2013. december 13., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Gyermekorom egész ideje alatt tudtam, hogy Ki vagyok


2013. december 12. csütörtök, 23:15
Drága szeretett leányom, miközben a Születésnapom ideje közeledik, azt szeretném, hogy minden Keresztény szerte a világon Születésem okáról elmélkedjen.
Születésemet Atyám tervezte meg gyermekei iránti Nagy Irgalmának és rendkívüli Szeretetének köszönhetően. Az Ő legnagyobb áldozata az volt, hogy elküldte egyszülött Fiát egy hálátlan, bűnösökkel teli világba, akik nem akarnak tudni Róla, Feltételei miatt. Minden prófétai beavatkozás azért történt, hogy megpróbálják megváltoztatni megkeményedett szívüket, hogy keressék az Ő Dicsőségét. De ők szembe fordultak Vele, és megölték a prófétákat, akik a lelkük számára szükséges Táplálékkal táplálták őket.
Elküldvén egy ártatlan gyermeket a világba – az Ő egyetlen Fiát –, mint egy alázatos szolgát emberi testben, azoknak szolgáltatta ki Magát, akiktől az volt az elvárás, hogy szolgálják Mesterüket. Ezért a Mester, Szolga lett, ami az Alázat legnagyobb formája. Mégis Ő annyira szerette gyermekeit, hogy készen állt bármit megtenni, csakhogy visszaszerezze őket a Sátán megtévesztéséből és csábításából.
Gyermekorom egész ideje alatt tudtam, hogy Ki vagyok és azt is, hogy mit várnak el Tőlem. Mivelhogy tudtam Ki vagyok, és mit várnak el Tőlem, ugyancsak megijedtem. Emberi lény révén, szenvedtem a félelemtől. Könnyen sebezhető voltam. Mindenkit szerettem, aki kapcsolatba került Velem, és mindenkiben megbíztam, mivel szerettem őket. Nem tudtam, hogy meg fognak ölni Engem, mert azt gondoltam, hogy Királyságom ideje elérkezett. Voltak bizonyos dolgok, amiket Atyám eltitkolt Előlem, Aki nem úgy értekezett Velem, mint ahogyan azt ti gondolnátok. Ehelyett egy Belém árasztott tudást kaptam, hogy Atyám kívánságának megfelelően a számomra kijelölt feladat által üdvösséget hozzak mindenki számára.
Azért került sor mindenféle Isteni Beavatkozásra, hogy megnyerje azok lelkét, akik azt gondolták, hogy ismerik Atyám törvényeit, de akik mégis elferdítették azokat, csakhogy megfeleljen saját vágyaiknak és önző énjüknek.
Sok évet töltöttem szeretett Édesanyámmal és nevelőatyámmal, Szent Józseffel, mint bármely más család. Nagyon szerettem őket, és boldog voltam. Mi nagyon közel álltunk egymáshoz; Édesanyám különleges Kegyelmekkel volt megajándékozva, melyeket a Szentlélek Ereje által kapott. Ez azt jelentette, hogy Ő pontosan tudta, hogy milyen következményekkel jár az Én Küldetésem. Ő ismerte a nehézségeket, amelyekkel szembe kellett néznem: az elutasítást, a gúnyolódást. De azt Ő sem tudta, hogy meg fognak Engem gyilkolni.
Küldetésem első két évében – miután napi húsz órát töltöttem hirdetvén az Igazságot – felismertem, hogy az ellenzék is megnövekedett. Mindazok, akik meghallották Szavamat, felfigyeltek rá, annak ellenére, hogy nem tudták pontosan megérteni, amit mondani akartam nekik. Sokan, akik elfogadták, hogy Én az Igazságot mondtam nekik, nehéznek találták, hogy kövessenek Engem a gúnyolódás miatt, amellyel szembe kellett nézniük. Bárhogyan is, ellenségeim nem tudtak figyelmen kívül hagyni Engem. Sok vitának, szóváltásnak és feszültségnek voltam a tárgya.
Szörnyű hazugságokat terjesztettek Rólam, beleértve Erkölcsösségemet, Épelméjűségemet és Szándékaimat, mégsem tudták figyelmen kívül hagyni, amit tettem, mondtam, vagy amit Atyám Országáról meséltem nekik.
Azok árultak el Engem, akik szerettek Engem, de akiknek nem volt elég bátorságuk ahhoz, hogy kövessenek Engem.
Atyám Kegyelme által elviseltem mindezt a Szenvedést, míg végül a végső beteljesedés világossá vált Számomra. Tudtam tehát, hogy ők nem fognak elfogadni Engem. A vége felé felismertem az Igazságot, de azt is tudtam, hogy nem fogom feladni. És így az Alázat legnagyobb cselekedete által, Isten az egyetlen Fia által Áldozattá vált, és lehetővé tette, hogy az ember szörnyű szenvedést, megkorbácsolást és erőszakos halált okozzon Neki.
Ez, a Sátán szemein keresztül szemlélve, látszólag egy gyáva cselekedet a Részemről, ami azt jelentette, hogy ő kétségbe vonta, hogy Én tulajdonképpen az Emberfia lennék. És így ő be lett csapva. Ezért a Sátán nem tudta megakadályozni az Alázat ezen Nagy Cselekedetét, mert nem maradt senki, akit megkísérthetett volna. Amikor önként és csendes áldozatként a halálba mentem, eltelve az emberiség iránti szeretettel, ő, a Sátán, nem tudta felvenni a versenyt ezzel a cselekedettel, mivel ő az alázat semmilyen formájával sem rendelkezik. Így Én önként és azzal az égő vággyal mentem, hogy megmentsem a lelkeket, és az Örök Élet örökségét hagyjam a világra. Azonban Királyságom többnyire a Sátán fennhatósága alatt maradt. A lelkek azonban ismerték az Igazságot.
Most annak biztosítása érdekében, hogy az emberek megértsék az Igazságot, visszajövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat. Ezzel Magamra vontam a Sátán haragját. Az Igazság elrejtésére vonatkozó tervei mesterkéltek, és alaposan ki vannak dolgozva. Ezen utolsó kísérlet által ravasz módon beszivárgott Egyházamba, hogy azokat a lelkeket tagadja meg Tőlem, akikért eljöttem; azokat a lelkeket, akiknek természetes joguk van az Általam megígért Dicsőséges Királysághoz. Ez alkalommal nem fog győzni.
Sajnos nagyon sok lélek meg lesz tévesztve, és mint olyan, meg lesznek fosztva Atyám legnagyobb Ajándékától, melyet az emberiség számára ad. Egy olyan élet a tietek, ahol egy örökkévalóságon át Isten Dicsőségében tökéletes testben és lélekben élhettek. Mindannyian. Ne tékozoljátok el ezt azzal, hogy engeditek magatokat elvakítani Isten Igaz Szavára.
Jézusotok

