1999. október 30., szombat

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 1999. október 25.
IDŐ: 12:00
HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO
TÉMA: SZERETTEIM, NE ENGEDJÉTEK, HOGY SZÍVETEK NYUGTALANKODJÉK
Látomásban, láttam a mi Urunkat, amint egyedül egy sziklán ül, megkötözött kézzel. Fején töviskoronát viselt. A Drága Vér, mely Szent Fejének sebeiből ömlött, beborította az egész arcát. Egy szót sem szólt, csak rám nézett.
Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus arca, s így szólt:
„Fiam, közületek hányan fogják kiállni a közeledő megpróbáltatások és elutasítások idejét? Fiam, már ezeknek az idejét élitek, s hamarosan a kiteljesedésük is elérkezik. Miattam minden elhagy és mindenki cserbenhagy majd téged. Hatalmas lelki szárazságtól fogsz szenvedni. Senki nem lesz, aki megvigasztalna. Közel vagyok hozzád, fiam, Én melletted vagyok, Én nem foglak cserbenhagyni téged. Soha nem foglak cserbenhagyni. A te kis szenvedésed megvigasztal Engem, és sietteti Dicsőséges Uralmam eljövetelét. Amit minden embernek mondok, azt neked is mondom: Légy készen!
Alázatossággal és engedelmességgel, ismertessétek meg Akaratomat minden emberrel. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Főpásztor, aki 2000 éve szörnyű kínokat szenved el nyája miatt. Szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan megmeneküljetek. Megáldalak titeket.”

DÁTUM: 1999. október 29.
IDŐ: 00:00
HELYSZÍN: ENGESZTELŐ OLTÁROM, OLO
TÉMA: A NAPOK MEG VANNAK SZÁMLÁLVA
Látomásban láttam a kereszten függve a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, a keresztre feszítés gyötrelmétől és kínjaitól, fájdalmaitól és bánatától szenvedett, s Szent testének Sebeiből vér áradt. Valakit keresett, hogy megvigasztalja Őt. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Jézus Krisztus Szent Arca megjelent, és így szólt:
„Barnabás, kelj fel és láss! A napok meg vannak számlálva. A gonosz már teret nyert magának. Nézd, ahogyan az emberek rabszolgaként árulják önmagukat a sátánnak. Legyél biztos tudatában annak, hogy az idő, amelyben élsz, az Antikrisztus uralmának ideje. Boldogok lesznek mindazok, akik kitartanak a végsőkig, megmenekülnek majd.
Barnabás, tisztítsd meg magad böjttel és imával, csenddel és életemről szóló elmélkedéssel. Bizalmasan meglátogatlak majd, hogy felfedjem előtted a Sátán tervét, s hogy figyelmeztesselek téged, s enyéimet, hogyan éljetek, hogy úrrá legyetek a gonoszság napjain.
Emlékezz hozzád intézett szavaimra, légy mindig alázatos és engedelmes. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.”
A látomás hirtelen véget ért.

1999. október 26., kedd

Medjugorjei üzenetek 1999. október

1999. október 25.
Drága gyermekek! Ne feledjétek: Ez a kegyelem ideje, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!