2018. június 5., kedd

Hamarosan végrehajtják az agenda terv keretében a legnagyobb tervezett emberi népirtást? Isten haragja lesújt az Új Világrendre.

Hamarosan végrehajtják az agenda terv keretében a legnagyobb tervezett emberi népirtást?
Egyre több támogatója van a drasztikus népességcsökkentésnek a világban. vagy pedig csak arról van szó, hogy sorban fedik fel magukat az Új világrend leendő kormányhatalmának képviselői, ideológiai követői?
Nemrég a Vatikán egyik fő szóvivője is beszélt már arról, hogy túl sokan vagyunk a Földön, és hogy erre valamiféle megoldást kellene találni.
Ez a Vatikáni szóvivő ugyanakkor arról is beszélt, hogy egy egységes, globális jogbíróságot kellene létrehozni, nemzetközi jogok felett álló hatáskörrel. Ez pedig gyakorlatilag az Új világrend megteremtésének jogalapját készítené elő.
Ez lesz az Új világrend térnyerésének napja. A Vatikán feltehetően egy globális demokráciát akar létrehozni, egy olyan planetáris - egész bolygóra kiható - bíróságot és végrehajtási intézményt, mely kontroll alatt tarthatná az embereket.
Úgy néz ki, hogy ezt most Vilmos herceg is pártolni akar, mivel elmondta nemrégiben, hogy szerinte túl sokan vagyunk a Földön, és ez kedvezőtlenül hat a bolygó élővilágára és az ökoszisztémára is.
Szerinte sürgősen valamiféle "megoldást" kell találnunk a problémára.
Külön érdekesség egyébként, hogy a Bibliában is leírták, hogy az Antikrisztus majd úgy fog eljönni, hogy a szavait sokan szent szavaknak fogják venni, és a világ egyfajta vezetőként fog felnézni rá. Hamis Krisztusi képet fest majd, mely könnyen lehet akár az Új világrendet létrehozó egyház is.
Vilmos herceg egyébként a megbotránkoztató kijelentésével sokak szerint szintén az Új világrendre, és az azt megelőző globális népirtásra akart utalni.
Az egész beszédet egy Londonban tartott gálaesten mondta el.
Elmondta, hogy csak az ő élete alatt megfeleződött az élővilág populációja, és ez nem tartható tovább.
Hogy mikor vezetnek be első lépésként valamiféle szabályozást a szaporodásra, csak idő kérdése.
Annál is inkább, mert a királyi család sokak szerint benne van abban a szűk, illuminátus elitben, akik a világot irányítják, és tudnak arról, hogy milyen emberpusztító folyamatok mennek majd végbe az elkövetkező években.
Az Új világrend szerintük a szabadságot hozná el az emberek számára. Az Új világrend ellenzői szerint azonban a szabadságnak csak az illúziója lesz meg, és valójában az emberek egy modern kori rabszolga társadalomban fognak élni.
Egyre több képviselője fedi fel magát ennek az új és borzalmas világnak, ahogyan pedig terjed az ideológia, úgy áll egyre inkább készen minden arra, hogy igába hajtsák a világot.


Isten haragja lesújt az Új Világrendre.

2011. április 17. vasárnap; 19:00
Drága, szeretett leányom, nagy szomorúsággal tölt el, hogy azt kell mondanom neked, hogy a folyamatban lévő természeti katasztrófák óriási emberáldozatokkal járnak majd Ázsiában, Európában, Oroszországban és az Amerikai Egyesült Államokban.
Isten, az Én Örök Atyám haragja gyorsan fog lesújtani erre a Világméretű (Globális) Szövetségre, amely titkos, földalatti szervezeteket hoz létre, azzal a céllal, hogy saját nyereségére a világ többi részére halált hozzon. Az a feladatuk, hogy jóléti gazdaságokat és új technológiákat teremtsenek, melyek elvakítanának benneteket, ha nem lennének céljaikban annyira ördögiek, fenyegetőek. Ezek az emberek a világ valamennyi fejlett országából valók, gazdagok, hatalommal rendelkeznek, tehetségesek, és ők irányítják a bankokat, a hadsereget, a világ humanitárius szervezeteit, a rendőri szerveket, kormány(zat)okat, energiaszolgáltatókat és a médiát. Egyikőtök sem tud megmenekülni szorításukból, hacsak el nem mondom nektek, hogy hogyan.
Az ima, de mindenekelőtt az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére, a megtéréseket fogja terjeszteni, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával meggyengül a munkálkodása ezen gonosz parazitáknak, akik bálványozzák a sátánt. Ami érdekes, az az, hogy sokan ezen fanatikusok közül, akik fennakadtak ebben a hamis hálóban, abban hisznek, hogy ők csak egyszerűen ambiciózusak, a természetes jólétre van igényük, és nincs semmiféle vallási hitük. Amit nem tudnak, az az, hogy ők a sátán által vannak megtévesztve, aki minden nap befolyásolja őket. Gondolataikban, vágyaikban, szavaikban és tetteikben. Óh, mennyire vakok ők!
Mindenütt, ahol csoportosulnak, elementáris erővel fog Isten haragja lesújtani. Ez már folyamatban van. Meg lesznek állítva, de ez némi időbe telik. Ez nem fogja őket teljes mértékben megállítani, de enyhíteni fogja tetteik borzalmas hatását, mely e nélkül bekövetkezne. A Dicsőséges Szentháromság most intenzíven kommunikál a kiválasztott lelkekkel szerte a világban. A hívők ezt már megtapasztalhatták. Azok, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, azt gondolják, hogy ezek az emberek csupán a világvége hirdetői. Bár ma a világon sokan valóban hamis állításokat terjeszthetnek, ne utasítsátok el őket, anélkül, hogy meghallgatnátok mondanivalójukat. Mindig imádkozzatok vezetésért ezekben a nehéz és nyomasztó időkben. Mindig összpontosítsátok figyelmeteket Rám, Isteni Megváltótokra. Fogom a kezeteket, és támogatlak benneteket ezekben a megpróbáltatásokban.
Sok ember, mikor szembesül ezekkel a napvilágra kerülő üzenetekkel, pánikba fog esni és sok esetben félni fognak. De nincs ok a félelemre, mert ez az időszak rövid ideig fog tartani. Majd el fog jönni az új Mennyország és Föld, ahol mindannyiótoknak békés, hosszú és boldog élete lesz, egyesülve Velem.
Minél többen térnek vissza, és kérik Istent, az Atyát vezetésért, annál kisebb lesz a hatása az Új Világrend által tervezett gonosz uralomnak. Menjetek most békében. Imádkozzatok, hogy a Bennem való hitetek erősödjön.
Irgalmas Megváltótok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus