2012. február 15., szerda

Olasz püspökök: a templomok látogatása maradjon ingyenes

Olaszország több mint 95 ezer templomából mintegy hatvan megtekintéséhez belépőjegyet kell váltani: ezek a kivételt képező templomok, amelyek rendkívüli jelentőségű kulturális örökséget őriznek. Itt azonban a kivétel nem erősíti a szabályt. A szabály az marad, hogy „istentisztelet számára nyitott templomokba a belépés nem köthető belépőjegy fizetéséhez” – írják az olasz püspökök.
A belépésnek ingyenesnek kell lennie – hangsúlyozza az Olasz Püspöki Konferencia, visszatérve arra a pontra, amelyet néhány héttel ezelőtt vitatott meg a konferencia állandó tanácsa. A testület február 14-én kiadott jegyzéke újra megerősíti az olasz hagyományt jellemző elvet, mely szerint „a templomok látogatása ingyenes kell legyen, mivel elsődlegesen az egyéni és közösségi imádságnak szentelt helyek. Ez a szabály érvényes mind az egyházi, mind az állami, valamint közintézmény vagy magántulajdonban lévő templomokra is – teszik hozzá a püspökök. Ezt kell szem előtt tartani a történelmi és művészettörténeti szempontból nagy jelentőségű templomoknál is, ahová turisták tömegei özönlenek: alapvető, hogy a turista megértse: szent helyre lépett be, következésképpen megfelelően és tiszteletteljesen viselkedjen.”
A fő elv természetesen nem zárja ki, hogy belépőjegyet kelljen váltani a templomtól egyértelműen különálló részek, pl. kripta, kincstár, keresztelőkápolna, harangtorony, kerengő vagy különálló kápolna látogatásához.
A püspöki konferencia irodái által tavaly készített felmérés szerint Olaszországban 59 templomban kell fizetni a látogatásért, ez a szám azonban mérsékeltnek mondható a teljes kulturális örökséghez képest. Nem ritka ellenben, hogy turnusokra osztva megszabják a bent tartózkodók létszámát a javak megőrzése és biztonsága érdekében – írja az Avvenire.
Néhány példa: Firenzében ez év januárjától a Szent Kereszt-bazilikába 5 euró a teljes árú belépő, míg a S. Maria Novella-templomba 3,5 euró. Velencében a Chorus-Chiese egyesület 16 templomot fog össze: egy évre szóló 10 eurós bérlettel valamennyi megtekinthető, a családi bérlet 20, egy alkalmi jegy pedig 1,5 euróba kerül. Ravennában egy 9,5 eurós gyűjtőjegy szintén több templomba valamint az érseki múzeumba és kápolnába biztosít belépést. A pisai székesegyházba 2, a sienai S. Maria Assunta-templomba és a S. Giovanni-kápolnába 3 euróért lehet belépni.
Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: Európa lesz az első célpontja a Vörös Sárkánynak, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok 


2012. február 14. kedd, 18.00
Leányom, neked nem kell ismerned az Én időzítésemet, a Büntetést és a Nagyfigyelmeztetést illetően.
Aggodalomra semmi szükség az Isteni időzítésemet illetően, mivel ez kizárólag az Én Szent Akaratom szerint fog történni.
Tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, melyről korábban beszéltem neked, most félénken, de halálos elszántsággal felemelte fejét, hogy az egész világ Keresztényeit elpusztítsa.
Oly sokáig várt türelmesen, de most le fog csapni, és szájából tüzet okádva el fog pusztítani mindent, ami az Irántam, a Magasságos Isten iránti és Szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti mély tiszteletet testesíti meg.
Európa lesz az ő első célpontja, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok.
Bevezetésre kerül a kommunizmus, és jaj azoknak, akik szembehelyezkednek a Vörös Sárkány uralmával.
Leányom, tisztában vagyok azzal, hogy a mostanában neked adott isteni üzenetek nyugtalanítóak, de az igazságot fel kell fedni.
Csak a próféciák által ismeretes, hogy a hit újjá lesz építve. Ez az oka annak, hogy Gyermekeimnek most próféciák adatnak, így ők fel fogják ismerni Tanításaim igazságát.
Minden prófécia, mely Dániel és János Prófétámnak adatott, szóról szóra fel lesz fedve.
A részleteket meg fogod kapni, leányom, hogy segíts felépíteni Egyházam maradékát a földön.
Az Én gyermekeim vigaszra fognak szorulni,  és szeretet-Üzeneteim által Én meg fogom őket nyugtatni.
Hagyatkozzatok Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, és Én meg fogom adni nektek az ellenség legyőzéséhez szükséges kegyelmeket.
Ők nem győzhetnek, és hatalmuk nemcsak hogy rövidéletű lesz, de a Vörös Sárkány és az ő vak szövetségesei az örök kárhozat tüzébe vettetnek majd.
Imádkozzatok az ő lelkükért, mert ti imáitok által segíthettek őket megmenteni.
A Nagyfigyelmeztetés nem sokat fog számítani a sátánnak, a vörös sárkánynak és seregeinek.
Az ő szívük annyira megkeményedett, hogy ők szándékosan fognak a gonosz mellé állni. Hűségük a gonosz által nekik ígért hamis paradicsomnak szól.
Csakúgy, mint a választott lelkek számára megadatott a jelenések ajándéka, vagy – mint a te esetedben – annak ajándéka, hogy láthatsz Engem és Szeretett Fiamat, néhány léleknek a sátán és az ő bukott angyalainak látványa kerül megmutatásra.
Az ő elkötelezettségük a gonosz iránt oly szoros, hogy sokan a sátán követői közül inkább meghalnának, mintsem hogy elismerjenek Engem, az ő Mindenható Atyjukat.
Az Én ígéretem így szól, gyermekek.
Én meg fogom védeni valamennyi Gyermekemet, akiknek lelkébe be van ágyazva Szeretetem pecsétje.
Meg lesztek kímélve az üldöztetéstől, hogy erősek maradjatok, és minden erőtökkel imádkozzatok ezekért a gonosz emberekért.
Ez segít majd enyhíteni a rettegést, és elhárítani a háborút, az éhínséget és a vallási üldözést.
A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:
„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged
Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette
Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentse gyermekeidet a földön
Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.
Ámen.“
Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Én Mennyei beavatkozásomat életetekbe ma, gyermekek.
Nektek, akik őszinte szeretetet éreztek Irántam, Atyátok iránt, tudnotok kell, hogy Nekem fel kell készítenem benneteket erre a fontos utazásra.
Nem tenném a Kötelességemet, mint szerető Teremtőtök és Atyátok, ha nem kommunikálnék veletek ezekben az utolsó időkben – mint tudjátok – a földön, mint ahogyan most is.
Azok, akik esetleg félnek az Én Legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy elmondom nektek, ez nem jelenti a világ végét. Mert ez nem az.
Ez egyszerűen a sátán földi uralmának a vége, melyet üdvözölnötök kell gyermekek.
Az idő közeleg, hogy Fiam elfoglalja az Őt megillető trónt, amikor Ő másodízben el fog jönni, hogy uralkodjon az Új Tökéletes Paradicsomban a földön.
Szívem örömtől repes, amikor Én az új földről beszélek nektek gyermekek, melyet nektek készítettem.
Gyermekeim 1000 évig fognak élni a Paradicsomban, melyet Ádámnak és Évának teremtettem.
Ott béke lesz, szeretet és harmónia, és nem vágytok majd semmi másra.
Az emberek házasodni fognak, gyermekeik lesznek, és a virágok, a folyók, a tengerek, a hegyek és a tavak lélegzetelállítóak lesznek.
Az állatok harmóniában fognak élni Gyermekeimmel,  és  a szeretet fog uralkodni Fiam, Jézus Krisztus uralma alatt.
Csak akkor fog beteljesedni Szent Akaratom a földön,  csakúgy mint a Mennyben.
Szerető Atyátok
Isten, az egész emberiség Teremtője
A Magasságos Isten