2014. június 4., szerda

MEGNYILATKOZÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK!

(a valóban hiteles tájékoztatás érdekében! a részrehajló, egyoldalú „hivatalos” félretájékoztatás  semlegesítésére!) I. Rész
Abban a meggyőződésben, hogy segítség és hitbeli megerősítés lehet testvéreim számára is, - nemcsak nekem -  ha lelki utam fontosabb eseményeit, kapcsolatait időnként felfrissítem, kiértékelem, a megtett út és kihívásainak tükrében, hogy a továbblépéseknél, az újabb döntésekben viszonyulási pontként felhasználhassam. Ez okból közlöm egyes személyekkel történt levelezéseim teljes tartalmát, amelyek megmaradtak, mert kinyomtattam. Sajnos, még egy gépem a „vírusok” prédája lett, védelem ide-oda, előbb-utóbb a gyönge pontjait megtalálják. Úgy tűnik, ők a legádázabb ellenfeleim.
Nagyon összekuszált, zavaros világban élünk, minden téren. Mindannyian próbálunk eligazodni, tájékozódni ki-ki saját lehetőségei, szempontjai, világnézete, igényei szerint. A politikából, politikusainkból nagyon sokan kiábrándultunk, és jó okunk van rá, különösen nekünk itten Erdélyben. Megmutatta a nemrég lezajlott EP választási részvételi arány, majdnem 70 % távolmaradás, annak ellenére, hogy a húsos fazékhoz közeliek személyautóikon is szállították szavazni az egyszerű öreg falusi embereket, arról nem is beszélve, hogy papok, lelkészek, tiszteletesek nagy része is kihangsúlyozta, kötelességünk elmenni szavazni, hogy magyar képviseletünk legyen Brüsszelben. RMDSZ színekben? SOHA! (Tisztességes független, még ha román is, rá szavaztuk – páran. C. P. I. IGEN! - )
Sajnos a kampányban a „pálmát” BÖJTE atya vitte, képeslap nagyságú szórólapon, habitusban buzdított:  „Kimondhatatlanul fontos, hogy képviselőink ott legyenek Brüsszelben, és hallassák szavukat ott, ahol rólunk, sorsunkról döntéseket hoznak”. Majdnem minden postaládából osztotta az „észt”, a „tulipán” szolgálatában, jegyében. Szt. Ferenc szellemében, követőjeként? – kétlem! „Csaba tv” nem tudja, nincs ideje tájékozódnia a nagy elfoglaltsága miatt, hogy az EU és Brüsszel, Strasbourg, a szabadkőművesség politikusainak és bábúiknak, a csalóknak fellegvára? Az aránylag magas, jó 6% érvénytelen szavazatok száma is sokatmondó, két független bejutatásához „majdnem” elégséges. M Diaconut csak kártya keverőként használták! Két legyet, egy csapásra: megleckéztették a „liberálisokat” és a „függetleneket” is.
Hogy kik is a régi-új képviselőink, W. Iuliu. , S. Csaba.? Meggyőződésem szerint, - gyümölcseikről - jól teljesítő úgymond ifj. szabadkőműves politikusok! Csak különböző páholyhoz tartoznak, de egy urat szolgálnak, az egyetlen Igazság ellenében! Ez alól Tőkés L. sem kivétel, bizonyíték – az élete – fontosabb a karrier, a hatalom, a pénz, mint a családja. Félt a bukástól, ezért nem itten indult, és megsejtette, hogy az igazság a felszínre kezd törni és sokunk előtt – akik függetlenként támogattuk -  már elveszítette hitelét, becsületét? A „mieink” még nem szerepelnek a netten, egyelőre. Az elhunytak, már igen, Benedek Elek – apóval az élen, hogy a „közelebbiekkel”, székely földiekkel kezdjem. Aki kész a komolyabb meglepetésekre is, üsse be a keresőbe: magyar szabadkőműves politikusok, írók, stb. az eredmény döbbenetes lesz, de ez a valóság! Nem ok nélkül mondja az Úr Jézus az Igazság Könyvében, hogy ha a teljes Igazságot feltárná, nagyon kevesen fogadnánk, hinnénk el. Pedig Ő ismeri a szíveinket, előtte nincsenek titkok. Ez nagy vigasztalás számunkra!
Melyik magyar nyelvű média közölt legalább pár sort, mondatot a május közepén Bukarestben lezajlott XIII. Reguláris Nemzetközi Szabadkőműves Páholyok Konferenciájáról? Ahol 106 Nagy Reguláris Páholy ELIT szabadkőműves tagjai, fontos tanácskozást tartottak, jövőnkkel kapcsolatosan, a nyilvánosság kizárásával, több mint 300 meghívottal, a világ jelentősebb országaiból! A Nagy Román Nemzeti (szabadkőműves) Páholy jelenlegi nagymesterét Radu Bălănescut beválasztották a Csúcsvezetésbe! (forrás: adevarul. ro Cristian Unteanu). Miért nem vagyunk kellőképpen tájékoztatva? Félnek önök, hogy felnyílik a szemünk? Megtiltják a főnökök, a média mogulok? Előbb-utóbb most már igen, eljön az Antikrisztus pár éves „aranykora”, de véget vet uralmának az Igazság nagy és rettenetes napja! Mindannyiunk számára, az egyszerű embertől,  a községi talpnyaló, haszonleső tanácsosoktól, polgármesterektől kezdve az alkotmánybírói, miniszteri, államtitkári székekig, az RMDSZ vonatkozásában is, kivétel nélkül! Sajnos az MPP az EMNP a SZNT szénája sem áll jobban! Lásd az anyaországi pártok példáján. A szabadkőművesség hálója át és össze-vissza szőtte a társadalom szövetét, minden szintjét, mint a rák! Sebaj, annál nagyobb és szégyenletesebb lesz a teljes vereségük, hamarosan! Megkapják szolgálatuk bérét - ha idejében meg nem térnek – a POKLOT!
A föntiek alátámasztásaként idézem Godfrey Bloom független uniós képviselő (az EP gazdasági és pénzügyi bizottságának tagja – tehát illetékes) „egypercesét”:
„Rendben elnök úr! Murray Rothbard amerikai filozófus jutott eszembe, aki azt mondta: - Az állam egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék! - Ez a hely ( mármint az Európai Parlament) sem kivétel. Döbbenetes, egyúttal kérdezem önöktől, hogyan sikerül megőrizniük komolyságukat, amikor pénzügyi dolgokról beszélnek? 
Ugyanis a bizottság egyetlen tagja, egyetlen bürokratája sem fizet adót! Önök, uraim – az állampolgároktól eltérően – nem csak adót nem fizetnek, de egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek sem tesznek eleget! Teszik ezt számos kedvezmény és különleges törvény fedezékében! Önök a legnagyobb vagyonmentők, pénzmosók Európában! Mégis önök ülnek itt, és okosítanak másokat! Az unióban élő emberek kezdik megérteni mi folyik itt. Ne csodálkozzanak hát azon, hogy rohamosan nő az euró-szkeptikusok tábora. És hadd mondjak még valamit önöknek: - Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a (európai) parlamentet, és felkötik önöket! És igazuk lesz!”
Elhangzott Strasbourgban 2013. nov. 21-én, a Cselekvési program az EU adózásáról a 2014-2020 időszakban keretében. (forrás: https://www.youtube.com/watch?v=liDrs2OeoB0). Csak mellékesen jegyzem meg, a 4. - négy „terroristák által eltérített” utasszállítóból csak a kereskedelmi központ ikertornyaiban csapódók teljesítették küldetésüket. A Pentagonba drón csapódott, a gépet utasaival együtt eltüntették, számukra gyerekjáték volt. A Fehér Ház ellen tartó gépet az utasok „lázadása”, értsd önfeláldozó összefogása meghiúsította célba érésében! Nem fog elpusztulni az emberi nem, a Föld, a 3. világháborúban, de elő kell készülnie az Atya Isten beavatkozására, a Fiú Isten második eljövetelre, dicsőségben! És itt a jel, a kulcs, a megoldás, a jelen és a közeljövő eseményei számára is, de csak Isten segítségével, és a Szűzanya Vezetésével lehet végleges győzelmet aratni a gonoszság és ármánykodás minden formája és ügynöke felett, Isten nagyobb dicsőségére, és testvéreink üdvössége érdekében. A politikai és fegyveres megoldás zsákutca.
 Ami a hadköteles tartalékosok behívó parancsokkal kapcsolatos, idejében fel kell készülni a tömeges elutasításra, nemcsak a Jehova tanúinak, a Bokor tagjainak, a bécsi sekrestyésnek, minden magát kereszténynek vallónak is. Ez volna az ideális megoldás, a méltó válasz, a hiteles Krisztus követés! A XXI. Század keresztény korparancsa: ne ölj! A mi igazi ellenségeink (saját vezetőink) azok, akik fiainkat a biztos halálba küldeni akarják, (hamis ürüggyel) mi pedig legyünk résen, szimpátia tüntetésekkel, tömeges megmozdulásokkal is ha szükséges. Menjenek vezérkosaink a harctérre, kiváltságaikat megvédeni. A polgári lakosság indulatainak megfékezésére, amikor ki fog törni, mert Ők a felelősök ezen helyzet és állapotok kialakulásáért. Tanuljunk a történelmi példákból, a magyar bakának semmi keresnivalója nem volt a Don kanyarban, Galliciában stb. Ha az akkori politikai és vallási vezetők hallgattak volna az Úr Jézusra legalább Magyarország sorsa másképen alakulhatott volna. Pl. Natália nővér általi üzenetek mellőzése, és a következményeihez tartozik 56 véráldozata is. A „hivatalos elöljáróink, politikusaink két-balkezességét” gerinctelen megalkuvását miért a „pornépnek” kellene megfizetnie, és meddig?  Mert alszunk! Az orrunknál fogva félre vezetnek, egyesek, a kettesek gyáván asszisztálnak! Ébredjünk fel, amíg nem késő és cselekedjünk! Térjünk meg, forduljunk Istenhez, könyörögjünk a bűnbánat ajándékáért, és fogadjuk el az Evangéliumot, kezdjünk el jobban, bensőségesebben, szívből és szívvel imádkozni!
E hosszabbra sikerült bevezetés után következzék az első levél tartalma:

