2014. november 10., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, ötmilliárd lelket fogok megmenteni


2014. november 9. vasárnap, 15:20
Drága szeretett leányom, mindaz, amit valaha is tenni szerettem volna, hogy megmentsem Isten gyermekeinek a lelkét. Örök Atyám mindig arra vágyott, hogy úgy szeressék Őt gyermekei, ahogyan Ő szereti őket.
Még akkor is, amikor elsőszülöttje elutasította Szeretetét, szeretett Atyám ennek ellenére megalkotta a Tízparancsolatot, hogy lehetővé tegye az ember számára, hogy az Ő Törvényei szerint éljen. Az ember vágya mindig az kell, hogy legyen, hogy Mesterét szolgálja, de ahhoz, hogy ezt megtegye, szeretnie kell fivéreit és nővéreit. Azáltal, hogy betartja Isten Törvényeit, hűséges lesz, és közelebb fog kerülni Hozzá. De azzal, hogy elutasítja a Tízparancsolatot, az ember nagy távolságot teremt önmaga és Isten között.
Az Én Végső Küldetésem, amely elhozza az embernek az üdvösség gyümölcsét, sok Ajándékot hozott. Most azt szeretném, hogy ettől a naptól kezdve mindannyian, minden nap, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 33. Imáját, és tartsatok magatoknál egy példányt az Élő Isten Pecsétjéről. Az emberek közül sokan, akik esetleg nem ismerik ezt a Küldetést, megkaphatják a Pecsét Védelmét, ha imádkozzátok értük ezt az imát.
Isten minden gyermeke, aki rendelkezik az Élő Isten Pecsétjével, védett lesz a nehézségekkel szemben, amelyek a Nagy Megpróbáltatás kibontakozásakor fognak bekövetkezni. Azért kérem ma ezt tőletek, mert nagy védelmet ígérek nektek a Keresztény Hit üldözőivel és a zavargásokkal szemben, melynek tanúi lesztek a Föld mind a négy sarkában. Arra kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy a félelem bármilyen formája megzavarja a szíveteket. Miközben arra vágyom, hogy Irgalmam által megmentsem az egész világot, most kijelentem, hogy ennek a Küldetésnek köszönhetően, ötmilliárd lelket fogok megmenteni. Kijelentem, hogy ez az egyike a legnagyobb Kegyelmeknek, melyet örökségként valaha is hagytam Isten gyermekeire a világ történetében.
Ugyanakkor azt is tudnotok kell, hogy le fogom rövidíteni a szenvedést, amelyet a fenevad fog okozni az emberiségnek: ilyen nagy az Én Irgalmam. De előbb Isten büntetésének lesztek tanúi, amint az már előre meg volt jövendölve, mely egy fontos része az ember végső megtisztulásának.
Bízzatok Bennem. Emeljétek fel a szíveteket, és ne féljetek soha a gonosztól és azoktól a gonoszságoktól, amelyeket rövidesen látni fogtok. Ha valóban hisztek Bennem, engedjétek, hogy az öröm eltöltse a lelketeket. Meg fogom menteni mindazokat, akik számára Irgalmamért könyörögtök, a Keresztes Imahadjárat Imáim által. Az egyetlen bűn, amelyet nem lehet megbocsátani, a Szentlélek elleni istenkáromlás örök bűne.
Ma van annak a napja, amikor Én ünnepélyesen megígérem, hogy elhozom az emberiség számára - az ötmilliárd lélek megmentése által - Királyságom szeretetét, békéjét és örömét.
Én szeretlek benneteket, és dédelgetlek mindnyájatokat. Nincs olyan dolog, amit meg ne tennék értetek, ha az megegyezik Isten Akaratával. Mindössze csak kérnetek kell.
Jézusotok

Észak Izraelben, egy keresztény családnál olaj könnyeket sír egy Szűzanya szobor:

A héten kiderül, hogy hívták Jézus gyerekeit. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam. 2012-09-20

Jézus Krisztus feleségül vette Mária Magdolnát, aki gyerekeket szült neki – állítja egy 1500 éves dokumentum, melyet a British Library-ből ásott elő két kutató, akik kiadják a szöveget angolul.
Az Independent szerint Barrie Wilson professzor és Simcha Jacobovic író hónapokon keresztül fordította a szöveget, melyet máris „elveszett evangéliumnak″ neveznek, annak ellenére, hogy több évszázaddal Jézus halála után született. A dokumentum a VI. században született, de a kutató szerint egy jóval korábbi görög szövegből fordították.
A szöveg főbb állításai Jézusról:
  • Szűz Mária a felesége, és nem az anyja volt
  • Jézust már 13 évvel a keresztre feszítése előtt megpróbálták eltenni láb alól
  • Mária Magdolnát is feleségül vette, gyerekeik is születtek
Az utóbbi állítás egyébként nem újdonság, Nikosz Kazantzakisz is pedzegette a kérdést a Krisztus utolsó megkísértésében, ahogy Dan Brown is a da Vinci-kódban. A most lefordított szöveget egyébként már 200 éve ismerték, de eddig nem tudták, mit kezdjenek vele.

