2017. november 2., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Mennyország

2017. 11. 01, Szerda (Mindenszentek napja)
Láttam a Szentháromság trónusát az égben. A három isteni személy mögött megmutatkozott a hajlékuk, mely fényesebben ragyog még a Napnál is. A Menny olyan ország, amelynek nincsenek határai. Szavakkal lehetetlen kifejezni mindazt, ami ebben a Paradicsomban létezik. Zöld mezők, tiszta folyók és nincs idő. Ott nincs éjszaka, a fény örökkön-örökké beragyog mindent. Isten szeretete az egész Mennyországot átöleli, és az üdvözült lelkek szíve örökké lángol a hűséges angyalokkal együtt. Minden imádat, dicsőítés, hála a Szentháromságot illeti meg. A lelkeknek vannak otthonai, amely nem hasonlítható semmihez a Földön. Őrangyalom megengedte, hogy betekintsek az otthonokba. Gyönyörű oltárt láttam virágokkal feldíszítve. Ott nincs szükség pihenésre, hiszen a lélek örökké éber.

http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/11/01/mennyorszag

Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2017. november 2. Mirjana által kapott üzenet
Drága gyermekek, benneteket nézve, akik körém, édesanyátok köré gyűltök, sok tiszta lelket látok, sok gyermekemet, akik szeretetet és vigasztalást keresnek, de senki sem nyújt számukra. Látom azokat is, akik rosszat tesznek, mert nincs jó példa előttük, akik nem ismerték meg Fiamat. A jó, amely csendes, de a tiszta lelkek által terjed, az az erő, amely fenntartja ezt a világot. Sok a bűn, de van szeretet is. Fiam engem küld hozzátok, édesanyát, ugyanazt az édesanyát mindnyájatokhoz, hogy megtanítsalak benneteket szeretni, hogy megértsétek, testvérek vagytok. Segíteni szeretnék nektek.
Szeretetem apostolai, elég a hit és a szeretet élő vágya és Fiam elfogadja azt. De méltónak, jóakaratúnak és nyitott szívűnek kell lennetek. Fiam belép a nyitott szívekbe. Én, édesanyaként azt szeretném, hogy mind jobban megismerjétek Fiamat, az Istentől született Istent, hogy megismerjétek szeretetének nagyságát, amelyre oly szükségetek van. Ő magára vette bűneiteket, megváltást hozott számotokra, de viszonzásul azt kéri, hogy szeressétek egymást. Az én Fiam a szeretet.
Ő minden embert szeret megkülönböztetés nélkül, minden embert minden országból és minden népből. Gyermekeim, ha megélnétek Fiam szeretetét, akkor az Ő országa már itt lenne a földön. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam és az Ő szeretete mind közelebb kerüljön hozzátok, hogy a szeretet példaképei lehessetek és segítsetek mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Sohase felejtsétek el, hogy Fiam az egy és háromságos Isten szeret benneteket. Szeressétek és imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.

--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

IMA HALOTTAKÉRT

Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek.
Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett,
amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit Szent
Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért
Szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek,
Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért,
melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet Szent Fiad érettük szenvedett. Engedd,
hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon.
Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba,
hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak.
Ámen.

A szenvedés örömhíre

Betegként vagy természeti csapástól szenvedni - mi az oka? Isten próbatétele ez? Vagy az ördög műve?
A saját válaszunk alább, egy valós üzenetváltásból.
Isten világot teremtett, aminek megvannak Őtőle a saját törvényszerűségei. A természeti jelenségek, beleértve a betegségeket is, csak a legritkábban Isten vagy az ördög közvetlen rendeléseiből vagy beavatkozásaiból valók.
Isten ígérete és örömhíre nem az, hogy sohasem érnek minket csapások és betegségek. Hanem az, hogy Ővele minden megszépül, minden szolgálatba állítható, és mindennek értelme van. Mindennek – az örök élet perspektívájából.
A szenvedésnek érdem- és kegyelemszerző hatása van egy sebzett világban, amivel élhetünk és együttműködhetünk. A szenvedés másokért felajánlható, és a Megváltás művének részévé tehető. Ez önmagában nagy kegyelem!
Ha Krisztus szenvedett, akit igazán szeretsz, a szenvedés megszépül tőle, mert Ővele teremt közösséget. Ha maga Isten emberré (és semmi mássá) akart lenni, egy szenvedő világban és előre tudva a saját szenvedését, akkor embernek lenni még szenvedve is a legszebb dolog. Ez az örömhír, ami a szenvedésen átragyog.
Lehet, hogy egy szenvedést Isten megenged, vagy akár okkal ki is mér. Lehet, hogy egy szenvedéssel az ördög kínoz. Lehet, hogy a szenvedésben pusztán csak a teremtett világ működik, a maga szabályai szerint. Esetről esetre mindegyik lehetséges, mert ilyen és olyan szenvedés is van.
De sosem az számít, hogy ezekből melyik igaz. Ami számít, az az, hogy még a szenvedés is, Istenbe kapaszkodva, az Ő megerősítő kegyelmével ajándékká formálható, mind a javadra, mind mások és a világ javára.
Minden szenvedőnek azt kívánjuk, hogy megtalálja ezt, és imádkozni is fogunk érte, felebaráti szeretettel.

Ajánló:

Szentség a szenvedőknek: a betegek kenete

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/11/02/a_szenvedes_oromhire