2018. szeptember 8., szombat

Megkezdödött a katolikus egyház szétbomlasztása

Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.

"Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka"
(Billy Meier Hénok próféciái)

---------------------------------------------
Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak és az "Isten" egy kozmikus humanoid c. írásokat.
----------------------------------------------

Az elmúlt hetekben mindennél erösebb támadások érték a világsajtóban a katolikus egyházat, ami egyáltalán nem volt véletlen, hanem az illuminátus sötét hatalom azon stratégiáját tükrözi, mely szerint az egyházakkal a közvetlen az Antikrisztus megjelenése elötti idöszakig "kesztyüs kézzel" kell bánni, mert a nyílt felbomlasztásuk a "szakadás" (a hittöl való elszakadás) tömeges bekövetkeztéig nem lehetséges.
Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?
... Abban a közbeeső időben azonban, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő...

1 Timoteus 4:1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
II. Thessalonika levél:2:3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
(vagyis az Antikrisztus)

Nos... a hitszakadás már bekövetkezett, úgyhogy a kesztyü is rövidesen lekerül ...


S mindez még csak a kezdet...

Ez a folyamat várhatóan a katolikus egyház szétbomlását fogja eredményezni, és egyelöre semmi jele annak, hogy nem Ferenc pápa az a bizonyos - a Szent Malakiás próféciában emlegetett - "Péter a római", vagyis Petrus Romanus, a 112.-ik pápa, az utolsó pápa!

Szent Malakiás prófécia
"Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége"

Jelenések könyve 17
9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;
(vagyis Róma, a hét domb városa)
16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
(vagyis a 2000 éves római hatalom, amit jelen korban a katolikus egyház testesít meg, tönkre lesz téve)
17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
(bár az egyház elpusztítását a "fenevad",  a sátáni sötét hatalom fogja elvégezni, mindez viszont isteni akaratot tükröz)
18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.
(Róma)

Alois Irlmaier látnok jövendölései
Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik." "Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül."
Billy Meier próféciák:
Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams.
"...vérük patakokban fog folyni"

A papok le lesznek mészárolva, amiért a sátán szolgálatába álltak, s a végsö megítéléskor a lelkeik is dupla szigorral lesznek megítélve a "rettenetes bíró" ítélötáblái által (az asztrális világban).
Bevallom, nem értem a papokat...A "rettenetes bíró" anno elveszejtette Szodomát és Gomorát, s most ezt az egész globalista újbabiloni világot fogja - úgy néz ki,  nem is oly soká.  Nem látják, hogy mi vár rájuk? Ami most is történni fog, annak se lesz a fele se tréfa.
Ezek szerint a papok se nem igaz hívö emberek, se nem igaz emberek ... ilyenekböl bizony már Szodomában és Gomorában se volt sok... Tényleg olyan nehéz rádöbbenni, hogy a "rettenetes bíró" még mindig él, s továbbra is az, aki már Szodoma és Gomora idejében is volt, s most se fog kegyelmezni?


http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=242:2018-09-07-18-36-31&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61


Már ahhoz hasonló, nukleáris töltetü cunami-fegyver-technológiák is mintha fejlesztés alatt állnának Oroszországban, amivel Irlmaier szerint elárasztják majd Anglia területeit:

https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/
Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a "semlegesítő"-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent.


Az ott valószínüleg egy gigantikus nukleáris töltet, ami a vízbe kerül ...

2016.12.14
Az oroszok nukleáris víz alatti drónok fejlesztésén dolgoznak
(Russia Tests Nuclear-Capable Underwater Drone)

https://thediplomat.com/2016/12/russia-tests-nuclear-capable-underwater-drone/
"the “Oceanic Multipurpose Status-6 System” is designed to “destroy important economic installations of the enemy in coastal areas and cause guaranteed devastating damage to the country’s territory by creating wide areas of radioactive contamination, rendering them unusable for military, economic, or other activity for a long time.”


Az OMS-6-os rendszer lehetövé teszi egész partvidékek víz általi elöntését, az ellenséges ország területének garantált tönkretevését ...
Hamispróféta vádakkal, bizonyított állításokkal szemben nem tud védekezni egyáltalán és titokban kétségbeesetten a média segítségét kérte a Pápai PEDOGATE botrány elmaszatolására.

http://stateofthenation2012.com/?p=103242
http://themillenniumreport.com...day-after/

