2009. március 6., péntek

Jelenések-üzenetek a Világ folyásában

http://campus.udayton.edu/mary//resources/aprtable.html


1251. – Cambridge /Barna skapuláré/      Anglia/

1531. – Villa Guadalupe                             /Mexikó/

1579. – Kazany                                           /Oroszország/

1600. – Siluva                                             /Litvánia/

1664. – Laus                                               /Franciaország/

1687. – Máriagyűd                                     /Magyarország/
1696. - Máriapócs                                     /Magyarország/
1697. - Győr                                     /Magyarország/

1715. - Máriapócs                                     /Magyarország/

1740. – Máriakéménd
                                    /Magyarország/

1830. – A csodás érem                               /Párizs/

1838. – Hercegszántó                                 /Magyarország/

1840. – A zöld skapuláré                            /Párizs/

1846. – La Salette                                      /francia falu/

1858. – Lourdes                                         /francia falu/

1871. – Pontmain                                       /Franciaország/
1876. – Marpingen                                             /Németország/

1877. -Dietrichswalde                                              /Németország/

1879. – Knock Mhuire                                            /Írország/

1885. – A dömösi Mária-jelenés
                                 /Magyarország/

1896. – Tornya
                                 /Magyarország/

1917. – Fatima                                           /portugál tanyaközpont/

1932. – Beauraing                                      /Belgium/

1933. – Banneux                                         /Belgium/

1940-1996. – Girgenti                                /Málta/
1945. – Amsterdam                                                    /Hollandia/

1947. Tre Fontane                  /Olaszország /

1947. – Montichiari /Rosa Maria mystica/                 /Olaszország /

1953. – Siracusa                /Olaszország/
1956. Budapest                                 /Magyarország/

1956. – Eisenberg /Fűkereszt csoda/                                   /Ausztria/

1958. – Turzovka                                                       /Szlovákia/

1961. – Garabandal                                                    /Spanyolország/

1961. San Damiano                 /Olaszország/

1968-1971. Kairó – Zeitoun                                  /Egyiptom/
1969-70. – Firenze                /Olaszország/
1971. – Maropati                /Olaszország/
1971.10.23-1972. – Chaifrondi                /Olaszország/
1972-1975. – Porto San Stefano                /Olaszország/

1973-1981. – Akita                                              /Japán/
1978-1983. – Loa Campaggio                /Fülöp-szigetek/

1980. – Adronio                /Olaszország/

1980. – Catania                /Olaszország/

1980. – San Francisco de Cuapa                /Nicaragua/
1981. – Međugorje I. II. III.                                        /Bosznia-Hercegovina/

1982-1988. – Kibeho                                  /Ruanda/
1982-1983. Soufanieh-Damaszkusz                                   /Szíria/

1983. – Marpingen                                             /Németország/

1985. – Nadzsu                                                          /Dél-Korea/

1987. – Angüera                                                        /Brazília/

1990-1995. – Litmanová                             /Szlovákia/


1992. – Manduria                                                      /Olaszország/

1995. – Chivitavecchia                /Olaszország/

1995-2005 – Szőkefalva                                             /Románia, Erdély/

1997. – Marpingen I. II. III.                                /Németország/

2004. – Nagyfalu                                                       /Románia, Erdély/

Jelenések-üzenetek a Világ folyásában a XX. században

screenhunter_02-feb-18-2106

Nagyfalui üzenet 2009. március

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!” (Jel.2,10)
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi - lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Házi feladat márciusra:

“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!

Előretekintés 2009 áprilisára:

Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.

Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!