2012. március 12., hétfő

Egy cápavadász hajóskapitány kötött ki egy vasárnap a tengerparton, és elment az ottani kis kápolnába. Miután vége lett az istentiszteletnek, a lelkipásztor beszélt a kapitánnyal, és azt tapasztalta, hogy az igehirdetés semmilyen benyomást nem tett az ember értelmére. Végre a kapitány őszintén beismerte: “A tény az, hogy mialatt ön prédikált, én azon gondolkoztam, hogy hol volna a legjobb cápákra vadászni. Az én szívemben már semmi másnak nincs helye, csak a cápáknak.” Ha mindenki ugyanilyen őszinte volna, akkor be kellene vallaniuk, hogy azért nincs rájuk hatással az istentisztelet, mert a szívük túlságosan tele van a világ ügyeivel.

A Szentlélek-keresztségről

„De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét,és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

Isten szeretetének ez a fajta megtapasztalása ajándék, a Szentlélek munkája, amelyet megkaphatunk váratlanul vagy egy tudatos kérés eredményeképp a Szentlélek-keresztségben. Isten úgy és ott árasztja ki Lelkét, ahol akarja.
Ebben a filmben 7 fejezetben fedezhetjük fel az amerikai Mary Healy segítségével a Szentlélek-keresztség szépségét és értelmét. Mary a teológia doktora és a Szentírás professzora a Detroit-i Szent Szív szemináriumban. A NetforGod.tv filmje