1998. január 2., péntek

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

84. Üzenet.
1998. január.1.
Az Ember:
" Megnyílik az ég világos fényben. Két Angyal áll a fényben. Magasra emelt kardokkal a kezükben. Látom a fénykeresztet az égen, benne megjelenik az Istenanya, karján a Gyermek Jézussal. Több Angyal jön még, akik egy Himnuszt énekelnek. Kérem a jelet, és az megjön:"
Szent Angyalok:
"Égi Királynő Szent Istenszülő, Te Vagy a Társmegváltó és a Teremtés Anyja. Dicsőítünk és áldunk Téged, Te áldott Új Éva , Akibe Isten a megtestesülés titkát helyezte. Te Vagy az a Virág, amelynek az illata enyhülést nyújt sok léleknek. Te átsugárzod az egész világmindenséget. A Te Isteni Fiad, lábaid elé helyezte az egész teremtett világot, amikor Te az Ő kezéből a Dicsőséged Koronáját megkaptad.
Sok titkot rejtesz Te magadban. Mily csodálatos a Te Szeplőtelen Szíved, amely rövidesen a győzelem fényében fog tündökölni. Te a szivárvány legszebb színeivel díszített szépséges virág. Előtted állunk és meghajlunk a teremtmények nevében. Így köszöntünk Téged."
Az Ember:
" Az égen megjelenik Szent Mihály Főangyal. Az Istenanya megáld minket. Mellén látom az Ő Szeplőtelen Szívét, amelyből csodaszép sugarak törnek elő, és a mi szívünkre hullanak."
Az Istenanya:
"Az Atya,a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim az Anyaszentegyházban, a világosság fiai, kis gyermekem, te a Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek mindannyiótokat, és a Szívemre ölellek, amely részetekre mindig nyitva áll. Elhoztam nektek a szeretetet és a reményt, amely elvezet titeket  az igazság felismeréséhez. Tudjátok, hogy Én veletek vagyok, és állandóan őrködöm gyermekeim fölött.Közeledtek a nagy eseményekhez. Ezért legyetek erősek a hitben. Bátorságotoknak a hitből kell kifejlődnie. Gondoljatok arra,hogy a földi zarándok utatokon egyetlen reményetek az Én Isteni Fiam! Ő biztosítja részetekre a győzelmet. Az Ég a ti célotok,nem pedig a földi élet! Ezért biztatlak titeket, hogy az örök dolgokra figyeljetek. A hazugság és a sötétség fejedelme újra és újra kísért benneteket. Ő ég az irántatok való gyűlölettől. Az ő sorsa már eldőlt, és azt akarja, hogy ti is részt vegyetek az ő gyűlölködésében. Ellenfeletek nagyon intelligens. Itt van az idő, amikor a világnak megmutatja az arcát. Belopakodott a kormányokba és az Egyházba. Azt szeretné, hogy átvegye az ellenőrzést az egész emberiség felett. Minden eszközt felhasznál, hogy mindent megkötözzön. Olvassátok el a Jelenések Könyvét, és megértitek, hogy ez az idő elérkezett.
Én figyelmeztetlek titeket. Üzeneteim az egész emberiségnek szólnak az egész Földön. Ezek mindenkinek szóló figyelmeztetések, mert az emberek válaszút előtt állnak, az Isten mellett, vagy ellene. Figyelmeztetlek titeket azokra a szavakra, amelyeket Isten korábban az Ő prófétái által közölt, hogy ezt az időt megértsétek, és ne mosolyogjatok rajta. Olyan sok jelet kaptok, amelyek mind ezekre az időkre utalnak. Legyetek okosak, és éberek! Éljetek az evangéliumok szerint, és akkor meg fogjátok ismerni az igazságot és a jóságot! Így megérthetitek, hogy mennyire szükségem van a ti segítségetekre, a lelkek megmentéséhez. Ti szabad akaratot kaptatok, de csak akkor tudtok magatokon segíteni, ha az Én, és az Isteni Fiam meghívására válaszoltok. Én gyakran figyelmeztetlek benneteket, de ti nem veszitek komolyan az Én szeretetből fakadó szavaimat. Ezért nem tudom most, amikor az óra ütött, Fiam kezét visszatartani. Ez az idő elhozza az emberiségnek az igazságosságot.Hallgassatok az Én utolsó szavaimra, amelyeket a világhoz intézek! Alázattal és hálával fogadjátok el azokat!
Drága gyermekeim, megkezdtetek egy évet, amely a világot nagy sötétségbe és erőszakba viszi. Az Antikrisztus ideje rátok szakadt. A technikai vívmányok által akar ő benneteket megbilincselni. Elhiteti, hogy az életet élvezni kell. Így elrabolja az időtöket, hogy ne tudjatok az Istenre gondolni. Ravaszul megpróbálja elvenni az időt az imádságtól. Belopta magát a kolostorokba és a szerzetes házakba. A felebaráti szeretet ürügye alatt próbálja a szerzetesek figyelmét az Istentől elterelni. Bebeszéli a szerzeteseknek, hogy ne viseljék a rendi ruhájukat, mert így közelebb jutnak az emberekhez.. Milyen kevés az utánpótlás a szerzetesházakban.Sokan, akik  egyszer követték a meghívást, levetették a lelki ruhájukat. Nem találnak időt, hogy Istent imádják, és Neki minden jót megköszönjenek.Látjátok, hogy milyen ravasz a sátán! Az ember mindenféle nemzetközi segélyről beszél, ahelyett, hogy megmondaná, hogy béke és nyugalom csak Istenben található.
Gyermekeim legyetek éberek! Az Egyház alapjai vannak veszélyben. Mert csak kevesen imádkoznak és engesztelnek. Azért kérlek titeket, kövessétek az Én hívásomat! Imádkozzatok, mert még nagyon sokat megmenthettek! Ha imádkoztok, Isten a ti  segítségetekre siet. Ő meghallgatja imáitokat. Nem vagytok egyedül! Határozzátok el magatokat! Szomorú a Szívem, amikor ezekről kell beszélnem. Tudjátok meg, Én a reményt és a segítséget hozom nektek. Szilárdan higgyetek Fiam szavainak, és kövessétek azokat! Ő a ti Utatok és Életetek.Hagyjátok, hogy vezessen, egymásnak pedig szolgáljatok szeretettel! A szeretet elvezet titeket Istenhez. A győzelem, ami az igazságból jön, az Én Szeplőtelen Szívemben van. Nem akarlak ijesztgetni titeket. Én a világról beszélek, azért, hogy az Én szavaimat, Szent Fiamét, és mindazokét a prófétákét, akiket Isten a világba küld, komolyan  vegyétek. Ti ne féljetek drága gyermekeim!
Mindannyiótokat megáldlak és elküldöm szeretetemet, hogy megerősödjetek. Gondoljátok át szavaimat!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!"