2015. november 25., szerda

„Miközben a metál rajongók az ördög iránti rajongásukat nyilvánították ki, az ördög válaszolt, ahogy ezt az ördög mindig teszi: halállal és pusztítással”

2015. január 26-án került fel a honlapra az „Isten nevét hiába ne vedd” – Istenítéletek című cikk a január első hetében Párizsban történt merénylettel kapcsolatban. Ebből való a következő idézet: »Régen a keresztények életük minden pillanatában megtapasztalták Isten jelenlétét, a mindennapi történések pedig segítségükre voltak hitük elmélyítésére. Ilyenek voltak azok a megrendítő tragédiák, melyek egy-egy nyilvános vétkest sújtottak, és amiket ezért a nép – joggal – „istenítéletnek” tartott, szent félelemmel szemlélt és megőrzött emlékezetében. … Nos, aki vette magának azt – a mai internetes világban tényleg aprócska kis – fáradtságot és utánanézett a párizsi merénylet okainak, az nem tud másra gondolni, csakis isteni ítéletre: A Legméltóságosabb Szentháromság, Isten, Jézus Krisztus, Isten Anyjának ez a sorozatos – a legutolsó most karácsonykor –, és az ocsmánynál is ocsmányabb kigúnyolása, csakúgy, mint a Szentlélek elleni bűn a megbocsáthatatlan vétkek közé tartozik.«
A helyzet most is ugyanaz, mint 10 hónappal ezelőtt: Ezért most is érdemes utána nézni, hol is csaptak le a merénylők a legnagyobb erővel, elsősorban kik is voltak azok, akik közül a legtöbben meghaltak.
Én először Roberto de Mattei november 19-i kommentárjában, melynek címe: »Téves harc az iszlám ellen – Párizsban a „Kiss the Devil” hangzott fel éppen, amikor a vérfürdő megkezdődött« lettem figyelmes a következő adatokra:
»Az irgalmasság nagy keresztény erény. Mindazonáltal leválasztva az igazságosság és a rettenthetetlenség erényétől, a kapituláció laicista kultúrájának egyházi verziója lesz belőle. Ez a kultúra ma minden kulturális és erkölcsi aberráció akceptálásában fejeződik ki, sőt odáig megy, hogy még a sátánizmus felé is megértést tanúsít. Sok fiatal – talán nem is tudatosan – a rockkoncerteken hódol a sátánizmus kultuszának. Szimbolikus nemezis, hogy a Bataclan klub színpadán éppen a Kiss the Devil számot játszották, amikor a terroristák elkezdték a lövöldözést.«
Az angol nyelvű honlap: http://www.nowtheendbegins.com/paris-concert-crowd-was-singing-kiss-the-devil-the-moment-terror-attacks-began/ cikkében – a lövöldözésről készült fotógaléria mellett – megtalálható a kérdéses „dal” szövege is, aminek összefoglalása magyarul így hangzik: „Ki szereti az ördögöt? Ki énekli az ő énekét? Ki szereti az ördögöt és az ő énekét? Én szeretem az ördögöt! Én éneklem a dalát! Ki csókolja az ördög nyelvét? Én csókolom az ördögöt és a nyelvét.” – A fellépő amerikai zenekar neve pedig ez: Eagles of Death Metal (a halál metál sasai) A fenti képen a legújabban megjelent lemezeik borítója látható.
Az angol honlap cikkében ilyeneket ír: »Amikor azok az emberek meghaltak, átmentek az ördögről való énekléstől az ördöggel szemtől szembe való találkozásig. Az Eagles of Death Metal rajongói éppen az ördögöt dicsőítették, amikor a vérfürdő elkezdődött.
„Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségtek, a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, keresvén kit elnyelhessen.” (1 Pét 5,8)
A második képen, ami közvetlenül a vérfürdő előtt készült a klubban, az emberek a sátáni „ördög szarvat” mutatják. … Miközben a metál rajongók az ördög iránti rajongásukat nyilvánították ki, az ördög válaszolt, ahogy ezt az ördög mindig teszi: halállal és pusztítással.«
A szerző cikkét Szent Pál figyelmeztetésével zárja: »Az őr világot kért, berohant, és remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” „Higgye Jézus Krisztusban és üdvözülsz te is, a tieid is!” (ApCsel 16,29-31)
A magyar televízió párizsi tudósítója arról számolt be, hogy az áldozatok hozzátartozói milyen felhívásokat tettek közre az interneten: az egyik a Rollings Stones kérte fel, hogy a temetésen énekeljenek, a másik graffitisokat, hogy halottuk koporsóját mázolják tele stb.
A következő részlet egy e-mailben köröztetett cikkből való: »S a nép lélekben ujjongva, mert nem ő lett az áldozat (egyelőre), fejvesztve rohangál mécsessel a kezében, francia trikolórral helyettesítve önmagát a közösségi internetes oldalon, mert az efféle tömeghisztéria mindig a kedvére való volt. Most „igazán” részt vehet a nemzetközi politikában, s együtt mutathatja ki szolidaritását… ami persze nem szolidaritás, hanem a tespedtség és a kényelem, az egyhangúság felpezsdítése, a jólét féltésének kinyilváníthatósága a számára. Valami történt végre a szürke hétköznapokban, más halt meg, nem ő… A televíziós csatornák és a lapok remekül irányítják ezt a tömeghisztériát, elterelvén a figyelmet a valóságról, az okozókról, a bűnösökről, az idióták brüsszeli dáridójáról.
Jó példa volt erre a párizsi megemlékezés, amikor könnyek között rakosgatták le a megemlékezés virágait és mécseseit a riadt gallok, s amikor valami eszement petárdát durrantott, akkor egymást taposva menekült a hős francia társadalom, letaposva virágokat és mécseseket, mentve tyúkszaros életét, ahelyett, hogy a hang irányába vette volna az útját a megemlékező tömeg, és eltaposta volna a vélt elkövetőt… Gyáva, ócska, tunya csürhévé degradálódott Európa, amely tudatlan tömeget az idióták arra irányítanak, amerre a kedvük tartja.«
Bár a szöveg kissé erős, de nagyonis találó és igaz. De főleg azért fontos, mert rávilágít, hogy a mai emberek semmilyen figyelmeztetést nem szívlelnek meg, semmi nem késztetheti rá őket, hogy végre magukba szálljanak, és elgondolkozzanak a miérteken.
Minden szörnyűség mellett, valójában valami nagy bizakodásfélét is rejt magában ez a történet: Isten keze elsősorban ott engedi teljesen szabadjára a gonosz munkálkodását, ahova a gonoszt hívják – erre figyelmeztet a fenti angol cikk szerzője is, azaz, hogy mi ne legyünk még véletlenül sem ilyenek, ne hagyjuk magunkat még jóhiszeműen sem félrevezetni.

http://katolikus-honlap.hu/1502/parizs3.htm

Égi Édesanyánk üzenete 2015. november 25-én Medjugorjéból

Veszélyben a béke
Medjugorje, 2015. november 25.
"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Múlt havi üzenetében Szűz Mária arra hívott bennünket, hogy imádkozzunk azokért, akik keményszívűvé váltak hívására. Arra is figyelmeztetett bennünket, hogy mennyire nem vagyunk tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten az Ő jelenléte által ajándékoz nekünk. Hihetetlen, mégis igaz az, hogy az ember képes elfelejteni Teremtőjét. Vakká válhat, és már többé nem látja azt, hogy Isten nélkül nincs bennünk élet, biztonság és béke.
A Szűzanya jó édesanyaként, bár felvétett a mennybe, mégis velünk él, velünk jár és átéli minden szenvedésünket, békétlenségünket és félelmeinket. Tudatában vagyunk a béke veszélyezettségének úgy a nemzetek között, mint emberi kapcsolatainkban. Szinte nincs az emberi történelemnek olyan időszaka, amikor nem volt háború. A föld, amelyen élünk tele van igazságtalansággal, könnyel, az ártatlanul megöltek kiontott vérével. És pontosan erre a mi földünkre jött el Isten a názáreti Jézus emberi alakjában. Ő eljön hozzánk és arra hív, hogy kövessük Őt, mert csak így léphetünk ki a gyűlöletből, a pokolból és a rosszból. Ő elküldi hozzánk édesanyját, aki fáradhatatlan és végtelenül türelmes velünk. Ő szól és hív akkor is, amikor sokan zárkózottak és keményszívűek maradnak. Minden rossz ellenére Isten szereti ezt a világot, szereti az embert. És az ember iránti nagy szeretetében nem kívánta elvenni szabadságát. Az ember szabadsága iránt Isten tehetetlenné tette önmagát. Isten mélyen tiszteli az ember szabad akaratát.
Szűz Mária beszél a mi szabadságunkról, arra biztatva bennünket, hogy döntsünk Isten mellett, amellett, ami örök, igaz, igazságos és becsületes. Hosszú évek óta szeretné felébreszteni szívünket, imára buzdítva bennünket. Szent Jakab levelében a következőket olvassuk: „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése (Jak 5, 16). Nem létezik más út és más mód, amely által eljuthatunk a békéig és legyőzhetjük a sátáni kísértéseket. A sátán mindig békétlenséget, háborút, félelmet és bizonytalanságot akar. A fa a gyümölcseiről ismerszik meg.  Ugyanígy a gyümölcseiről ismerjük meg azt, milyen lélek vezeti az embert, vagyis milyen lélek számára nyíltunk meg. Mindig van lehetőségünk választani a jó és a rossz között, dönthetünk arról, hogy Isten mellé állunk vagy szembe fordulunk vele.
Legyetek erősek az imában és bátrak a hitben – mondja Szűz Mária. Jézus is tanított bennünket imádkozni. Ő nem azt mondta, hogy imádkozzátok a „Miatyánkot”, hanem, hogy „így imádkozzatok…” Ez pedig azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindig legyetek nyitottak közelségemre és jelenlétemre. Bátornak lenni a hitben azt jelenti: nem engedjük meg életünk során, hogy a kísértés vagy a keresztünk elbátortalanítson bennünket. Jézus nagy dolgokat ígért azoknak, akik hisznek neki. Rajtunk áll, hogy elindulunk-e Jézussal, engedelmeskedünk-e Szűz Mária hozzánk szóló szavának. Elég csak dönteni az elindulás mellett és a nap folyamán időt találni az imára, amelynek során Istennel beszélgethetünk. Tarts ki az ilyen imában, tápláld azt Isten Igéjének olvasásával, és sikerül majd legyőznöd a sátáni kísértéseket és megélni Isten jelenlétét.
Ima
Szűz Mária, a hit Édesanyja! Te, aki hűséges maradtál Isten ígéretéhez és szavaihoz, a legnehezebb pillanatokban is járj közbe értünk. Ne hagyj el bennünket akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőled és elfelejtjük jelenlétedet. Ne hagyj el akkor sem, ha szívünk érzéketlenné válik édesanyai jelenlétedre. Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Imádkozz velünk és értünk, hogy le tudjuk győzni a sátán kísértéseit és támadásait. Te ismered legjobban a hit kísértéseit, mert magad is átélted azokat és előrehaladtál a hit útján.
Neked ajánlok Mária, Édesanyánk minden nemzetet és helyet, ahol háború van, és mindazokat, akik gyűlöletben élnek. A Te kezedbe helyezem életünket, családjainkat, hogy az a béke uralkodjon benne, amely az ima által az Úrtól érkezik. Közbenjárásodra add, hogy megszülessen szívünkben a döntés, hogy teljes szívvel elfogadjuk hívásodat és növekedjünk a hit útján. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea