2014. január 31., péntek

Paul Kramer: Jelentés Benedek Pàpa kikényszeritett lemondàsàrol.

Néhàny ember megkérdojelezi Alberto Villasana bejegyzését a Sucipedomine site,weboldalon,de lényegében néhàny Opus Dei (Isten ellenes) torekvés màr meg volt valositva.Végülis, sokkal előbb Benedek Pàpa kikényszeritett lemondàsa előtt,egy régi baràtom, a néhai Mons.Mario Marini a pàpai Bizottsàg titkàra Eclesias Dei értesitett arrol az összeesküvésről, amit Romàban,,a nyugat-Olaszorszàgi Püspökségen és a francia egyhàzi szabadkőműves felsőbb vezetés,együttesen szerveztek meg, hogy nyomàst gyakoroljanak és sarokba szoritsàk Benedek Pàpàt, hogy mondjon le;
A modernista progresszistàk (a vilàg modern fejlődését követők) szabadulni akartak Tőle.Daneels biboros nyilvànosan is megfogalmazta nem tetszését, rögtön, Ratzinger megvàlasztàsa utàn, Murphy -O"connor hasonloan megjegyezte nagyon kihivoan ugyanazon a napon: "Mi nem a mi emberünket kaptuk, a mi jelölésünk Bergolio volt. Hasonlo volt a helyzet II Jànos Pàl Pàpa pàpasàga idején is, mivel hosszabb volt, mint ahogy gondoltàk. Akkor is létezett egy szervezkedés ellene, hogy lemondassàk. Wojtyla biboros nem volt az ő első vàlasztottjuk az 1978-as pàpavàlasztàson; A progreszistàk első jeloltje Sergio Pignedoli biboros volt, a màsodik meg Bagio, de màr a konklàvé előtt tudni lehetett, hogy Bagio nem kap elég szavazatot; A konzervativok jelöltje Siri Giuseppe volt; Az első két fordulon egyik sem kapott elég szavazatot, Luciani biboros fölénybe került a versenyben, igy a 3-ik forduloban Őt vàlasztottàk. A 4-ik forduloban pedig mindenki rà szavazott.
Tudom hogy ez az igazsàg,mert a sajàt füleimmel hallottam, amint néhàny vàlasztàsi joggal rendelkező biboros a konklàvé utàn szervezett footbalozàsból hazatérve a szàllàshely felé, maguk között elbeszéltek. Nem volt semmilyen csalàs, ahogy a wikipédiàban megjelent. Burke-young àllitàsa igaz volt, amit az 1978-as konklàvérol mondott, hogy Luciani megnyerte pàpasàgàt màr a 3-ik fordulon de Ő sürgette a 4-ik fordulot is, hogy legyen vilàgos mindenki szàmàra az Ő megvàlasztàsa; Alberto Luciani megvàlasztàsa utàn az I Jànos Pàl nevet vette fel.

A papi szabadkőműves mozgalom

Rögtön I Jànos Pàl megvàlasztàsa utàn hirtelen katasztrófahelyzet alakult ki a szabadkőműves mozgalomban. A Pàpa meg akarta szüntetni a vatikàni Bankot, igy kivenni a felügyeletét Bishop Paul Marcikus kezéből; Villot biborosnak be is jelentette szàndékàt, hogy el fogja tàvolitani a római kuriàról azt a 3 magas rangu klérust akik az egyhàzi szabadkőműves mozgalom vezetői :-az egyik maga Villot volt, a màsik kettő, Casaroli és Ugo Polletti biborosok, és helyükbe konzervativokat fog kinevezni. Kb,1 óra mulva a Pàpa màr halott volt. A holttestét csak màsnap reggel fedezték fel; Az utolso ember aki vele volt Jean Villot biboros volt; A Pàpa meggyilkolàsàt a P2-es ügynök hajtotta végre. Amikor Roberto Calvi megfenyegette Lucio Gelit, hogy nyilvànossàgra hozza a P2-es ügynök kilétét, a parancs màr ki volt adva, hogy öljék meg Calvit is. 3 nappal a Pàpa halàla előtt, a jövendo biboros Eduard Gagnon azt mondta Fr Mario Marininak:-ezek a Pàpàt meg akarjàk ölni, mert tul nagy vàltozàsokat csinàl, viszonylag rövid idő alatt.

Igy történt

Gagnon azt is előre làtta hogy Wojtylàt fogjàk megvàlasztani, mint egy kompromiszumra képes jeloltet. Wojtyla nem a progresszistàk jelöltje volt, hanem a konzervativoké, az Ő jelöltjük az eretnek braziliai biboros Aloiso Lorcheider volt, de Wojtylàt mindkét tàbor elfogadhatonak tartotta. Néhàny év mulva, amikor vilàgos lett, hogy a Pàpa megingathatatlan az erkölcs, a fegyelem és a hagyomànyok irànt, de még a közeledést is keresi X. Piusz papi közösséggel (Ők nemfogadtàk el a II. Vatikàni zsinat reformjait) és engedélyezi szàmukra hagyomànyos liturghia bemutatàsàt, a progresszistàk türelme elfogyott és beinditottàk a gépezetet, hogy megszabaduljanak a Pàpàtol. A Pàpa Anconai làtogatàsa soràn pedig bejelentette 1995-ben hogy Ő nem mond le. MARAD.

