2019. június 30., vasárnap

Hamis béke grafikusan - június

zűrzavart okoz az egyházban

nem támogatja a protestánsok egyházba való hozását

A protestánsok évtizedek óta szentáldozásban részesülhetnek Németországban
2014-ben, amikor megmutattak neki egy könyvet, ami a házasságot védte

banánhéj
egyháza a haladás híve

arra kérte a fiatal katolikusokat, hogy "legyenek lázadók és okozzanak bajt, rendetlenséget az egyházmegyékben"

nem aggódik a botrányok miatt, amíg az oligarcha média nem panaszkodik

új "feladatokat" akar adni a nőknek, de facto diakónusnőket akar kinevezni

megbünteti az ellenségének tartott Athanasius Schneider püspököt

Reuters Interjúja: "A populizmus nem megoldás"

Ki vagyok én, hogy érdekeljen? Hamispróféta meleg egyháza összeesik

A püspökök utálják az olasz Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest, amiért rózsafüzér volt nála

Királyok és kiskirályok

Puskaporos hordón ülve

A vatikáni zsonglőr

Az új vallás

Fikció vs. Valóság: Az utolsó abszolutista uralkodó

Ugyan az a dal

Démonok vallanak a zsinat utáni Egyházról.

Anneliese Michel német lány volt, akit démonok szálltak meg, hogy a szenvedéseit felajánlhassa a német egyházért, amelyikről ma is láthatjuk, hogy igencsak rá van szorulva erre.

Az ördögűzések 1975-76-ban történtek, és ezek során felvételek is készültek. Ezekből megtudhatjuk, mit gondoltak a démonok a II. vatikáni zsinat utáni változásokról. Próbáltak persze hazudni, de a Szűzanya igazmondásra kényszerítette őket.


Tulajdonképpen elmondható, hogy Isten
bolondot csinálva a démonokból   lepleztette velük a saját munkájukat, amellyel tönkre akarták tenni az Egyházat, és még arra is rávette őket, hogy megmutassák a felemelkedés útját a katolikusoknak.
Ezt és ezt a cikket használtam fel az összefoglalómhoz.

RÓZSAFÜZÉR
Csak néhányan imádkozzák, mert a papok azt gondolják, hogy divatjamúlt dolog, a férfiak meg, hogy az asszonyoknak való. Ezek a tévhitek a démonok aknamunkájának köszönhetőek, akik félnek tőle, mert nagyon erős fegyver. Sokat kell imádkoznunk a templomban és a családban, mégpedig elsősorban a rózsafüzért.

GYÓNÁS

El kell járni gyónni, de a démonok szerint szerencsére már alig van, aki megteszi.

BETEGEK

Imádkozni kell a betegek felett, a betegekért és a betegekkel. Sok betegség jön a gonosztól. Élni kell a betegek kenetével is.

SZŰZANYA

Utálják a démonok, mert sokakat elrabol tőlük. A jelenések San Damianonál és Montichiari jelenés is valódi, és a pokolnak köszönhető, hogy nem ismerték el őket. Heroldsbach is igazi. Oda kellene figyelnünk a fatimai üzenetekre és azok szerint élni, különben nagy baj lesz.

ŐRANGYALOK

Mindenkinek van őrangyala. Többet kéne imádkoznunk hozzá, mert a pokol manapság nagyon erős. Az őrangyalunk mellettünk áll.

TISZTÍTÓTŰZ

Az ottani lelkek szeretnek segíteni rajtunk. Szennyesek, de van reményük, mert a mennybe fognak jutni. Ki hamar, ki később, ki pedig csak a végítéletkor.

OTTHON

Térjen vissza az otthonokba a feszület és a szenteltvíz. Imádkozzák a családok a rózsafüzért.PAPOK
A papoknak felismerhetőknek kell lenniük, vagyis mindig hordaniuk kell a reverendát. A démonok el se tudják mondani, milyen végtelen elégedettség tölti el őket, hogy azt látják, a papok reverenda helyett csinos kis öltönyökben járnak mindenhova.
Isten parancsa szerint tilos megházasodniuk. Aki ezt megszegi, nem szolgálja többé az Egyházat.
Újból prédikálniuk kell, hogy létezik a Sátán. Nem szabad félrevezetniük a híveket.

PÜSPÖKÖK
A holland püspökök eretnekek. Az összes.1

Nem hűségesek a pápához [VI. Pál]. Szinódusokon szervezkednek, amikre nem is lenne szükség, ha követnék a pápát. Ehelyett azt gondolják róla, hogy ostoba.

Bűnösök, mert engedélyezték a kézbe áldozást.

Nem hisznek Lefebvre-nek2, helyette olyan eretnekek után mennek, mint Küng3. Összességében véve az egész modernizmus a démonoktól ered.

SZERZETESEK

Az apácák járjanak a habitusukban. A szerzetesek rossz úton járnak, mert a tv-t nézik, nem térdelnek le, mikor imádkoznak és kézbe áldoznak.


HUMANAE VITAE4

Életbevágóan fontos ez az enciklika az elejétől a végéig. Ha Európa nem tartja be, nagyobb csapást fog megélni, mint amilyen a két világháború volt.5

SZENTMISE

Vissza kell állítani az áldoztatórácsokat és a térdeplőket. Lucifer akarata, hogy senki ne térdeljen áldozáskor, és ezért mindent megtesz.
A szembemiséző oltár a protestánsoktól jön. Az ostoba katolikusok tőlük másolták ezt le, noha ők bírnak az igaz tanítással. Ennek ellenére úgy futnak mások után, mint valami rossz kurva.
A kézbe áldozás engedélyezése is a démonok munkája volt.

A pokol összességében rendkívül elégedett a II. vatikáni zsinat utáni változásokkal, különösen a liturgikus reformokkal.

 Megjegyzések:

1 A holland püspöki kar adta ki az első II. vatikáni zsinat utáni katekizmust (1966), amely durva tévedéseket tartalmazott. Itt lehet olvasni a botrányos esetről, a holland püspökök lázadásáról a katekizmus terjesztésével kapcsolatban (a 61. oldaltól).

2 Marcel Lefebvre érsek Afrikában szolgált, hazatérve a II. vatikáni zsinatra Európába nagy megdöbbenéssel vette észre, hogy az öreg kontinens püspökei elhagyták a hitet. A modernizmus ellen tevékenykedett a zsinaton, bizonyos zsinati dokumentumokat egyedüliként nem írt alá, majd a zsinat után a hagyományos liturgia megmentéséért élt. Ha ő nincs, valószínűleg teljesen kiveszett volna az eredeti katolikus mise. 1988-ban pápai engedély nélkül szentelt fel négy püspököt, így velük együtt kiközösítés alá került, de ezt XVI. Benedek pápa visszavonta. Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz című könyvének kötelező olvasmányul kéne szolgálnia minden katolikus számára, hogy megértse, mi zajlott a II. vatikáni zsinaton és az utána következő két évtizedben.

