2008. június 8., vasárnap

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚNIUS

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
45. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Jakab apostol levelét!
Havi mottó: „Az a kérdés, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8)
Közös imaszándék: a férfiak és a nők közötti kiengesztelődésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét, áldozatot… felajánlani.
Konkrét feladatunk: a bocsánatkérésben – Isten segitségével – én akarom az első lépést megtenni a felebarátom felé.
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júniusában
„Szeretteim!
Most nézzetek őszintén a szívetekbe, mert egy nagyon fontos kérdést teszek fel nektek!
Erős, gyenge, élő vagy nem létező a ti hitetek?
Vigyázzatok, mert hit nélkül nem fogjátok kibírni a nagy figyelmeztetést, amelyben mindnyájatoknak részetek lesz. Higgyétek el, Jézus vissza fog térni a Földre és egy bűn nélküli, új korszakot fog magával hozni. Jézus, a Földre való visszatérése előtt, Általam mindent meg fog tisztítani és át fog alakítani. Tudnotok kell, hogy az új világba senki és semmi nem fog bemenni, ami hamis. Higgyétek el, a napjaitok meg vannak számlálva a figyelmeztetésig! A nagy hitehagyás miatt az Atya már nem vár sokáig!
Ismerjétek fel a Gonosz Lélek sugallatait, mert a világosság angyalának tetteti magát és még az igazakat is meg akarja téveszteni! Neki ne higgyetek, mert a kárhozatotokat akarja!!!
Ebben az utolsó időben, ti ne azzal foglalkozzatok, hogy milyen ételt tegyetek félre és hova meneküljetek! Én azt mondom nektek, ha hittel és bűnbánattal az Atyához kiáltotok, Ő, akárhol is lesztek, meg fog menteni benneteket! Aki felszámolja a bűnt az életében minden nap és a jóra törekszik, az ne féljen a jövőtöl!
Vegyétek nagyon komolyan, amit most mondok: a számonkérés ideje elérkezett!
A jelekből, amelyeket az Égen és a Földön láttok, hittel következtessetek az utolsó időre.
Jól jegyezzétek meg, Isten senkit, aki Benne bízik nem fog elhagyni! Kérjétek állhatatosan az élő hit kegyelmét, mert aki hisz, az a körülményektől függetlenül meg fog menekülni!
Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével.
Házi feladat júniusra
Uram, segíts, hogy a jótetteimmel mutassam meg az élő hitemet az emberek előtt!
Előretekintés júliusra:
Közös imaszándék lesz: az idősek és a fiatalok közötti kiengesztelődésért fogunk mindent felajánlani.
Konkrét feladatunk lesz: Jézus nevében meg fogok bocsátani mindazoknak, akik ellenem vétettek!