„Kedves Testvér!

Lelki örömmel olvastam levelét. Kérdi, ki vagyok. Az Esztergom-Budapesti főegyházmegye legöregebb papja. Születtem 1908 okt. 28. Valóban Gobbi bízott meg a MPM magyar vezetésével. De már évek óta, öregségem és szívbajom miatt, van két országos társfelelősöm:
Katona Farkas plébános Hidegség Fő u. 19. H-9491 T. 99376 941. (azóta változott)
Gyulai Oszkár plébános Budapest Bajza u. 56. H-1062 T. 332 7036. (azóta elhunyt). Ő intézi a Mária Kora folyóirat és a Kék könyvek ügyét, valamint a lelkigyakorlatokat.
Az idei, hívek számára szóló lelkigyakorlat szept. 16-20-ig lesz Leányfalun. Ha óhajt jönni, jelezze neki, a többit megbeszéljük és elintézzük.
A MPM papi mozgalom, de a híveké is. A Szűzanya kéri, hogy a papok vigyék a híveket anyai szívének oltalma alá, ... „így akarom kialakítani legyőzhetetlen seregemet”.1973. nov. 1.
Nem ismerem az erdélyi papokat, nem tudom ki lehetne felelős. Mint vidéki felelős, Maga is dolgozhatna! Nálunk is vannak laikus férfiak, nők ilyen szép megbízatásban.
Bízzunk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében!!!
Esztergom, 2002. 08. 15. (e levelet szalagos írógépen írta, amilyen papoknak általában volt)
Krisztusban testvére Mátyás” (ezt saját kezűleg kék golyóstollal írta, mellette személyes pecsétje: név, cím, telefonszám, fax, tisztán, olvashatóan. Köszönöm ismételten, „Matyi bácsi”! „Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék Neki, nyugodjék békességben, az Úr Jézus Szent Nevében! Ámen.)
„Matyi bácsinak” e pár soros válasza számomra - igazi gyöngyszem - kincs, egy 94 – kilencven négy éves nagyszerű pap szerény eligazítása, bátorítása. Meggyőződésem, hogy általa a Szűzanya közvetítette akkor velem kapcsolatos akaratát. Címét a Kék könyv 1996-os 2. kiadásának I. Kötet 1138. oldalán találtam a következő formában: Magyar Rev. Dr. Erdős Mátyás Bibliotheca Bajcsy-Zs. U. 28. H-2500 Esztergom, Ungarn, A könyvek elosztásának központjai a különböző nyelvterületek szerinti felsorolásban. Ezért érdeklődtem kicsoda, és tudna-e segíteni, hogy megtaláljam az Erdélyi MPM felelősét. Akkor nem tudtam kijutni a lelkigyakorlatra, de előkészültem a következő év lelkigyakorlatára. Sóti J SJ atya volt Gobbi atya tolmácsa Erdélyi körútja alkalmával, ezt utóbb tudtam meg. Ő ismerte Birmán J. Atyát, a mi felelősünket. Számunkra azért volt fontos felvenni a kapcsolatot MPM papokkal, mert a Kék könyv első, bevezető és útmutatást tartalmazó részének áttanulmányozása után elkezdtük végezni rendszeresen a hetenkénti Cönákulumokat, és az üzenetek egyes mondatainak tartalmával kapcsolatosan elbizonytalanodtunk, eligazításra volt szükségünk. A plébánosom a témával kapcsolatosan nem tudott segíteni, és más ismerős papok sem. Nekünk fontos volt, mert felismertük bensőleg, hogy ez a mi lelki utunk. Matyi bácsi levele nagy lelki vigasztalásunkra szolgált, még nagyobb örömmel, buzgósággal végeztük a hetenkénti Cönákulumokat!
Idézek pár mondatot az érthetőség végett:
Enyém vagy, az Én tulajdonom vagy!”. (1. üzenetből). „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben imádkozva! Semmi más iránt ne érdeklődj, semmit ne tarts fontosnak, csak azt, hogy Velem és értem élj!”. (2. ü.). „Az édesanya könnyeit az a sok fiam fakasztja, aki Istenről megfeledkezve él. Vesztükbe rohannak, amelyből nem lesz menekülés! Főleg a papok miatt sírok. Látod, mennyire nem hallgatnak Fiam szavaira?”. (4. ü.) „Téged választottalak Fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz. Köztetek ne legyen vezető. Én magam leszek Vezéretek. Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket. Az Evangélium melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, egyeseket vérük ontásáig. Ha itt az idő, A Mozgalom kilép rejtettségéből. NYILTAN SZEMBESZÁLL AZ ÖRDÖG SEREGÉVEL, AMELYET ÖRÖK ELLENFELEM A PAPOKBÓL ALAKÍT”. (5. ü.) „Egy másfajta gondolkodásmódot és cselekvésmódot kell elsajátítanod. Engedd, hogy Én legyek az, aki pillanatról pillanatra felépítem jövődet”. (6. ü.) „Az Én fiaim ezek a papok, akik ELÁRULTÁK az EVANGÉLIUMOT, hogy támogassák a MARXIZMUS DÉMONI NAGY TÉVTANÁT... A büntetés főleg őmiattuk következik be hamarosan a KOMMUNIZMUS ÁLTAL, amely majd megfoszt mindenkit mindentől, jön a nagy szorongattatás ideje”. (8. ü.) Aki felajánlotta magát nekem, az teljesen hozzám tartozik. Napjainak egyetlen pillanatában sem rendelkezhet önmagával szabadon. Értsétek hát meg: a Mozgalomhoz való tartozáshoz egyetlen külsőségre, vagy jogi eljárásra sincs szükség! Elengedhetetlen azonban önmagunk teljes belső felajánlása. Egyedül ezt kérem, ezt kívánom... ez az első, igazán fontos teendő, ha a Papi Mozgalomhoz akarnak tartozni”. ( 9. ü.) Jézus most igen szomorú... Látja, mily sok pap távolított el engem lelkéből, feledkezett meg rólam életében. Azt mondják, hogy Én – az Édesanyja – elhomályosítom azt a tiszteletet és dicsőséget, amely egyedül Fiamat illeti. Szegény fiaim, oly esztelenek és oly vakok! Értett hozzá az ördög, hogyan fogja meg őket. AZÉRT VAKULTAK MEG ENNYIRE, MERT NEM HALLGATTAK SEM JÉZUSRA SEM RÁM! CSAK SAJÁT ÉRTELMŰK ÉS SAJÁT KEVÉLYSÉGÜK VEZETTE ŐKET, és így a Sátán játékszerévé váltak”! (10. ü.)
Az üzenetek tartalma csak azoknak nem világos és egyértelmű, akik nem akarnak látni, hallani és érteni, mert „más adóra”, csatornára váltottak,  kapcsolódtakA „MA” jeleit, eseményeit is éppen ezért máskép látják és értelmezik, sőt, hamarosan előállnak egy új, másfajta, saját verzióval, értelmezéssel, tanítással, a Hamis Egyház szolgálatában!  Legyünk résen, éberek! Tény, hogy máma nagyon kevesen élnek már az első MPM generációból. Hogy a fönti üzenetek jó 40 negyven éve hangzottak el – lényegtelen - de aktuálisabbak mint akkor. A további üzenetekben világosan fel is tárja, a Szűzanya, ezek az öntelt papok, püspökök, teológusok, sőt bíborosok, a hatalomra törtetők képezik az egyházi szabadkőművesség gerincét, titokban, alattomosan működnek, benn az Egyházban, de már nem sokáig! Elérkezik a színvallás ideje!