Nem minden megy a maga utjàn

Ebben az időben az ő jelöltjük Carlo Mario Martini volt, egy 80 év körüli igen megöregedett jezsuita, a "90-es években nagy esélyes volt a pàpai székre, csakhogy II Jànos Pàl Pàpa nem halt meg csak 2005-ben. Ekkor a kis eretnek Bergoliot jelölték, aki akkor a lengyel pàpàhoz hasonlo adottsàgokkal birt de negativ értelemben; Mindezzel együtt, tul sok nem-europai biboros sorakozott fel Ratzinger hàta mögé, a pàpai gyàszmisén elmondott prédikàcioja hatàsàra. Tehàt az Ő emberük nem nyert, hanem kaptak "egy németjuhàszt" mert hogy Ratzingert Isten rotweilerének nevezték;

A Pàpàra helyezett nyomàs és gyilkossàggal valo megfenyegetése-:

A Pàpa miutàn kiadta a Summorum Pontifikàtum-ot felszabaditva a hagyomànyos latin szentmise bemutatàsàt, amit annyira gyűlölnek a progresszistàk, és zsinat is betilotta annak idején, egy tül reformàlt vàltozatot hozva létre (amit ismerünk), az egyhàzi szabadkőművesek eldönttték, hogy megszabadulnak tőle és megfenyegették, hogy megölik. Egy a Pàpàhoz közeli pap értesitette Benedeket, sokkal előbb mint ahogy Ő bejelentette lemondàsàt. Tehàt amikor Fr Santiàgo és Alberto Villasana jelentették az összeesküvés tervét a Pàpànak, Ő màr tudott rola.

Nem egy Pàsztor, hanem egy Rombolo

Most hogy a francmasonia (ez a francia pàholyhoz tartozo szabadkőműves csoport) megkapta az Ő emberét, mégpedig a legmagasabb csucson, vàrható egy elkülönülés Benedektől és az Őt követőktől. Ferenc a szabadkőműves politikàt folytatja, a katolicizmus totàlis lerombolàsàt és egy radikàlis egyhàzreformot hajt végre, egy szabadkőműves dogmàt hirdet és szabados keresztény elveket és egységre lép a nem keresztény vallàsokkal;
Ma egy tudatosulàs van, ami egyre jobban terjed a katolikusok körében; Ferenc az, aki egyre jobban bemutatja valodi énjét, akit Assisi Szt ferenc halàlos àgyàn előre jövendölt: nem igazi Pàsztor, egy rombolo csak, nem kanonikusan vàlasztott.

