Ezzel újabb végsö idei próféciák fognak valóra válni.

"Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka"
(Billy Meier Hénok próféciái)

---------------------------------------------
Megj.: a cikk teljes megértéséhez ajánlatos elöször végigolvasni a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak és az "Isten" egy kozmikus humanoid c. írásokat.
----------------------------------------------

Az elmúlt hetekben mindennél erösebb támadások érték a világsajtóban a katolikus egyházat, ami egyáltalán nem volt véletlen, hanem az illuminátus sötét hatalom azon stratégiáját tükrözi, mely szerint az egyházakkal a közvetlen az Antikrisztus megjelenése elötti idöszakig "kesztyüs kézzel" kell bánni, mert a nyílt felbomlasztásuk a "szakadás" (a hittöl való elszakadás) tömeges bekövetkeztéig nem lehetséges.
Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?
... Abban a közbeeső időben azonban, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő...

1 Timoteus 4:1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
II. Thessalonika levél:2:3
Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
(vagyis az Antikrisztus)

Nos... a hitszakadás már bekövetkezett, úgyhogy a kesztyü is rövidesen lekerül ...


S mindez még csak a kezdet...

Ez a folyamat várhatóan a katolikus egyház szétbomlását fogja eredményezni, és egyelöre semmi jele annak, hogy nem Ferenc pápa az a bizonyos - a Szent Malakiás próféciában emlegetett - "Péter a római", vagyis Petrus Romanus, a 112.-ik pápa, az utolsó pápa!

Szent Malakiás prófécia
"Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége"

Jelenések könyve 17
9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;
(vagyis Róma, a hét domb városa)
16 És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
(vagyis a 2000 éves római hatalom, amit jelen korban a katolikus egyház testesít meg, tönkre lesz téve)
17 Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
(bár az egyház elpusztítását a "fenevad",  a sátáni sötét hatalom fogja elvégezni, mindez viszont isteni akaratot tükröz)
18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.
(Róma)

Alois Irlmaier látnok jövendölései
Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik." "Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül."
Billy Meier próféciák:
Many Catholic clerics, priests, bishops, cardinals and many others will be killed and their blood will flow in streams.
"...vérük patakokban fog folyni"

A papok le lesznek mészárolva, amiért a sátán szolgálatába álltak, s a végsö megítéléskor a lelkeik is dupla szigorral lesznek megítélve a "rettenetes bíró" ítélötáblái által (az asztrális világban).
Bevallom, nem értem a papokat...A "rettenetes bíró" anno elveszejtette Szodomát és Gomorát, s most ezt az egész globalista újbabiloni világot fogja - úgy néz ki,  nem is oly soká.  Nem látják, hogy mi vár rájuk? Ami most is történni fog, annak se lesz a fele se tréfa.
Ezek szerint a papok se nem igaz hívö emberek, se nem igaz emberek ... ilyenekböl bizony már Szodomában és Gomorában se volt sok... Tényleg olyan nehéz rádöbbenni, hogy a "rettenetes bíró" még mindig él, s továbbra is az, aki már Szodoma és Gomora idejében is volt, s most se fog kegyelmezni?


http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=242:2018-09-07-18-36-31&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61


Már ahhoz hasonló, nukleáris töltetü cunami-fegyver-technológiák is mintha fejlesztés alatt állnának Oroszországban, amivel Irlmaier szerint elárasztják majd Anglia területeit:

https://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/
Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a "semlegesítő"-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent.


Az ott valószínüleg egy gigantikus nukleáris töltet, ami a vízbe kerül ...

2016.12.14
Az oroszok nukleáris víz alatti drónok fejlesztésén dolgoznak
(Russia Tests Nuclear-Capable Underwater Drone)

https://thediplomat.com/2016/12/russia-tests-nuclear-capable-underwater-drone/
"the “Oceanic Multipurpose Status-6 System” is designed to “destroy important economic installations of the enemy in coastal areas and cause guaranteed devastating damage to the country’s territory by creating wide areas of radioactive contamination, rendering them unusable for military, economic, or other activity for a long time.”


Az OMS-6-os rendszer lehetövé teszi egész partvidékek víz általi elöntését, az ellenséges ország területének garantált tönkretevését ...
Hamispróféta vádakkal, bizonyított állításokkal szemben nem tud védekezni egyáltalán és titokban kétségbeesetten a média segítségét kérte a Pápai PEDOGATE botrány elmaszatolására.

http://stateofthenation2012.com/?p=103242
http://themillenniumreport.com...day-after/