2015. november 14., szombat

Walther Sinn: Angela Merkel hazaárulása - Angela Merkels Hochverrat

Hetekkel ezelőtt a világhálón forgalomba kerül egy prédikáció magyar nyelvű szövege, amely Jézus Krisztus Urunk tanításai fényében élesen bírálja Angela Merkel „menekült”-ügyi politikáját és a globalizmust előidéző háttérerőket. A kósza levél állítása szerint ez a prédikáció 2015. november 14-én, szombaton elhangzott volna Nagyszebenben, Klaus Iohannis városának német ajkú evangélikus templomában, az ige hirdetőjeként pedig Walther Sinn szemlaki (Arad megye) evangélikus lelkészt nevezte meg. Sajtószolgálatunk utánajárt az ügynek, kapcsolatba lépett Walther Sinn lelkésszel, elkérte a német nyelven elhangzott prédikáció eredeti szövegét. Megtudtuk, hogy a prédikáció valóban elhangzott Nagyszebenben, az erdélyi német ajkú evangélikus egyház közgyűlésén, amelynek 49 tagja közül mindössze tízen hiányoztak, a püspök jelenlétében. A bátor lelkész hozzájárult ahhoz, hogy sajtószolgálatunk a német nyelvű szöveget is kiadja, és annak alapján stilizálja a világhálós levéllel korábban keringő magyar fordítást, amelynek néhány archaizmusán és szófordulatán érződött, hogy fordítója nem magyar anyanyelvű. Mint kiderült, az eredeti fordítás készítője, maga Walther Sinn lelkész, aki a Szilágyságban született, és magyarul is beszél. Abban a reményben tesszük közzé Walther Sinn prédikációjának német és magyar szövegét, hogy az, a maga kendőzetlenül kimondott igazságaival, alkalmas lehet Angela Merkel politikájának befolyásolására, Németország elveszejtésének akadályozására. Vagy annak a német népcsoportnak a hangjára sem hallgat, amely még a Németországba kivándorolt fiat is féltve jajt kiált, és amely közösség Klaus Iohannis személyében egy húszmilliós ország államelnökét adja? Kérjük olvasóinkat, hogy juttassák el ezt a levelet minden német ismerősükhöz, német nyelvű listákra, fórumokhoz, csoportokhoz.
Imádkozzunk, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, Ö maga, aki győzött a halál és az ördög fölött, húzza keresztül és semmisítse meg a Bilderberg-csoport és az embergyűlölők mindezen terveit!” – hirdeti a prédikáció zárszavában a szókimondó erdélyi evangélikus lelkész: Bitten wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, er selbst  möge, als Sieger über den Tod und den Teufel, auch alle diese Pläne der Bilderberger und Menschenfeinde durchkreuzen und zunichtemachen !“


Prédikáció
az Evangélikus Egyház Közgyűlésén,
2015. november 14-én, szombaton, a nagyszebeni plébániatemplomban
(Walther Sinn, szemlaki lelkész)
A prédikáció igéje:            Máté 24, 43-44
Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus azt mondja: "Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Embefia, amelyikben nem is gondoljátok .” (Mt. 24, 43-44)
A prédikáció éneke: EG 234, 1-5 Wach auf, wach auf, ’s ist hohe Zeit
(Kelj fel, kelj fel, itt az idő)
Kedves, Főtiszteletű Püspök Úr, magas Egyházi Közgyűlés!
Kedves Testvérek, kedves Testvéreim a Szolgálatban!
A mai istentiszteletre megfelelő szöveget kerestem, de mivel az egyházi év (liturgikus év) végén vagyunk, a mai evangélium szövege alkalmasnak látszik. Legyen szó akár a mostani hét egyik szent igéjéről, akár a jövő hét egyik szent igéjéről, szinte minden szöveg arra megy ki, hogy be kell rendezkednünk arra, hogy
1. valamelyik napon az Úr eljön, és felelősségre fog vonni minket;
2. meg kell ismerjük  az idők jeleit, és ennek megfelelően cselekedjünk.
Jézus Krisztus ebben az evangéliumban arról beszél, hogy éberek és felkészültek legyünk! Éberek és készek legyünk abban az órában, amelyben Ő maga, az Úr, eljön.
Jézus az Ő saját eljövetelét egy tolvaj éjszakai betöréséhez hasonlítja – nagyon hirtelen és váratlanul jön, talán az első mély álmunk idején, amikor nem is számítunk rá. Azt, hogy milyen rossz és kegyetlen dolog az, ha első álmunkból hirtelen felébresztenek, megtapasztaltam a katonaságban, őrség idején, amikor háromóránként kellett váltanunk: tanulás-alvás-őrség.
Hogy nem csak az Úr jön hirtelen, hanem a kísértő, a Sátán is, azt ugyancsak megmondja a Szentírás.
Most rájövünk, hogy a múltban is voltak furcsa idők, de nem olyan mértékben, mint ma!
Tömegmanipulációk mindig voltak, de a mi időnkben azokat nagyon felsrófolják, sajnos anélkül, hogy a legtöbb ember észrevenné. És mi, a keresztény anyaszentegyház tagjai valahogy együtt sodródunk, és hagyjuk, hogy sok mindent bemagyarázzanak nekünk.
Lehet, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus szavai soha nem voltak olyan égetően aktuálisak, mint éppen a mi időnkben.
A tolvaj vagy az ellenség, aki éjszaka jön – ez a szellem éjszakáját is jelentheti – ma nem hirtelen jön!
Nem, ő stratégiáját már évtizedekkel ezelőtt nagyon is jól átgondolta, a terepet is  nagyon jól felmérte, éppen úgy, ahogy a bankrablók is szokás szerint a legapróbb részletekbe menően megteszik.
Majd, mikor a bankban a betörés zajlik, minden úgy megy, mint a karikacsapás, mert korábban az összes lehetséges változatot és részletet átgondoltak, mindent előre lejátszottak, és titokban kipróbáltak.
Így van ez a mi Urunk Jézus Krisztus egyházának tolvajával, azaz ellenségével is! Nem jöhet felkészületlenül, hanem azért, hogy betörése sikeres legyen, taktikáját évtizedekkel ezelőtt jól megtervezte. Most csak alkalmazza taktikáját, az embereknek csupa szép dolgokat mesél, és az általa okozott romlás ellenére a nagy tapssal fogadják.
Egy ideje nagyon aggódom amiatt ami nem csak Európában, hanem az egész világon történik! Nem tudom elhinni, hogy nyugodtan alhatunk! Szeretnék a politika csak néhány példájára hivatkozni; ezeket a példákat még számtalanul kilehetne bővíteni.
Az évtizedek folyamán különböző kampányok voltak:
- 1980-ban a kampány:      "Mentsd meg a fát"
- 1990-ban:                           "Mentsd meg az esőerdőt"
- 2000-ban:                           "Mentsd meg a jegesmedvét"
- 2010-ban:                           "Mentsd meg az eurót"
- 2013-ban:                           „Mentsd meg Görögországot"
- 2015-ban:                           "Mentsd meg a menekülteket"
- 2020-ban ez lesz:             "Mentsd meg magadat, ha tudod"
Ezek között szó van a "klímaváltozásról” is, ami fizikailag azzal magyarázható, hogy hosszú időközönként újra és újra, napkitörések vannak, amelyek befolyásolják az éghajlatot. Klímaváltozások, amióta a föld létezik, mindig is voltak – amelyek közül az egyik a jelenlegi.
Közben az államfők szakmai konferenciákat szerveznek, hogy ezt a klímaváltozást hogyan lehetne visszacsinálni. Valójában ez egy széndioxid-csalás a globalisták által, amint sok más program is csupán az emberek becsapása!
