2013. január 15., kedd

Minden délben imádkozzunk a békéért

Mindennap, minden időzónában déli tizenkét órakor álljunk meg egy pillanatra, és kérjük Istentől a béke ajándékát – kezdeményezi idén is a Fokoláre Mozgalom.
Maria Voce, a mozgalom elnöke ezzel a javaslattal fordult a fiatalokhoz, akik háromszázötvenen gyűltek össze az egész világ  képviseletében Castel Gandolfo-ban. December 28-án együtt imádkoztak minden háborúban szenvedő népért, különösen Szíriáért. Sokan azonnal csatlakoztak a kezdeményezéshez, amely azóta is mindennap folytatódik, a Facebookon is követhető.

„Az abszurd háborúkkal szemben egyedül Isten tud választ adni az emberiség béke iránti vágyára” – mondta Maria Voce a Fokoláre Mozgalom közel-keleti országokban élő tagjaitól érkezett levelek és hírek kapcsán. Hozátette: „Valóban erőteljes, hathatós imára lenne szükségünk, megújított hittel Istenben, akinek ez nem lehetetlen.”

A Time out elnevezésű kezdeményezés 1991-ben, az első öbölháború alkalmával indult Chiara Lubich kezdeményezésére. Mindennap minden időzónában déli tizenkettőkor csendben vagy imában kérik a békét. Az imádság hátterében ott áll számos kezdeményezés a béke és a testvériség előremozdításáért, amelyet a Fokoláre Mozgalom közösségei indítottak a világ több országában – írják a lelkiségi mozgalom honlapján.

Magyar KurírHonlap indult a magyarországi szentségimádások rendjével


A Központi Oltáregyesület gondozásában elindult a szentsegimadas.hu honlap.
A Központi Oltáregyesület hivatása és küldetése, hogy előmozdítsa az országban a szentségi Jézus tiszteletét. Ennek a küldetésnek a szellemében indítottak honlapot, azzal a szándékkal, hogy az internet segítségével mintegy láthatóvá tegyék az országban zajló folyamatos imádságot. A honlap segítséget nyújt azoknak, akik helyet, lehetőséget keresnek az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus imádására; erőforrás lehet azoknak, akik valamilyen akadályoztatás miatt csak vágyakozásukkal tudnak csatlakozni a szentségimádókhoz.
Így a közösségi háló segítségével összefűzhetjük a kegyelem hálóját, megvalósíthatjuk Krisztus akaratát: Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy […] dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyben van. (Mt 5,16)
A szentségimádási időpontok elérhetőek a www.szentsegimadas.hu oldalon. Az oltaregyesulet@gmail.com címen folyamatosan jelezhetik, hogy hol és mikor tartanak szentségimádást – szerepel az MKPK Sajtószolgálatának január 15-i közleményében.
Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűnei miatt
 
2013. január 14. hétfő, 18:12
Drága szeretett leányom, rövid az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez egy olyan idő, amikor nem számít, hogy az üldöztetés milyen fájdalmas, nektek mindent figyelmen kívül kell hagynotok, kivéve Szent Szavamat.
Mivel a felkészülés elkezdődik, ne engedjétek, szeretett Követőim, hogy bárki is megállítson benneteket, miközben a lelketeket felkészítitek, és imádkozzatok azokért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben fognak meghalni.
Ti, Követőim és felszentelt szolgáim, most azt a fájdalmat fogjátok elszenvedni, amelyet Én is, amikor lenézek a nyomorult bűnösökre. Istenségem ellenére betegnek érzem magam és undorodom az ember bűnei miatt, amint azok a Szemem előtt felsorakoznak.
Önteltségük, szemtelenségük és büszkeségük, melyeket ezek a bűnösök kimutatnak, pontosan a Sátán és démonai jellemvonásival vetélkednek. Ugyanezek a gonosz szellemek felfalták Isten gyermekeinek lelkét, így ők már nem ugyanazoknak a gyermekeknek látszanak, akik egykor voltak, az első lélegzetvételükkor.
Annyira el vannak telve büszkéséggel és annyira meg vannak győződve a saját legyőzhetetlenségükről, hogy ők már nem képesek arra, hogy lehetővé tegyék Isten Lelkének, hogy megérintse a lelküket. Ez az oka annak, hogy szükségük van imáitokra.
Megáldalak benneteket azzal a Kegyelemmel, hogy megmentsétek ezeket a lelkeket, és az Én kedvemért, segítenetek kell nekik.
Az ember nem elégedett azzal, hogy kielégítse szenvedélyeit, hogy a testi vágyait táplálja, hanem még úgy is érzi, hogy a Teremtésembe is be kell avatkoznia. Ezután megpróbál olyan lépéseket tenni, mellyel nemcsak Isten Hatalmával vetélkedik, amikor az emberi élet megteremtéséről és kioltásáról van szó, hanem még azt is gondolja, hogy helyettesítheti Isten létezését. Most már a saját istenségében hisz, mely nem más, mint hazugság, melyet a Sátán helyezett a lelkébe, akinek ő hűséget esküdött.
Ezek a lépések, melyet most az ember tesz, túllépik az Isten által megengedett határokat. Most, amikor az ellenségek és a csalók gonosz szellemei ostromolják Isten Egyházát, a büntetés végre lesújt a Földre.
Atyám Hatalmáról tanúskodni fognak, és az Ő büntetése szigorú lesz. Ez, még a legarrogánsabb bűnöst is sokkolni fogja, akinek semmi kétsége sem lesz afelől, hogy kinek a Keze sújtott le a Földre. Atyám annak érdekében fogja ezt tenni, hogy megszabadítsa a Földet a gonoszságtól, miközben Ő ugyanabban az időben lehetővé teszi hadserege növekedését, mely hűséges követőiből áll, akik segíteni fognak a lelkek üdvözítésében.
A bűn kárt tett a Földben, amelyen jártok, és ezt látni lehet a betegségben, a szennyeződésben és a kormányaitok közötti korrupcióban. A bűn foltja olyannyira beborítja a Földet, hogy az már undorító és aljas dologgá vált Atyám Szemében. Neki, aki a világot teremtette, mint egy olyan helyet, ahol gyermekeit táplálhatja, megszakad a Szíve.
Atyám szintén haragos és az igazságszolgáltatás mérlege most megbillent. Büntetését nem lehet megállítani, amikor az már szükségessé vált.
Segítsétek fivéreiteket és nővéreiteket, különösen azokat, akik olyan törvényeket hoztak, melyek beavatkoznak azok teremtésébe, kiket a Legmagasságosabb Isten teremtett. Ezt a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozása által tehetitek meg. Legyetek erősek. Legyetek bátrak. Legyetek reményteljesek és semmitől se féljetek, ha szerettek Engem.
Jézusotok