461641805
Fotó: Mondadori Portfolio
Az Independent szerint szerdán hozzák nyilvánosságra a további részleteket, többek közt Jézus gyerekeinek nevét. De hogy kritikus hangokat is idézzünk:
Értelmetlen badarságnak hangzik.
– mondta Diarmaid MacCulloch oxfordi történész. Az „elveszett evangéliumot″ az anglikán egyház is fikciónak tartja, mely „közelebb áll Dan Brownhoz, mint egy valódi történeti forráshoz″.

Index

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.

2012. szeptember 20. csütörtök, 3:16
Én vagyok a te Misztikus Jegyesed és – ebből fakadóan – te továbbra is szenvedni fogsz a lelkek megmentéséért.
Drága szeretett leányom, elkezdődött az az idő, amikor az egész világon hazugságokat terjesztenek Rólam.
Amint azt már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és csalárdságokat alkotni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy letagadhassák Istenségemet.
Istenségem mindenható.
Testben jöttem el, és olyan módon aláztam meg magam, amelyet az emberek el sem tudnak képzelni.
Nem királyként öltözve jöttem.
Nem kiabáltam és nem dicsekedtem, hogy mások a lábam elé boruljanak.
Nem parancsoltam másoknak, hogy szolgáljanak Nekem.
Ehelyett szolgálni jöttem.
Azért jöttem, hogy az üdvösségetekért könyörögjek. Ahhoz, hogy ezt tegyem, megaláztam magam azáltal, hogy emberré lettem, egy szegény emberré, egyszerű származással.
Bár emberként jöttem, ez nem jelentette azt, hogy Istenségem bárhogy is veszélyeztetve lett volna. Bűn nélkül születtem. Lehetetlen volt számomra, hogy vétkezzek.
Ugyanazok a testi vágyaim lehettek, mint az embernek, de sohasem követtem el bűnt, mert ez lehetetlen lett volna. Tiszta voltam elmémben, testemben és lelkemben.
Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De feltámadtam a halálból.
A hazugságok, melyek felszínre kerülnek és valótlanságok sorozatán keresztül fogják tagadni Létezésem Igazságát, elkezdik elárasztani a Földet.
Azt fogják mondani, hogy Testemet még megtalálhatják. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.
Aztán megpróbálják még egyszer bebizonyítani, hogy eretnek voltam. Hogy Istenkáromló voltam. A világnak adott Szavamat most nevetségessé fogják tenni, és aztán elutasítanak Engem.
Ezt két okból teszik. Az első, hogy bemocskolják Istenségemet, és hogy egyszerű emberként mutassanak be Engem. A második, hogy kétséget keltsenek Szerepem felől, mint Messiás.
Mennyire megsértik a Nevemet.
Mennyire összezavarják követőimet.
Ne hallgassatok a hazugságokra!
Ne hallgassátok meg, amikor arról próbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a világmindenséget.
Mert mindezeknek az eltereléseknek az a célja, hogy meggyengítsék hiteteket, és hogy ellopják lelketeket.
Fogjátok be a fületeket az ilyen gonoszságok hallatára. Csukjátok be a szemeteket a valótlanságok előtt, mivel minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség Üdvözítője és Megváltója voltam.
Mennyire vakok ők.
Milyen keveset tanultak.
Jézusotok

A szerzetes és a popsztár


Egy idős szerzetes több évtizedes kínai földalatti missziós szolgálat után hazatért Amerikába. A missziós munka nem volt könnyű, sokan megtértek és megkeresztelkedtek ugyan az évtizedek alatt, de a világ nem változott, Kínában bujkálni kellett.
A repülőgépe fedélzetén volt egy popsztár, aki tíznapos kínai turné után tért vissza az Államokba, és már a gépen újságírók kérdezgették, fényképezték, hősként ünnepelték, mint olyan embert, akinek a nyugati zenével, kultúrával sikerült meghódítania Kínát. A repülőtéren még nagyobb volt a felhajtás, tévések, rajongók és tapsvihar.
Az öreg szerzetes nagyon megrendült. Ő több évtizedig szolgálta Krisztust, az egész életét odaajándékozta, és most, hogy hazatért, senki sem várja, senki sem köszönti őt, nem kap virágot, és interjút sem kér tőle senki. Mélyen elszomorodott, és a lelkére ült a fájdalom. Ekkor Isten hangja csendesen megszólalt a szívében: „Várj még, csak légy türelemmel, hiszen te még nem érkeztél haza."