Így a Manhattani WTC két ikertornyát 2001. szeptember 11-én önként berobbantották - nem volt terroristák támadása! Bizonyos célja eléréséért az amerikai kormánynak mintegy 2.500 ember nem volt túl nagy kár, hogy levegőbe röpítse őket! Effajta kormányok számára az emberek csak számok!
A pénzügyi válságot is mesterségesen idézték elő 2008-ban.
A mágneses északi pólus (sark), amely nem esik egybe a földrajzi északi-sarkkal, megváltoztatja helyzetét évente akár 80 km-el, és a közeljövőben egy nagy ugrást fog tenni, és Észak-Kanadából Szibériába fog átállni. A mágneses pólusok (sarkok) vándorlása függ mind a naptevékenységtől, mind a föld belsejében zajló geológiai tevékenységtől. Mindez olyan változásokat fog hozni, amelyeket mi emberek nem leszünk képesek befolyásolni, sem úgynevezett takarékossági intézkedésekkel, sem idióták nekünk  bemagyarázott, egyéb ötleteivel.
A "klímaváltozás" témájához tartoznak az energiatakarékos lámpák is, amelyek valójában károsak, mert különböző mérgező anyagokat (fenol, stb.) tartalmaznak, a testünkre elektromágneses sugárzásokat bocsájtanak, és erősen mérgezőek a bennük levő higany által.   A kiáramló veszélyes higany a tüdőbe jut és a földben a talajvízbe  (5 mg higany 5.000 liter vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná tesz).    Ezek az energiatakarékos lámpák által egyáltalán nem lehet energiát megtakarítani, mert az előállítási költségek sokkal magasabbak, mint a normális izzóknál! És újrafeldolgozásukhoz is sok energia fogy, és különleges, elektronikai hulladék keletkezik! Azon kívül, hogy a higanyt kiszűrték-e, az egy más kérdés! Ezen túlmenően, az energiatakarékos lámpák fénye egy hideg fény, tehát kényelmetlen és nem hasonlít a napfény spektrumára! Ráadásul, az energiatakarékos izzónak nincsen hosszabb élettartama, mint egy hagyományos izzónak, és nem alkalmas a családi háztartás számára.
A hagyományos izzóhoz leginkább a halogén izzó hasonlít, de még ezt is meg akarja tiltani az EU!
Valójában nem az ökológia, a klíma, a környezet és a föld megmentéséről van szó, hanem inkább a konszernek gazdagításáról !!! A vállalatok maguk sem arra törekszenek, hogy segítséget nyújtsanak az embereknek, hanem saját nyereségüket keresik!
A vegyész Gary Zörner azt mondja, hogy normális körülmények között az energiatakarékos izzót azonnal be kellene tiltani!
Igazából az Európai Parlamentnek csak egy kis csoportja döntött az energiatakarékos izzókról – anélkül, hogy szakértői véleményt kértek volna.
Így kúszik be közénk a tolvaj vagy az ellenség, észrevétlenül.
És ne feledkezzünk meg a háborúkról, amelyeket Amerika évtizedek óta szándékosan folytat, hajnál fogva előrángatott okokból: - csak Vietnámban 2 millió halott volt, akkor még mennyi Irakban, Afganisztánban, Jugoszláviában, Líbiában és most Szíriában. Háború volt Etiópiában is, és Szomáliában. Eközben embermilliók halnak meg, de senki sem gondol arra, hogy Amerikát ezért felelősségre vonja a bűnös népirtás miatt! Az ukrajnai összecsapásokért is Amerika és szövetségesei a felelősek. Így Irán is, már régóta Amerika látókörében van.
Közben az embereket mindenféle hazugsággal becsapják: az emberi jogokkal és a vallásszabadsággal, hogy ezeknek érdekében küzdenek.
Az Egyesült Állomok Oroszország és Kína körül évek óta katonai bázisokat épít.
Az Egyesült Államok és a NATO a világunknak még semmi jót nem hoztak, hanem csak válságfészkeket, futószalagon.
