2012. március 6., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“


Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének
 

2012. március 5. hétfő, 15.30
Drága szeretett leányom, ma azért jövök hozzád, hogy megvigasztaljalak a gyötrelem ezen idejében, amely minden oldalról támad téged.

Tudnod kell, hogy János evangélista megkapta a felnyitott könyvet – az igazság könyvét –, hogy a világ meghallja most ezekben az időkben.

Ez a könyv, mely átadásra került János evangélistának, többé már nem lepecsételt, mert a pecsétek már feltörettek.

Elérkezett az idő számodra, hogy felnyisd az Igazság Könyvét, és feltárd a benne foglaltakat Isten valamennyi Gyermeke számára, hogy felkészítsék lelküket az örök életre.

Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének.

Azáltal, hogy hallatod hangod, az igazság fel fog tárulni, és a Jelenések Könyvében levő misztériumok bemutatásra kerülnek egy hitetlen világnak.

De nem sokáig. A hitehagyottság ellenére, – amely nemcsak a hívőkre lesz hatással, hanem az egyházon belüli felszentelt szolgákra is -, a nagy gyónás ideje közel van.

Amint ez megtörténik, nagy megtérés fog bekövetkezni az egész világon.

Akkor éhezni fogják a felnyitott könyvben lévő, a világnak, az utolsó időkre megígért igazságot.

Te vagy a hírnök, akinek nemcsak az a feladat adatott, hogy felkészítse a világot a lelkek üdvözülésére, hanem aki be fogja jelenteni Uralkodásomat.

Szeretett Jézusotok
Északi égboltunkon van egy csillag, amely sohasem nyugszik le. Évezredek óta az a legragyogóbb és legmegbízhatóbb irányítója az utazóknak, különösen a tengerészeknek. Nevezik Polárisnak vagy északi sarkcsillagnak. Könnyen rátalálhatunk, ha tekintetünkkel követjük a nagy Göncölszekér két hátsó csillagát összekötő képzeletbeli egyenest. Rátalálhatunk a csillagfényes éjszakákon. Ezt tették a föníciaiak, a vikingek és az északi vitorlázók már nagyon régen, amikor kihajóztak a világ hét tengerére. Azzal a fényes csillaggal biztosan meghatározhatták helyzetüket és irányukat.