3 Hans Küng svájci katolikus pap és teológus. XXIII. János pápa 1962-ben őt is zsinati szakértőnek nevezte ki. 1979-ben eretnekségei miatt megvonták tőle a teológia tanításának jogát.

4 VI. Pál pápa enciklikája, amelyben az Egyház kétezer éves tanításához hűen leszögezi, hogy a fogamzásgátlás minden formája súlyos bűn és semmilyen esetben se engedhető meg. Egyedüli katolikus családtervezési módszer a teljes vagy az időszakos önmegtartóztatás lehet (tcst), de ezek is csak akkor erkölcsösek, ha kellően súlyos indokkal élünk velük. Az enciklikát borzalmas lázadás követte több püspöki kar részéről is, akik azt remélték, hogy az Egyház a saját tanítása helyett a protestánsokat fogja majd követni a fogamzásgátlás terén, akik a harmincas évektől kezdve  az anglikánokkal kezdve sorra feladták elutasító álláspontjukat.

5 A Humanae Vitae-t azóta is csak egy kisebbség kisebbsége tartja meg még a buzgó katolikusok között is. Azt hiszem, a nagy csapás körvonalai már látszanak: iszlamizáció és tömeges bevándorlás, amely durva polgárháborúhoz vezethet, a gender-agybaj pedig már a gyermekek között is szedi áldozatait

2019. június 26., szerda

Kínai bazár lesz Bilbao egyik templomából

Anyagi nehézségek és zsugorodó egyház Spanyolországban.

Kínai egyeurós bazár lesz a spanyolországi Bilbao város Krisztus Király Templomából. A bezárásra ítélt templomban tavaly karácsonykor tartották az utolsó szentmisét, áprilisban pedig már a belső díszeitől is megfosztották.
A megyéspüspök, Mario Iceta, a helyi újságíróknak azt mondta: "Egy templom fenntartása napi 30 euróba [kb. 10 ezer Ft-ba] kerül Bilbaoban." Mint mondta, bár ez nem tűnik nagy összegnek, az egyházmegye 296 templomára számolva ez már komoly anyagi tételt jelent.
Az egyházmegye évente 33 millió euró támogatást kap a hívek adományaiból. Spanyolország lakói a jövedelemadójuk 0,7%-át ajánlhatják fel valamely egyháznak vagy társadalmi szervezetnek. Bár Bilbao lakosságának hivatalosan a fele katolikus, a lakosságnak mégis csak egyharmada támogatja a katolikus egyházat az adója 0,7%-ával. Más bevételi forrása a spanyol egyháznak nincs, emiatt kényszerülnek több helyen is egyházi ingatlanok, köztük templomok eladására.
A Krisztus Király Templom modern kialakítású templomnak számított. Az 1970-es évek elejétől működve, 47 éven át szolgált Isten imádatának helyéül. Bár a spanyol népességnek jelenleg 2/3-a katolikus, csupán 10%-uk jár rendszeresen szentmisére.

Hamispróféta legsúlyosabb tévtanai és elszólásai.

Az alábbiakban rövidített és kronológiailag hiányos összefoglaló listát adunk közre a mélyen felkavaró pápai tévtanításokból, amelyeket Ferenc eddigi pontifikátusa alatt – hívő népét megbotránkoztatva – jelentett ki. Ezeket a híreket és idézeteket szándékosan, nagyon rövid formátumban mutatjuk be, annak bizonyítására, hogy Ferenc pápa és környezete az eretnekség és az egyház megosztásának súlyos gyanújába keveredtek. Ennek ellenére – még papok és püspökök is – néhányan úgy vélik, hogy Ferenc pápa idézetei és cselekedetei, pusztán provokatívak, vagy csak ellentmondásosak. Mások állítják, hogy Ferenc istenkáromló eretnekségeket mondott ki, tekint természetesnek, a jezsuita modernizmus és a Felszabadítás Teológiája nevében. Sajnos néhányan viszont azt hiszik, hogy felemelőek és inspirálók ezek a súlyos kijelentések és történések.
Az alábbi idézetek és hírek nem a fake news kategóriából származnak. Nem pápaellenesek, hanem az egyház védelmében gyűjtöttük össze, remélve abban, hogy sokan elgondolkodnak az alábbiakon. Megbízható hírforrásunk a „WILD VOICE”, amely a Google-on keresztül könnyen ellenőrizhető.
Összefoglalás és kiemelések:
2013.
XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy „lemond” és a Szent Péter bazilika néhány órával később „megvilágosodott”;
Ferenc első beszédében Róma püspökeként jelentette be magát a világ végéről;
A szabadkőműves páholyok gratuláltak Jorge Bergoglio-nak, hogy pápa lett, és „semmi sem lesz olyan, mint korábban” – mondták;
A Szentlélekre utal, mondván: „majdnem olyan, mintha Babel apostola lenne”; Ferenc pápa azt állította, hogy Jézusnak a kenyér és a hal megsokasításának csodája valójában a „megosztás” csodája, nem a bibliai „csodálatos kenyérszaporításé”;
A meleg papokról szólva ezt mondta: „Ki vagyok én, hogy ítéljek?”;
Korlátozta a latin nyelv használatát a ferencesek által celebrált miséken;
Azt mondta, az ifjúságnak hogy „rendetlenséget akarok” és „bajokat akarok az egyházmegyékben” (sic!);
A Nemzeti Abortusz és Reproduktív Jogok Akció Liga tweet-üzenete: „Köszönöm, hogy Ferenc pápa mindenhol a nők mellett döntött”;
Azt mondta, hogy „mi átéljük Shiva mítoszát”;
A vezető LMBTQ magazin, az Advocate címlapján szerepelt a képe;
Azt hirdette, hogy azokat az ateistákat, akik jót cselekszenek, megváltják;
Elkezdett selfiezni a rajongókkal...
2014.
Megtartotta az első muszlim/zsidó imákat és a korán-felolvasásokat a Vatikánban;
IPhone üzenetet küldött az evangélistáknak a jólét-evangéliuma TV prédikátorának, Kenneth Copeland segítségével;
Azt mondta, hogy „szidjátok az Urat” (sic!), és azt is, hogy megkereszteli az idegeneket;
A Rolling Stone borítója;
Dolan bíboros azt állította: Ferenc szerint „a katolikus egyház nem utasíthatja el a meleg házasságot”;
Megemlítette a papok cölibátusának újbóli átgondolkodását;
Azt mondta, hogy „nem érdekli az evangélikusok katolikussá való átalakítása”;
Kezdetben, az egyház homoszexualitáshoz való viszonyának elmozdulását javasolta a zsinat dokumentumában, de ezt felülvizsgálták;
Az ember az „univerzum királya”!;
Elmondta, hogy rendjén valónak találja, hogy egy nő érvénytelen házasságban, szentáldozáshoz járuljon – mondván: „Egy kis kenyér és bor nem árt”;
Összehasonlítja az iszlám terroristákat a keresztény fundamentalistákkal…
2015.
Az elveszett lelkek nem mennek a pokolba;
Jézus Krisztus keresztre feszítésével viccelt;
Azt állította, hogy Jézus könyörgött a szüleinek megbocsájtásért, és Szűz Mária „megtévesztette” Krisztust;
A „PETA” (Állatvédők szervezete – a szerk.) az év emberévé választotta;
Találkozott egy transz-neművel, akit az „Ördög lányának” neveztek;
A protestánsokkal tárgyalva felajánlotta nekik a katolikus egyházzal való közösséget;
Ő és környezete rutinszerűen szidták és gúnyolták a „merev” katolikusokat;
Kivetítették a Szent Péter bazilikára állatok és az emberiség képeit az éghajlatváltozás támogatására a Szeplőtelen Fogantatás ünnepnapján…
2016.
Megjelent egy olyan videó, amely az imádságát mutatja be muszlim imádság gyöngyökkel, Buddha-szoborral és a Menorával, csak a kereszt hiányzott;
Megváltoztatta római katolikus miserendet, hogy a Szent Nagycsütörtöki lábmosás szokásába a nőket is bevonják;
Az protestánsoknak a Szent Péter-bazilikában kiszolgáltatta az Oltáriszentséget;
Bejelentette, hogy részt vesz egy közös szertartáson a világ evangélikus szövetségével a reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére;
Azt állította: Keresztelő János megkérdőjelezte, hogy Jézus Krisztus a Messiás;
Arra tanították a papokat, hogy azoknak, akik gyónnak, nem kell felsorolniuk a bűneiket, maga a gyónás egy gesztus;
Kijelentette, hogy egy amerikai elnökjelölt nem „keresztény”;
Különleges körülmények között elfogadott fogamzásgátlás;
Dicsérte az abortuszjogot támogató ügyvédet;
Olyan nyilatkozatott tett, amely megváltoztatja a szentáldozás megtagadásának gyakorlatát azok esetében, akik a „szabálytalan kapcsolatban” vannak (elváltak és újraházasodtak stb.);
Megvitatták a női diakónusok lehetőségét;
Összehasonlítja az iszlám hódítás tervét Jézus szavaival Szent Máté evangéliumában;
Azt mondta, hogy a Földanya az, aki „életet ad nekünk és óv minket”;Azt tanította: Jézus tudta, hogy a kísértés bennünk van;
Szent Mária Magdolnát apostoli rangba emelte;
Azt mondta: a „szentségi házasságok nagy többsége nulla”, majd a „nagy többség” részre módosító magyarázatot adott ki;
Úgy nyilatkozott, hogy: Egyes papok „állatok”;
Azt mondta, hogy Luther szándéka nem volt tévedés;
Azt mondta, hogy az egyháznak „kérnie kell a megbocsátást a meleg emberektől, akiket megsértett”;
Azt mondta, ha az iszlám erőszakról beszél, „katolikus erőszakról is beszélnie kell”;
Találkozott a Facebook vezérigazgatójával, Mark Zuckerberggel;
Imádkozott egy olyan társadalom építéséért, amely „az embert a központba helyezi”;
Azt mondta: „Nem helyes meggyőzni valakit a hitedről”;
Ferenc ötlete: vörös Luther-szobor avatása a Vatikánban;
A liturgikus kérdésekért felelős teljes körű kongregáció felállítása;
A lutheránusok közös nyilatkozatot írtak alá a teljes egység hiányának megszüntetésére;
Hat új „Hegyi Beszédet” teremtett a „modern” keresztények számára;
Azt mondta, hogy Luther próféta volt, és ő „csodálja”;
