2013. június 12., szerda

Vassula Ryden imát küld

Vassula Rydén ma leginkább az Igaz Élet Istenben c. írásairól ismert, melyben kb. 2000 üzenet olvasható. Itt egy vele készített interjú végén imát küld. A teljes film címe: Próféciák és Figyelmeztetések (Igaz Élet Istenben)

Megszólal a halálból feltámadt afrikai lelkész - Üzenetet hozott a mennyből

"Rengeteg keresztény gyülekezetbe meghívnak azóta, sok-sok faluba, hogy elmondjam, ami velem történt. Ahogy beszélek, nagyon sokan megtérnek, és átadják az életüket Jézus Krisztusnak" – mesél Ekechukwu arról, hogy feltámadása óta nemcsak saját élete, de ennek nyomán számos más ember élete is megváltozott. Történetét azóta több nigériai napi- és hetilap is feldolgozta, az eset tanúi pedig filmen számolnak be tapasztalataikról.
Daniel Ekechukwut 2001. november 26-án halálos baleset érte, amikor autója fékje egy lejtőn felmondta a szolgálatot. Nem halt meg azonnal, csak a mentőautóban, miközben egy másik kórházba, saját orvosához akarták szállítani, ahova azonban már csak holtan érkezett meg. A halál beálltát több orvos is megállapította, majd a testet a halottasházba szállították balzsamozásra. Felesége nem nyugodott bele a halálába, és hosszas huzavona után elérte, hogy férje holttestét Onithsába szállítsák, ahol Reinhard Bonnke német evangélista tartott összejövetelt több mint húszezres keresztény tömegnek. A hívők intenzív imát kezdtek Danielért, aki hamarosan elkezdett lélegezni, mire a jelenlevők masszírozni kezdték még mindig merev végtagjait. Lassan viszszatért belé az élet, és a több mint húszezer ember valódi feltámadást ünnepelhetett. Daniel azóta csatlakozott Reinhard Bonnke "Christ for all Nations" (CfaN) szolgálatához, hogy amerre jár, beszámoljon élményeiről.
"Még beszéltem a feleségemhez, amikor megláttam két férfit magam mellett – idézi fel Daniel utolsó perceit a mentőautóban, útban egyik kórházból a másikba. – Ruházatuk és nézésük pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, kik lehetnek, és miért jöttek. Beszélni akartam, de csendre intettek. Kétfelől kézen fogtak, és elhagytuk a mentőautót. Ezen a ponton vált világossá számomra, hogy gyakorlatilag már halott vagyok." Nneka, a feleség visszaemlékezése szerint csak a harmadik kórházban találtak ügyeletes orvost, aki azonnal megállapította a halál beálltát, és kérte, hogy vigyék el Daniel testét, mert ő már nem tud mit tenni. "Megdöbbentő – summázza a hatást a halált megállapító dr. Anuebunisa. – Egy halott, aki él"
A halotti bizonyítvány
Daniel testét azután egy halottasházba vitték, hogy bebalzsamozzák. A balzsamozó visszaemlékezése szerint azonban ez lehetetlen volt, mert ahányszor megpróbálkozott azzal, hogy a halott testébe a bomlást akadályozó vegyi anyagot fecskendezzen, egy furcsa erő mindannyiszor megakadályozta, hátratántorítva őt a testtől. Ezen még a sokat tapasztalt, megmagyarázhatatlan jelenségekhez szokott hullamosó is fennakadt, úgyhogy egy időre feladta a próbálkozást. Éjszaka tovább folytatódtak a rejtélyes események. A hullaházból hangos zene, éneklés és tapsolás hallatszott, amely mindannyiszor abbamaradt, amikor megpróbált belépni az épületbe. Másnap kollégáival együtt sem voltak képesek elkezdeni a balzsamozást, mivel ismét nem tudtak közel kerülni a testhez, amelyet végül a Daniel halálába belenyugodni képtelen özvegy vitt el a helyszínről.
Nneka tudta, hogy Reinhard Bonnke Onitshában szolgál, ezért kiharcolta a családnál, hogy elvihesse férje háromnapos holttestét. Onitshában nem kis nehézségekbe ütközött, hogy a Grace of God miszszió épületébe egy halottal bejussanak. "Az épület előtt folyó vitáról Bonnke is értesült, és személyesen utasította a biztonsági őröket, hogy engedjenek be minket – meséli Nneka. – Akkor is csak úgy mehettünk be, hogy Danielt kivették a koporsóból, és karjánál fogva cipelték be egy alagsori helyiségbe, hogy az emberek ne ijedjenek meg." Daniel természetesen a hullamerevség állapotában volt ekkor, így a segítőknek nem volt könnyű dolguk, amikor bevitték és két öszszetolt asztalra fektették. "Olyan volt a teste, mint a szárított hal" – jegyzi meg az egyik pásztor, aki a többiekkel együtt imádkozott Daniel feltámadásáért.
"Amikor a két angyal kihozott a mentőautóból, átadtak egy másik angyalnak, aki magával vitt, hogy mutasson valamit – szól Daniel beszámolója. – Először a Paradicsomba vitt Embereket láttam olyan fehér öltözetben, mint amilyen az angyalokon is volt. A testük úgy fénylett, hogy angyaloknak hittem őket, de a velem lévő angyal azt mondta, ők is emberek: ők azok, akik a földön élve Istent szolgálták, a hitüket Krisztusba vetették, és igazak voltak Istent dicsőítették, pontosan együtt énekelve és emelve a kezüket, mintha valami egyszerre mozgatná őket. Annyira megragadott, amit láttam, hogy szerettem volna csatlakozni hozzájuk, de az angyal nem engedett. Ezután egy nagy palotához mentünk, amelyről az angyal elmondta, hogy Jézus készítette el azok számára, akik az utolsó napon igaznak találtatnak. Az épületet össze sem lehet hasonlítani semmivel, ami a földön található. Az angyal azt mondta, hogy a palota készen áll, de a szentek még nem készek. Jézus azért késlekedik, mert az egyház még nincs készen
Ezután az angyal egy szempillantás alatt egy hatalmas kapu elé vitt, amely a pokol kapuja volt. Ahogy a kapu kinyílt, elgyötört emberi arcokat láttam, mindenféle fajú és bőrszínű embereket Nem láttam mást, mint egy furcsa erőt, amely kínozta őket. Nem volt tűz, nem láttam lángokat, de olyan volt, mintha tűzben égtek volna, és a szenvedésük kibírhatatlan volt Egy hatalmas árok választott el a pokol kapujától Az egyik ember a nevemen szólított, és azt mondta: ő is pásztor volt a földön, de elsikkasztotta a gyülekezet pénzét. Azt mondta, ha segítek neki kijönni, visszaadja a pénzt."
Mindeközben Onitshában már javában folyt az ima Daniel holtteste felett. "Tudod, hogy ha most itt kellene maradnod, a pokolra kerülnél?" – figyelmeztette Danielt az angyal. Daniel utólagos elmondása szerint azonnal tudta, miről van szó, hiszen aznap reggel egy házastársi vita folytán haraggal vált el a feleségétől. "Most már sokkal jobban félem Istent, nem vagyok hajlandó veszekedni a feleségemmel. Ha kell, inkább bezárkózom a vécébe, de nem akarok házastársi panaszokkal foglalkozni többé, hogy meg ne haragudjak" – nyilatkozta Daniel nagyon komolyan a róla készített videofilmben.
Az angyal elmondta Danielnek: a Lukács evangéliumában szereplő gazdag ember kérése ebben a generációban meghallgatást talál, és Isten megengedi, hogy egy feltámadt ember "bizonyságot tegyen nekik, hogy ide, e gyötrelemnek a helyére ne jussanak". (Lukács evangéliuma 16,28) "Az angyal azt mondta, vissza kell mennem, hogy utolsó figyelmeztetésként elmondjam az embereknek, amit láttam" – összegzi Daniel a kapott feladatot.
"Amikor felébredtem, nagyon nagy zavarban voltam, mert csak egy szál nadrágot viseltem" – emlékezik Daniel (az imádkozók időközben lehúzták felsőtestéről a ruhát, miután megindult a légzése, hogy jobban masszírozhassák merev testét). "Egyfolytában a jegyzetfüzetét és a tollát emlegette" – meséli egy szemtanú. Daniel ugyanis azzal a paranccsal érkezett vissza, hogy jegyezzen fel mindent, amit hallott és látott.
"Az angyal arra intett, hogy ennek a figyelmeztetésnek be kell járnia a világot. A régi életemnek vége, és szabad vagyok, elmegyek bárhova, hogy bizonyságot tegyek a feltámadásomról" – jelentette ki Daniel Bécsben, munkatársunknak adott interjújában. "Azt tanácsolom a makacskodóknak és azoknak, akik haboznak elkötelezni magukat, hogy nyissák meg a szívüket, mielőtt még túl késő lesz. Az élet realitása nyilvánvalóvá fog válni. Amit most látunk, olyan, mint egy álom. Egy pillanat alatt semmivé lehet. A pénzed, a házad, a szépséged, a kocsid nem fogok emlékezni egyikre sem, de Isten áldása bennem van. Amikor halott voltam, nem emlékeztem semmire, csak Isten áldására. Az emberek, akár hívők, akár nem, ezt nem hiszik el, mert még élnek. De el kell hinniük, mert túl késő lehet Azt tanácsolom mindenkinek, hogy fusson az életéért, mielőtt túl késő lesz Ha Isten Szelleme most megítél minket, akkor elkerüljük az újabb ítéletet. Isten Szelleme megmondja nekünk, mi a jó, és mi a rossz. De ha nincs benned Isten Szelleme, nem tudod, mi a jó, és mi a rossz. Lehet Bibliád, járhatsz templomba, de a végén ítéletre kerülsz. Most szólok, mielőtt túl késő lenne"
Ryan kómából, Daniel pedig a halottasházból tért vissza
2013.Június 12