Ezen kívül Németország, a 2. világháború óta 2099-ig, egy az Egyesült Állomok által megszállt ország, és csak Amerikának egy Kft-je, miközben a mindenkori német kancellár csupán ennek a Kft-nek a főnöke.
Ami Görögország úgynevezett megmentését illeti, a görög nép a mentőcsomag mintegy 154 milliárd eurójából csak 5 milliárdot kapott, illetve 2,5%-ot. Az összeg legnagyobb részét, tehát közel 98%-át a bankok nyelték le. Hol van akkor Görögország megmentése???   Valójában kit mentettek meg?
Az ellenőrzött népességcsökkentésről se feledkezzünk meg (Codex Alimentarius), a gyógyszeripar és az Egészségügyi Világszervezet révén, amelyek valójában, úgy működnek, mint egy nemzetközi maffia, és a géntechnológiát támogatják.
Nemrég Románia jóváhagyta a genetikailag módosított vetőmagok használatát.  Ezzel magunk alatt vágjuk a fát!
Különböző betegségeket, mint például az Ebola, az AIDS és a rákot a laboratóriumokban mesterségesen állítják elő és az emberekbe különböző alkalmakkor beadják: például az influenza elleni védőoltással.
Gondoljunk a sertésinfluenzára, a madárinfluenzára, melyek szintén csak hazugságok voltak.
A világon sok minden hazugságra épül!
Az egész világon az iskolákban az új tantervekkel agymosást és "agykontrollt" művelnek.
A politikai korrektséget mindenütt nagybetűkkel írják!
Nem hiába figyelmeztet minket Jézus a tolvajra, aki éjszaka hirtelen ránk tör!
Szinte "valamennyi" nagy és globális politikai döntésnél "mindenható" titkos szervezetek húzzák a szállakat a színfalak mögött.
Az egyik legnagyobb és legveszélyesebb ilyen típusú csoport a "Bilderberg"-csoport, amelynek tagjai talán valamennyien szabadkőművesek is. Ez a csoport az összes titkos társaságok közül a legelitteb, legbefolyásosabb és különösen gátlástalanul veszélyes. Sok kis és nagy háborút indított, és nekik köszönhető, hogy több százezer vagy több millió ember vesztette életét világszerte.
Ezek a gazdasági összeomlást keresik és így akarják az embereket a harmadik világháborúba belerángatni, azzal a céllal, hogy létrehozzák az új világrendet, amelyen keresztül világszerte abszolút hatalmat gyakorolnak. Ez a sátáni árnyékkormány nagyobb befolyással bír, mint az államfők, globális hatalmat akar, a demokrácia eltörlését, és különösen a saját maga nyereségének növelését! A nyilvánosságnak mindezt globalizációként adja el.
A mögöttes szándék a globális befolyás megszerzése, az összes erőforrás, a kereskedelmi piacok és a nemzetközi bankrendszer ellenőrzése, a tömegek közvetlen irányítása, a nemzeti politikai struktúrák eltávolítása, a katonaság és a hírszerző apparátus fölötti uralom, egy globális szuper-állam létrehozása, azaz egy világkormány létrehozása a "Novus Ordo Seclorum" jelmondattal. A korszakok átrendezése, avagy "Az Új Világrend ", valójában egy világdiktatúra!
A cél a kereszténység eltörlése úgy, hogy többé ne lehessen semmi ellenállás! Példa erre Nyugaton a keresztek betiltása az iskolákban maguk a püspökök által, és ugyanúgy azoknak a nemzeti lobogóknak a betiltása, amelyeken kereszt van!
A Bilderberg-csoportnak mintegy 120 tagja van, és államfők, bankárok, befolyásos politikusok alkotják, akik a világ mintegy 88%-át ellenőrzik, beleértve Rothschildokat, Rockefellereket, stb... Ezek 1954 óta találkoznak  (eleinte Osterbeek-ben, Arnheim közelében, Hollandiában,  a német határ közelében - a "De Bilderberg" luxusszállodában) évente egyszer 4 napon át valahol nagy titokban, ahol megvitatják terveiket. (lásd: Andreas von Rétyi és Daniel Estulin – Bilderberg-kritikus publicisták írásait)
A „Bilderberg”-csoport háborúkat szít és ezzel egy nagy világválságot akar kialakítani azért, hogy az emberek, akik a béke után éheznek, elfogadják az új világrendet.
David Rockefeller világbankár és Bilderberg-tag azt mondta: "Minden, amire szükségünk van, az egy megfelelő, jó nagy válság, és a nemzetek el fogják fogadni az Új Világrendet."
Az EU és az összes bizottságok és munkacsoportok, sajnos nem az európai népek jólétére törekszenek, hanem a hátsó ajtón keresztül próbálják az embereknek a különböző hazugságokat igazságként tálalni. Az EU-tagországok szuverenitását felszámolják, és felépül egy bürokratikus diktatúra!
A "Bilderberg”-csoport és az Egyesült Államok által a világban okozott válságok egyik terméke a "menekültek" – a legaktuálisabb téma. Nagyon kevés, talán 1%-uk tényleges menekült!  A többiek – csak18 és 35 éves férfiről tudunk – tulajdonképpen egy kész muzulmán hadsereg, amely már készen áll, hogy lecsapjon a Nyugatra, elsősorban Németországra, Ausztriára és Svédországra. Ez egy időzített bomba – a baj az, hogy az ellenség éppen közöttünk van! Hol vannak a nők, az idősek és a gyerekek? Orbán Viktor felismerte a veszélyt, és helyesen járt el!
Persze, az igazi menekülteknek, akik valóban a háború elől menekültek, és főként a keresztényeknek, akiket halálos veszély fenyeget, segíteni kell! De ugyanúgy, az iszlám államoknak is segíteniük kellene a muzulmán menekülteknek, és ne 200 mecsetet építeniük Németországban!
A "menekültek", valójában egy modern népvándorlás, amelyek Európa számára egy Trójai Faló, egy modern honfoglalás!
Hazug módon a multikulturalizmust „gazdagodás"ként hirdetik! Németország gazdagodik "mérnökök, agysebészek, képzett űrhajósok" által – így hangzik a jelmondat. Ezzel szemben a "menekültek" - jobban mondva a "hódítók" – nagy része analfabéta, akinek csak egy célja van: terjeszteni az iszlámot.
Egyedül Berlinben 80 mecset van már! Így gettók és párhuzamos társadalmak jönnek létre. Hol van a magasztalt gazdagodás?
Angela Merkel a népek keverését elkerülhetetlennek tartja, a globalizáció kísérő jelenségének. Igen, én úgy látom, hogy ő a népkeveredést vehemensen sietteti!
Ezzel a menekültügyi politikával Angela Merkel mint egy hazaáruló megvalósítja a Bilderberg-csoport és az Egyesült Államok megbízásából a német nép népirtását, sőt a mi volt híveinkét is, akik kivándoroltak, talán idővel egész Európáét is,  és ezzel megvalósítja az úgynevezett Kalergi-tervet (lásd: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi), azazi, hogy ázsiaiakat és afrikaiakat összekeverik az európaiakkal, úgyhogy egy alsóbbrendű faj keletkezzen, amelyiken könnyen lehet uralkodni;  így próbálják bevezetni az Új Világrendet, amelyben semmi féle vallást nem látnak szívesen!
Angela Merkel mint "házigazda" (háziasszony) – lásd a prédikáció igéjét – nem arra vigyáz, hogy a "tolvaj" ne tudjon behatolni, hanem hívja, sőt felkéri, hogy fáradjon be – anélkül, hogy erről az embereket megkérdezné!   De ő saját maga egy menekültet sem vesz fel!
Az EU és az Afrikai Országok, 2015. november 12-én, csütörtökön elfogadtak egy megállapodást, amely egyszerre küzd az ilegális bevándorlás ellen, és segíti a legális migrációt. Erre a célra egy sokmilliárdos alapot hoztak létre, amelyben eddig 1,8 milliárd euró van – de mi az a 200 milliárd euró-hoz képest, amennyit  Görögországnak fizettek eddig eredménytelenül?
Így Európa is az Egyesült Államok által egyre nagyobb válságövezetté válik, mint a világ sok más térsége, amit az összeomlás követ majd!
Hogy a sajtó (TV, rádió, újságok, stb.) hallgatnak, és mindent kozmetikálnak, azt az Egyesült Államoknak köszönhetjük; ők finanszírozzák a sajtót, hogy az embereket a végtelenségig hülyítsék!
Nem hiába figyelmeztet minket Péter apostol, hogy: "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban." (1. Péter. 5, 8-9)
Arra buzdít minket ez az ige, hogy ismerjük fel az idők jeleit, és ennek megfelelően járjunk el !
Mit kell tennünk??? Legyünk éberek, ahogy Jézus mondja.
Meg kell győzzük a politikusokat, hogy többet ne háborúzzanak!
Meg kell védenünk a keresztény értékeket és a keresztény hitünket!   Ahelyett, hogy az abortuszt támogassuk, a családi életre és a gyermekek születésére több hangsúlyt kell fektetni!
Az abortusz egyrészről jóváhagyott és támogatott, másrészt jajt kiáltunk, hogy a lakosság száma csökken - és ebből az okból külföldieket hozatunk az országba.
Fel kellene hívnunk az embereket az imádkozásra, és vissza kellene állítani az Istenhez való kapcsolatunkat, mielőtt túl késő lesz! – Azért is kellene imádkozni, hogy az Úr nyissa ki a muzulmánok szemét, azokét, akik nyugaton élnek, de a többiekét is, hogy tudhassák, hogy senki másban nem üdvözülhetnek, egyedül Jézus Krisztusban! – mint ahogyan Péter apostol a Szanhedrin előtt tanúskodott. (Ap. Csel. 4, 12)
A kereszténység mindenhol, ahol az iszlám elterjedt, csaknem teljesen, vagy teljességgel eltűnt – lásd Törökországot, Észak-Afrikát, Szíriát, stb.
Spanyolországban 800 évig tartott, amíg az iszlámot vissza tudták szorítani, és most mi itt Európában tárt karokkal újra felvesszük!
Mi, keresztények saját magunkat feladjuk, és szándékosan a vágóhidra megyünk!!!
Végül mi, keresztények is, miként az indiánok Amerikában, kénytelenek leszünk „rezervátumban” élni, ha egyáltalán élni fogunk!
Talán most már értik a vázolt problémák miatti aggodalmamat. Én alaposan  dokumentálódtam, és nem vagyok összeesküvés-elmélet gyártó!
Ezek valóban nagyon komoly problémák, és köszönöm megértésüket.
Urunk és Üdvözítőnk ezt mondja: "Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Embefia, amelyikben nem is gondoljátok.” (Mt. 24, 43-44)
Jézus mindannyiunkat, az egész kereszténységet hívja, hogy ébredjünk fel!
Ugyanakkor azt mondja: "Ti vagytok a föld sója!   Ti vagytok a világ világossága!" (Mt. 5, 13. 14)
Mutassuk meg, hogy mi azok is vagyunk: a föld sója és a világ világossága!
És legyünk éberek!  Jézus Krisztus nevében tárjuk fel a hazugságokat, amelyekkel elárasztanak bennünket!
Imádkozzunk, hogy a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, Ö maga, aki győzött a halál és az ördög fölött, húzza keresztül és semmisítse meg a Bilderberg-csoport és az embergyűlölők mindezen terveit!
A Szentháromság Isten maga vigyázzon ránk, és adjon nekünk bátorságot a hitben!
A m e n.
MVSZ Sajtószolgálat
8890/160206