Azt állította, hogy az egyenlőtlenség „a létező legnagyobb gonosz”;
A „kommunisták úgy gondolkodnak, mint a keresztények”;
Kardinálisok nyilvánosan és hivatalosan kérik az Amoris Laetitia tisztázását, amit Ferenc figyelmen kívül hagyott;
„Gyengeséget” és „rossz emléket” tulajdonít Istennek;
Figyelmeztetett, hogy a „csúnya dolgokat” terjesztő média (még akkor is, ha igaz) szenvedhet „koprofíliától” (az ürülékből származó ébredés);
Mondta, hogy Isten „igazságtalan volt a fiával”;
Egy interjúban azt mondta: úgy tűnik, hogy „úgy léphet be a történelembe, mint aki megosztotta a katolikus egyházat”.
2017.
Mondta: „Jézus mindig mindenkinek a szolgája volt, és ez adott neki hatalmat”;
Azt mondta, Luther szándéka „az egyház megújítása” volt;
Áthágva a vallási rendeletet, engedélyezi az óvszer használatát;
Felülvizsgáltatta és elrendelte az új mise szöveget;
Azt mondja: „Engedelmeskedni az összes parancsolatnak: „megbénít téged”;
Anglikán liturgia celebrálása a Szent Péter bazilikában;
A Superbowl számára rögzített videó-üzenete nem említette egyszer sem Istent;
Elítélte a „restaurációs” rendelkezéseket és szórakozásnak nevezve Medjugorjét;
Käsper bíboros azt mondta, hogy bizonyos esetekben a protestánsokkal való kapcsolattartás az „aktuális pápa dolga”;
Azt mondta, nincs olyan, hogy iszlám terrorizmus;
Azt mondta: „Jézus nem mondja el, hogy törvényes-e vagy sem” a válás;
Csökkentett szankciók a szexuális bántalmazók számára;
Jelzett nyitottság a házas férfiak megtartására Krisztus szolgálatában;
Viccelődve mondta, hogy „A Szentháromságon belül zárt ajtók mögött vitatkoznak, de kívülről az egység képét adják”;
Azt tanította, hogy Jézus Krisztus „gonosszá teszi” magát;
Az európai menekültügyi központokat „koncentrációs táborokként” írta le;
Fatimában "fehérbe öltözött püspöknek", "prófétának és hírnöknek" nevezték, aki „mindenkinek a lábát megmossa, a minket egyesítő asztalnál”;
„Isten nem lehet Isten az ember nélkül”;
A vatikáni akadémiára abortuszpárti teológust helyeztek;
A hittani tanítás kongregációjának prefektusa egy jezsuita lett;
Megemlíti, hogy a migránsok jogai felülbírálhatják a nemzetbiztonságot;
A Vatikáni II. Liturgikus reform „visszafordíthatatlan”;
Azt mondta: „A legkisebb bűnök a test bűnei”;
Azt említette, „pogány vér folyt Jézus ereiben”;
„Isten hívja az egész emberiséget, hogy vele lakjanak”;
Az átírt Egyházi Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a püspöki konferenciák lefordítsák a liturgiát;
A teológusok eretnekség terjesztésével vádolják, de ő cinikusan kineveti őket;
Azt mondta: „A mi történelmi korunk végén mindenki üdvözül. Mindenki. (sic!)”;
A Vatikán Luthert ábrázoló bélyeget adott ki;
Azt mondta: „Buddha szavai mindnyájunknak útmutatást nyújtanak.”;
Az Amoris Laetitia hivatalos értelmezése lehetővé teszi a szentáldozást azon párok számára, akik házasságtörés állapotában vannak, és ezt Ferenc „magától értetődő, engedélyezett” cselekményként hirdette ki;
Támogatta a „Mi Atyánk” megváltoztatását;
Pro-life (abortuszellenes – a szerk.) vezetők azzal vádolták, hogy Ferenc pápa nem tartotta fenn az egyházi tanítást…
2018.
A püspökök kiadtak egy nyilatkozatot, mondván: a Ferenc pápa által jóváhagyott Amoris Laetitia „kezelhetetlen zavart okoz”, támogatja a „válás pestisét”, és ebben „gyökerestől eltér” az egyház hagyományaitól;
Viccelődött, hogy nem megy az orvoshoz, hanem a boszorkányhoz jár;
A szexuális bántalmazás áldozatait rágalmazással vádolja;
Egy bíboros szerint Vatikán "eladja és elárulta" a kínai katolikus egyházat;Újra tagadja a pokol létezését, mondván:
„Nincs pokol, a bűnös lelkek eltűnnek”;Párhuzamot von a migránsokkal való bánásmód és az abortuszellenesség között;
Azt mondta egy gyermeknek, hogy ateista apja a mennyben van Istennel;Három hölgyet nevezett ki a Hittani Kongregáció tanácsadójának;
Tweeter: „Valóban békét akarunk? Ezután tiltsuk be az összes fegyvert, így nem kell a háború félelmében élnünk.”
Találkozott Katy Perryvel, miközben ő a Vatikánban beszédet tartott a transzcendentális meditációról;
Azzal „poénkodott”, hogy a Szentlélek egy „katasztrófa”; Azt mondta egy meleg férfinak „Isten ilyennek teremtett, mert így tetszel Neki.”;
Kinevezték az első világi személyt a pápai egyetemen;
Kijelentette, hogy a férfiak, nők nélkül nem hasonlíthatnak Istenre;
A megváltoztatott Katekizmus, minden esetben ellenzi a halálbüntetést;
Az Mi Atyánk imádság olasz nyelven hivatalosan változott;
McCarrick bíborost szexuális bántalmazás elkövetése miatt vádolták;
Poénkodott, mondván: „Én vagyok az ördög!”;
A Vatikáni hírügynökség Ferencre úgy utal, mint "Krisztus utódja";
Michael Moore-nak elmesélte, hogy a kapitalizmus bűn;
Egy székesegyház Ferenc pápáról mintázott vízköpőt csináltatott;
Mondta: „A Szentlélek erejével kapcsolatban mindig zavar és rendetlenség van”;
Azt mondta, hogy a Szűz Mária nem született szentnek…
2019.
Mondta, hogy jobb egy ateista, mint egy olyan katolikus, aki jár misére, de „másokat gyűlöl, vagy rossz dolgokat mond az emberekről”
;Az iskolákban a szexuális nevelés támogatása;A „képmutató katolikusokat” hibáztatta az egyházból kilépő fiatalok miatt;
Közös nyilatkozatot tett a muszlim vezetővel, amelyben kijelentette, hogy „a vallások pluralizmusát és sokszínűségét Isten kívánja”;
Nem volt hajlandó megengedni az embereknek a halászgyűrű megcsókolását;
Figyelmeztette a katolikusokat, hogy mások térítése helytelen;
A teológusok vádolják Ferencet az eretnekség kanonikus bűnével, és kérik a püspököket, hogy cselekedjenek;
Ferenc pápa felhívja a „nemzetek feletti” hatóságok figyelmét az ENSZ céljainak érvényesítésére;
Ne ragaszkodjunk egyházi személyekhez az Eucharisztia kiosztását illetően. Bárki áldoztathat;
Azt mondta: „Jézus kenyér lett”, „Jézus nem hajt végre mágikus trükköt, nem változtat öt kenyeret ötezerré ”;
Azt mondta: „Isten mindenhatósága az alázatosság”…
Jézus ezekkel szemben azt mondja:  " Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Mt. 7., 15.)
Vajon azok a papok, akiket „lázba hoz” Ferenc pápa – alias Bergoglio – egy-egy szentbeszéde, elgondolkodnak-e a fentieken? S felfogják-e, hogy nem Bergoglio az Egyház, és nem Begoglio az „Út, az Igazság, és az Élet” – hanem Krisztus? (a szerk.)
Fordította és közreadja:
(forrás: WILD VOICE)