A pápa elismerte, van „meleg lobbi” a Vatikánban

A római kúria reformja nehéz feladat – ismerte el Ferenc pápa, és utalt arra, hogy a Vatikánban jelen van a korrupció és létezik egy „meleg lobbi”.

Egy múlt heti audienciáról szóló beszámoló szerint Ferenc pápa azt mondta: a kúriában vannak szent emberek, tényleg, viszont mindennapos a korrupció is. Beszélnek olyasmiről, hogy „meleg lobbi", és ez igaz, valóban létezik ilyen. Meglátjuk, hogy mit tudunk majd tenni - idézte a pápát a Reflexión y Liberación honlap.
Az olasz sajtó által is közzétett beszámolóval kapcsolatban Federico Lombardi vatikáni szóvivő hangsúlyozta, hogy magánbeszélgetésről van szó. A találkozón Lombardi nem volt jelen, és nem is akarta azt kommentálni. Az AFP francia hírügynökség megjegyezte, hogy amennyiben az audiencián valóban ez hangzott el, akkor ez volt az első alkalom, hogy egy pápa ilyen nyíltan beszéljen ezekről a kényes problémákról. Ferenc pápa megválasztása előtt több olasz újság is tudni vélte, hogy létezik a Vatikánban egy úgynevezett „meleg lobbi", amely egyszerre nyomásgyakorló csoport, illetve áldozata a vatikáni prelátusok zsarolásának.
Ennek a hálózatnak a létezése rendítette meg állítólag XVI. Benedek pápaságát és játszott közre lemondásában. A Szentszék azonban határozottan tagadott az üggyel kapcsolatban, és rágalmaknak, téves információknak nevezte a híreket - idézte fel az AFP.

Eucharisztikus csoda és vizsgálatának eredménye

1996-ban, Argentinában, Buenos Aires-i érsekségen, amikor a jelenlegi Pápa, Ferenc éppen segédpüspök volt Quarrancino bíboros alatt, különleges Eucharisztikus csoda történt. Ő maga fotóztatta le és rendelt el nyomozást, melynek eredményei nagyon meglepőek lettek.
1996. Augusztus 18-án, este 7 órakor Fr. Alejandro Pezet Buesnos Aires üzleti negyedében egy katolikus templomban mondott misét. A szentáldozás befejeztével egy nő jött oda hozzá, és mondta neki, hogy talált egy eldobott ostyát a templom végében levő gyertyatartón. Fr Alejandro a jelzett helyre ment és látta az ott hagyott ostyát. Mivel nem tudta elfogyasztani, egy vízzel teli edénybe tette és betette a Blessed Sacrament kápolna tabernákulumába.
Aug. 26-án hétfőn, amikor a tabernákulumot kinyitotta, nagy meglepetéssel látta, hogy az Ostya valamiféle véres anyaggá vált. Szólt Jorge Bergoglio püspöknek, a jelenlegi Ferenc pápának, aki utasítást adott, hogy hivatásos fotográfus fényképezze le az Ostyát. A fotók szeptember 6-án készültek. Ezeken világosan látszik, hogy az ostya, amely valamely véres húsdarabbá változott, növekedett méretében.
Évekig tartották az ostyát a tabernákulumban és az egész eseményt titokban tartották. Mivel az Ostya nem indult szemmel látható bomlásnak, Bergoglio kardinális (aki már érsek volt ezidőtájt) úgy döntött, hogy hivatalos vizsgálatot rendel el.
1999 október 5-én, a bíboros képviselőinek jelenlétében Dr Castanon mintát vett a véres darabkából és New Yorkba küldte analizáltatni. Mivel nem akarta a vizsgálatot befolyásolni előre, ezért direkt nem mondott semmit a kutatócsoportnak az anyag származásáról. ( a forrás titokban volt tartva a tudósok előtt) Ezen tudósok közül az egyik, dr. Ferederic Zugiba volt egy jól ismert kardiológus, és törvényszéki orvos. Ő határozta meg, hogy a vizsgált anyag valós húsból és vérből áll, és emberi DNS-t tartalmaz. Zugiba tanúsította, hogy „a vizsgálati anyag szívizom darabkának felel meg, amely a bal kamra, billentyűkhöz közel eső részéből származik. Ez az izom felelős a szívösszehúzódásokért.
Erről az jut az ember eszébe, hogy a bal szívkamra az, ami pumpálja a várt az egész testbe. A szívizom (vizsgált része) gyulladásban van és nagyon sok fehérvérsejtet tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a szövet élt, amikor a mintát kivették belőle. A szívnek élnie kellett, mert a fehérvérsejtek elhalnak az élő szervezeten kívül. A fehérvérsejtek fennmaradásához élő szervezetre van szükség. Így ez jelzi, hogy a szív még élt, amikor a szövetminta kivételre került. Mi több, ezek a fehérvérsejtek beszűrték a szövetet, amely azt jelzi, hogy a szív súlyos stressz alatt volt, mintha a tulajdonosának mellkasát nagy ütések érték volna.”
2 ausztrál, egy újságíró Mike Willesee és egy ügyvéd Ron Tesorerio voltak a szemtanúk a vizsgálatnál. Miután ők tudták, honnan származik az anyag, megdöbbentek dr. Zugiba eredményén. MW megkérdezte a tudóstól, mennyi ideig maradhattak volna a fehérvérsejtek életben, ha egy vízben tartott emberi szövetből származnak. Dr Zugiba azt mondta, pár másodpercig. Az újságíró akkor elmondta a doktornak, hogy a vizsgálati anyag forrása hónapokig sima vízben volt tartva és aztán 3 évig desztillált vízben és csak ezután történt a mintavétel belőle. Dr. Zugiba nagyon meghökkent ennek hallatára. Ez tudományosan nem magyarázható, mondta. Majd szenvedélyesen hozzátette: Maguknak is meg kell valamit magyarázniuk nekem. Ha ez a minta egy halott emberből jön, hogy lehet az, hogy ahogy vizsgáltam a sejteket, azok még mozogtak és ütöttek? Ha az illető 1996-ban meghalt, hogy élhet a szíve még? M.W. ezek után felvilágosította dr. ZUgibat, hogy az analizált minta egy átváltoztatott ostyából (fehér, élesztőmentes kenyérből)származik és érthetetlen módon változott vérré és emberi hússá. Megdöbbenve a magyarázaton, dr. Zugiba azt mondta: „ Hogy hogyan és miért változik egy konszekrált ostya élő testté és vérré, azt a tudomány nem fogja tudni megmagyarázni-ez meghaladja a tudomány állását.”
Ezután dr. Ricardo Castanon Gomez elérte, hogy összehasonlíthassák a labor eredményeket a Lanciano-i csoda után történt laboreredményekkel, megint csak a minták eredetének elhallgatása mellett. A szakértők a két minta egybevetése után azt mondták, a két minta ugyanazon személytől származik. Mindkét minta tulajdonosa AB Rh + vércsoportú egyén volt, és olyan jegyeket hordoz, amely karakterisztikus egy Közép-Keleten született és élt férfire.
Csak az Isten különleges dolgaiba vetett hit ad elfogadható választ ezekre- az Istenbe vetett hit, aki azt akarja, hogy tudjuk, hogy az Oltáriszentségben valóban jelen van. A Buenos Aires- csoda egy különleges jel, melyet a tudomány is elismer. Ezáltal Jézus növelni akarja hitünket abban, hogy valóban jelen van az Oltáriszentségben. Emlékeztet arra, hogy jelenléte valós és nem csak szimbolikus. Csak a hit szemével láthatjuk őt az átváltoztatott kenyér és bor színe alatt. testi szemeinkkel nem láthatjuk, hiszen Ő megdicsőülten van jelen. Az Eucharisztiában Jézus lát és szeret minket és meg akar menteni minket.
http://www.youtube.com/watch?v=OtTeglYHg8Y