2007. november 2., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. november 1.

7. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedése előtti napjait. (Mt. 11-12-13. fejezetek).
Havi mottó: „Mondom nektek, bármit kértek imádságban, higgyétek el, hogy megkapjátok, és úgy is lesz!” (Mk. 11, 24)
Közös imaszándék:a Szentlélek Isten dicsőitését és a szentmiséinket ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni! Az élőkről és a holtakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
Szentlélek Isten tanítása, 2007 novemberében
“Szeretteim! Most felhívom a figyelmeteket az ima, a böjt és a jócselekedet fontosságára. Kérlek benneteket, szakítsatok időt az imára minden nap, és meg fogjátok tapasztalni általa Isten erejét! A szívből jövő ima és a közös ima erejének lehettetek tanúi október elsőcsütörtökén, amikor szemetek láttára, a halott feltámadt. Az első keresztények úgy imádkoztak együtt, hogy megrendült alattuk a Föld. Közös imájuk következménye volt az is, hogy Isten elküldte angyalát Péter apostolhoz a börtönbe és kiszabadította onnan. Imáitokkal, sok lelket szabadíthattok ki a tisztítótűz börtönéből! Kérlek benneteket, minden napotokat a bűnbánó ima is jellemezze, mert már kevés idő áll a rendelkezésetekre és nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor el fog jönni az Úr és számon fogja kérni az életeteket. Imátok valójában csak akkor kedves Isten előtt, ha kérésetek után szívből kimondjátok: ’Uram ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd’! Arra kérlek benneteket, ha imádkoztok egy betegért és nem gyógyul meg azonnal, ne háborodjatok fel. Gondoljatok arra, a beteg talán a saját bűneiért vezekel vagy mások bűneiért. A szenvedés elfogadása és felajánlása által a beteg megtisztul, érdemeket szerez és még másokon is segíthet. Ha együtt imádkoztok betegeitekért, meggyógyulhatnak, a betegségben segítséget nyernek, vagy felkészülnek a Velünk való boldog találkozásra. Engedjétek, hogy az Isten döntse el azt, hogy mi a legjobb a betegeitek számára! Soha ne felejtsétek el: imával és böjttel még a háborúkat, vagy a természeti katasztrófákat is el lehet hárítani. Jézus példáját követve ti is csak a jóban menjetek előre, ezáltal sok lelket szabadíthattok ki a Gonosz karmaiból. Azért engeszteljetek imával, böjttel és jócselekedettel, hogy enyhüljön a büntetés, ami a világra vár!!! Azért engeszteljetek, hogy megrövidüljön a tisztulás ideje és minél hamarabb jöjjön el a ’Szeretet Korszaka’ a Földre. Megáldalak benneteket az imádság szeretetével!!!”
Házi feladat novemberre:
„SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGITS, HOGY MINDEN KÉRÉSEM UTÁN MONDJAM KI: ’URAM, NE AZ ÉN AKARATOM LEGYEN MEG, HANEM A TIÉD’!”
Előretekintés decemberre:
Decemberben: Decemberben az Úr Jézust fogjuk dicsőíteni szívből jövő szavainkkal és békét sugárzó lelkületünkkel!
Konkrét feladatunk lesz: a kilencedben (1-9) azután Hétfőn – Szerdán és Pénteken, az Úr Jézus iránti szeretetből, Karácsonyig lemondunk a húsevésről!!!
Figyelem!!! Novembertől: Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja, a Szentháromság hegyén, 13 óra lesz!!!