THANK YOU CARDINAL MÜLLER !
Köszönöm, Müller Bíboros!

Catholic Traditional Candy fényképe.


A pápa elbocsájtja a Hittani Kongregáció Prefektusát.

Ferenc pápa leváltja a Hittani Kongregáció éléről a német Gerhard Ludwig Müller bíborost, akitől június 30-án, reggel búcsúzott el. A bíborosnak felajánlottak egy másik megbízatást Rómában, ám úgy tűnik, ő ezt nem fogadta el. Bár a bíboros a 70 éves kort is csupán decemberben tölti be, úgy tűnik, most visszatér Németországba, és visszavonult életet él majd.
Müller bíborost XVI. Benedek pápa nevezte ki a Kongregáció élére, és megbízatásának első 5 éves időszaka holnap, július 2-án jár le. Ferenc pápa nem szándékozik megújítani a bíboros mandátumát a Római Kúria egyik legfontosabb dikasztériumának élén. Ezt a hivatalt vezette annak idején Ratzinger bíboros is, Szent II. János Pál pápasága idején.
Müller bíboros több alkalommal is „szembekerült” a Ferenc pápa által képviselt irányvonallal a családdal kapcsolatos kérdésekben: először a 2014-15-ös Családszinódus idején, majd pedig 2016-ban, az Amoris Letitia ( A szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdítás kapcsán. Az általa vezetett intézmény nevében Müller bíboros volt ugyanis az egyik támogató szószólója annak a 4 bíborosból álló csoportnak, akik „kételyeket” (dubbia) fogalmaztak meg a pápai dokumentum bizonyos megállapításaival kapcsolatban. A pápa az utóbbi időben az ex-Prefektus három közvetlen munkatársát is más beosztásba helyezte.
A hírt a Szentszék hivatalos közleményben a hétfői napon jelentette volna be, ám a Roberto De Mattei professzor által vezetett Corrispondenza romana nevű tradicionalista weboldal kiszivárogtatta a bejelentést.
Müller bíboros eltávolításához szintén nagyban hozzájárulhattak az utóbbi idők pedofilbotrányai, és az általa vezetett kongregáció nehézkes kapcsolata a Boston O’ Malley bíboros irányítása alatt álló, kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottsággal.
Marie Collins, pedofil visszaélésekben érintett ír bizottsági tag, akit Ferenc pápa kért fel erre a pozíció betöltésére, március 1-én lemondott megbízatásáról, mondván, túlságosan „nehéz a kapcsolata a Müller bíboros vezette Hittani Kongregációval”. A bíboros erre a vádra a Corriere della Sera című olasz napilap hasábjain reagált egy szokatlanul kemény hangú interjú keretében.
Bár teljesen különböző okok miatt, mégis az elmúlt napokban 2 olyan bíboros hagyja el a Vatikánt, akiket a kiskorúak védelmére létrehozott bizottság munkájában résztvevő, korábbi „pedofília-áldozatok” együttműködés hiányával vádoltak meg. Müller bíboros, valamint Pell bíboros, aki bírósági perének tisztázása miatt tér vissza hazájába (őt az angol Peter Saunders vádolta meg még 2016-ban).
Müller bíboros utódjának személyét vagy az elkövetkező napokban, a nyár végén jelenthetik be a Vatikánban.
Müller bíboros elmozdításával újabb jelentős változás következett be tehát a római dikasztériumok élén, amely annak bizonyítéka, hogy Ferenc pápa kitartóan folytatja tovább az általa megkezdett reformok útját.
forrás: www.huffingtonpost.it
http://bonumtv.hu/a-papa-elbocsajtja-a-hittani-kongregacio-prefektusat/

Ő azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat és apró darabokra tépje.

Nyomtatóbarát változat
2013. március 8. péntek
Drága szeretett leányom, a Sátán dühös földi Egyházamra, és fertőzése továbbra is terjed falai között.
A ravasz csaló, aki türelmesen várakozott a színfalak mögött, hamarosan bejelenti uralkodását az Én szegény, gyanútlan szolgáim fölött. A fájdalmat, amit ő Nekem fog okozni, nagyon nehéz lesz elviselnem, és mégis uralkodása el fogja érni csúcspontját a gonosztól való végső megtisztulás során Egyházam magján belül.
Ő ügyesen egyengette saját útját, és nagyképű viselkedése hamarosan látható lesz pompás udvartartása közepette. Kezdetben a büszkesége, arroganciája és önmegszállottsága gondosan el lesz rejtve a világ elől. Amint a kürtök felcsendülnek, hogy bejelentsék Egyházam fejévé való kinevezését, a külvilág számára a megkönnyebbülés sóhaja lesz hallható.
Az Én Testem, maga az Egyházam, de ő nem Nekem, Jézus Krisztusnak fog hűséget esküdni, mert semmilyen szeretetet sem érez Irántam. Az ő hűsége a fenevadé; és mennyire ki fogja nevetni és gúnyolni felszentelt szolgáimat, akik támogatni fogják őt.
Ő, aki bele merészel ülni Templomomba, és akit a gonosz küldött, nem mondhatja az igazságot, mert ő nem Tőlem jön. Ő azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat, és hogy apró darabokra tépje, még mielőtt kiköpné azt aljas szájából.
Szövegközi kép 1

