2011. augusztus 2., kedd

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. augusztus 2.

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a Szentlélek által újjászülessetek az imában és új néppé váljatok Fiam mellett.  Egy néppé, amely tudja, hogy ha elveszíti Istent, önmagát veszíti el.  Egy nép, amely tudja, hogy a szenvedések és megpróbáltatások ellenére, Istennel biztonságban van és megmenekül.  Arra hívlak benneteket, hogy gyűljetek össze Isten családjában, és erősödjetek meg az Atya erejében. Egyedül nem állíthatjátok meg a rosszat, amely uralni és lerombolni akarja a világot. De Isten akarata szerint, mindannyian együtt Fiam oldalán, mindent megváltoztathattok és meggyógyíthatjátok a világot.  Hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből imádkozzatok pásztoraitokért, mert őket választotta ki a Fiam.  Köszönöm nektek.“   2011. augusztus 2.

Milyen gyakran végezzünk szentgyónást?

Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció nyugalmazott prefektusa válaszol.
„Az egyház nem azt mondja, hogy elegendő évente egyszer gyónni, hanem azt, hogy akik még évente egyszer sem gyónnak, a megengedhető minimumnak sem tesznek eleget. Ez eléggé világos. Azokat, akik szeretnék Istent egyre jobban szeretni, az egyház arra biztatja, hogy gyakran gyónjanak. Nem feltétlenül azért, mert halálos bűnt követtek el; hanem azért, hogy segítséget kapjanak, hogy növekedni tudjanak az Isten iránti szeretetben.
Ez sokaknál két- vagy háromhetenkénti szentgyónást jelenthet – senki sem fogja ezt pontosan számolgatni. Az is előfordul, hogy valaki hetente, sőt akár naponta járul szentgyónáshoz. Ezzel nem azt mondom, hogy hallgatóink ezután naponta menjenek gyónni, hanem azt, hogy akik szeretnék Istent jobban szeretni, azoknak – ha semmilyen súlyos bűnre nem emlékeznek – a két-, háromhetenkénti szentgyónás megfelelő és rendkívül sokat segít.”

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Legyetek felkészültek minden időben

2011. augusztus 1. hétfő; 23:00
Szeretett leányom, most végre valóban egyesültél Velem. Most látni fogod, miért olyan sürgős az embereknek segíteni, hogy megnyissák a szemüket megtérésük érdekében, azért, hogy bejuthassanak Atyám Birodalmába.
Manapság oly sok ember gúnyol ki Engem. Amikor híveim elismerő módon említik Nevem, akkor őket is kigúnyolják, kicsúfolják és kinevetik.  Vannak olyanok, akik dühösek lesznek, amikor az Én Nevemben próbára teszik őket. Aztán vannak olyanok is, akik nem csak elutasítanak, hanem gyűlölnek is Engem. Sohasem volt a világon ennyi ember, akik a hittől ennyire elfordultak.
Oly sok lélek választotta annak a gondolatnak az elutasítását, hogy Én, vagy az Örök Atya létezünk. Azt gondolják, hogy semmit sem számít, hogy hisznek-e vagy sem, és ennek semmi jelentősége sincs az életükben.   Sokan azok közül, akik langyos hitűek, nemtörődöm módon elutasítják tanításaimat azáltal, hogy csak a szájukkal vallják meg a hitüket. Ők azt hiszik, hogy később az élet során sok idejük lesz még arra, hogy a szükséges időt hitük gyakorlásának szenteljék. Ez különösen a fiatal nemzedékre igaz, akik azt gondolják, hogy a hit nem egy olyan dolog, ami miatt zavartatni kellene magukat. Ők azt hiszik, hogy sok év áll még előttük, hogy Engem, a szerető Megváltójukat és az Örök Atyát tisztelhessék.  Ezért van az, hogy az idősebbek hajlamosak arra, hogy az életük későbbi szakaszában újra élesszék hitüket, amikor a túlvilágról kezdenek el gondolkodni.
Amit az emberek nem tudnak felfogni, az hogy bármikor meghalhatnak, bármelyik pillanatban, bármely életkorban, születésüktől fogva egészen öreg korukig. Ezért fel kell, hogy legyenek készülve erre minden időben.
Könyörgök minden hívemhez, hogy imádkozzanak a tisztánlátásért, a fiatalok tanításáért, mindenhol, hogy sürgősen megnyissák szemüket a szeretet előtt, amelyet Én és az Örök Atya érzünk egyenként mindannyiukért.  Segítsetek nekik, hogy a Paradicsom ígéretével szemben megnyíljon a szemük. Ez most a ti kötelességetek Velem szemben, azért, hogy fiatal gyermekeim ne vesszenek el a hazugságokban, amelyeket a sátán ma a világban terjeszt.
Segítsetek nekem, hogy mindazok megmenekülhessenek, akik azt hiszik, hogy rengeteg idejük van még arra, hogy odafigyeljenek lelkük felkészítésére a földi Új Paradicsomra, amely egyre közeledik, és amely egy szempillantás alatt valósággá válik, akkor, amikor a legtöbben közületek a legkevésbé számítanak rá.
A ti szerető Tanítótok és Megváltótok
Jézus Krisztus