Egy falu megtért az Eucharisztia hatására

"1977-ben meghívtak, hogy tartsak lelkigyakorlatot egy kis falu plébániáján Kerala állam északi részén, minden kis- és nagyvárostól messzire. A plébánia újonnan megtértekből és bennszülött keresztényekből állt, akik még vasárnap sem jártak misére, ami Keralában nagy ritkaságnak számított.
Az egyházmegyében nem szerették ezt a plébániát, egyik pap sem akart oda menni plébánosnak. Az újmisés Stephan atya azonban a hívek iránti lelkesedésből és buzgalomból azt kérte püspökétől, hogy nevezze ki oda plébánosnak. Mielőtt munkáját megkezdte volna, felkeresett és megkért, hogy tartsak nekik lelkigyakorlatot.
Estefele értem a faluba. A lelkigyakorlat kezdete másnap reggel 9-re volt meghirdetve. 11 óráig egyetlen lélek sem jelent meg a templomban. Stephan atya szomorú volt. Minden házat felkeresett, és mindenkit meghívott a lelkigyakorlatra. A plébániához 156 család tartozott, de senki sem jött el. Ekkor a Szentlélek indítására azt mondtam a plébánosnak, hogy helyezze ki az Oltáriszentséget, és imádkozzunk az Oltáriszentségben jelen levő Úr előtt, és kérjük, hogy bocsássa meg az emberek bűneit. A plébánossal és a sekrestyéssel együtt így tettünk, és elhatároztuk, hogy aznap és másnap (pénteken) böjtölünk.
Egy óra múlva egy idős hölgy jelent meg, és velünk együtt imádkozni kezdett, délután 2-kor hat másik idős hölgy érkezett, és lassan, lassan szállingózni kezdtek az emberek, férfiak és egyaránt. Este 6-ra a templom és a környéke zsúfolásig megtelt, fiatalok és idősek egyaránt érkeztek, én pedig előadást tartottam a bűnről és a bünbánatról. A szentségimádás után szentmisét mutattam be.
Ezen a misén három idős hölgyön és a sekrestyésen kívül senki sem áldozott, mivel már nagyon régen nem gyóntak. Másnap reggel 9-kor a templom megtelt, és hét papot hívtunk, hogy segítsenek a gyóntatásban. Ez volt életem egyik legjobb lelkigyakorlata, ahol prédikáltam, és ahol a plébánia összes tagja részt vett és mind megújították keresztény életüket. Mikor a helyi püspök értesült a jó hírről, az utolsó napon is eljött, hogy velünk misézzen. Ez a plébánia most az egyházmegye egyik legjobb és legaktívabb plébániája. Minden reggel a szentmise előtt egy óra hosszat, minden csütörtökön pedig reggeltől estig szentségimádást tartanak.
A SZENT EUCHARISZTIABAN JELEN LEVŐ JÉZUS VONZZA A BŰNÖSÖKET, ÉS BŰNBÁNATRA ÉS MEGTÉRÉSRE VEZETI ŐKET: „Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. " (1Tim 1,15) Jézus mondja: „Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen." (Lk 15,7)
Sok keményszívű bűnös megtérésének voltam tanúja, mikor szentmisét mondtam értük és az Oltáriszentségben jelen lévő Úr előtt imádkoztam értük. A Biblia Isten szeretetének története, aki minden bűne és bűntette ellenére szereti az embereket. Olyan Isten Ő, aki megkeresi a gyengéket és a bűnösöket. Amikor megtalálja és szeretetében megöleli őket, múltjukat megbontja és elfelejti. Nagy örömmel, boldogan vállára veszi őket, mint ahogy egy édesapa veszi vállára gyermekeit. „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszavezetem, a sebesültet bekötözgetem, a gyengét megerősítem, a hízottat és az erőst meg. oltalmazom, és igazságosan legeltetem őket." (Ez 34,16)
A jó pásztorról, az elveszett drachmáról és a tékozló fiúról szóló példabeszédek, illetve azok a történetek, ahol a bűnösök bocsánatot nyernek és a gonosz lélektől megszállottak megszabadulnak, mind arról tanúskodnak, hogy Istenünk szíve részvéttel és szeretettel teljes. Isten emberek iránti szeretetét az bizonyítja legjobban, hogy elküldte egyetlen Fiát, hogy emberré legyen és engedte, hogy Ő, aki nem ismert, az emberek bűneiért bűnbak legyen, és kiszolgáltatta Őt, hogy a kereszten átokká legyen értünk, hogy az emberekre nehezedő átkokat eltávolítsa (2Kor 5,21; Gal 3,13).
Isten, aki így szólt: „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra", úgy látta, hogy az emberek elvesztették dicsőségüket, és amikor elérkezett az idők teljessége, az alábbi szilárd döntést hozta: „Egyikünknek el kell mennie hozzájuk, és magára kell vennie az emberi természetet és a bűnök következményeit." Némi isteni hallgatás után, emberileg szólva, hármójuk közül az egyik megszólalt: „Igen, Papa, én elmegyek, és megteszem akaratodat!" És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. Ez a titka a megtestesülésnek, melyet oly nehezen értünk meg mi, emberek, és melyet olyan könnyen megtesz az isteni szeretet. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü- lött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)
Sok szülőnek elmondtam már ezt a titkot, akik könnyeket hullattak gyermekeikért, mivel azok elhagyták Jézust és az egyházat, és bűnös életet éltek. Sokan tettek tanúságot, hogy többen megtértek, miután misét mondattak értük, és a legszentebb Oltáriszentség előtt esdekeltek értük. Sokan mondják, hogy az általam vezetett lelkigyakorlatok és összejövetelek nagy hatásúak, és sok megtérés és gyógyulás történik. Szívesen megosztom bárkivel, mi a titka lelkigyakorlataim sikerének.
Amikor a lelkigyakorlat időpontja megvan, titkárnőmmel és másokkal együtt az Oltáriszentség előtt imádkozunk, hogy a lelkigyakorlat részt- vevőinek bűnei bocsánatot nyerjenek. Van, hogy az Úr megmutatja bűneiket, melyeket aztán az Oltáriszentség elé viszek és Isten irgalmát és bocsánatát kérem értük. Mikor Isten irgalmát és bocsánatát kérem mások bűneiért, akkor bűneiket nem az ő bűneikként tekintem, hanem a sajátjaimként, mivel az evangelizációt az emberek iránti szeretetből végzem. Mikor az emberek bűneire tekintek, szeretetet és rokonszenvet érzek irántuk, és velük azonosulva így imádkozom: „Én szegtem meg parancsolataidat, én nem jártam templomba, én gyűlölök más embereket, stb." így az Úr, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, előkészíti a megtérésre és gyógyulásra azok szívét, akik a lelkigyakorlaton részt fognak venni."
(P. James Manjackal: Megérintett és meggyógyított.  Budapest, Marana Tha Kiadó, 2013)