2013. április 16., kedd

A Vatikán kaput nyitott a radikális amerikai nővérek előtt.

Első alkalommal fogadták a Vatikánban az amerikai nővérrendeket tömörítő Leadership Conference of Women Religious (LCWR) nevű szervezetet, amely az egyház számos tanításával ellentétes nézetet képvisel.


Az LCWR küldöttségét Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa fogadta hétfőn. A doktrinális kérdésekben illetékes vatikáni hivatal vezetője köszönetet mondott az amerikai nővéreknek az oktatásban, a szegények és a betegek segítésében végzett munkájukért - számolt be a Szentszék.

A bíboros bejelentette, hogy az egy hónapja megválasztott Ferenc pápa megerősítette az LCWR-ről tavaly összeállított doktrinális értékelést és reformprogramot.

Müller ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az LCWR-nek együtt kell működnie a helyi püspöki konferenciákkal. A Hittani Kongregáció prefektusa hangoztatta, hogy az LCWR a "Szentszék irányítása alatt marad".

A találkozón részt vett Peter Sartain, Seattle érseke, aki a Vatikán megbízásából az LCWR értékelését végezte.

Az LCWR az Egyesült Államokban szolgáló 57 ezer nővér nyolcvan százalékát képviseli. A szervezettel szemben 2008-ban a Hittani Kongregáció vizsgálatot indított. Az erről tavaly készült értékelés szerint az LCWR-rel szemben "súlyos doktrinális problémák" merültek fel, mivel a szervezet "radikális feminista, az egyház tanításával összeegyeztethetetlen" nézeteket vall a többi között az abortusz, az eutanázia és a homoszexualitás terén. Az LCWR támogatta a Barack Obama amerikai elnök egészségügyi reformjában szereplő születésszabályozást az ezt ellenző amerikai püspökökkel ellentétben.

A Vatikán által kidolgozott doktrinális reform a szervezettel együttműködésben az LCWR szabályzatának, programjának és munkájának a "korrigálását" tartalmazza.

Az LCWR (lcwr.org) "nyíltnak és egyenesnek" nevezte a Müller bíborossal való megbeszélést.

Isten nélkül feladod!

Szeretnék megosztani egy élettapasztalatot azokkal az emberekkel, akik úgy érzik, a lelkük magasabban van hangolva, a harcos szint elérése a cél, mert legbelül, mélyen a zsigerekből mindig kapunk egy biztatást; ne add fel, tovább, küzdj. Ez ideáig nem nehéz, sok mindenkiben megvan ez a veleszületett képesség, de a legtöbben ezt a tüzet kioltják magukban, esetleg lebeszélik ősi ösztöneiket arról, amiért e világra hivatottak.
Nagyon nehéz egy ilyen értéktelen, aljas, hitetlen világban megélni a hősi ösztönök hívó szavait, mérlegelünk, mondjuk mi, ezzel már meggátoltuk önmagunk kiteljesedését. Ez ne azt jelentse, hogy ezek után mindenkinek nekiesünk, mert úgy érezzük ez a helyes, mert ebben a sötét világban már többet irányít a gonosz, hisz most teljhatalma van, és az ember önálló akarattal bír - a fény pedig nem irányít minket - hanem nekünk kell megpróbálni az útján járni.
Itt szeretnék egy kis kitérőt tenni a belső késztetésünk helyes értelmezésére, nehogy rossz irányba lengjen ki az inga. Fizikai munka árán el lehet érni nagy tetteket, le lehet küzdeni nagyon kemény ellenfeleket, de aki ezt már kipróbálta és átélte, az rájöhet, akármilyen erős a belső késztetés, mindig van egy pont, ahol mégis feladod - még életed elvesztése árán is - csak szabadulj a kíntól vagy megpróbáltatástól.
Igazán nagy tetteket azok tudnak véghez vinni, akik ezt a pontot átlépik és küzdenek tovább, ez egyébként igaz az élet minden területére. Mi ez a küszöb amit át kell lépni? Nem véletlenül kezdtem gondolatomat a harcosokról, mert leghamarabb ők szembesülnek ezzel az akadállyal, és közülük ismerik fel a legtöbben azt, aminek a világ legtermészetesebb dolgának kellene lennie.
ISTEN nélkül feladod! Ez a titok nyitja, nem több. Meg kell tanulnod, hogy küzdelemben nem az előtted álló akadályt, ellenfélt kell legyőznöd, hanem saját magad fizikai és szellemi korlátait. Hiszen azt a leküzdendő akadályt is a jó ISTEN tette eléd, hogy bizonyosságot nyerjen hited erejéről képességeidhez mérten.
Én személy szerint minden egyes napon kérem, hogy segítsen hitem erősítésében, és hogy minél nagyobb és keményebb akadályok leküzdésével bizonyítsam, nem fordulok el az ISTENTŐL, még akkor sem, ha porrá zúznak, hisz csak magamat hibáztathatom, nem voltam eléggé alázatos és ezt a leckét meg kell tanulnom. A vereségből többet tanulok, mert azt nem felejtem el egyhamar, mint a győzelmet.
Na ez a fajta életfelfogás irányítson, mikor a belső éned tettekre akar sarkalni, mert ha ezek alapján mérlegelsz és cselekszel, az ISTEN előtt mindig tetsző lesz . Áldás-békesség, mi áldunk és utána jöhet a béke.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hidvégi Szabolcs