Kérdések Jézushoz


2011. augusztus 1. hétfő; 23:30
Miután a látnoknő megkapta a „Legyetek felkészültek minden időben” című üzenetet, egy képet látott Jézusról, amelyen Jézus nagyon szomorúan jelent meg. Akkor kérdések sorozatát tette fel, amire Ő válaszolt.
Kérdés Jézushoz: „Szomorú vagy?”
A válasz: „Igen, és kimerült. Az emberek bűnei kettészakítják Szívemet.”
Kérdés Jézushoz; „Mi az, ami segítene?”
A válasz: „Az ima és ebből nagyon sok. Híveim hűséges imái, az Irgalmasság Rózsafüzérének és a Szent Rózsafüzér naponkénti imádkozása által, amelyek megmentik gyermekeimet. Ők, az Én követőim, ki kell, hogy tartsanak, akkor is, ha ez nehéz számukra.”
Kérdés Jézushoz: „Mi az, ami a legjobban zavar Téged?”
A válasz:
„Azok a személyek, akik nemcsak gyűlölnek Engem, hanem úgy döntenek, hogy a szemérmetlen rituálékon a sátánt imádják, miközben nem veszik észre, hogy hogyan csapja be a sátán őket.
„ Felszentelt szolgáim, akik elvesztették Irántam való szeretetüket.”
„Mindazok, akik másokat üldöznek.”
„A gyilkosok, akik nincsenek tekintettel Gyermekeim életére.”
„A terhesség-megszakítás, a népirtás rosszabb formája. Minden egyes pillanatban könnyeket sírok azokért az Én kis lelkeimért, akik sohasem kapják meg a lehetőséget az első lélegzetvételre.”
„A háború és az a könnyedség, amelyet rendszerint azok alkalmaznak, akiket ha a harcmező közepére állítanának, gyávaságból elszaladnának. Sokan ezek közül az emberek közül, akik háborút jelentenek be, csak azért teszik, hogy megszerezzék a hatalmat. Ők nagyon megbántanak Engem.”
Kérdés Jézushoz: „Mi az, ami boldoggá tesz Téged?”
A válasz: „A Követőim hite és azoké, akik elhatározták, hogy segítenek Nekem a lelkek megmentésében. Szeretem őket, oly sok gyöngédséggel és együttérzéssel. Ők Atyám Birodalmában különleges módon lesznek megjutalmazva.
Vége.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Nagy Figyelmeztetés


Megkérdeztem Jézust azzal kapcsolatban, amit európai látnoknőnél olvastam, hogy valóban hónapokon belül meglesz-e a figyelmeztetés. Jézus: A prófécia igaz. Gyermekem, közel van a figyelmeztetés. Hogy hónapokon, napokon, vagy órákon belül következik-e be, azt csak Atyám tudja. Ti csak készítsétek lelketeket, imádkozzatok! A buzgóságotokon múlik rengeteg eltévedt gyermekem sorsa. Ne féljetek, mert én végtelenül szeretlek titeket. Azt akarom, hogy minden ember megtérjen és eljusson az örök üdvösségre. Szükségetek van erre a hatalmas kegyelemre, hogy Szentlelkem megvilágosítsa belső életeteket, azon belül a rossz cselekedeteiteket, hogy utána ráléphessetek az életszentség útjára, mely szentté tesz titeket. Legyetek szentek, miképpen mi is szentek vagyunk!
2011. 08.01.                                                                    Mária Magdolna

