ebben a kérdésben a teljes világegyházzal egyetértésre jutnia.
Marx bíboros ugyanakkor ennél is tovább ment abban a nyilatkozatában, amelyet az elmúlt héten a Münsterben megrendezett Német Katolikus Napok sajtótájékoztatóján tett. A püspöki konferencia elnökeként Marx bíboros itt már azt hangsúlyozta, hogy a konferenciának valójában nincs jogi fennhatósága Németország egyes egyházmegyéi felett, ezért az interkommúnió megvalósításáról az egyes egyházmegyék püspökei maguk dönthetnek majd.
Ahogy azt korábban világossá tette, a bíboros szerint minderre az ad lehetőséget, hogy Ferenc pápa visszautalta az interkommúnió kérdését a német püspöki karhoz, (a bíboros szerint) világossá téve ezzel, hogy a német püspökök "ha lehet, egységesen", de saját maguk dönthetnek.
"Keresnünk kell a lehető legnagyobb egységet, de nem folytathatjuk a keresést és megbeszélést az egységig." - jelentette ki Marx bíboros a sajtótájékoztatón. A bíboros ehhez azt is hangsúlyozta, hogy a folyamatban nem csak az egyik félnek, de mindenkinek közelednie kellene a másikhoz.
A fentiekről (vagyis a sajtótájékoztatón Marx bíborostól elhangzottakról) maga a Vatikán hivatalos híroldala, a Vatican News német nyelvű kiadása számolt be. A Vatican News tudósítását a német püspöki kar hivatalos híroldala, a katholisch.de is átvette.


Marx bíboros is Mainz püspöke álláspontján.


Ahogy arról tegnap a katholisch.de beszámolt, Mainz püspöke, Peter Kohlgraf is úgy nyilatkozott, hogy még ha nem is születne egyetértés a konferencia tagjai között az interkommúnióról, Ferenc pápa válasza nyomán akár az egyes püspököknek is jogában áll az egyházmegyéjük területén bevezetni a protestánsok áldoztatását.
Kohlgraf bár az egyházmegyéről egyházmegyére eltérő interkommúnió-gyakorlatot lehetségesnek tartja, az eltérő megvalósításokat nem tartaná szerencsésnek, mivel nőne tőle az értetlenség a hívek között, és arról kezdenének beszélni, hogy "nem tudjuk komolyan venni azt, amit ti, püspökök csináltok". Ennek megfelelően Kohlgraf továbbra is a megszavazott interkommúnió-tervezet egységes elfogadását várja a német püspököktől."Isten akarja a melegeket" - mondta Ludger Schepers esseni segédpüspök a Katholikentag lapnak.

A domradio.de szerint Schepers ráadásul azt kérte az egyháztól, hogy "ismerjék el a bűnős történelmüket" a homoszexuálisokkal való bánásmóddal kapcsolatban.

Azt mondta, hogy Ferenc pápa megnyitotta az ajtót, hogy a homoszexuálisokkal való "kibékülésnek".

A jövőben Schepers abban reménykedik, hogy olyan liturgikus szertartások is lesznek, amelyek megáldják (bűnös) homoszexuális párokat.


https://gloria.tv/article/EMguQN8NEsbF18ANSmEJeiy7x