Benjamin Wiker professzor: A válság súlyosabb, mint gondolod

Semmi, de abszolút semmi nem ássa alá gyorsabban és alaposabban a magisterium erkölcsi és teológiai tekintélyét, mint a botrány és képmutatás ördögi összjátéka
Szemben Donald Wuerl [Washington „bíboros-érseke”] sokat idézett kijelentésével [miszerint a mostani amerikai botrány néhány ember magánproblémája], a „katolikus egyház” [azaz a zsinati szekta, de mivel, sajnos, a világ ezt tekinti a katolikus Egyháznak, így egyúttal Krisztus Egyháza is] valóban „hatalmas-hatalmas válságban” van. E válság karakteréről nagyobb világosságot nyerünk, ha a szélesebb körű erkölcsi-történelmi perspektívát vesszük szemügyre.
Csak egyetlen ok van, ami miatt ma a pedofília egyáltalán erkölcsi problémát jelent. Történelmileg nézve a katolikus Egyház tette ezzé. A nemi kapcsolat fiatal fiúkkal és lányokkal, de mindenekelőtt fiúkkal, a régi görög-római kultúrkörökben elfogadott, általánosan gyakorolt praxis volt. Maga Krisztus, és ily módon az Egyház is, ebbe a kultúrkörbe született bele. Ezt az általános pogány szexuális praktikát, mint a szexualitás deformációját a kereszténység elítélte és ezért evangelizálta. A kereszténység evangelizációjáért végzett fáradozás sikere nélkül a pedofília elleni, még ma is érvényes törvények egyáltalán soha meg sem születtek volna.
Még néhány részlet ehhez a történelmi vázlathoz: Az ókori Görögországban és Rómában a férfiak a 12 és 18 év közötti fiúkkal folytatott szexre vágytak, olyan korú fiúkkal, akik nemi érése éppen kibontakozóban volt. Magyarul: a homoszexuális cselekmények első sorban a pedofília definíciójába tartoztak. …
Ráadásul a pedofília nem néhány homoszexuális perverz egyénre korlátozódott, hanem a férfiak túlnyomó többsége űzte ezt, mint a görög-római kultúra részét, függetlenül attól, hogy ők maguk homoszexuálisok voltak-e vagy sem [Szókratész és Platón „fiúinak” neve is ismert]. Magyarul a pedofília nem jelentett erkölcsi problémát, hanem az akkori kulturális gyakorlathoz tartozott (ez egy fontos pont, amiről később még írok egy cikket – mondja Benjamin Wiker –, mert ez azt is jelenti, hogy egy deformált társadalomban a homoszexualitás és pedofília a többséget érintheti – nem csak a lakosság 2 vagy maximum 10 százalékát, mint manapság –, mint például Szodomában és Gomorrában történt).
Ez volt tehát a helyzet az antik pogány Görögországban és Rómában. És ekkor jött Krisztus. A kereszténység tette a pedofíliát erkölcsi problémává. A pogány római birodalom lassú, de feltartozhatatlan evangelizációja a férfiak és fiúk közötti nemi érintkezés világméretű elfogadását ugyanilyen elterjedésű erkölcsi undorral váltotta fel. Ugyanez vonatkozott a homoszexualitásra, a sexrabszolgaságra, az abortuszra, a gyermekgyilkosságra és az eutanáziára (melyek minden pogány társadalomban elfogadottak voltak). Csakis a keresztény evangelizáció következményeként váltak ezek a társadalmakban erkölcsi problémává, és többé nem elfogadott, elítélt pogány praktikákká.
Nekünk tehát ebből a történelemből tanulnunk kell.
Az egyetlen oka tehát annak, hogy még mindig léteznek világi törvények, melyek tiltják és büntetik a pedofíliát, az az, hogy a kereszténység formálta a nyugati kultúrát. És az egyetlen ok, ami miatt mi a kultúránkban és törvényeinkben a homoszexualitást újra elfogadottá tettük, az, hogy javában folyik nyugati kultúránk elkeresztényietlenítése. Ha ez tovább folytatódik, akkor nemsokára a pedofíliát is újra el fogjuk fogadni, ugyanúgy, ahogy a homoszexualitást, az abortuszt, a gyermekgyilkosságot és az eutanáziát is újra jóváhagytuk.
Ez egy hatalmas, óriási válság az egyház számára, hiszen „papok”, „püspökök”, „bíborosok” mélyen gyökerező homoszexuális hálózata foglalkozik évtizedek óta aktívan azzal, hogy a világot tökéletesen elkeresztényietlenítse, amikor 12 és 18 év közötti fiúkkal fajtalankodik. Így történt, hogy „pap”-szemináriumainkban és egyházmegyéinkben egy görög-római szexuális kultúra terjedt el. Aki tudni akarja, milyenek voltak az antik Görögország és Róma szánalmas-szexis mindennapjai, az olvassa el a most napvilágra került Pennsylvania riportot.
Nemde, borzalmas irónia?! Pont azok a férfiak, akik a legmagasabb tekintéllyel azzal lettek megbízva, hogy minden népet evangelizáljanak, egy idő óta teljes gőzzel azon buzgólkodnak, hogy a nemzetek elkeresztényietlenítését megvalósítsák. Ezek a „papok”, „püspökök” és „bíborosok” készséges ügynökök a pogányság visszahozatalában és kétezer évnyi egyháztörténelem megsemmisítésében.
Sőt, nem csak mások ügynökei ebben a tevékenységükben, hanem ők maguk a fő szereplői. Semmi, de abszolút semmi nem ássa alá gyorsabban és alaposabban a magisterium erkölcsi és teológiai tekintélyét, mint a botrány és képmutatás ördögi összjátéka.
Hogyan vehetne bárki bármit is komolyan ezek után, ami ettől a magisteriumtól jön, legyen ez az egyház tanítása a szexualitásról, vagy a Legszentebb Szentháromságról?
Elég hatalmas, elég nagy Önnek ez a válság, Wuerl „bíboros”? Vagy el tud képzelni akár egy picivel is nagyobbat?
[E honlap számára ez az utolsó kérdés természetesen semmit nem mond, hiszen tudjuk, hogy a hitehagyás, az újpogányság terjesztése és propagálása nem ma kezdődött a szexuális problémák feltárásával – ezek csak következmények –, hanem jóval, jóval korábban: az Isten iránti feltétlen bizalom és engedelmesség gyengülésével, majd teljes megtagadásával. Mindazonáltal, ez a cikk olyasvalamit tárgyal, ami mára érte el – emberi mértékkel nézve – a tetőpontját (innen már nemigen tudom, hova lehet még visszamenni): a pogány kultúra és élet újrabevezetését az élet minden területére. Vagyis a kereszténység után nem az egyszerű hitetlenség, vagy közöny következik, hanem a pogányság, azaz a legocsmányabb, legdrasztikusabb barbárság.]
National Catholic Register(forrás: www.kath.net – 2018. szeptember 8.)
http://katolikus-honlap.hu/1801/bwiker.htm