cardenal-carlo-caffarra_ecdima20170613_0020_21.jpgRaymond Burke és Joseph Zen bíborosok, valamint Athanasius Schneider püspök lesznek a fő felszólalók azon a konferencián, amelyet ezen a szombaton, április 7-én tartanak Rómában, az Egyház jelenlegi válságának lehetséges megoldásairól.
A konferencia címe: "Katolikus Egyház: Merre tartasz?". A konferenciát a tavaly szeptemberben elhunyt ("dubia") bíboros, Carlo Caffarra emlékének ajánlják, és annak fő szervezője is egy "Caffarra Bíboros Barátai" nevet viselő egyesület.
A konferencia a "Csak egy vak ember tagadhatja, hogy nagy zavar van az Egyházban" alcímet viseli, amely idézet Caffarra bíborostól származik. A bíboros a mondatot az olasz Il Foglio lapnak adott interjújában mondta, 2017 januárjában.
A konferencia teljes programja ma került nyilvánosságra. A program szombaton délután fél háromkor közös imádsággal kezdődik majd az "Egyházfalu" elnevezésű konferenciaközpont kápolnájában. A konferenciát ezután a német Walter Brandmüller bíboros nyitja majd meg 15:00 órakor. Az egyháztörténész Brandmüller ("dubia") bíboros nyitóelőadása Boldog John Henry Newman 1859-ben írt esszéjéről szól majd, ami az "Konzultáció a hívekkel doktrinális kérdésekben" címet viseli.
A második előadó az amerikai Raymond Burke ("dubia") bíboros lesz, aki "A pápai tekintély korlátai az Egyház tanításában" címmel beszél majd. Az Amoris Laetitia püspöki korrekcióját jelentő "hitvallás" egyik szerzője, a kazahsztáni Athanasius Schneider püspök "Róma apostoli szentszéke, mint cathedra veritatis [az igazság széke]" témájában tart előadást.
A kínai Joseph Zen bíboros, Hong Kong emeritusz püspöke csak videókapcsoláson keresztül lesz jelen. Ő "Az Egyház Kínában ma" címmel szólal majd fel.
A konferencia prominens világi előadói között lesz Valerio Gigliotti, Marcello Pera, és Renzo Puccetti is (róluk és az előadásukról bővebben angolul ITT).
A konferencián egy rövid videót is levetítenek majd, amelyen a néhai Caffarra bíboros a Humanae Vitae enciklikáról fog beszélni. Bologna korábbi érsekeként Caffarra bíboros a Házasság és Család II. János Pál Pápai Intézetének alapító elnöke volt.
A konferencia megtartása Caffarra bíboros egyik utolsó kérése volt. A bíboros élete végét az Egyházban megtapasztalt zűrzavar miatti mély kiábrándultságban élte meg.
A konferencia a programja szerint közös hitvallás megfogalmazásával végződik majd, amely a leírások szerint a ma legvitatottabb tanítás- és erkölcsbeli kérdésekben mondja ki majd újra Krisztus és az Egyház világos és változhatatlan tanítását.
Bár az előzetesből ez nem derül ki, valójában nem kizárt, hogy ez a hitvallás jelenti majd Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításának formális korrekcióját.
A konferencián való részvétel ingyenes, és még csak regisztrációhoz sem kötött. Az érdeklődőket az ülőhelyek megteltéig engedik majd be.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/03/valami_keszul_romaban_erkezik_ferenc_papa_formalis_korrekcioja


"Ezért tanúsítjuk és megvalljuk..." - Az április 7-ei római konferencia zárónyilatkozata

Az alábbiakban a mai napon Rómában tartott "Katolikus Egyház: Merre tartasz?" konferencia zárónyilatkozatának teljes szövegét adjuk közre, kommentár nélkül. A konferencián elhangzottakról és történtekről további beszámolókat közlünk majd.

"Ezért tanúsítjuk és megvalljuk..."

A "Katolikus Egyház, merre tartasz?" konferencia zárónyilatkozata
Róma, 2018. április 7.
Az "Amoris Laetitia" apostoli buzdítás egymásnak ellentmondó értelmezései miatt nyugtalanság és zavar terjed a hívek között szerte a világban.
A sürgős kérés a tisztázásra, amelyet mintegy egymillió hívő, 250-nél is több tudós, és több bíboros nyújtott be a Szentatyának, semmilyen választ nem kapott.
A hit és az Egyház egységével szemben felmerült súlyos veszély közepette mi, Isten Népének megkeresztelt és bérmált tagjai arra vagyunk hívva, hogy újból megerősítsük a katolikus hitünket.
A II. Vatikáni Zsinat feljogosít és bátorít minket erre, a "Lumen Gentium" 33. pontjában kijelentve: "Így minden laikus a neki juttatott adományokból eredően egyszerre tanúja és eleven eszköze az Egyház küldetésének 'Krisztus ajándékozásának mértéke szerint' (Ef 4,7)."
Boldog John Henry Newman szintén bátorít minket erre. A "Konzultáció a hívekkel doktrinális kérdésekben" (1859) című prófétai értekezésében a hit mellett tanúságot tevő laikusok fontosságáról beszélt.
Ezért az Egyház hiteles hagyománya szerint tanúsítjuk és megvalljuk, hogy
1) Egy megkötött és elhált házasságot két megkeresztelt személy között csak a halál oldhatja fel.
2) Ezért azok az érvényes házasságban egyesült keresztények, akik más személyhez kötik magukat, miközben a házastársuk még él, a házasságtörés súlyos bűnét követik el.
3) Meg vagyunk róla győződve, hogy ez abszolút erkölcsi parancs, ami mindig és kivétel nélkül kötelez.
4) Arról is meg vagyunk győződve, hogy a lelkiismeret semmiféle szubjektív ítélete nem tehet egy belsőleg rossz cselekedetet jóvá és megengedhetővé.
5) Meg vagyunk róla győződve, hogy az ítélet a szentségi feloldozás kiszolgáltatásának lehetőségéről nem az elkövetett bűn felróhatóságán alapszik, hanem a bűnbánó szándékán, hogy felhagy az isteni parancsolatokkal ellentétes életmódjával.
6) Meg vagyunk róla győződve, hogy azok a személyek, akik elváltak és polgári úton újraházasodtak, és nem akarnak önmegtartóztatásban élni, olyan helyzetben élnek, amely objektíve ellenkezik Isten törvényével, és ezért nem részesülhetnek az Oltáriszentségben.
A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja: "Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket" (Jn 8,31-32).
Ezzel a bizonyossággal megvalljuk a hitünket az Egyház legfőbb pásztora és tanítója, valamint a püspökök előtt, és arra kérjük őket, hogy erősítsenek meg minket a hitben.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/07/_ezert_tanusitjuk_es_megvalljuk_az_aprilis_7-ei_romai_konferencia_zaronyilatkozata