2012. június 8., péntek

Megsokszorozódás

Van egy kis város Németország északi részében, amit Grosslaswitznak neveznek. A városi templom tornyában van egy harang, amibe bele van vésve egy hatkalászos gabonatő, 1729. október 15-ös dátummal. Miért van ott a gabonatő? Az egyháznak volt egy régi harangja, amit nem hallhattak egyszerre az egész városban, és mint tudjuk, azokban a napokban az emberek a harangszó alapján mentek a istentiszteletre. Elhatározták, hogy új harangot építenek, aminek előállításához kevés volt az anyagi képességük. Mindenki adta, amit tudott, de mégsem volt elég. A területi iskolaigazgató a templomba menet észrevett egy gabonatövet, ami a templomkert falából nőtt ki. Egy ötlete támadt. Szorosan figyelte a növényt, amíg kinőtt hat jól formált búzakalász. Ezeket félretéve, elvetette a következő tavaszon. Minden következő évben ugyanezt tette, és végül szétosztotta a kalászokat a barátai között, amíg nyolc év után elég nagy termést takarítottak be ahhoz, hogy meglegyen a pénzük a harangépítéshez. Ebből a kis kezdetből és teljes szívű együttműködésből megszerezték a harangot, aminek történetét elmondja a rávésett hatkalászos gabonatő.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Tavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből. Most újabb ötmillió szabadult ki.

2012. június 7. csütörtök, 20:00
Drága szeretett leányom, itt az ideje, hogy felvegyétek fegyvereiteket a Mennyei harcban, amely ismét a sátán és bukott angyalai ellen tombol.
Most a Sátán hadseregének angyalai minden nemzetre rászabadultak, és elkötelezett tanítványaik a Földön minden lehető módon megfertőzték Isten gyermekeit.
Ezt illetően már vannak látható jelek. Az Egyházamban, a Katolikus Egyházban a válságot a gonosz erői okozták, akiknek a legfőbb céljuk az volt, hogy térdre kényszerítsék. De nekik még ez sem elég, a gonosz erői a Szent Eukarisztiát is meg akarják semmisíteni, a megszentségtelenítés által.
A Sátánnak az volt a terve, hogy földi Egyházam demoralizálása által megsemmisítse követőim hitét.
Követőim közül sokan már nem fejezik ki hódolatukat Irántam, Üdvözítőjük Iránt, mert azok bűneire hárítják a felelősséget, akik az Egyházban Engem képviselnek. Mennyire megsebez ez Engem, amikor ők oly gyorsan elhagynak Engem.
A hitehagyást a mai világban szintén a Sátán tervezte Isten gyermekeinek azon kísértése által, hogy tagadják meg a hitüket.
Ehelyett ő egy új vallást használ fel, amely a New Age vallás néven ismeretes. Ahelyett, hogy Istent, az Örök Atyát dicsőítenék, ők úgy dicsőítik az emberi létet, mint egy magas fokú szellemiséget, és (ennek) irányítóját.
Akárcsak Lucifer, aki nemcsak Istenhez hasonlóvá akart lenni, hanem maga Isten akart lenni, ez a gyorsan fejlődő kultusz is arról akarja meggyőzni Isten gyermekeit, hogy ők képesek saját sorsukat irányítani.
Továbbá, hogy minden ellenőrizhető – egy hamis hit által – egy metafizikai világban, ami nem is létezik.
A hamis Istenekbe, mint például Buddhába vetett hit oly sok embernek ártott már, és egy sötét világba vezette őket, amely az első látásra ragyogónak tűnik, de az egymás iránti tiszta szeretetet nem lobbantja fel.
Mindezek a New Age vallások csak egy dolgot érnek el: az önzést, és az önszeretetet mások kárára.
A háborúk, amelyeket a Sátán szabadkőműveseinek rendszerei okoztak, egyre nagyobb méreteket öltenek, és a legnagyobb csoport az összes közül, a mészárlások által ellenőrzése alá veszi a Közel – Keletet.
Európában az Egy Világpénznem bevezetését a háttérből fogják irányítani, hogy rabszolgákká tegyék őket (az embereket).
A sátán szorítása olyan erős, hogy az általa gyakorolt hatalom megdöntésére sok imára lesz szükség. Aztán ott lesz a kísértés is, hogy Isten gyermekeit eltávolítsák az Igazságtól.
Ő, a sátán, nagy pusztítást vihet végbe az elmétekben. De miközben ő ezt teszi, mégsem rendelkezik azzal a hatalommal, hogy megismerje gondolataitokat; ő csak gondolatokat és kételyeket helyezhet elmétekbe.
Amikor kezdetben ellenálltok neki, hogy a védelmetekre szolgáló kegyelmekért imádkoztok, akkor ő megnöveli tevékenységét.
A sátán elküldi démon angyalait a hívőkhöz, és kínozza őket. Ha láthatnátok őket, akkor ez megrémítene benneteket. Körbe vehetnek benneteket ketten, vagy hárman is, és megtéveszthetnek, hogy össze legyetek zavarva, szomorúak legyetek, és elmétek tele legyen szívtelen gondolatokkal mások iránt.
Minden, ami Istennel kapcsolatos: az Ő Egyháza, a gyermekei, vagy azok, akik Istent képviselik, az ő elsődleges célpontjai.
Aztán azokat célozza meg, akik magas beosztásban vannak, akik milliók élete fölött gyakorolnak ellenőrzést. Őket a korrupcióval, a hatalommal való visszaéléssel és a rossz törvények bevezetésével kísérti azzal a szándékkal, hogy fájdalmat és nehézségeket okozzanak. És aztán háborút rendez.
Gyermekek, ne hagyjátok figyelmen kívül a csatát, mert az valóság.
Tavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből.
Most további ötmillió szabadul ki. Elérkezett az idő a Mennyben Isten hadserege számára, hogy elpusztítsa a sátánt. Elérkezett az idő hadseregemnek a Földön, hogy felvegyék fegyvereiket.
Az idő rövid. Nekünk még sok tennivalónk van.
Az ima a fegyver. A megtérés a cél. Én csak úgy válthatom valóra a lelkek megmentését, ha ebben az időben Hangom meghallgatásra talál.
A Sátán tudja ezt. Ő megátkozta ezt a Küldetést, és Isten gyermekei közül sokat fog elvonszolni. De ő mégsem győzhet. Mert senki sem akadályozhatja meg, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert Én vagyok az, Jézus Krisztus, aki ezt kinyilatkoztatom.
Mégis sok szegény lelket fognak meggyőzni, hogy más irányba nézzenek, amikor Én kijelentem az Igazságot, hogy azt az egész világ láthassa, amint az a Jelenések Könyvében meg volt jövendölve.
Soha ne engedjétek meg neki, hogy foglalkozzon veletek. Ezt az által tehetitek meg, hogy nem törődtök mások sértéseivel vagy gúnyolódásaival, amikor az Én Szavamat hirdetitek. Mert ha foglalkoztok vele, akkor azt a lőszert adjátok neki, amellyel tönkretesz benneteket.
Szeretett Jézusotok,
Az egész emberiség Üdvözítője