Szíria - A terroristák belevágtak a leánykereskedelembe


Egy hirdetés jelent meg a napokban Rijádban (Szaúd-Arábia, a szíriai terroristák legfőbb szponzorának fővárosa). A hirdetés szerint 10.000 riálért (2700 dollár, azaz majdnem 600.000 forint) cserébe bárki vehet egy szír lányt magának. A hirdetés megjelenése összefüggésben lehet azzal, hogy az USA és Nagy-Britannia a napokban bejelentette, hogy felhagy a terroristák szponzorálásával. Nem történt más, csak menekül a patkány a süllyedő hajóról, jó szokása szerint. Látják, hogy a szíriai akció nem hozta meg a várt eredményeket, ezért inkább kihátrálnak a terroristák mögül, sorsukra hagyván őket, akiknek viszont eszük ágában sincs feladni a szabadrablást, így mostmár bővítik a portfóliójukat a rablás, gyilkosság, keresztényüldözés mellé bekerült a leánykereskedelemmel is. Hova máshova menne ez a gyalázatos "exportcikk" mint Szaúd-Arábiába. Az ottani sejkek ugyanis előszeretettel fogadják szabad óráikban fiatal hölgyek szolgáltatásait, az se baj, ha az öreg pedofil sejkek testőrségének először jó modort kell vernie a lányokba ököllel vagy övcsattal, azokba akik nem hajlandóak önként prostituálódni. A Szaúd-Arábiai helyzetről bizony sok magyar "celeb" (értsd: nagyon drága prostituált) is tudna eleget beszélni, nem kevesen közülük ott és az Egyesült Arab Emirátusokban teremtették meg a jó élet alapjait "kétkezi" munkával. A szíriai helyzet azonban egy kicsit más, mert szemben a magyar agymosott lányokkal, akik önként ülnek a sejkek ölébe pár ezer euróért, legalább addig se kell dolgozni (utána meg már főleg nem, mert hiszen "celebbé" avatták őket Dubaiban, vagy valahol a közel keleten), a szíriai gyermeknevelés még mindig nem nélkülözi az értékrendet. Ott legalább komolyan gondolják a vallás kérdését is, nem úgy mint szaúdi "barátaink", akik bizony nem vetik meg a testi örömöket mindenféle szodomista formában. Nemhiába a pénzük megvan hozzá, most épp szíriából érkezik az "ellátmány".
Hídfő.net | A terroristák belevágtak a leánykereskedelembeAz ominózus hirdetés. Érdekessége, hogy a megadott telefonszám egy "családi tanácsadóhoz" tartozik. Ezzel a megnevezéssel a leánykereskedőre még nem találkozunk.
Az Egyesült Nemzetek jelentése szerint 800.000 szíriai menekült van regisztrálva Libanonban. Ugyanebben a jelentésében olvasható továbbá az is, hogy a fiatal lányok és asszonyok Jordániában rendszeresen ki vannak téve szexuális zaklatásnak, prostitúcióra kényszerítésnek. Összességében kijelenthetjük, hogy az atlantisták ismét jelentős eredményeket értek el a demokrácia exportálásának terén. Fiatal lányok eladása külföldre, kábítószerterjesztés, emberevés. A nyugatiak zsoldosai, a terroristák akik a demokrácia vívmányait igyekeztek vinni szíriába, hamarosan mind egy jeltelen sírban végzi, méltón az emberiség ellen elkövetett bűnteteikért cserébe. Remélhetőleg hamarosan a gazdáik is követik őket.
Nagy Kálmán

Indiában 10 évet mérnek a fajtalankodókra


A BBC vezető hírként adott hangot annak a hírnek a napokban, miszerint Indiában 10 év börtön jár a deviáns szexuális életvitelt folytató homoszexuálisokra. Emberjogi szervezetek máris súlyos szabadságjogi sérelmekről hangoskodnak, de ez nem akadályozza az üdvözlendő törvény hatályba léptetését. Érdemes az emberjogi szervezetek szónál is elidőzni egy pillanatra. Nevükkel ellentétben, éppen az ember alantas énjének adnak szabadságot, ahogy felszítják a benne fészkelő állatias erőket. Ezek a szervezetek minden esetben az emberiség hóhérainak és gyalázóinak a cinkosai, semmi egyéb.
Dunai István