Az Én Testem maga az Egyházam. Egyházam még mindig él, de csak azok, akik az Igazságot mondják és Isten Szent Szavához ragaszkodnak, lehetnek Egyházam részei a Földön. Most, amikor Péter Székén keresztül az Ellenem, Jézus Krisztus elleni végső sértés megnyilvánulásra kerül, meg fogjátok érteni végre az Igazságot.
Az Igazság Könyvét, amely Dánielnek meg volt jövendölve a végidőkre vonatkozólag, Egyházam tagjai nem fogják félvállról venni, mert annak tartalma megbetegíti majd szeretett Felszentelt szolgáimat, amikor rájönnek, hogy Én az Igazságot mondom.
A hamis próféta – aki Egyházam vezetőjének adja ki magát – készen áll arra, hogy viselje azt a ruhát, amelyet nem az ő számára készítettek.
Ő meg fogja szentségteleníteni Szent Eucharisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, s majd újra megfelezi azt.
Erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy elbocsássa az Általam kinevezett Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa hűséges követőit.
Ő gyökerestől kitépi majd mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odadobja őket a farkasoknak.
Tettei nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan látni lehet majd azokat a jeleket, amelyeket kidolgoz, hogy keresse a világ befolyásos vezetőinek és a magasabb helyeken lévők támogatását.
Amikor az utálat gyökeret eresztett, a változások hirtelen fognak bekövetkezni. Röviddel ezt követően fognak jönnek a bejelentései, hogy létrehozzon egy egységes Katolikus Egyházat minden hitfelekezet és vallás összekapcsolásával.
Ő fogja vezetni az új világvallást, és uralkodni fog a pogány vallások fölött is.
Magához öleli majd az ateizmust, azzal, hogy megváltoztatja a véleményét az ateizmus megbélyegzéséről, és azt fogja mondani, hogy az az úgynevezett emberi jogokra való törekvéssel jár együtt.
Ez az új, mindent magába foglaló Egyház minden bűnt – ami Isten szemében bűnnek számít – elfogadhatónak fog tekinteni.
Bárki, aki ellene mer szegülni, azt felkutatják és megbüntetik.
Azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik ellenszegülnek, kiközösítik és megfosztják őket címeiktől. Másokat pedig zaklatni és üldözni fognak, s e miatt sok pap majd bujkálni kényszerül.
Azokhoz a szegény felszentelt szolgáimhoz szólok, akik most felismerik a Hangomat: kérlek, hallgassatok meg Engem, mivel megpróbállak elérni benneteket, hogy az vigaszt hozzon nektek. Én sohasem fogom kérni tőletek, hogy utasítsátok el földi Egyházamat, mert Én voltam az, szeretett Üdvözítőtök, aki azt létrehozta. Élő Áldozatként felajánlottam Testemet, hogy megmentselek benneteket. Ti azt a felelősséget kaptátok, hogy tanúságot tegyetek az Én Nevemben, hogy megmentsétek azok lelkét, akiket tanítotok és vezettek.
Mindaz, amit tehettek, hogy bíztok Bennem és továbbra is szolgáltok Nekem. Amit nem szabad tennetek, hogy olyan nektek bemutatott doktrínát fogadjatok el, ami nem egyezik meg Tanításaimmal. Azt kell tennetek, amit a szívetek mond, de tudnotok kell a következőt:
A jelen időszak mély fájdalmat fog okozni nektek, és az a keserű bánat, amelyet majd megtapasztaltok – amikor látni fogjátok, hogyan gyalázzák meg Egyházamat -, sírásra fakaszt benneteket. De nektek úgy kell felismernetek a hazugságokat, amilyenek azok valójában: Kereszthalálommal szembeni sértésnek.
Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához vezethet. A változásokat és az épületek átalakításait Rómában fogják kimesterkedni, mint az egy-világegyház számára létrehozott új templomot is, amely Rómában lesz látható.
Biztosak lehettek abban, hogy amint Templomomat meggyalázzák, úgy Engem is, Jézus Krisztust, az emberiség Üdvözítőjét is félredobnak és bedobnak a csatornába.
Jézusotok.