2014. május 15., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Szeretetem, Irgalmam, Együttérzésem lesz a ti megmentő Kegyelmetek

2014. május 14. szerda, 23:30
Drága szeretett leányom, a Kegyelmek, amelyeket a világnak bemutatok a hitetleneket buzgó követőimmé fogja átalakítani. Ők azonnal meg fognak térni, és szerető szolgaságban a földre fognak Előttem hullni.
Azok, akik életük egész során elárultak és eltaszítottak Engem, elő fognak jönni, és könyörögni fognak Hozzám, hogy Enyéimként fogadjam el őket. Azonban a legnehezebben azokat lehet majd megmenteni, akik összeesküvést szőnek Szavam ellen. Hiszen ők sokkal tájékozottabbak, mint azok, akik tudatlanok Szavam jelentését illetően, mégis tudatosan megpróbálják azt átírni, hogy megfeleljen arrogáns önbecsülésüknek. Mert minden ismeretük ellenére, ők nem látják az Igazságot, mivel nem hajlandók azt meglátni. Ők nem a teljes Igazságot fogják hirdetni, hanem helyette egy másikat gyártanak azért, hogy másokat becsapjanak.
Vannak, akik Ellenem fordultak, mert úgy gondolják, hogy az Engem való szolgálásuk elhívatottsága azt eredményezte, hogy megvilágosodtak. Ők azt gondolják, hogy a Szentlélek Ereje által felhatalmazást kaptak Tanításaim olyan módon történő alkalmazására, hogy azzal ne sértsenek meg egy modern társadalmat. Büszkeségük lesz a bukásuk, és a Kegyelemtől való elesésüknek sokan lesznek azok közül tanúi, akik becsapva érzik magukat, mert megtévesztésbe vezették őket. Mások közülük pontosan tudják, hogy mit tesznek, mert nem Én vagyok az, akit szolgálnak, hanem a gonosz az. Ők eltökélten járnak köztetek azzal a szándékkal, hogy elpusztítsák Isten Igaz Szavát. Ők nem fognak bűnbánatot tartani, Kezemet sem fogják elfogadni, mert elhiszik a fenevad hazugságait, aki évszázadokon át az eljövendő paradicsomát ígérte ellenségeimnek. Kapzsiságuk és becsvágyuk miatt úgy döntöttek, hogy hisznek ebben a rafinált megtévesztésben. Mire megértik végre az Igazságot, már rég a mélységbe lesznek dobva. Ezek csak néhányak azon szerencsétlenek és félrevezetettek közül, akik tagadták az ördög létezését – azt, aki ő valójában – és a feneketlen gödröt, ahol ő mindörökre lakni fog.
Figyelmeztetem Isten minden gyermekét, hogy az ördög útjának a követése – Isten Szavának az elutasítása és a halálos bűn elkövetése -, büntetést fog maga után vonni. Aki ezt nektek másképpen mondja, az félrevezet benneteket. De a bűnbánót még az utolsó pillanatban is meg fogom menteni, annyira vágyom arra, hogy megmentselek mindnyájatokat.
Szeretetem, Irgalmam, Együttérzésem lesz a ti megmentő Kegyelmetek. Nem szeretnélek megijeszteni benneteket, de az Igazat el kell mondanom. Ha Hozzám jöttök – nem számít, hogy a legvégén mi lesz a meggyőződésetek –, Enyéimként foglak összegyűjteni benneteket. Soha ne feledjétek el ezt az Ígéretet. Megígérem, hogy a kétségbeesés mélységében is el foglak érni benneteket.
Jézusotok

Imák Imája.

Drága Mennyei Atyám !
Kérlek Téged Jézus nevében , hogy bocsáss meg mindazokért a dolgokért , amit rosszul cselekedtem,
bocsásd meg minden bűnömet és tisztíts meg engem Uram!
Köszönöm, hogy lehajoltál értem és gyermekeddé fogadtál!
Köszönöm drága Mennyei Atyám mindazokat az áldásokat , amit kaptam Tőled!
Köszönök mindent, amit készítesz a számomra! Köszönöm a múltamat , a jelenemet és a jövőmet!
Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet, köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott!
Köszönöm drága Mennyei Atyám , hogy mindig gondod van reám, gondod van szeretteimre!
Köszönöm, hogy szerető kezed mindig felettem és szeretteim felett van!
A szívem legmélyén vagy Uram, a szellememben vagy Uram! Vigyázok az útra, hogy minden percben érezhessem a te jelenlétedet, a Te jóságodat!
Köszönöm Neked azt a fényt, amit küldesz a Mennyből rám!
Köszönöm a fényességet, köszönöm, hogy a bensőmben vagy, Uram!
Köszönöm Neked Uram, hogy a hit ajándékával ajándékoztál meg engem!
Köszönöm Neked, Uram szívem minden dobbanását, köszönöm az életemet, köszönöm az örök életet!
Köszönöm a fényt, a világosságot, köszönöm a szabadulást!
Köszönöm Uram , hogy alkalmassá tettél arra, hogy imáimmal beléphetek mennyei trónod elé szent alázatban könyörgéseimmel az emberiségért! Áldd meg Uram, az egész világot, bocsásd meg bűneiket és halld meg esedezéseiket! Áraszd el a világmindenséget mennyei fényeddel és a te szent kezed óvjon meg a gonosz minden támadásától, mert Uram, Tebenned bízunk most és mindörökké !

Ámen

Akarok... - Simon Judit elmélkedése

rohanok ...
kapkodva veszem a levelgőt, zihálok
akarok ...
akarom a békét, akarom a boldogságot
akarom a jót
akarok ...

törtetek, nyomulok, nem hallok, nem látok, csak éppen
akarok
vágyom a szépet, vágyom a jót, vágyom a tökéletest sőt
akarom

ordítok, hogy csöndet, s ezer villódzással akarom a szelíd pirkadatot
akarok
verem a fejekbe hogy békét, ezer szóval mondom, hogy figyeld a másikat
akarok

akarok, akarok akarok,... de hogyan és mit is?!
erőszakkal gyöngédséget, háborúval békét
méltatalankodással elfogadást
körmondattal simát ...
... halál nélkül az életet

pedig szól egy hang
szelíden és csöndben
hagyd már, add fel azt a nagy akarást
csitulj, békülj, ernyesztd el izmaid

minden amit vágysz,
csak így juthat el hozzád

már mindenen látszik, már egy csepp hely sincsen
mit a megálj be ne terítsen

hova akarsz még menni, mit akarsz még tenni
add fel, tedd le, hagyd el, mondj le

légy szelíden erős
csöndesen derűs
háttérben fénylő
mindent megszentelő

add oda magad bátran az Életnek,
engedd hogy a tervek maguk szülessenek
tedd le a kardot, nem a te műfajod
vedd fel a köténykét, no és a mosolyod

sok a beteg, ki csak jó szót koldulna
vagy a kétkedő és kérő, ki csak épp lódulna
kezdő lökést , bátorítást várva,
maga indulna helyetted csatába

add nekik a szíved, és a szereteted
hiszen itt a földön csupán ez a dolgod

segíts nekem Isten, hgoy én is segítsek
zajban a csöndet éjben a mécsest
zűrben a békét, bajban a vígaszt
számolatlan én is oda adhassam

ne kérdezzem, miért, na akarjam tudni
kitől mitől hogyan hova mikor mit és miért

csak tegyem meg pusztán azt ami a dolgom
lenni ott és annak, úgy és ahogy kéri
megbékélt lélekkel, tiszta erős vággyal,
örömmel és bátran önmagam zálogán

a zálogot kiváltani egyetlen módon
önmagam adva legyen mindig módom

taníts látni mindig csak a tisztát
mi szennyes födje be imádság

mindent ami bánat fájdalom vagy vétek
taníts meg negem elhordoznom Téged

a sebeket szelíd kézzel kötni
a vétkeket, szelíd szóval födni
Örömöt hordozni, mindent békén tűrni

add Áldásod az életemre kérlek,
ne legyen a kétség ura a Létemnek
taníts meg szeretni, és mindent csak adni,
ne akarjak kapni s főleg ne aratni

legyél Te a napom ami életre kelt,
érlel és felemészt, miből új élet kel

Várom Uram gyógító erődet
adhassam tovább sebzettnek, gyengének

legyen most már elég a sok kérés és panasz
a tél után jöjjön most már tavasz
és ha virágba borult csupasz fázós lelkem
add nekem édes gyümölcsödet, ... kérem

szépet és táplálót, s ami majd lehullik
a levéllel együtt a földben elporlik,
legyen abból élet új és örökéltű
ami után nincs más csak örök tiszta derü

ez az amit kérek mos tmár csupán Tőled
csöndet, békét, békét .... békét
békességet ...

Simon Judit elmélkedése