Reverendás papokra van szükségünk!!!


2019. június 25., kedd

Bántalmazás bántalmazással: 99.7% bántalmazás az egyházi intézményeken kívül történik

Reinhard Haller ismert osztrák pszichológus egy június 15-ei bécsi beszédében kiemelte, hogy a bántalmazók 99.7%-a nem aktív az egyházi intézményekben.

A Gloria.tv szerint Haller észrevette, hogy "nincs hatékonyabb szociális kivégzés, kirekesztés annál, ha valakit bántalmazással vádolnak".

Továbbá elmagyarázta, hogy a bántalmazási vádak 30%-a hamis, kiemelte, hogy a bántalmazással vádoltak úgy érzik, elhagyták őket.

Túl sokat fókuszálnak az egyházi bántalmazásokra, miközben az áldozatok 99.7%-át pedig mellőzik. A túlszexualizált társadalom az egyházra vetíti ki saját bántalmazását, ami mindent megtett, hogy "magára vonzza a nyílvesszőket".

https://gloria.tv/article/i6CJwZrFUNAM4EtukZRbVF4q8

Égi Édesanyánk üzenetei 2019. június 25-én Medjugorjéból

A Szentlélek megújítja a föld színét


Medjugorje, 2018. június 25. a jelenések 37. évfordulója

"Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak mindnyájatokért, azokért, akik megtértek és elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és a szentség útján. Örüljetek, gyermekeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szeret mindnyájatokat és idejövetelem által az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Szűzanya múlt havi üzenetében arra buzdított bennünket, hogy elmélkedjünk arról, milyen rövid az életünk, és ezért az örök élet mellett már itt a földön kell döntenünk. Az idő, amelyet Isten ajándékozott nekünk olyan, mint egy edény, amelyet jósággal és jócselekedetekkel kell megtöltenünk.
Jelenéseinek harmincnyolcadik évfordulóján a Szűzanya köszönetet mond nekünk és arra bátorít bennünket, hogy folytassuk vele Jézushoz vezető utunkat. Ő hozzánk hasonlóan élt. A mennyei dicsőségből szól hozzánk, és azt szeretné, hogy majd egy napon mi is oda jussunk. Ő jól tudja, hogy minden eseménynél Istené az utolsó szó, akkor is, ha számunkra olykor úgy tűnt, hogy sok minden kicsúszott ellenőrzése alól. Isten és Isten ereje fog győzedelmeskedni és vele együtt mindazok, akik kitartanak és állhatatosak maradnak a hitben.
Mária, az Édesanya jól tudja, hogy csakis a Szentlélek tudja megújítani a szívet és a föld színét, mert Ő a Szentlélek jegyese. A Szentlélek ott van, ahol Mária. Ezt Gábor angyal szavaiból tudjuk: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával” (Lk 1, 35) és Jézus apostolokhoz intézett szavaiból, hogy maradjanak a városban a megígért Lélek eljöveteléig. Így imádságban várták az apostolok a Pünkösdöt Máriával együtt az Utolsó vacsora termében.
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Mennybemenetele előtt Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt leborultak, bár egyesek kételkedtek (Mt 28, 18). Feltehetjük a kérdést: hogyan lehet kételkedni azok után, amit Jézussal együtt átéltek? Tanúk voltak, szemtanúk, hisz Jézus oly sok csodáját, gyógyítását, a halálból való feltámasztását látták saját szemükkel. Tanúi voltak feltámadásának is. Hogyan lehetséges, hogy mégis kételkedtek?
A szívükben lévő kétség a Szentlélek eljövetelével szűnik meg, aki új emberré teszi őket. A Szentlélek erejével félelem nélkül hirdetik, hogy Jézus az egyetlen Üdvözítő. Az apostolok imádságban, Máriával, Jézus Édesanyával kapták meg a
Szentlelket. Mária együtt imádkozik az ősegyházzal és a mai Egyházzal is egészen a világ végéig. Mária az egyház Édesanyja. Az egyházat a Szentlélek formálta, a Szentlélek mesterműve. Mindaz, amivel Mária rendelkezik és ő maga is, a Szentlélek gyümölcse. Mária alázatos, rejtetten munkálkodik, ahogyan a Lélek is.
Mária a földön a Szentlélek édesanyai szeretetének jele. Ha Mária nem lenne, Isten fontos jellemvonása nem lenne látható és valóságos a számunkra. Semmi sincs Máriában, ami nem a Szentlélekre utalna. Mária a Szentlélek ajándékainak teljességével rendelkezik, kegyelemmel teljes. Minden, amije van, nem csak számára rendeltett, szeretné azt bőségesen ajándékozni mindenkinek.
Imádság
Ó, Isteni Lélek, szeretet és irgalom Lelke,
Ki a bizalom balzsamát öntöd szívemre,
Kegyelmed a jóban erősítse meg lelkem.
Győzhetetlen erőt adva néki – a kitartó hűséget.
Ó, Isteni Lélek, béke és öröm Lelke,
Ki megerősíted sóvárgó szívem,
És isteni szereteted élő forrásához vezeted,
Lelkem a küzdelmekben bátor, s rendíthetetlen így lesz.
Ó, Isteni Lélek, lelkemnek legdrágább Vendége,
Szeretném örökre megőrizni hűségem Irántad.
Az öröm napjaiban csakúgy, mint a szenvedésben,
Ó, Isten Lelke, mindig jelenlétedben élni – ez a legfőbb vágyam.
Ó, Isteni Lélek, ki átjárod egész lényemet,
És feltárod előttem Háromságos isteni életed,
Megismerteted velem Isteni Lényedet,
Így egyesülve Veled, elnyerem az örök életet.
(Fausztina nővér imája)
M. M
(fordította: Sarnyai Andrea)

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2019. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy élete végéig évente egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. A jelenés, amely 4 percig (18:37-18:41) tartott Ivanka családi házában volt, és csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: a Szűzanya a következő üzenetet adta: „Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

2019. június 24., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


XVI. Benedek pápának hamarosan menekülnie kell Rómából

2019. 06. 02, Vasárnap
Láttam XVI. Benedek pápát felmenni a Golgota hegyére, ahol Krisztus függött a keresztfán. Az út, amelyen ő haladt,a vértanúk vérével volt végighintve. Láttam, hogy Benedek pápa átölelte Krisztus keresztjét. Abban a pillanatban pedig egy hatalmas mennyei fénysugár borította Jézust és vele együtt a pápát is. Ez a fény oly erőteljes volt, hogy nem lehetett őket látni. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Fiam hamarosan meg fog dicsőíteni Engem a halálával. Vértanúsága sokaknak erőt fog adni az üldöztetés alatt. Közel van annak a napja, hogy fiamnak el kell menekülnie Rómából. A napjai már meg vannak számlálva. Őt az én kegyelmem tartja még életben. Édesanyám mellette áll egészen a haláláig. Fatima harmadik titka a szemetek láttára fog beteljesedni. Ez a titok fájdalmas az egész világ számára, mert az igazságot tárja fel az emberiség sorsáról a végső időkben. Egyedül csak a bűnbánat és a megtérés változtathatja meg az események folyamatát. Az angyal szavai még most is érvényesek: háromszoros bűnbánatot kell tartania az emberiségnek, hogy elkerülhesse a büntetést. Ahol nincsen bűnbánat, ott minden lassan elvész. A természeti katasztrófákat Atyám megengedi, hogy felhívja figyelmeteket arra, hogy van örök élet és arra, hogy minden, ami a földön van múlandó. Semmit sem vihettek magatokkal az égbe halálotok után! Bármennyire ragaszkodtok a javaitokhoz, azokról le kell mondanotok. A javatokat szolgálja, ha már az életetekben gyakoroljátok a lemondásokat nehogy a szív olyanhoz ragaszkodjon, ami a semmivel egyenlő. Csak a szavak, a gondolatok és a cselekedetek maradnak meg, amelyekről számot kell adnotok Előttem, mint Örök Bíró előtt. Imádkozzatok, és egyben örvendezzetek, mert közel van Egyházam feltámadásának napja.”
Mária Magdolna