 http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/nagy-figyelmeztetes


Natália nővér üzenet a magyarokhoz


Drága testvéreim, a mennyből szólok hozzátok, hogy segíthessek nektek. Nagyon közel van a Nagy Figyelmeztetés! Térjetek meg! Induljatok el az életszentség útján! Nagy megpróbáltatásban lesz részetek. Ne engedjétek a sátánnak, hogy megtévesszen titeket és elvegye életkedveteket és vele együtt lelketeket is, mely örök és halhatatlan! Higgyetek a túlvilág létezésében, mert valóban van pokol, tisztítóhely és mennyország! Akinek nincs hite, az nem tud rátalálni az örök életre. Jézus, nem véletlenül tanítja nektek a Szentírásban, hogy „aki hisz bennem, annak örök élete van”. Imádkozzatok gyermekeim, a hit ajándékáért! Jézus minden imát türelmesen végig hallgat, és ha kéréseitek megegyeznek az ő akaratával, akkor meg is adja hozzá nektek a kegyelmet. Testvéreim, fogjatok össze egymással! Alkossatok egységet! Az ellenség hamarosan még több támadást fog indítani Magyarország ellen! Ezeket a támadásokat csakis imával és rengeteg önmegtagadással lehet elhárítani. A Szűzanya védelme alatt álltok, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell tennetek semmit annak érdekében, hogy országotokat ne töröljék el a föld színéről. Nagy feladatot bízott rátok Jézus, a ti megváltótok. Ez a feladat a kitartó engesztelés, a világban élő testvéreitek megtéréséért. Engeszteljetek! A figyelmeztetés, hatalmas kegyelmi áradatként fogja érni az egész világot. Sokan fognak meghalni és megtérni. Kérlek titeket, egy nap se teljen el úgy, hogy ne imádkozzatok! Oly közel vannak az események, hogy minden imát felhasználnak az égiek arra a célra, hogy mindnyájatokat megmenthessenek, főként azokat, akik a rossz úton haladnak.
Drága engesztelők, imáitok közben ne feledkezzetek meg a fiatalokról se! Nagy veszélyben vannak. A sátán elhiteti velük, hogy nincs szükségük Istenre, sem az ő szeretetére. Boldogságukat a világban keresik, az anyagiakban, és a kényelmes, bűnnel teli életben. A legféltettebb kincsüket is elveszi, mégpedig a tisztaság ajándékát. Nem imádkoznak. A szenvedésüket sem ajánlják fel. Óh, bárcsak tudhatnák, hogy imájukkal milyen sok lelket megmenthetnének! A bűn az, mely meggátolja őket abban, hogy mindezt megtegyék. A figyelmeztetés rájuk is nagy hatással lesz. Közülük is lesznek, akik nem tudják elkerülni a halált.
Hozzátok is szólok, drága pap testvéreim. Éljetek szentül és mutassatok példát az embereknek! Ne gondoljátok, hogy nincs szükségetek a megtérésre! Az egész élet a megtérésből áll. A sátán a ti lelketeket is meg akarja kaparintani. Nagyobb győzelmet jelent számára egy Istennek felszentelt lélek megszerzése, mint egy gyenge, vallását alig gyakoroló léleké. Isten titeket is komolyan számon fog kérni. Nagy a ti felelősségetek! Mentsétek a lelkeket! Kérjétek a kegyelmeket, szükségetek van rá! Engedjétek, hogy a Szentlélek vezesse minden gondolatotokat és cselekedeteket! Olvassátok gyakran a Szentírást! Elmélkedjetek a rózsafüzér alatt! Nyissátok ki szíveteket! Üresítsétek ki magatokat, hogy Jézus egészen ott élhessen bennetek! Ne zárjátok be szíveteket! A lelketek sorsa forog kockán, amit az ellenség azonnal kihasznál. Mindenféle eszközt felhasznál, hogy ti is a pokolra jussatok. Ez lenne számára a legnagyobb öröm. Készítsétek fel lelketeket, mert nem tudhatjátok, mikor kell megállnotok Isten szent színe előtt!
Veletek vagyok és imádkozom értetek. Isten áldása legyen rajtatok magyar testvéreim!
2011.08.01.                                                             Mária Magdolna


http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/natalia-nver-uezenet-a-magyarokhoz


 Látomás a papokról


Jézus elvitt egy helyre, ahol szentségimádás volt, ahol két csoportban álltak a papok. Az egyik csoportban a kételkedők voltak, akik nem hittek az Úrjézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben, míg a másikban azok a papok, akik buzgóak és hisznek benne. Az Úr megmutatta, hogy akik nem hisznek benne és kételkednek, azok olyanok, mint a hitetlen Tamás. A Nagy Figyelmeztetéskor Jézus majd megmutatja nekik a sebeit, hogy higgyenek az ő létezésében. Ezek a kételkedők ugyanazt fogják a figyelmeztetéskor mondani, mint Tamás: „Én Uram, én Istenem!” Lesznek, akik belehalnak, mikor látják a sebeket. Akik hisznek benne, azoknak megmutatja a mennyországot és megerősíti őket azokban a feladatokban, amik rájuk várnak. Jézus és Szűzanya kérte az engesztelőket, hogy a figyelmeztetés után még jobban imádkozzunk a papokért, mert nagyon sok megpróbáltatásban lesz részük! Szűzanya hatalmas emberi alakban, tenyerébe vette a papokat, és felemelte őket Jézushoz. Jézus szövetséget kötött velük: a hit, a szeretet és a bátorság szövetségét, melyet egy szív alakú szivárvány jelképezett. Jézus ezt a szivárványt felemelte a Mennyei Atyához. Mikor a Mennyei Atya a tenyerében tartotta és egészen a tekintetéig emelte ezt a szivárványt, akkor az templom alakot vett fel, amely az egyházat jelképezte. Éreztem, hogy ez már az Új Világra vonatkozik, ahol, mivel nem lesz bűn, már nem fogjuk Istent megbántani, hanem boldoggá fogjuk őt tenni. Az Új Világban is sok pap lesz.
2011.08.01.                                                                                  Mária Magdolna