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága ellen

 

2013. április 15. hétfő 18:20
Drága szeretett leányom, Isten ellenségei most nagy számban kelnek fel minden nemzetből, hogy elítéljék Isten Törvényeit.
Sok új törvényt fognak bevezetni minden országban és minden egyházban. A törvények nagy része ellentétben lesz a Szent Bibliában lefektetett
Mindenfajta bűnt törvényesíteni fognak, mert a fenevad sötétsége beborítja majd a világot. Azokat, akik ellenszegülnek ezeknek a törvényeknek, mint hóbortosokat elutasítják és megszállottakká nyilvánítják. A hangjukat azok fogják majd elnyomni, akik magukévá teszik a szekularizmust, mintha az egy hiteles vallás lenne. Minden észérvet fel fognak használni, hogy gonosz törvényeiket erőszakkal érvényre juttassák, és sokakat meg fognak téveszteni, mivel az emberi jogokat fogják eszközként felhasználni azért, hogy másokat ellenőrizzenek.
Sokan nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy harcoljanak az abortusz, az eutanázia, és az azonos neműek házassága ellen. Aztán, amint a törvényeket hatályba léptetik, a Katolikus Egyház bejelenti reformációját (megújulását), miszerint minden emberi jogot és vallást elismer. Ezt követni fogja majd egy szörnyű megosztottság azok között, akik a Szentlélektől megkapták a szellemi megkülönböztetés ajándékát, és akiknek egyetlen vágya az önszeretet, és akik elutasítják Istent. Ők úgy vélik, hogy Isten és az Én Tanításaim akadályozzák életmódjukat, melyről azt hiszik, hogy egy szabad életstílus.
A hatalmas globális elit-szervezet, mely a világ minden szögletébe beszivárgott, új egyházi törvényeket és összeesküvést fog megtervezni a vezetők megdöntésére, miközben ugyanabban az időben háborúkat dolgoznak ki, melyek pusztítást fognak magukkal hozni. Ezek annyira büszkék és a sátáni istenítéshez oly nagymértékben hűségesek, hogy azt hiszik, ők nélkülözhetetlenek. Mennyit kell majd szenvedniük gonosz tetteikért! Miközben ők hiszik, hogy ellenőrizhetnek másokat, és fondorlatos tervüket másokon kivitelezhetik, Atyám Keze le fog csapni rájuk. Csak annyi idő lesz nekik adva, hogy hátat fordítsanak. Azután egyik a másik ellen fog fordulni, és elpusztítják egymást. Olyan nagy lesz a szenvedésük, hogy még a vége felé sem lehet majd őket rábírni arra, hogy vegyék észre mi vár rájuk, ha továbbra is ragaszkodnának a gonoszhoz.
Ami az emberek többségét illeti, akik nem hisznek Istenben, először csak nagyon keveset fognak észrevenni ezekből az eseményekből. Majd csak miután a szabadságukat korlátozni fogják, fognak szembeszállni nyíltan a saját nemzetükön belüli igazságtalanságokkal. Akkor majd fel fogják ismerni a rémtettet, mely éppen azért jött létre, mert Isten Fényét kioltották. Ennek helyébe a sötétség, az üresség, az éhség és a szeretet hiánya fog kerülni. Az ember majd csak ez után fog Isten Irgalmáért kiáltani. Én ott leszek majd arra várva, hogy vigaszt nyújtsak nekik és megmentsem szegény, megrémült lelküket.
Jézusotok