Egyházam hamarosan fel fog támadni

2019. 06. 09, Vasárnap
Láttam a Szent Péter Bazilikát Rómában, amely lassan teljesen összedőlt szimbolikusan. A bazilika aljában láttam Szent Pétert a sírban feküdni. Szent Péter szemeiben könnyek voltak. Péter sírja mellett a három főangyal őrködött: Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael. Láttam, hogy rövid idő alatt a bazilika területén és az előtte lévő téren rengetek keresztény lettkeresztre feszítve. Ők vértanúhalált haltak Krisztusért, aki a Mennyben van. A vértanúk vére beleivódott a föld talajába, és tiszta vérük gyökereket eresztett. És láttam, hogy megújult a Föld színe. Valami új életre kelt a természetben, a levegőben és mindenhol a világban. Az ő tiszta áldozatuk oly hatással volt a világra, hogy a semmiből emberek tömegei jelentek meg, akik megtértek és megtisztultak. Ruhájuk fényben ragyogott. Azért jöttek, hogy újjáépítsék az Egyházat, amely romokban hevert. Csodálatos volt látni, hogy az angyalok seregei is társultak hozzájuk és segítettek az építkezésben. Az Istenhez hű angyalok és az emberek együttműködtek. Jézus megjelent mellettem és azt mondta:
„Egyházam meg fog tisztulni egészen. A vértanúk halála nagy hatással lesz a Földre és az emberiségre. Egyházamat mindig üldözték, ám sohasem tudták megakadályozni, hogy újabb tagokkal bővüljön. Egyházam hamarosan olyan módon fog feltámadni, miképpen Én is feltámadtam a halálból. Ez az örömhír természetfeletti módon ki fog hatni a teremtett világra. Sokan tanúi lesznek ennek a pillanatnak, amely szeretetem legnagyobb ajándéka lesz. Akkor számtalan ember meg fogja érteni, hogy Én minden rosszból a legjobbat alakítom ki. A tisztulás elkerülhetetlen az Egyház tagjai és a világ számára. A bűn a tisztulással nyújthat elégtételt. Minden vissza lesz vezetve a kezdetekhez, mert újjáépíteni csak az alapoktól lehetséges. Második eljövetelem során rendet fogok teremteni mindenhol, ahol a bűn káoszt okozott.”

A fénykereszt kegyelme

2019. 06. 16, Vasárnap
Az Úr megmutatta, hogy a fénykeresztek milyen kegyelmi hatással vannak azokra a városokra, ahol felállítják. Láttam, hogy a városok felé haladt a természeti katasztrófák sorozata, ám a városokat valami fénypajzs védelmezte. Ez a fénypajzs nemcsak az adott területet óvta meg, hanem annak lakosságát is az otthonukkal együtt. Láttam, hogy a termőföldekre is kiáradt Isten áldása, kegyelme. Ezekben a városokban még a balesetek száma is csökkent. Ahol a fénykereszt áll, ott az Úr parancsára angyalok őrködnek a város körül.
Jézus: „Gyermekeim, ahol a fénykeresztet felállítják, ott minden Atyám oltalma alá kerül. Ezeken a helyeken a kegyelem különleges módon kiárad. Az áldás megsokszorozódik az átokkal szemben. E kereszt Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadalát és az Én második eljövetelemet hirdeti az egész világ felé. A Sátán uralma meggyengül ezekben a városokban, hiszen a kereszt az ő bukását jelenti a világ végezetéig. A fénypajzs a különleges védelmet szolgálja, amely az alvilág erejét korlátozza. A fénykereszt nemcsak a természeti katasztrófákat hárítja el, hanem a negatív szellemi erőket is. Hogy milyen mértékben valósul ez meg az attól is függ, hogy milyen rendszerességgel imádkoznak az emberek a fénykereszt előtt.”A bűnbánat növeli Isten dicsőségét

2019. 06. 23, Vasárnap
Jézus egy fa alatt ült és tanított a Mennyben. Az angyalok és az üdvözültek körülvették Őt, és közben nagy figyelemmel hallgatták a tanítást. Láttam, hogy az Úr egyik oldalán egy gyermek volt, aki el sem mozdult mellőle. Én mély bűnbánattal letérdeltem az Ő lábai elé és könnyeimmel áztattam hófehér ruháját. Szavakkal le nem írható az, amit a lélek érez Jézus szentséges jelenlétében. Miközben könnyeim hullottak, érdekes megtapasztalásom volt. Az Üdvözítő feje fölött a glóriát láttam, melynek fénye egyre jobban növekedett. Hallottam, ahogyan az angyalok Isten dicsőségéről zengenek.
Jézus azt mondta nekem: „Egy lélek őszinte bűnbánó könnyei növelik az Én dicsőségemet a Mennyben. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor egy lélek alázattal felismeri a semmiségét. Te, gyermekem, sokszor könnyezel, mert érzed szeretetemet. Lelked érzékeli királyi fönségemet. Az Én igéim soha nem múlnak el, mert örökké élnek. A lelkek számára tanításaim sohasem unalmasak, mert új és új szemszögből látják át szavaim értelmét. Ezt a kegyelmet adom az égi üzeneteken keresztül a gyermekeim számára is, hogy általa közelebb kerülhessenek az evangélium titkának megértéséhez.”