Következik az anyaországi, délkeleti - volt - laikus felelős rövid, tömör levele:

„Dr. Berkes Dezső

Kedves Imre!

Mindenekelőtt köszönöm „A végső idők jeleinek ismertetése” című Kovásznán tartott előadásának szövegét. (Megtalálható a: www.uzenetek.eu/marias-mozgalom2/newscbm524820/30/)   Meg kell, hogy mondjam, Igen jónak tartom ezt az előadást, annak ellenére, hogy nagyon tömören foglalja össze a témát, hiszen mind a hat pontról külön – külön lehetne egy-egy tartalmas előadást tartani. Gratulálok az előadáshoz, egy-két megbízható „máriás” barátomnak is elküldtem. (remélem, „Dezső bácsinak” ezen barátai nem leleplezésként értelmezik ezen levél teljes tartalmának nyilvánosságra hozatalát, megértik, az Igazság védelme, diadala  áldozathozatal nélkül eredménytelen, lehetetlen .).
Örülök annak is, hogy a Tengernek Csillaga című folyóiratban is rendszeresen helyet kap az erdélyi MPM élete, s az ottani írását is jónak tartom.
Ferenc pápa egyébként – úgy tudom – október hónapban fogja az általa kinevezett tanácsadóival folytatott kozultácio után az egyházzal kapcsolatos reform-javaslatát nyilvánosságra hozni. Ezt mindenképpen meg kell várni, s csak utána mondhatunk véleményt arról, hogy kicsoda is Ő valójában!
A mellékletben (csatolva) küldök két írást, amelyek a minket érdeklő témához kapcsolódnak.
Szeretettel üdvözli: Dezső bácsi / a jövőben nyugodtan szólítson így!”
Nagyon szépen Köszönöm „Dezső bácsi”, Isten fizesse! Ön már befejezte küldetését – ez év február 18-án  -  Isten dicsőségére, a Szűzanya segítségével, de nekünk szükségünk van a további segítségére is – odaátról, az igazi hazánkból! Adj Uram örök nyugodalmat Neki, és az örök világosság fényeskedjék Neki! Nyugodjék békességben! Az Úr Jézus Szent Nevében! Ámen.
Az első (csatolt) írást leközlöm:
Kémek és viperák közt dolgoztam a Vatikánban!
Összességében pozitív mérleget vont a Vatikánban végzett munkájáról Tarcisio Bertone bíboros, távozó szentszéki államtitkár, de az utolsó évekről azt mondta, kémek és viperák között” végezte munkáját!
Tarcisio Bertone bíboros vasárnap a sziciliai Siracusában tartott vallási ünnepen beszélt az olasz újságírókkal, alig huszonnégy órával azután, hogy a Vatikán bejelentette: október közepétől Pietro Parolin eddigi venezuelai nuncius veszi át a szentszéki államtitkárság vezetését.
Bertone azt mondta, 2006-os szentszéki államtitkári kinevezése óta „természetesen számos probléma akadt, főleg az utóbbi két évben, amikor támadások áradatába kerültem, kémek és viperák hálójába, de ennek sem szabadna elhomályosítani munkám pozitív mérlegét”. A távozó államtitkár hozzátette, sok mindent másképpen csinálna, de mindig az egyházat igyekezett szolgálni.
Az olasz hírügynökségek az új államtitkárt, Parolint is idézték, aki az Ultima Noticias venezuelai újságnak nyilatkozott. Kijelentette, Ferenc pápa megválasztásával „azonnali hangulatváltás” volt érezhető az egyházban. „korábban pesszimizmus uralkodott, jogtalanul, mivel XVI. Benedek pápa is mindent megtett az egyház megreformálása érdekében” – mondta Parolin”.
A második (csatolt) írást: Az új államtitkár elképzelései, megtekinthető a: www.katolikus-honlap.hu/1302/allamtitkar.htm.  Megjegyzem, Dezső bácsi egyike volt azon laikusoknak, akikkel legbensőségesebb lelki  kapcsolatom volt, akinek szavára, véleményére lehetett alapozni!

Befejezésül következik Sóti János SJ atya, jelenlegi „Magyar nyelvterületi Felelős” levele:
„Kedves Imre Úr
Köszönöm a húsvéti jókívánságokat. Sajnos a hír igaz: Berkes Dezső bácsi valóban meghalt. Voltam a temetésén. Szűzanya bizonyára mellette állt, mikor a Mennyei Atya előtt megjelent.
Kérdezi, hogyan érint bennünket az ön tevékenysége a Tengernek Csillagában? Talán korábban kellett volna írnom, de úgy gondoltam, kivárok. Azért most már néhány dolgot szükséges megírnom.
1. Félre értés ne essék: nagyon becsülöm a Tengernek Csillaga c. folyóiratot. Nagyon sok szép cikk és téma szerepel benne. Rokon lelkületű a MPM-mel. De Leányfalun úgy határoztunk, hogy egy folyóirat elegendő a magyarországi és a magyar nyelvű MPM számára. Arról van szó, hogy a „Mária Kora” előbb-utóbb Magyarországra kerül (ami most könnyen megtörténhet). Ezért a Tengernek Csillagában az MPM részt lemondtuk. Tehát ha a magyarországi MPM nem tartja fenn azt a bizonyos (8 oldalnyi) részleget, akkor azért, ami a folyóiratban szerepel, nem vállalunk semmiféle felelősséget. Nem rám tartozik, hogy kik írhatnak bele cikkeket, hanem Jánosy G. Úrra és a folyóirat szerkesztőségére. Ne értsen félre, de a helyzet az, hogy senki sem kapott felhatalmazást az MPM-től, hogy a Mozgalmunk nevében újra megnyissa a Tengernek Csillagában azt, ami megszünt. Más címszó alatt kellene bele írni, ugyanis a „Máriás Mozgalom” az MPM része.
2. A következő pontot, amiről írni szeretnék, szinte minden MPM lelkigyakorlaton hangsúlyozom: Gobbi atya nagyon sokszor elmondta kihangsúlyozva, szinte minden lelkigyakorlaton, hogy senkit sem hatalmaz fel, hogy az MPM nevében más mozgalmakról, misztikus jelenségekről „pro vagy kontra” ítéletet hozzon. Nem azt mondta, hogy mint privát személy, nem lehet egy misztikus jelenségről pozitív vagy negatív véleményem, de azt ne úgy közöljem, mint a Mozgalom véleménye. Más szóval: ezeket a véleményeket, meggyőződéseket függetlenül az MPM-től nyilvánítsuk ki, mert hogy valamelyik „misztikus személy” üzenete hiteles-e, az elsősorban attól függ, hogy „odafentről” jön-e. Ennek a kivizsgálása és eldöntése az Egyházunk Krisztushoz hű, hiteles elöljárókra tartozik.
Az is igaz, hogy nagyon sok furcsaságok történnek a nagyvilágban. Sokan mondják: itt már csak Isten tud segíteni. Az biztos, hogy tud, hisz Neki megvan a lehetősége, hatalma, hogy a világ sorsát megfordítsa. Biztos, hogy már eldöntötte, hogyan.
A „Nagy Figyelmeztetés” igen kényes téma. Megkérem, ha eljön Leányfalura, ne keverjük az MPM-mel.
Itt küldöm az új nemzetközi felelősünk körlevelét, a Mária Korával kapcsolatos kérdések megfontolását. Meghívót Leányfaluba hamarosan megírom és azt is küldöm utólag.
Szűzanya segítse mindenben. Sóti János SJ”

E levél tartalmával kapcsolatosan személyes megjegyzésem a következő:
Igen, ott voltam a lelkigyakorlaton  amikor a „határozat” megszületett. Kifejtettem, a Mária Kora Erdélyben nem lett népszerű. Amíg volt anyagi lehetőségem, fedeztem a költségét, terjesztettem díjmentesen. Jelenleg is csak a Mária Légió egyes tagjai igényelik, Csíkszereda közvetítésével. Az öt darabot mi vettük át, egy ideig. Legutóbb már csak én egyet. Kihangsúlyoztam, sajnálom, de Szőkefalva közvetítésével a Tengernek Csillaga ismertebb, sokan ismerik, olvassák, akik eljárnak oda  a 17-én tartott engesztelésekre.
A Tengernek Csillagában leközölt cikkek csak félhivatalos írások, és én személyesen vállalom a felelősséget, következményeivel együtt, úgy az igaz Egyház, mint a Szentháromság előtt. Ezt tisztáztuk a főszerkesztő úrral, idejében.
Éppen a félreértések elkerülése végett, nem nyitottam meg azt, ami megszűnt! („Mária Korszaka” rovatot „A magyarországi Máriás Papi Mozgalom életéből” alcímmel.) Sőt, teljesen új rovatot indítottunk: „Mária kicsinyei” névvel, „Erdélyi Máriás Mozgalom életéből” alcímmel, pontosításként, hogy laikusok szerkesztette cikkeket tartalmaz, a Kék könyv üzeneteinek alapján. Még van pár Máriás Mozgalom, más alapokkal, ez tény. Ki-ki saját ösvényén haladjon, ez a lényeg.
Úgy gondolom ehez jogunk van, mivel már a rendszeres hetenkénti Cönákulumok által a Kék könyv teljes üzeneteit átvettük, átelmélkedtük, és a „fraternitászok” alkalmával át is beszélgettük, tehát megemésztettük, összevetettük a Szentírásban található próféciákkal, és még a KEK-ban található utalásokkal is, egyszerű laikus szinten. Ami pedig a „felhatalmazást” illeti, nekünk nagyon fáj, hogy nem került egy Erdélyi katolikus pap, Birmán József atya után,  akinek a MPM szívügye lett volna. Akit  kineveznek, hivatalból, az csak „béres”, a hiteles, illetékes az aki meg is éli, ha nem  két-három paptestvérrel, akkor legalább a híveivel, odaszánja hetente azt a másfél órát, törekszik az önfelajánlás szerint élni, lehetőségei keretein belül,  csak ennyit kért a Szűzanya!
És mintegy pontosításként kijelentem, mi a Máriás Mozgalom nem sajátítottuk ki csak magunknak a Mária kicsinyei rovatot! Sőt ezúttal ismételten felhívást intézek más Szűzanya tisztelő lelkiségek vezetőihez. Éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek be alcíműkkel, egyeztessenek a szerkesztőséggel. Mi megelégszünk ha évente egy-két számba megjelenik a MM, ez volt a megállapodásunk már induláskor. A lényeg, a folyóirat profiljának, színvonalának emelése.  
A 2. ponttal kapcsolatosan félreértésről van szó. Én a MPM nevében nem nyilatkoztam, nem vagyok pap, ezzel tisztában vagyok, de még a MM nevében sem, - hivatalosan - a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan, mert erről van szó. De mint olyan személy, aki a MM tagja,  Háromszéki laikus felelős még egyelőre,  az üzenetek tartalmának ismerője, megértője, sőt a Szűzanya Szeplőtelen Szívének „katonájaként”  viseljek álarcot, álruhát, azért,  mert a belső  „ellenség” – értsd egyházi szabadkőművesség – érdekei úgy kívánják, mi több, diktálni akarják? Ezt nem tehetem, a Szűzanyával és az Úr Jézussal szemben! És magától érthetően, a tájékozódni akaró testvéreimmel szemben sem! Hogy még érvényben van-e a „papi reverenda” kötelező viselése, nem tudom. De sajnos nagyon kevés katolikus papot láttam (az utcán?) reverendában! Egyetlen egyet – Sepsiszentgyörgyön – egy ideig! Számomra a „ferences Habitus” Esztergomban „szentek ruhája” volt, még akkor is, ha csak jó pár hétig viseltem. Az agyagedény a „fazekas” kezében megsérült – nem volt megfelelő módon előkészítve -  de a „mester”  bölcsen mást formált belőle, és Édesanyjára bízta.
Más szóval:  Szűzanya a Cönákulumok, üzenetei, - Kék könyv - önfelajánlásom, életem eseményei, történései és minden lehetséges módon alakítgatott úgy ahogy tudott, megváltoztatta gondolkodásmódomat, cselekvés- és látásmódomat, - nem önmagamtól vagyok az aki vagyok, Isten kegyelméből! – sőt, rávezetett arra, hogy mindent összefüggésben lássak, szemléljek. Olyan, hogy „privát személy” számomra nincs! Semleges állapot nem létezik, itt a Földön sem, tehát megnyilatkozásban, állásfoglalásban sem, szerintem!  Igazolja a kétféle örök létforma! Mennyország – Pokol! De ne feledjük a hatalmas különbséget: az első az Isteni, természetfeletti tökéletes  világ, utóbbi is természetfeletti világ, amit a teremtmény Teremtője elleni lázadása hozott létre.
Végkövetkeztetésem: aki Jézus Krisztust igyekszik követni, szolgálni, megvallani, még a legcsekélyebb formában is, az Hozzá tartozik, felismeri hangját, szavát, akaratát. Kijelentése: „Én ismerem juhaimat, és juhaim is ismernek Engem!” Örökérvényű Igazság! És ezt életem minden területére értem, itt és most. A vallás de még a politika sem magánügy többé számomra, hogy vannak akiket ez nagyon zavar, idegesít, az Ő dolguk, nem az enyém. Felelősek vagyunk egymásért, talentumainkat azért kaptuk, hogy kamatoztassuk, szolgáljuk elsősorban  testvéreink  lelki javát, csak utána a testieket, a lelkiek az elsők, nem a testiek, vigyázzunk a sorrendre. Modern világunknak ez a végzetes tévedése, felcserélte a sorrendet, elvesztette a lényeget, és célt tévesztett.
Luciferrel és követőivel, mai konkolyhintőivel nem foglalkozom! Amikor felismerem, hogy báránybőrbe bújt farkasokkal, zsoldosaival van dolgom, hátat fordítok nekik és ott hagyom őket.  Ezzel a magam részéről a „privát személy” témát lezártnak tekintem!

MÁRIA KORA JÖVŐJE

KEDVES MPM-ES FELELŐSÖK ÉS TAGOK

Arról van szó, hogy Vojtkova Elisabet (Erzsébet) asszony többszörösen jelezte, most pedig határozottan, hogy, most már nem győzi a munkát a Mária Kora körül. Az ereje egyre fogy. Nagyon szeretné leadni a Mária Korát. Azt írja, hogy egyszerűen nem győzi. Hiába, az idő múlik.
Először is nagyon szépen köszönjük neki, hogy évek hosszú során magát nem kímélve dolgozott az MPM-ért és szerkesztette magyarul is a Mária Korát. Nagyon világos, hogy igen komoly munkát végzett a Mária Kora által. Szűzanya jutalmazza meg minden munkájáért.
Tehát most arról van szó, hogy Vojtkova asszony mind nehezebben bírja. Vagyis elérkeztünk odáig, hogy előbb-utóbb, de inkább minél előbb át kell venni a Mária Kora szerkesztőségét. Csak hogy kik? Hogyan tovább? Mennyire van „erő” a magyar MPM berkeiben, hogy ezt sikeresen tudjuk folytatni. Ennek az írásomnak pont az a célja, hogy nézzünk szét, hogyan tudnánk legjobban folytatni a Mária Korát. Kik tudnák a kezükbe venni és folytatni elsősorban az MPM lelkületében és utána lehetőleg a minőség se romoljon. De azért a legfontosabb: AHOGY LEHET. Tehát imádkozzunk és gondoljuk át, HOGYAN LEHET, és adjunk bele, amit lehet. Remélem, ha Szűzanya gyermekei összefognak, akkor Égi Édesanyánkkal menni fog.
Ezért kérem, fogjunk össze és keressük Szűzanyával együtt a legjobb megoldást. Ki miben tudna segíteni? Erzsébet asszony írta, hogy természetesen nagyon szívesen segítene mindenben, amire főleg a kezdetben lenne szükség, pl. hogy hogyan megy a szerkesztés, munka, tördelés stb. A lista is megvan, hogy kiknek mennyit és hogyan kell küldeni. Félreértés ne essék, akik eddig részt vettek a szerkesztésben, terjesztésben, szétküldésben, ha lehetséges, továbbra is szívesen vennénk a munkájukat.
Be kell ismerjem: pillanatnyilag még nincs átfogó konkrét terv. Minden teljesen nyitott. Nincs új szerkesztőbizottság, nem néztem új nyomda után. Tehát a kezdet kezdetén vagyunk, amikor végre komolyan el kell kezdeni gondolkodni, imádkozni erre a szándékra: mit is tehetünk a Mária Koráért, fenn tudjuk-e tartani hasonló minőségben? Sikerül-e hasonló minőségű és munkabírású csapatot felállítani vagy sem? Szűzanya segítségével, ha összefognánk?... Nem kis munka lesz, egyáltalán nem. Mit tudnánk az eddigi, mondanám, a régiből felhasználni. Az biztos, Szűzanya kívánsága az, hogy összefogjunk. Más szóval: akik már eddig is bedolgoztak folyóiratunk körüli munkákba, mennyire tudnák ezt folytatni? Az előjövő újabb munkákat, kihívásokat kik tudnák vállalni? Mindenkire szükségünk van, bárki bármi kis apró feladatot vállalna is lapunk profilja szerint (szerkesztésben, terjesztésben stb.).
Szerintem a fő kérdések, amit kérlek benneteket, fontoljátok meg, és akinek van javaslata, ötlete, írja meg: - szerkesztőbizottság felállítása (főleg főszerkesztő). – hol nyomtatnánk? Magyarországon, esetleg továbbra is Pozsonyban? Ez függ attól is, hogy hol van a szerkesztés és mennyibe kerül a nyomda. – Terjesztés (címek, postázás stb.). – Mennyibe kerülne?
Legkésőbb a leányfalui lelkigyakorlat alatt (mert ott találkozunk a felelősök közül legtöbben) ezt el kellene dönteni. Ha azt akarjuk, hogy működjön a folyóirat kiadása, csapatmunkának kell kialakulnia, mert egy ember nem nagyon bírja, vagy esetleg megbetegszik, és akkor leállna minden.
Szűzanyára bízzuk a Mária Kora jövőjét. Segítsen, hogy Isten Akarata szerint megtörténjen ez az átmenet.
Sóti János SJ
A levélnek második részét azért közöltem le, hogy világosabbá és áttekinthetőbbé váljon, nagyon komoly döntések elé vagyunk állítva nemcsak személyes vonatkozásban, de MPM szinten is, az események által. Beindult a „Mária kicsinyei” rovat A Tengernek Csillagába, jó egy éve. Hagyjam abba? Szüntessük be? Érdekel egyáltalán Valakit, az amit én irogatok,  segíti az eligazításban, tájékozódásba? Még saját feleségem is ezzel érvel! Mert időigényes egy-egy írást összehozni. A mezőgazdasági munkálatokat is el kell végezni, hagyományos módon, a gépesítést mellőzük, és más házkörüli munkálatokat is.
Mindent összevetve, eddigi írásaimból remélem minden kedves Olvasónk felismerte a fő irányvonalat, éspedig: annak vagyok a szorgalmazója, a híve, hogy talentumainkat osszuk meg egymással, egymást is erősítve, hitben, kitartásban, hűségben, reménységben, legalább azok akik úgymond, egy húron pendülünk! Isten nagyobb dicsőségére! Számomra is eligazító reménysugár volt Matyi bácsi levele, Dezső bácsi véleménye. A kritikát is elfogadom, segítenek, hogy felülvizsgáljam nézeteimet, a szükséges kiigazításokat elvégezem, köszönöm! Ne gubózzunk be, selyemhernyó módjára, és ne engedjünk senkinek, hogy gúzsba kössön! Utasítsuk vissza határozottan a „hivatalos” „struccpolitikát!” A tények, események és jelek iránt legyünk fogékonyak, éberek, hisz tudjuk, és hisszük: mi vagyunk a MÁSODIK ELJÖVETEL NEMZEDÉKE!
A mai, (június 4. Trianon 94. évf.) napi Szentírás idézet: „Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére! Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy az Isten akaratát teljes egészébe fel ne tárjam előttetek. Vigyázzatok magatokra... Tudom, ...hogy ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat. KÖZÜLETEK IS AKADNAK MAJD OLYANOK, AKIK RAJTA LESZNEK, HOGY ÁLNOK SZÓVAL MAGUK MELLÉ ÁLLÍTSÁK A TANÍTVÁNYOKAT! Ezért legyetek éberek és véssétek jól emlékezetetekbe...(az EVANGÉLIUMOT!) (Ap Csel 20, 26-28a, 29-31a.).
Befejezésül a napi Evangélium egyetlen mondatát idézem: „Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod IGAZSÁG!” (Jn 17, 17.)
Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!