2019. június 23., vasárnap

Üdvözlégy Sátán Alaszkában

prayer-700x438
Nem ez az első alkalom, hogy a Satanic Temple nevű sátánista szervezet akcióiról írok. 2016-ban például Floridában kaptak lehetőséget, hogy Isten áldása helyett Sátán közbenjárását kérjék a városvezetés előtt. Ezúttal pedig az Egyesült Államok legdélebbre fekvő állama után északon, Alaszkában bukkantak fel, hasonló ügyben.
A floridai eset képtelensége mellett akkor leginkább az ügyben szereplő keresztények helyzetkezelése késztetett írásra és sajnos nem pozitív értelemben. Persze könnyű messziről okosnak lenni, de az biztos, hogy a félelem sohasem jó tanácsadó, akkor sem, ha nekem se ment volna jobban. Megértem, hogy van, akit már a jelenség létezése is félelemmel tölt el, de szerintem pont ezért fontos és érdemes beszélni róla. Sátántól, vagy egy magát sátánistának valló személytől ugyanis éppen annyira kell félnünk, mint a mumustól. Nem azért mert nem létezik, hanem azért, mert éppen annyi hatalma van felettünk: semennyi, illetve annyi, amennyit adunk neki.
Az alaszkai események egyébként hűen követték a Floridában történteket. Az Egyesült Államokban a testületi üléseket gyakran kezdik imával és mivel az Unióhoz hasonlóan az óceán túl partján is mindent agyonszabályoznak, a sátánisták, törvény adta jogokra hivatkozva követelték, hogy ők se maradjanak ki a buliból, a városatyák pedig engedtek a törvény erejének.
Nem tudom ki hogy van vele, de nekem most elsősorban nem az jutott eszembe, hogy vajon az ülésen részt vevők miért hagyták magukat vagy miért nem ragadták meg az alkalmat, hogy elérjék a sötétség nyilvánvalóan segítségre szoruló gyermekeit, hanem az, hogy mennyire gyerekes ez az egész. A sátánista szervezet tagjainak viselkedése az óvodások csetepatéira emlékeztet. Csakazértis az kell nekem, ami a másiknál van, akkor is, ha valójában nem érdekel, akkor is, ha értelmetlen és hatástalan, de ha a másiknak lehet, akkor én is akarom.
A helyzet egyszerre megmosolyogtató és végtelenül elszomorító, hiszen a földieket is megfertőző mennyei hisztéria nagyon sok szenvedés okozója a világon és, ami a legfontosabb, 2000 éve rajtunk múlik, hogy így van-e, mert az egyetlen rajtunk kívül álló, vagy pontosabban, önerőből megoldhatatlan akadály elhárult, amikor Jézus a keresztre szegezte.
Azóta az a bizonyos ordító oroszlán, aki szerte jár, keresve kit elnyeljen, egy fogatlan cicává degradálódott és tényleg csupán saját félelmeink, büszkeségünk és önzésünk biztosítják hatalmát.
A másik kérdés, ahogy fentebb már említettem, az emberi törvények alkalmazását illeti. Igaz, hogy egy alkalommal Pál is igénybe vette segítségüket, de ha jól meggondoljuk, látni fogjuk, hogy küldetései sokkal sikeresebbek voltak, amikor a római jog helyett Isten hatalmára támaszkodott. Ha a városatyák számára fontos az imádság, tegyék saját nevükben, saját szavaikkal, külső segítség és erre vonatkozó törvények vagy precedensjog megállapítása nélkül és akkor úgy és ahhoz imádkozhatnak, ahogy lelkiismeretük diktálja. És ha egy-egy ilyen ülésen történetesen a Sátáni Templom tagjai is jelen lennének, még értük is közbenjárhatnának, egyszerre két célt szolgálva szavaikkal.
Egyelőre annyi történt, hogy a polgármester és két képviselőtársa kivonult a sátáni ima alatt, mert ennyit azért a jog is megenged. Nem kötelező végighallgatni. A keresztények ismét odakint tüntettek.
Az evangéliumokat olvasva nekem úgy tűnik, hogy Jézust valahogy mindig mindennek a középén találjuk. Mindig odabent, a bűnösök között. Nem kint. Valószínűleg nem véletlenül…

http://idokjelei.hu/2019/06/udvozlegy-satan-alaszkaban/

" A sátán füstje behatolt az Egyházba." Montini-pápa Péter Pál ünnepén azt mondta: "A sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!"


2019. június 21., péntek

A nők pappá szentelését követeli Németország legnagyobb katolikus nőszövetsége

A Németországi Katolikus Nőszövetség (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, rövidítve: kfd) hivatalos nyilatkozatot adott ki, amelyben a nők pappá szentelésének megnyitását követelik. A nőszövetség a nyilatkozatában amellett tesz hitet, hogy az Egyházban a nőknek "valamennyi hivatalhoz és szolgálathoz" a férfiakéval azonos hozzáférést kell biztosítani. A nyilatkozatot pénteken, a szövetség Mainzban tartott országos nagygyűlésén fogadták el, a 92 küldött egyhangú támogatásával. [A kezdőképen a nőszövetség vezetőségi tagjai láthatók.]
Ahogy a német püspöki konferencia híroldala, a katholisch.de beszámol róla, a nőszövetség a követelését többek között a német alkotmányra és az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatára alapozza. Ahogy a nyilatkozat fogalmaz: "A nők kizárása [a papságból] ellentmond a társadalmunknak az egyenlőség és demokrácia tekintetében, és ezt korrigálni kell." A nyilatkozat emellett azzal érvel, hogy a nők papságból való kizártsága megfosztja az Egyházat a női karizmák megfelelő érvényesülésétől, továbbá bátran kijelenti azt is, hogy a nők pappá szenteléséhez már "minden teológiai kérdés tisztázásra került".
A szövetség, a 450 000 tagjával, Németország legnagyobb katolikus női szervezete. A szövetség ezidáig csak a nők diakónussá szentelését követelte. A mostani, új álláspontjával a 2017 decemberében katolikus és protestáns teológusnők által Osnabrückben elfogadott követeléseket vette át. A 2017-es fórumon a német katolikus püspöki konferencia elnökhelyettese, Franz-Josef Bode osnabrücki megyéspüspök is részt vett, és a támogatásáról biztosította a követeléseket. (Bode püspök tavaly óta a homoszexuális és újraházasodott párok szertartásos megáldásáért küzd, vezeti az ennek megvitatására létrehozott püspökkari bizottságot, áldoztatja a katolikus hívek protestáns házastársait, valamint támogatta a "Mária 2.0" női egyházbojkott mozgalmat is).
A nőszövetség az álláspontját a német püspöki kar világiakból álló tanácsadói testületében, a Német Katolikusok Központi Bizottságában (Zentralkomitee der deutschen Katholiken, röviden ZdK) is képviseli. A ZdK tavaly novemberben szintén a felszentelt szolgálatok nők előtti megnyitását követelte a püspöki kartól. A ZdK elnöke tavaly arra is biztatta a német püspököket, hogy kezdjék meg a nős férfiak (a szentszék engedélye nélküli) pappá szentelését, mivel szerinte "sem Rómában, sem Németországban nem nagyon tiltakoznának ellene".

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/06/21/a_nok_pappa_szenteleset_koveteli_nemetorszag_legnagyobb_katolikus_noszovetsege

2019. június 19., szerda

A „Tradíció, Család és Priváttulajdon” (TFP) társaság felhívása

A magát „Tradíció, Család és Priváttulajdon”-nak (TFP) nevező társaság megkongatta a vészcsengőt az októberre Rómába összehívott ú. n. Amazonas-szinódus miatt. Véleményük szerint a szinódus mögött álló ideológia sokkal rosszabb, mint amilyennek korábban hitték. A következő felhívást tették közzé:
2019. június 17-én egy sajtókonferencia keretében mutatták be a szinódus munkaprogramját, az Instrumentum laboris-t.
A szinódussal foglalkozó hozzászólások eddig csupán két pontra hívták fel a figyelmet, mint olyanra, amit a szinódus „újdonságként” be akar vezetni: a házas férfiak pappá-szentelését és a nők diakónussá szentelését. A szinódus többi alattomos aspektusa, melyeknek nem más a céljuk, mint egy „amazonasi arculatú új egyház” létrehozása, elkerülte figyelmüket. Az Instrumentum laboris nyilvánosságra hozásával most feketén-fehéren kiderült, mi is a szinódus valódi célja: Az egész egyházat [mégha ez, mint mi tudjuk, már nem Krisztus Egyháza, hanem csak a zsinati szekta] – tanával, struktúrájával, szentségeivel, liturgiájával stb. együtt – újraértelmezni a felszabadulás-teológia legextrémebb irányzata, a panteista és indigena [magyarul bennszülött] ideológia szerint.
Overbeck Essen-i „püspöknek” igaza van, amikor ezt mondta: A szinódus után „semmi sem lesz már olyan, mint eddig.” Szerinte a szinódus az egész „egyház” számára fordulópontot jelent: Az eddigi „egyházzal” való „nyílt szakadásra” kerül sor.
[Ahogy e sorokat fordítom, az jut az eszembe, hogy nem ugyanígy érzett sok katolikus az ú. n. II. Vatikáni Zsinat előtt? És az is eszembe jut, hogy a Biblia szerint, mindenki úgy bűnhődik, ahogy vétkezett: De vajon akadnak-e még olyan „egyháziak”, akik bár 1965-ben tevékenyen közreműködtek a látható Egyház szétverésében, de e mostani szinódus szándékait már ők is olyan nagy szerencsétlenségként élik meg, mint a katolikusok a „zsinatot”. És ha van még ilyen, akkor az észreveszi-e, hogy ami most jön, az az ő számára Isten büntetése? És ha akad ilyen, akkor az bűnbocsánatot tart majd? És vezekel? És elégtételt ad?]
Vagyis egy olyan potenciális forradalomról van szó, mely mellett eltörpül az, amit a modernisták a 20. század elején akartak megcsinálni. De miért nem hallani erről semmit? Talán titokban akarják az „egyházat” a feje tetejére állítani, hogy a többség ne is vegye – eleinte – észre? [Ez is megvolt már a történelemben: Luther és 1965. után is ez történt.]
A felszabadulás-teológia legextrémebb irányzatából eredő és mostanáig Latin-Amerikára korlátozott áramlatok most a szinódussal magába a kereszténység szívébe fognak behatolni, és az „egyházat” egészében támadják meg. A nyilvánosság informálására létrehoztunk egy angol és olasz nyelven olvasható internetes oldalt, melyet folyamatosan frissítünk: az oldal neve: Pan-Amazon Synod Watch, elérhetősége: http://panamazonsynodwatch.info/ – fejeződik be a TFP felhívása.

(forrás: www.katholisches.info – 2019. június 19.)


A TFP olasz szekciójának vezetője, a Peruból származó író, Julio Loredo a LifeSiteNews-nak adott interjújában a következőket mondta:
Az európai média és megfigyelők nincsenek tisztában azzal, hogy az októberben a Vatikánban megrendezendő Amazonas-szinódus annak a tervnek egyik része, mely az „egyházat” a felszabadulás-teológia legradikálisabb elképzelése szerint akarja átalakítani. Nem tudják, hogy ezt a szinódust már évtizedek óta készítik elő [egyik nagy tervezője, ideológusa és szervezője Martin von Hildebrand, Dietrich von Hildebrand katolikus filozófus unokája!] azzal a céllal, hogy az egész „egyházat” az ú. n. „indigena és ökológiai teológia” alapján újjászervezzék. Ez az a két irányzat, amellyé a felszabadulás-teológia Dél-Amerikában az utolsó évtizedekben átalakult.
A szinódust olyan szervezetek és mozgalmak hálózata készítette elő, melyek az indigena (bennszülött) teológiát képviselik; ezek az emberek a szinóduson is vezető pozíciókat fognak majd betölteni. [Lásd ezzel kapcsolatban a katholisches.info-n 2019. június 24-én megjelent „A brazil államfő, Bolsonaro felhívása: El akarják venni Brazíliától Amazóniát” című cikkét.]
A szinódus munkapapírja (Instrumentum laboris) kétségbe vonja az egyháznak a papszentelés szentségén nyugvó hierarchikus struktúráját. „Mivel az Amazóniában élő indiánoknál az auktoritás turnus szerint változik, újra át kell gondolni, hogy a jurisdiktio gyakorlásának valóban mindig össze kell-e kapcsolódnia a papi renddel?” [129. pont] – Loredo szerint minden Amazóniát ismerő ember tudja, hogy ott az auktoritás nem „turnus szerint” változik: az indián törzseknek diktatórikus struktúrájuk van, melyben a törzsfőnök gyakorolja a hatalmat.
Már a munkapapír tematizálja az egyház szentségi dimenzióját, miközben arra is bíztat, hogy a szentségeket egy „Amazónia arculatú egyház” fényében újra kell értelmezni. Ez az ürügy arra, hogy egy régi progresszív tervet végre megvalósíthassanak: Eltörölni a különbséget az általános és a szentségi papság között [nem éppen a zsinat és a zsinati szekta ideológusai és „pápái” szorgalmazták legjobban az „általános” papság fogalmát és gyakorlatát? – a NOM-os szekta csak azt kapja most pontról pontra vissza, amit ő talált ki, főzött meg előzőleg]. Emögött a francia forradalom egyenlősdi ideája áll, ezt akarják az „egyházba” is bevezetni [nem ezt vezeti be folyamatosan a zsinati szekta már évtizedek óta?].
A munkapapír követeli továbbá az „integrális ökológiához való megtérést”. A szinódus doktrinális alapja Bergoglio „Laudato si” kezdetű „enciklikája”, melynek nagy részét az ökologikus felszabadulás-teológia és az ENSZ dokumentumai inspiráltak. Ez utóbbiakat pedig a szocialista internacionalisták dolgozták ki. – Loredo elmondta, hogy 1992-ben [vagy 94-ben?] Rio de Janeiro-ban újságíróként személyesen jelen volt az ENSZ csúcstalálkozóján, melyen már tanulmányozni tudta ezeket a fejleményeket.
A föld túlnépesedésével és a klíma-változással foglalkozó, ENSZ által támogatott ideológiáknak, melyeket a szinódus a magáévá tesz, nagyon megfelel az a példa, ami a bennszülött törzseknél tapasztalható: „e törzsek megmutatják nekünk, hogy miként lehet szegényen és mégis boldogan élni”. A munkapapír 12. és 13. pontja a „buen vivir”, a jó élet doktrínáját idézi, ami a szegénységben, de a természettel összhangban való életet jelenti. A szinódust előkészítők szerint a bennszülött indiánok idillikusan élnek, és ezáltal Amazónia indiánjai az egész világ misszionáriusaivá válnak. Ezért nevezi a papír 19. pontjában Amazóniát „az isteni kinyilatkoztatás helyének”.
Loredo interjújában mégis az a legmegdöbbentőbb, amikor mindezen szörnyűségek végén arra hívja fel a „híveket”, hogy maradjanak higgadtak és reménykedők, és tiszteletük és megbecsülésük ne csökkenjen a pápai hivatallal szemben [sajnos, nincs ok azt feltételezni, hogy ez utóbbi alatt magát a pápaságot érti és nem Bergogliot vagy közvetlen elődeit].

(forrás: www.kath.net – 2019. június 25.)