Az ikervizsgálatok szerint nincs genetikai oka a homoszexualitásnak

Nyolc, az előző húsz évben az Egyesült Államokban, Skandináviában és Ausztráliában készült, egypetéjű ikreket vizsgáló kutatás jutott ugyanarra a következtetésre: senki nem születik homoszexuálisnak.
 

Ha esetleg közre is játszik a genetika, az akkor is a kisebb tényező – mondja Dr. Neil Whitehead, akit Holland Davis szabadkeresztény zenész idéz blogjában. Whitehead 24 évig dolgozott az új-zélandi kormánynak tudományos kutatóként (Új-Zélandon egyébként nemrég vezették be a melegházasságot), majd négy évet dolgozott az ENSZ-nek és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. Jelenleg japán egyetemek tanácsadója. Whitehead biokémiából és statisztikából doktorált.
Az egypetéjű ikreknek azonos a génállományuk, a DNS-ük, és azonos hatások érik őket születés előtt. Ha a homoszexualitásnak genetikai vagy születés előtti okai vannak, akkor az egypetéjű ikrek mindkét tagjának homoszexuálisnak kellene lennie. Dr. Whitehead megjegyzi: az egybeesésnek elméletileg 100 százaléknak kellene lennie. Azonban a statisztikák szerint ha egy egypetéjű ikerpár egyik tagja homoszexuális, akkor férfiak esetében csak 11, nők esetében csak 14 százalék az esély rá, hogy a másik is homoszexuális.
Mindez azt jelenti: a homoszexualitás születés után alakul ki. Dr. Whitehead úgy látja: a homoszexualitásnak olyan okai vannak, amelyek az ikerpár egyik felével megtörténnek, a másikkal nem. Az egyiküket például zaklatják szexuálisan vagy sokat néz pornót, a másik nem. Esetleg a két testvér különféleképpen reagál az otthoni vagy iskolai környezet kihívásaira.
Az első, egypetéjű ikrek homoszexualitására vonatkozó nagy tanulmány Ausztráliában készült, 1991-ben, amit az Egyesült Államokban készült, 1997-es kutatás követett. 2000-ben aztán mindkét országban új kutatásokat végeztek, majd ezt követték a skandináviai kutatások.
2002-ben a Bearman–Brueckner-kutatás az Egyesült Államokban több tízezer serdülő gyermeket vizsgált. Ebben az esetben a fiúknál 7,7, a lányoknál 5,3 százalék volt az esélye, hogy egy egypetéjű ikerpár mindkét tagja homoszexuális; ez pedig jóval kevesebb a 2000-es, ausztrál Bailey-kutatás 14 és 11 százalékánál.
Mindehhez Dr. Whitehead hozzáteszi: a semleges, elfogulatlan akadémiai tanulmányok szerint a homoszexuálisok és biszexuálisok fele terápia nélkül is egyre inkább a heteroszexualitás felé orientálódik élete folyamán. A heteroszexuálisok 3 százaléka egykor homoszexuálisnak vagy biszexuálisnak tartotta magát. Az ilyen változások, szögezi le a professzor, mindenféle kezelés nélkül, természetes módon zajlanak le, sokszor igen gyorsan. Ráadásul a szexuális orientációban bekövetkező változások túlnyomó többsége a kizárólagos heteroszexualitáshoz vezet. Sőt, Dr. Whitehead szerint több ma a heteroszexuálissá lett ex-meleg, mint az aktuálisan homoszexuális.
A Bearman–Brueckner-kutatás szerint, amelynek a készítői melegpártiak voltak, ráadásul mindez még fluidabb a tizenéveseknél. Azon 16-17 éveseknek, akiket „romantikus” érzelmek fűztek egy azonos neműhöz, szinte mindegyikük már különneműhöz vonzódott egy év múltán. A kutatók stabilitást a szexuális orientációban csak a heteroszexuálisoknál találtak.
Dr. Neil Whitehead hozzátette: a kutatások többségének eredményei nincsenek összhangban a médiából áradó képpel, miszerint a homoszexualitás megváltoztathatatlan, genetikus eredetű dolog. Csakhogy a kutatók nem állnak ki elmondani, mire jutottak, nem vonódnak be az aktivista tevékenységbe.

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Megígértem Atyámnak, hogy minden lelket követni fogok, akikért Én feláldoztam az Életemet. És ezt meg fogom tenni.2014. június 3. kedd, 18:22
Drága szeretett leányom, az a szándékom, hogy a világon minden nemzetben megtéréseket eszközöljek, és ezt gyorsan fogom megtenni. Szeretetem mindnyájatok iránt oly nagy, hogy még azok esetében is, akik nem ismernek Engem és zűrzavar uralkodik a szívükben, olyan módon fogok beavatkozni, ami eddig ismeretlen volt az emberiség számára.
Az Én Békémet fogja megkapni minden lélek, aki látja az Igazság Fényét. Szeretetem a lélek egyfajta nyugalmát fogja hozni számukra, amilyet a lelkek eddig még nem igazán ismertek. Az Igazság Lelke Ajándék lesz a világ és azon emberek számára, akik nem ismernek el Engem. Csak akkor tud majd az ember nyitott lenni Isteni Beavatkozásommal szemben, mely szeretett Atyám Parancsára történik, hogy minden gyermekét megölelhesse.
A sivár lelkek hamarosan tanúi lesznek Isten Szeretetének – azok a lelkek, akik határozottan elzárkóztak a Szentlélek hatása elől. A Szentlélek Lángja kardként fog a szívükbe hasítani, és ennek következtében ki fog áradni rájuk az az ösztönös megértés, hogy milyen nagyon értékes minden lélek Isten Szemében. 
Az Igazság Lelke fel fogja ébreszteni azok lelkét, akik tagadnak Engem, akik megvetik azokat, akik hisznek Bennem, és felébreszti azokat is, akik hisznek a saját legyőzhetetlenségükben. Ugyanúgy fogja megérinteni a gőgös, a büszke, az arrogáns ember szívét, mint a tudatlanokét, a megkeményedett bűnösökét, akiknek gyűlölet van a szívükben, valamint az alázatosakét. Senki sem lesz kizárva közületek ebből a Nagy Csodából. Megígértem Atyámnak, hogy minden lelket követni fogok, akikért Én feláldoztam az Életemet. És ezt meg fogom tenni.
Mert mire volt jó a Halálom, ha ez azt jelentené, hogy általa még egy bűnöst sem lehetne megmenteni? Hamarosan eljövök, hogy felkészítselek mindnyájatokat az Általam hozott Üdvösségre. Örvendjetek, mert az Én Időm közel van.
Menjetek, szeretett követőim, és maradjatok meg továbbra is szeretetben, reményben, és Nagy Irgalmasságom várakozásában. Teljesíteni fogom Ígéretemet mindnyájatoknak, és ti be fogjátok takarítani Királyságom jutalmát, ha alázattal fogjátok fogadni Szeretetem nagy kiáradását.
Jézusotok

Áldozócsütörtök nyolcada – Kilenced a Szentlélek Úristen eljövetelére

Urunk Jézus Krisztus felment a mennybe, és fiatal Egyházát kis nyájként hagyta hátra. Ez a kis nyáj gyűlik most össze Máriával, az Úr édesanyjával, hogy az új, Istentől rájuk bízott feladatba bele imádkozzák magukat. Nem lehet eléggé felfogni: Az Egyház az imából jött létre, és tovább is minden időn keresztül az imából él.
Az Úr adta az apostoloknak ezt a példát, hiszen minden fontos döntés előtt visszavonult, hogy egyedül legyen és imádkozzon. Az Atyával kettesben töltött bensőséges párbeszédben hozta meg minden fontos döntését, és Egyházát is így alapította. Az apostolok tehát Mesterük példáját követik, amikor az Utolsó Vacsora csöndjébe vonulnak vissza kilenc napra, hogy ott imádkozzanak. Kilenc napon át akarnak a Szentlélek eljöveteléért könyörögni, akit az Úr vigasztalóként ígért meg nekik. Kilenc napon keresztül nem akarnak mást tenni, mint még egyszer mindazt végig gondolni, amit isteni Mesterükkel átéltek és Tőle tanultak. Egészen el akarnak merülni Jézus Krisztus szellemében. Ezt megkönnyíti számukra Mária jelenléte, aki teljesen el van töltve isteni Fiával, és puszta ott létével csodálatosan közel hozza számukra Jézus jelenlétét. Imában maradnak mindannyian együtt Krisztus jelenlétében, akkor is, ha Ő már a mennyben van és az Atya jobbján ül.
Az apostolok tehát időt szakítanak az imára. Ezzel akarnak minden őket követő generáció számára példát adni és minden embert figyelmeztetni: Időt kell szakítani az imára, mert az imádkozás a legértékesebb, amit mi ezen a világon tenni tudunk. Az életben az ima a legfontosabb idő. Sajnos ezt évszázadok óta egyre jobban elfelejtették, és végül egészen félreismerték.
Legkésőbb az ú. n. reformáció óta az emberek fokozatosan elvesztették az ima minden mást felülmúló értéke iránti megértést. Az ú. n. reformátoroknak semmilyen érzékük nem volt már az Istennek szentelt élethez, azaz az olyan élethez, mely egyedül az ima számára van fenntartva, mert ők maguk nem voltak többé az imádság férfiai. Ezért dörögtek a kolostorok ellen, és az embereket arra szólították fel, hogy hagyják el, sőt pusztítsák el a kolostorokat.
Az ú. n. felvilágosodás korában ez a gonosz szellemiség még tovább terjedt, és egyre jobban hatalmába kerítette a katolikus lelkeket is. A felvilágosodás nevében először a szemlélődő rendeket oszlatták fel, vagyis azokat a kolostorokat, amelyekben a szerzetesek kizárólag az imával foglalkoztak, vagy arra kényszerítették őket, hogy legalább karitatív munkát is végezzenek. Mindezen intézkedés mögött az a nagy tévedés rejlik, ami ezt állítja: Az imának semmi értelme, semmi értéke! Ha valaki csak imádkozik, akkor annak nincsen semmi haszna a társadalom számára. Az ima ugyanis nem állít elő semmit, az ima senkinek nem segít a szükségében, az ima nem teremt javakat, az ima nem szerez pénzt. Tehát az ima értéktelen, és azt a szerzetet, amelyik csak imádkozik, fel kell oszlatni.
És a felvilágosodás óta ez a szemlélet egyre messzebb ment. Az imádkozást még tovább visszaszorították, amíg valóban már csak az élet marginális jelenségévé nem vált. Már senki nem szakított és szakít igazán időt az imádkozásra. Senkinek nincs már ideje Istenre. Az embereknek minden lehetséges és lehetetlen dologra van idejük, csak Isten és az imádkozás számára nem. Ha meggondoljuk, hogy mennyi időt fordítanak a sport, az erőnlétük, az egészségük, a szórakozás, a televízió és számtalan más hobbijuk számára, akkor végülis elég furcsa, ha másfelől azt állítják, hogy Isten számára nincs idejük.
Olykor megkérdezem magamtól Jézus Szíve péntekjeinken: Valóban ilyen kevés idejük van a híveknek az imára? Valóban olyan kevesek ügye, hogy Jézus Legszentebb Szívét kiengeszteljék azon megszámlálhatatlan sértésért, melyeket ellene elkövetnek? Egy kézen meg lehet számlálni, hogy végül hányan tartanak ki este 9 óráig a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, hogy Jézus Isteni Szívét imádják. Szeretném olykor megkérdezni a többiektől, hogy mi olyan fontos számukra, hogy nem tudnak eljönni. Hányan vannak, akiknek Jézus Szíve fontosabb, mint valamilyen szórakozás vagy a televízió vagy egy hobbi stb. Egyszer egy hónapban egy kis időt szakítani az Úr számára, egyszer egy hónapban két és fél órát azzal tölteni, hogy a tabernákulumban Jézus isteni Szívével együtt lehessenek, valóban olyan nagy követelés ez?
Nagyon félek, hogy a világ azért fog elpusztulni, mert hiányoznak az imádkozók. Igen, félek, hogy a világnak el kell pusztulnia, mert ima nélkül nem állhat fent tovább, hiszen így hiányzik a kegyelem. Az utolsó évszázadok története egészen világosan mutatja számunkra: Amióta a szemlélődő kolostorokat egyre jobban kiirtották, a keresztény Európa egyre jobban szétesett. És amióta az ú. n. II. Vatikáni Zsinaton az egyház a világhoz hasonult, nem csak a szerzetesi élet dőlt össze, mert az ima iránti megértés eltűnt, hanem az egész vallási élet. Hiszen az új liturgia a legnagyobb imából, amivel az Egyház Krisztus örökségeként rendelkezik, vagyis a szentmiséből az egyházközség szórakoztató ünnepét csinálta. Ezzel a nép számára az ima legfontosabb iskoláját törölték el.
     Az új liturgia nem hoz létre imádkozókat, hanem legfeljebb karizmatikusokat, vagyis olyan embereket, akik az imánál és az imával szórakoztatni akarnak. Így nem csoda, ha ma az emberek többsége a rádiót vagy a televíziót előnyben részesíti az imával szemben. Az elektromos média az élet minden lélegzetvételnyi szünetét hézagmentesen elfoglalta, és ezáltal az embereknek minden lehetőségét elrabolta az imához. Korábban még legalább az idősebb embereknek volt idejük az imára. Ma már ez is a múlthoz tartozik, ma egész nap szól a rádió vagy a televízió, ahelyett, hogy a rózsafüzért imádkoznák.
     Ha azonban nem imádkoznak többé, leszakad az összekötő híd a menny és a föld között, és az ember egyedül marad, egyedül Isten nélkül és kegyelem nélkül, egyedül saját tehetetlenségével.
Nem gondoljuk át, hogy ha nincs többé időnk Isten számára, akkor egy napon Istennek sem lesz több ideje a számunkra. És rettenetes gondolat, hogy a türelem Istenének elfogyhat a türelme, hogy türelme egy napon véget érhet. Mi, emberek el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi mindent vesztünk el az ima elmaradásával. Nem csak lelki nyugalmunkat veszítjük el, hanem mindenfajta természetfeletti erőt, hogy Isten birodalmáért működhessünk, vagy hogy az öröklétért valamit tenni tudjunk. Az ima nélküli ember a teremtés legszánalmasabb teremtménye.
Barat Szent Magdolna-Zsófia (1779-1865) egyszer a következő utasítással eresztette útjára új állomáshelyére egyik főnöknőjét: „Minél nehezebb a feladata, annál inkább szüksége van az Istennel való egyesülésre az imában. Ezért megengedem Önnek, hogy minden rendelkezésére álló időt az imának szentelje. Mindazonáltal sok munkája lesz, de ha jól osztja be az idejét, több ideje marad, mint gondolná. Mindazon sok teendő ellenére, ami rám hárul, én naponta mégis hat-hét órát tudok imával tölteni.”
     Ezeket a szavakat olyan valaki mondta, aki 80-nál is több kolostor 3 ezer apácájának a rendfőnöke volt! Képzeljék el, mennyi munkája volt, és mégis naponta hat-hét órát imádkozott!
Többnyire nagy tévedésben vagyunk. Hiszen általában úgy történik, hogy először minden szükséges és szükségtelen munkát elvégzünk, és utána adjuk meg Istennek, ami az időnkből ezután talán még megmarad. És természetesen mindig igen kevés marad, mert valójában nem is annyira fontos számunkra, hogy több időt szakítsunk Isten számára. Ha időnket jobban beosztanánk, akkor biztosan minden egészen másképp lenne, és mi naponta megtapasztalnánk, hogy azt az időt, amit Istennek ajándékozunk, más módon sokszorosan visszakapjuk, mert Isten kegyelmével a dolgokat sokkal könnyebben oldanánk meg, mint kegyelem nélkül. Ehelyett azonban a szorgosság ördögi körébe jutunk, amit ma stressznek hívunk, és ebből Isten segítsége nélkül egészen biztosan nem kerülünk ki többé.
Hallgassuk meg még egyszer Barat Szent Magdolna-Zsófia tanácsát: „Kedves Addolorata, azt hiszem, tanácsot kell Önnek adnom. Ön arról panaszkodik, hogy a munka akadályozza Önt [gondolom az imádságban]. Ez azonban másokkal is így van, akiknek másokról kell gondoskodniuk. A belső élet eme rombolása elleni eszközként csak az ima szolgál, aztán a munka közbeni nyugalom és az a szokás, hogy másnapra halasszuk, amit ma nem tudnánk elvégezni anélkül, hogy felidegesítsük magunkat és lelki gyakorlatainkat meg ne rövidítsük. Kérjük Márián keresztül Jézust, hogy mint a szentek, mi is oda jussunk, hogy nem saját indíttatásból, hanem Jézus ösztönzésére tevékenykedjünk: Ő vezesse tollunkat, Ő sugallja szavainkat, minden tettünket Ő vezesse!”


P. Bernhard Zaby és P. Hermann Weinzierl közös honlapjáról
(forrás: www.antimodernist.org/am/ – 2014. 2014. június 4.)
http://katolikus-honlap.hu/1401/zaby13.htm

Magyar bordély

Egy bűnbanda uzsorahitellel sarokba szorított kínai nőket hozott Magyarországra, hogy kínai kuncsaftoknak árulják magukat. Egy férfi olyan hálózatot épített ki, hogy diszpécserek vették fel az érdeklődők hívásait, és irányították a lányokat az adott helyszínre. De volt még osztrák–magyar vegyes bordély és striciként dolgozó rendőr is...
1. A kínaiak
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a rendőrség öt kínai állampolgárt – három férfit és két nőt – vett őrizetbe emberkereskedelem és prostitúció elősegítésének gyanúja miatt. A rendőrök még 2013 októberében kaptak információt arról, hogy Budapesten két helyen is, a VIII. és a X.  kerületben, bordélyházakat működtethetnek a gyanúsítottak. A két családi házat hónapokig figyelte a rendőrség, május végére pedig elegendő információt szereztek ahhoz, hogy megkezdjék az eljárást.
A két bordélyházban csak kínai és vietnami lányok dolgoztak, és a kuncsaftok is kizárólag kínaiak voltak a rendőrök szerint. Az öt gyanúsított őrizetbe vételekor „az alapvető higiéniai követelményeknek sem megfelelő” két bordélyban 10 millió forint készpénzt, fegyvereket, lőszert és drogok használatára és tárolására szolgáló eszközöket is találtak.
A rendőrség szerint a bordélyokat egy nemzetközi bűnszervezet üzemeltette, amely Kínában uzsorakamatra kínált kölcsönöket fiatal lányoknak, akik azzal törleszthettek, hogy Budapesten prostituáltként dolgoznak. Bár több esetben még ezt sem mondták el a lányoknak, masszázsszalonbéli munkáról beszéltek nekik. A lányok Szlovákián vagy Olaszországon át érkeztek Budapestre, ahol elvették tőlük az útlevelüket, és prostitúcióra kényszerítették őket.
2. R. Kamilló
Az 55 éves R. Kamillót egy kiterjedt rendőrségi rajtaütés után vették őrizetbe 2013 elején, mert a gyanú szerint egy bűnszervezet tagjaként magyar és külföldi állampolgároknak kínált szexuális szolgáltatást három fővárosi bordélyházban. Ezek egyike a Ferenc körút egyik bérházában működött.
A bűnszervezet tagjai a gyanú szerint egy internetes honlapon hirdették a lányokat, a rendszer nagyjából úgy működött, mintha taxit kérnénk a központból. A kuncsaft felhívta az érdi központ diszpécsereit, akik megadták neki, hogy a három budapesti helyszín közül melyik lakásban várja a lány. A VI. kerüli Bajcsy-Zsilinszky úton, a XI. kerületi Etele úton, valamint a IX. kerületi Ferenc körúton működtek a bordélyházak. A diszpécserek napi kilenc órában fogadták a hívásokat, nagyjából húsz nő dolgozott nekik váltásban. Egy óráért 13 ezer forintot kellett fizetni, ez az alapszolgáltatásra vonatkozott, az extrákért ennél többet kértek.
3. A rendőr felcsapott stricinek
Jogerősen egy év nyolc hónap, három évre felfüggesztett börtönre ítélt kerítés miatt egy rendőrt januárban a Szegedi Ítélőtábla. A 34 éves férfi 2013 tavaszán rendőrként szolgált a Szegedi
 Rendőrkapitányságon. Egy fodrászként dolgozó ismerősével elhatározták, hogy lányokat fognak futtatni. A rendőr ezért megkereste egy nőismerősét, akit rávett arra, hogy prostituáltként  dolgozzon a csongrádi megyeszékhelyen.
A lány április 7-én érkezett Szegedre, és úgy állapodott meg a két férfival, hogy az általuk bérelt lakásban fogadja kuncsaftjait, a bevételt pedig megfelezik. A pénz fejében a férfiak vállalták, hogy biztosítják a szexuális szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, és szükség esetén megvédik a lányt.
A lány a rendőrtől kapott egy mobiltelefont, amelyen a klienseivel tarthatta a kapcsolatot, a férfi pedig fotókat készített róla, és a prostituált szolgáltatásait kínáló hirdetést adott fel. A nő május végéig fogadta a kuncsaftokat, a bevétellel naponta számolt el, és a megállapodásnak megfelelően a pénz felét leadta a férfiaknak.
4. Titkos bordély Grazban
2013 áprilisában magyar lányokat csábítottak Ausztriába, az ígéret alapján táncosnőnek mentek, de ott prostituáltként dolgoztatták őket – ezért emberkereskedelem miatt állítottak bíróság elé hét osztrák férfit, többségükben burgenlandiakat. A "szállító" egy burgenlandi férfi által vezetett magyarországi bordély volt, míg a vádirat szerint a "vásárló" egy grazi volt, aki hoszteszszolgálatnak álcázott, titkos bordélyt működtetett. A vádlottak csak csekély részben ismerték be azt, amit a vád a szemükre vetett, és azt hangoztatták, hogy szó sem volt prostitúcióról.
A magyar lányoktól elvették útlevelüket, hogy megakadályozzák a hazatérésüket, és az áldozatok közül legalább egyet a Magyarországról Grazba szállítás közben megerőszakoltak. Az utóbbi bűncselekménnyel vádolt férfi – egy burgenlandi diszkó üzemeltetője – azt állítja, hogy az aktusnál szó sem volt erőszakról. Az illető büntetett előéletű, mégpedig nemi erőszak miatt.
A grazi bordélyos kitartott amellett, hogy csak hoszteszeket lehetett nála bérelni. "Akkor mivel magyarázza, hogy az egyik lány állítása szerint ön volt a stricije?" – kérdezte a bíró, mire a férfi kijelentette: ez szemtelen hazugság, neki ugyanis semmi köze nem volt ahhoz, hogy a hoszteszek miben állapodtak meg az ügyfelekkel.
(origo)